Fundusze dłużne ratują branżę TFI, w lipcu 2019 napłynęło do nich ponad 1 mld zł

Fundusze dłużne ratują branżę TFI, w lipcu 2019 napłynęło do nich ponad 1 mld zł

Susza na rynku funduszy inwestycyjnych trwa. W lipcu saldo wpłat i wypłat do wszystkich takich podmiotów wyniosło niespełna +0,1 mld zł, a jeśli chodzi o fundusze detaliczne sięgnęło +0,4 mld zł – wynika z danych portalu Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Ostatnim dobrym miesiącem pod tym względem był maj 2018 roku, kiedy bilans sprzedaży wyniósł +1,2 mld zł.

Od początku roku bilans sprzedaży funduszy inwestycyjnych jest ujemny – wynosi prawie -2,4 mld zł netto. W lipcu najlepiej sprzedawały się fundusze dłużne. Bilans sprzedaży w tej kategorii wyniósł ponad +1,0 mld zł i był najwyższy od maja 2018 roku. Klienci TFI najbardziej interesowali się funduszami dłużnymi o uniwersalnej strategii (popularne fundusze tego rodzaju to PKO Obligacji Długoterminowych, PKO Papierów Dłużnych Plus czy UniKorona Dochodowy) – wynika z informacji portalu Analizy.pl.

Trwa ucieczka od funduszy absolutnej stopy zwrotu. W lipcu klienci wypłacili z nich o 0,6 mld zł więcej, niż do nich wpłacili. To był 20 miesiąc z rzędu z tak fatalnym wynikiem funduszy, które miały zarabiać w każdych warunkach i dzięki temu przyciągać klientów.

Tradycyjnie już ujemne saldo zanotowały również fundusze akcji (-0,4 mld zł). Do niedawna fundusze akcji zagranicznych miały dodatnie saldo, ale ta passa została przerwana w marcu (jeszcze w lutym saldo wynosiło +65 mln zł) i trwa do dziś, bo w lipcu wyniosło ono -189 mln zł.

Jeśli chodzi o napływy do poszczególnych TFI, to klienci bardzo ufali w lipcu NN Investment Partners TFI i wpłacili do zarządzanych przez nie funduszy 0,5 mld zł (z czego połowa tej sumy powędrowała do funduszu NN Stabilnego Wzrostu). Największe odpływy zanotowało TFI PZU, a jeśli brać pod uwagę tylko fundusze detaliczne – Esaliens TFI.

1. Saldo wpłat i wypłat do poszczególnych kategorii funduszy inwestycyjnych detalicznych w ujęciu miesięcznym

fundy
 

2. Saldo dla funduszy akcji skumulowane od początku 2016 roku (linia niebieska) na tle WIG (czerwona)

kum
 

Zobacz także: Polskie fundusze inwestycyjne ledwo żyją. W czerwcu inwestorzy znów wypłacali z nich pieniądze

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.