Rosnące zapasy, koszty i produktywność. 7 ważnych wykresów z wyników finansowych JSW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
22 maj 2018, 08:18

Rosnące zapasy, koszty i produktywność. 7 ważnych wykresów z wyników finansowych JSW

JSW opublikowała wyniki finansowe uzyskane w I kw. 2018 roku. Spółka jest znana z prezentowania szczegółowych i ciekawych danych w swoich prezentacjach dedykowanych inwestorom giełdowym. Wybraliśmy dla Was 7 najciekawszych wykresów.

#1: Dobry pod względem zysku netto kwartał dla JSW

W I kwartale 2018 roku Grupa JSW zarobiła na czysto 757,9 mln zł. Był to bardzo zbliżony poziom do IV kw. 2017 roku i o blisko 100 mln zł słabszy wynik od doskonałego I kw. 2017 roku. Patrząc przez pryzmat ostatnich kilku lat, zakończony kwartał należy zaliczyć do bardzo udanych dla spółki. Najmocniej sprzyjającym czynnikiem były utrzymujące się w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku, wysokie ceny węgla koksującego na świecie.

Dobry pod względem zysku netto kwartał dla JSW

#2: Nadal wysoki udział kosztów pracy

O 10,6% wzrósł w I kw. 2018 r. poziom kosztów w Grupie JSW w ujęciu rok do roku. W strukturze kosztów największy udział miały koszty pracy, które stanowiły w ostatnim kwartale 45%. Były one wyższe w ujęciu rok do roku o 10,2%, a to w głównej mierze w wyniku przywrócenia tzw. czternastki czy deputatu. Za zwiększeniem poziomu kosztów pracy w kolejnych kwartałach, mogą przemawiać toczące się obecnie negocjacje między zarządem a związkami zawodowymi w sprawie podwyżek wynagrodzeń.

Nadal wysoki udział kosztów pracy

#3: Wyższa produktywność spółki

Względem poprzedniego kwartału (IV kw. 2017 r.) JSW wyprodukowała o 18,6% więcej węgla, a dokładnie było to 4,1 mln ton. Spółka może być zadowolona, gdyż zwiększyła produkcję najważniejszego dla niej, z punktu widzenia zyskowności, węgla koksującego - do ponad 3 mln ton. O 6,9% wzrosła też produkcja koksu, która wyniosła 919 tys. ton. Co ciekawe w segmencie produkcji koksu, wykorzystanie zdolności produkcyjnych w I kw 2018 r. wyniosło 95,4% i było jednym z najwyższych wskaźników w ostatnim czasie.

Wyższa produktywność spółki

#4: Sprzyjające, wyższe ceny najważniejszych produktów w I kw. 2018 r.

Średnia cena węgla koksowego w transakcjach z odbiorcami zewnętrznymi, wyniosła 682,5 zł za tonę i była wyższa o 7% względem IV kwartału 2017 roku. Z kolei w porównaniu do I kw. 2017 r., uzyskana cena była wyraźnie niższa. Również średnia cena koksu była wyższa względem poprzedniego kwartału i wyniosła 1 052,1 zł za tonę (+8,5%). Jednym z czynników wspierających wzrost cen, były wyższe wskaźniki produkcji stali na świecie i w UE oraz rosnące jej ceny.

Sprzyjające, wyższe ceny najważniejszych produktów w I kw. 2018 r.

#5: Wyższy koszt wydobycia

O blisko 5% wzrósł w ciągu roku tzw. mining cash cost. Gotówkowy koszt wydobycia jednej tony węgla wyniósł średnio w I kw. 2018 roku 298,76 zł/t wobec 285,18 zł/t w I kw. 2017 roku. Ze względu na rozpoznawanie kosztów, wartości tych nie można porównywać kwartał do kwartału.

Wyższy koszt wydobycia

#6: Wzrost zapasów węgla w Grupie JSW

Na koniec marca 2018 roku spółka miała najwyższe poziom zapasów wyprodukowanego, a jeszcze niesprzedanego węgla. Wyniosły one 822,5 tys. ton. Dla porównania jeszcze trzy miesiące wcześniej, zapas wynosił 645,2 tys. ton, a 12 miesięcy wcześniej było to 656,7 tys. ton. Względem ostatnich 3 kwartałów, wzrósł też zapas koksu, który na koniec marca br. wyniósł 264 tys. ton.

Wzrost zapasów węgla w Grupie JSW

#7: Duży spadek cen węgla koksującego w trakcie I kw. 2018 r.

Jako ostatni wykres prezentujemy mało optymistyczny dla JSW trend spadkowy w cenach spotowych węgli koksujących na świecie (w USD). Ceny dwóch najważniejszych rodzai węgla, spadły od stycznia do marca br. z poziomów ok. 260$/t do poniżej 200$/t. W okresie kwietnia i maja, ceny te nadal spadały i wynoszą obecnie poniżej 190 $/t. Pewnym pocieszeniem dla polskiego wydobywcy jest fakt, że na wartości wobec złotówki zaczął w ostatnim czasie zyskiwać dolar, co zamortyzuje w pewnym stopniu negatywny skutek przeceny węgla koksującego na świecie.

Duży spadek cen węgla koksującego w trakcie I kw. 2018 r.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.