PCC Rokita i PCC Exol notują rekordowe wyniki i zapowiadają inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych i odnawialne źródła energii
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
08 gru 2021, 12:46

Spółki z Grupy PCC podsumowują rekordowe wyniki i zapowiadają nowe inwestycje we wzrost mocy produkcyjnych i odnawialne źródła energii

Należące do grupy PCC, dwie notowane na giełdzie spółki, PCC Rokita i PCC Exol podsumowały wyniki za trzy kwartały 2021 r. Ogłaszają też dużą, wspólną inwestycję, która ma znacząco zwiększyć ich moce produkcyjne i stawiają na odnawialne źródła energii.

Prowadzone w ostatnich latach liczne inwestycje pozwoliły spółkom z grupy PCC osiągnąć wysoki poziom przychodów i rekordowe zyski. PCC Rokita i PCC Exol zamierzają kontynuować rozwój poprzez rozbudowę zakładów produkcyjnych. Ogłosiły największy wspólny projekt, który pomoże im rozwinąć w przyszłości ofertę. Mają też zamiar zwiększyć niezależność energetyczną i zmniejszyć ślad węglowy. W tym celu rozwijają ofertę produktów z linii GreenLine i planują inwestycje w OZE.

PCC Rokita jest producentem i dystrybutorem produktów i formulacji chemicznych. Produkty spółki wykorzystywane są w licznych sektorach przemysłu m.in. w przemyśle tworzyw sztucznych, kosmetycznym, budowlanym, tekstylnym i w wielu innych branżach.

Druga spółka z Grupy PCC – PCC Exol jest wiodącym producentem surfaktantów w Polsce i Europie Wschodniej. Surfaktanty używane są w produkcji chemii gospodarczej i przemysłowej oraz w sektorze włókienniczym, ale też w przemyśle tworzyw sztucznych i wielu innych. Produkty spółki używane są w branżach takich jak chemia gospodarcza i przemysłowa, kosmetyczna, farby i lakiery, tworzywa sztuczne, agrochemikalia, czy branży artykułów budowlanych. Znajdują też zastosowanie w produkcji wyrobów spożywczych, farmaceutycznych, włókienniczych, skórzanych i metalowych.

Wysokie wyniki spółek z grupy PCC

Trzy kwartały 2021 r. były dobrym okresem w działalności PCC Rokita. Wszystkie segmenty produkcyjne odnotowały wzrosty. Wynik na poziomie skonsolidowanej EBITDA osiągnął poziom ok. 437 mln zł w trzech kwartałach 2021 r. Tym samym był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r.

Na wyniki miały w szczególności wpływ rekordowe dane z segmentu Poliuretany, który odpowiada za około połowę wyników z działalności spółki. Kluczowymi produktami tego segmentu są poliole, których ceny rosły w tym roku.

Przychody PCC Rokita wzrosły o 53% do 1,597 mld zł w porównaniu do trzech kwartałów 2020 r. Spółka pochwaliła się też najwyższym w historii wynikiem na zysku netto w wysokości 236 mln zł za trzy kwartały 2021 r.
 

Notowania PCC Rokita od początku 2021 roku

PCC ROKITA


Zarząd PCC Rokita nie publikuje prognoz na IV kwartał 2021 r., ale zwraca uwagę na fakt, że osiągnięte wyniki na poziomie przychodów, zysku EBIDTA i zysk netto już po trzech 3 kwartałach br. są lepsze niż wyniki za cały 2020 rok. Wskazuje też na możliwość utrzymania popytu w segmentach Poliuretanów i Chloropochodnych:

„Aktualnie zauważalne jest nieznaczne wyhamowanie sprzedaży w segmencie Poliuretany, przy czym poziom sprzedaży jest wciąż wysoki i prawdopodobnie trend ten może utrzymać się do końca roku. Obecnie odnotowywane są również spadki marż, co prawdopodobnie może być kontynuowane w najbliższym czasie. Niemniej jednak, marże wciąż pozostają na relatywnie wysokim poziomie.” - podał na czacie inwestorskim Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita.

„W segmencie Chloropochodne relatywnie dobry popyt na jego produkty może potencjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach. Wzrost wyników segmentu za III kwartały był możliwy pomimo dalszych spadków cen alkaliów. Natomiast obecnie odnotowywany jest istotny wzrost cen chloroalkaliów, w szczególności sody kaustycznej. Ta tendencja może być kontynuowana również w najbliższym czasie. - dodaje.
 

Zobacz także: „Wzrosty odnotowały wszystkie nasze segmenty produkcyjne. Szczególnie dobra sytuacja panowała na rynku poliuretanów” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

Także spółka PCC Exol osiąga obecnie rekordowe wyniki. Mimo silnego trendu wzrostu cen surowców chemicznych i oleochemicznych, spółka odnotowała blisko 575 mln zł skonsolidowanych przychodów w okresie I-III kw. 2021 r., a zysk na poziomie EBITDA wyniósł 60 mln zł. W analogicznym okresie 2020 r. wyniki te wyniosły odpowiednio 479 mln zł i 54 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów o 20%, a zysku EBIDTA o 11%.


Notowania PCC Exol od początku 2021 roku

PCC Exol


Podobnie jak w przypadku PCC Rokita, tak i w PCC Exol, skonsolidowany zysk netto osiągnął historycznie najwyższy poziom - ponad 35 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła prawie 18%.

