Danina solidarnościowa dotknie dochody z zysków kapitałowych. Gdzie trafi i jak rozliczyć nowy podatek
Obrazek użytkownika Anna Mazurek
15 lis 2018, 13:40

Danina solidarnościowa dotknie dochody z zysków kapitałowych. Gdzie trafi i jak zostanie rozliczony nowy podatek


Rządowy projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został już przyjęty przez Sejm i trafił do podpisu prezydenta. Okazuje się, że w grupie która poniesie koszty jego utrzymania są inwestorzy...


Co to jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON)

Jak wskazują autorzy projektu ustawy, konieczne jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych, co wpisuje się w rządową strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

- Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków, umożliwiających przezwyciężenie barier utrudniających im pełnienie ról społecznych oraz pełne włączenie społeczne, by mogły funkcjonować na zasadzie równości z innymi osobami. (…) osoby niepełnosprawne wymagają szerszego wsparcia, by móc korzystać na zasadzie równości z innymi z dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, urządzeń i technologii oraz różnego rodzaju usług. Niezbędne jest znalezienie środków finansowych umożliwiających realizację ich praw – czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, to planowo wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

Jakie środki zasilą fundusz?

Zgodnie z założeniami SFWON będzie mieć dwa źródła przychodów. Pierwsze to obowiązkowe składki, stanowiące 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy. Natomiast drugą część wpływów mają stanowić daniny solidarnościowe od dochodów osób fizycznych, w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł.

- Projektowana ustawa przewiduje, że środki funduszu przeznacza się przede wszystkim na realizację programów rządowych i resortowych Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, mających na celu kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych. Ponadto środki mogą być przeznaczone na realizację zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych – czytamy w OSR.
 

infografika


Pomysłodawcy projektu szacują, że sama obsługa realizacji zadań funduszu ma wynosić 2,38 mln zł. Będzie ona pokrywana ze środków budżetu państwa.

Zobacz także: Dziedziczenie akcji i papierów wartościowych. Jak uniknąć problemów z podatkiem od spadku

Zapłacą najbogatsi, w tym również inwestorzy

Główne wpływy funduszu stanowi przede wszystkim danina solidarnościowa. Zapłacą ją osoby fizyczne, których dochody w roku podatkowym przekroczą 1 mln zł. Przy czym ta suma będzie już pomniejszona o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne. Według szacunków MF w 2019 r. takich osób ma być ok. 25 tys. Po raz pierwszy daninę solidarnościową podatnicy zapłacą od dochodów uzyskanych w 2019 r., które rozliczą w PIT w 2020 r.

Jakie rodzaje dochodów trzeba uwzględnić przy obliczaniu daniny solidarnościowej? Opodatkowane będą dochody z następujących zeznań podatkowych:

  • PIT-37 - dochody krajowe z: pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej);
  • PIT-36 - dochody krajowe i zagraniczne z: działalności gospodarczej, najmu, pracy, emerytur, rent, umów zlecenia, umów o dzieło, praw majątkowych (opodatkowane według skali podatkowej);
  • PIT-36L - dochody z działalności gospodarczej (opodatkowane tzw. podatkiem liniowym);
  • PIT-38 - dochody z zysków kapitałowych, np. ze zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (opodatkowane jednolitą 19% stawką);
  • PIT-40A - dochody z emerytur i rent (opodatkowane według skali podatkowej i rozliczane przez organy rentowe, np. ZUS).

Jak widać, ustawodawca dąży do obciążenia daniną solidarnościową szerokiego katalogu dochodów osób fizycznych, w tym dochodów od zysków kapitałowych. Najlepiej zarabiający inwestorzy zapłacą więc nie tylko podatek od zysków kapitałowych (19%), ale także 4% podatku od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł. MF wskazuje, że podobne rozwiązania występują także w Niemczech czy Szwajcarii.
 

inforgrafika 2

Źródła grafik: mf.gov.pl

Zobacz także: Jak wypełnić PIT-38 i rozliczyć podatek od zysków kapitałowych krok po kroku

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.