DB Energy udowadnia, że na oszczędzaniu prądu i energii można świetnie zarabiać i kończy rok rekordowymi wynikami
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
14 sie 2020, 08:55

DB Energy udowadnia, że na oszczędzaniu prądu i energii można świetnie zarabiać i kończy rok rekordowymi wynikami

DB Energy, wrocławska spółka będąca liderem branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, zamknęła rok obrotowy rekordowymi wynikami finansowymi.

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w zeszłym roku i zajmuje się realizacją projektów poprawy efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych.

W ciągu 10 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1000 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 3,2 mld zł. Przełożyło się to na redukcję zużycia energii przekraczającą 5,1 TWh co dało rocznie ok. 931,6 mln zł oszczędności klientom.

Rekordowe wyniki DB Energy

W roku obrotowym 2019/2020 sprzedaż spółki osiągnęła poziom 24 570,12 tys. zł wobec 16 542,87 tys. zł w 2018/2019 r. co oznacza wzrost o 49%. Marża EBITDA narastająco na koniec 2019/2020 r. wyniosła 16,5% wobec 8,3% na koniec roku obrotowego 2018/2019. Zysk netto na koniec 2019/2020 r. wyniósł 3 082,40 tys. zł wobec 855,72 tys. zł, tj. 260% wzrostu rdr. Wyniki finansowe osiągnięte przez DB Energy w roku obrotowym 2019/2020 były zgodne z założeniami i wynikają ze zmiany modelu biznesowego spółki z doradczego na inwestycyjny oraz zaangażowania w realizację projektów ESCO, które wykazują duży potencjał wzrostu.

„Rok obrotowy 2019/2020 udało nam się zamknąć z dwucyfrową dynamiką wzrostu sprzedaży i, zgodnie z tym co zapowiadaliśmy, znacząco poprawić marże. Uwzględniając potencjał rynku oraz bieżący portfel zleceń oczekujemy utrzymania dotychczasowego tempa realizacji projektów inwestycyjnych, co powinno mieć pozytywny wpływ na przychody Spółki. Mamy też do rozliczenia ponad 80 umów białych certyfikatów, które będą zasilały nasze wyniki finansowe przyszłych okresów” - mówi prezes DB Energy, Krzysztof Piontek.

Pozytywny wpływ na przychody w zamkniętym roku obrotowym miały przede wszystkim realizowane projekty inwestycyjne, z których osiągnięto łącznie 14,43 mln zł przychodów oraz audyty EEA i pozyskiwanie Białych Certyfikatów, w kwocie 9,29 mln zł. W ramach tej wartości rozliczenie Białych Certyfikatów wygenerowało 8,93 mln zł przychodów.

Kurs akcji DB Energy od debiutu na NewConnect

DB Energy


Zobacz także: DB Energy poprawia efektywność energetyczną małych i średnich spółek i zarabia na wzroście cen prądu 

Pierwsze projekty w modelu ESCO

W zamkniętym roku obrotowym DB Energo rozpoczęła realizację kilku dużych projektów. Mowa o takich kontraktach jak projekt dla Ciech Soda Polska o wartości 10,2 mln zł czy modernizacji elektrociepłowni dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz o wartości 17,9 mln zł. W ramach realizacji strategii, wrocławska spółka stawia na rozwój właśnie tego segmentu działalności. Miniony rok obrotowy przyniósł też pierwszą znaczącą umowę w modelu ESCO o wartości 2 mln zł z Simoldes Plasticos. To właśnie ten obszar działalności jest w długim terminie najatrakcyjniejszy dla działalności spółki.

„Polski rynek efektywności energetycznej dojrzewa. Rosnące zainteresowanie klientów i inwestorów projektami efektywności energetycznej przekłada się na wzrost portfela naszych usług, w tym projektów inwestycyjnych, szczególnie w modelu ESCO. W kolejnym roku obrotowym zamierzamy zwiększać portfel takich projektów. Spółka oferuje również finansowanie projektów realizowanych w formule ESCO” - dodaje prezes DB Energy.

W lipcu 2019 roku DB Energy podpisało ("Term Sheet") ws. finansowania projektów w modelu ESCO z międzynarodową instytucją finansową. W komunikacie nie zaprezentowano jaka instytucja finansowa jest stroną porozumienia, ale zamieszczono informację, że jest to podmiot specjalizujący się w zarządzaniu aktywami inwestorów a także inwestowaniu w projekty z obszaru m.in. odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii oraz efektywności energetycznej. Obecna wartość aktywów pod zarządzaniem tej Instytucji wynosi ok. 1 mld EUR.

Stosownie do warunków Term Sheet, DB Energy poprzez utworzoną w tym celu spółkę celową ("SPV"), uzyska możliwość sfinansowania projektów o łącznej wartości co najmniej 15.000.000 EUR w okresie do 31 grudnia 2022 roku. Pierwsze efekty z podpisanego rok temu porozumienia mogą się pojawić w nadchodzącym roku obrotowym. Na dzień zawarcia Term Sheet DB Energy informowało, że posiada ponad 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o szacowanej wartości blisko 40.000.000 EUR.

W nadchodzącym roku rozpocznie działalność też spółka zależna Willbee Energy GmbH prowadząca działalność na terenie Niemiec. Jak wynika z raportu finansowego spółki ostatnie miesiące roku obrotowego spółka zależna DB Energy wykorzystała na działania organizacyjne i ofertowe. W nadchodzącym kwartale oczekiwana jest finalizacja pierwszych umów przez Willbee Energy GmbH.

Zobacz także: DB Energy nawiązuje współpracę z partnerem finansowym dla kolejnych projektów ESCO 

Komercjalizacja projekty Diagsys

DiagSys to finansowany z NCBiR projekt innowacyjnego urządzenia, realizowany w ramach INDUSTRY 4.0. Obejmuje on opracowanie systemu, który umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów elektrycznych (w tym zużycia elementów eksploatacyjnych, awarii mechanicznych i elektrycznych, nieprawidłowości procesowych oraz przeciążeń), co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. W połączeniu z rozwiązaniami IT z obszaru BIG DATA, system zapewni monitoring procesów przemysłowych, niezbędny do zarządzania inteligentną fabryką. DB Energy szacuje zaawansowanie realizacji projektu na 88% i zakłada, że w nadchodzącym roku obrotowym rozpocznie się komercjalizacja technologii.

„Realizowany w ramach INDUSTRY 4,0 projekt DiagSys, jest na bardzo zaawansowanym etapie. Zakładamy zakończenie prac rozwojowych i rozpoczęcie jego komercjalizacji w II kw. 2020 r. Projekt umożliwi tańsze i szybsze, zdalne i bezobsługowe wykrywanie zmian uszkodzeniowych w pracy napędów, co może przyczyniać się do ograniczenia zużycia energii maszyn procesowych aż o 7,5%. Przy takich efektach oszczędności, szacujemy, że potencjalne zainteresowanie usługą zarówno w kraju jak i za granicą może być bardzo duże. - mówi Krzysztof Piontek. Planujemy docelowo oferować usługę analizy i monitoringu urządzeń przemysłowych w formie abonamentowej” – dodaje prezes Piontek.

DB Energy kończy rok rekordowymi wynikami i jest gotowe do osiągania pełnych korzyści we wszystkich prowadzonych obszarach działalności. Nadchodzący rok obrotowy powinien przynieść rozpoczęcie działalności operacyjnej na terenie Niemiec, kolejne umowy w modelu ESCO oraz komercjalizację systemu DiagSys.

Zobacz także: Wyniki finansowe DB ENERGY za rok obrotowy 2019/2020 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.