„Jeśli chodzi o sytuację w poszczególnych grupach produktowych, możemy pochwalić się istotnym, blisko 20% wzrostem sprzedaży produktów do zastosowań przemysłowych. Z kolei w samym tylko trzecim kwartale wynik był już wyższy o ponad 40% w odniesieniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku. To znaczący wzrost. Równie dobrze wyglądała sytuacja w grupie produktów do zastosowań w kosmetykach i detergentach, gdzie sprzedaż wzrosła o 25%. Z kolei sam trzeci kwartał 2021 roku był niewątpliwie najlepszym kwartałem w historii firmy w tej grupie produktowej” - zaznaczył na czacie inwestorskim Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Exol.
 

Zobacz także: „Za nami już większość roku. Był to dla nas bardzo dobry okres rekordowych przychodów i zysków” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Exol

Największa w historii PCC inwestycja

Spółki z grupy PCC regularnie rozbudowują moce produkcyjne. W poprzednich latach zostało zrealizowanych szereg inwestycji, które obecnie przekładają się na lepsze wyniki oraz szerszą ofertę produktów.

Obydwa podmioty zamierzają dalej zwiększać zdolności produkcyjne oraz asortyment wyrobów. W tym celu PCC Rokita i PCC Exol podjęły niedawno wspólnie decyzję o realizacji największej w ich historii inwestycji.

„Nowa instalacja będzie pierwszą tego typu w Polsce, elastycznie łączącą produkcję etoksylatów i polioli. Przyjęte rozwiązania technologiczne i jej uniwersalność mają umożliwić szybkie dostosowywania portfolio produktowego do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynkowych” - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

Ma ona zwiększyć wolumen możliwych do zaoferowania wyrobów i poszerzy portfolio produktowe. Inwestycja pozwoli na wytwarzanie gamy etoksylatów, polioli polieterowych i innych produktów etoksylowanych, w tym produktów biodegradowalnych.

Według wstępnych założeń, zdolności produkcyjne nowej instalacji mają wynieść ok. 50-55 tys. ton średniorocznie.

„Powstające na nowej instalacji produkty, dzięki odpowiedniej kombinacji tlenków oraz wykorzystaniu nowych technologii produkcji, będą charakteryzowały się niższą emisją lotnych związków organicznych, krótszym i nisko odpadowym procesem produkcji. Ponadto krótszy proces produkcji wpłynie na obniżenie zużycia energii. Dodatkowo, dzięki temu, że tlenek etylenu posiada niższy ślad węglowy niż tlenek propylenu, część produktów będzie charakteryzowała się niższym śladem węglowym” – mówi Dariusz Ciesielski, prezes zarządu PCC Exol.

Tak jak poprzednie przedsięwzięcia, także ta inwestycja ma być zrealizowana na terenie chemicznego parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. Oszacowany koszt projektu to 351 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na połowę 2026 roku.

Nowy trend czyli zielona chemia

Oferty PCC Rokita i PCC Exol powiększane są regularnie o nowe produkty wpisujące się w trend zielonej chemii. Rozwijane są wyroby z grupy GreenLine, które stanowią już ok. 25% z liczby wszystkich produktów w grupie PCC.

Przykładem są chlor i ług sodowy GreenLine. Są to produkty charakteryzujące się mniejszym negatywnym wpływem na środowisko osiąganym przez wysoką biodegradowalność i niską emisję dwutlenku węgla. Produkcja chloru przez PCC Rokita oparta jest o technologię membranową, która pozwoliła na uniknięcie emisji CO2 na poziomie ponad 140 tys. ton rocznie.

Z kolei PCC Exol także buduje ofertę, która wpisuje się w trend zielonej chemii. Jednym z produktów jest BioROKAMINA, która jest jednym z ekologicznych surfaktantów amfoterycznych. Używana jest ze względu na łagodne działanie i jednocześnie wysoką skuteczność w przemyśle kosmetycznym.

Plany dalszego obniżania zużycia energii i śladu węglowego

Spółki z grupy PCC skupiają się na zabezpieczeniu potrzeb energetycznych na kolejne lata działalności. Ostatnie gwałtowne wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 przyspieszyły ten proces. Rozważana jest przebudowa istniejących kotłów rusztowych, by przyjmowały paliwo gazowe zamiast węglowego. Możliwa jest też zamiana na kotły gazowe niskoparametrowe.

W tej chwili trwają końcowe prace montażowe związane z budową kotłowni wodorowo-gazowej. Ma ona produkować na potrzeby PCC Rokita parę technologiczną. Prowadzone są też prace z budową nowego przyłącza gazu do spółki i kotłowni. Według planów, obie inwestycje mają zostać ukończone i oddane do użytku już w 2022 roku.

Nacisk kładziony jest na własne źródła energii OZE. PCC Rokita analizuje inwestycje w budowę kilku farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 30 MW oraz w budowę farmy wiatrowej o potencjale produkcji ok. 15 MW.

W założeniach nowe źródła energii odnawialnej mają być bezpośrednio połączone z instalacjami produkcyjnymi spółek. Pozwoli to na większe uniezależnienie energetyczne jednocześnie zmniejszy ślad węglowy grupy.

Zobacz także: Kryzys energetyczny, wzrost cen prądu i surowców, energia atomowa i zielona inflacja - Piotr Maciążek - Podcast 21% rocznie jak inwestować

Materiał przygotowany we współpracy z PCC Rokita i PCC Exol

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.