PCC Rokita prezentuje rekordowe wyniki roczne i inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
29 mar 2023, 13:20

PCC Rokita prezentuje rekordowe wyniki roczne i inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne

„W pełni korzystamy między innymi z przeprowadzonych w przeszłości inwestycji. To one głównie napędzają nasz biznes” - powiedział na czacie inwestorskim wiceprezes zarządu PCC Rokita, Rafał Zdon. Spółka podała rekordowe wyniki za 2022 rok, a także ogłosiła rekordową dywidendę. Przedstawiła też plany rozwoju i kroki w stronę bezpieczeństwa energetycznego.

Rekordowe wyniki PCC Rokita w 2022 r.

PCC Rokita w 2022 r. osiągnęła rekordowe wyniki. Zysk netto wyniósł 675 mln zł i był wyższy o 62% od zysku wypracowanego w 2021 r. który i tak był wtedy uznany za rekordowy. EBITDA przekroczyła 1 mld zł. Przychody zaś przekroczyły 3,1 mld zł, co, w porównaniu z poprzednim rokiem, jest wzrostem o 43% z kwoty 2,2 mld zł. Jednocześnie tegoroczny wynik na przychodach jest ponad dwukrotnie większy niż wyniki z lat 2019-2021 wynoszące ok. 1,5 mld zł.

„Pierwszy miliard zrobiliśmy 10 lat temu, drugi przekroczyliśmy w zeszłym roku, ale jak Państwo widzicie na trzeci nie musieliśmy czekać kolejnych 10 lat. Teraz można powiedzieć, że w pełni korzystamy między innymi z przeprowadzonych w przeszłości inwestycji. To one głównie napędzają nasz biznes” - mówi Rafał Zdon.

Tak dobre wyniki zostały osiągnięte przede wszystkim w segmencie Chloropochodnych. W przeciwieństwie do 2021 r., w roku 2022 była obniżona podaż rynkowa, co miało wpływ na najwyższe historycznie ceny produktów.

„Jednocześnie warto podkreślić, że my odnotowaliśmy wysoki popyt w czasie, gdy część europejskich producentów ograniczała produkcję chloroalkaliów. Takie decyzje konkurencji wiązały się między innymi z wysokimi kosztami produkcji, jak i brakiem możliwości zagospodarowania chloru wytwarzanego równocześnie z ługiem sodowym. Staramy się wewnętrznie maksymalnie bilansować chlor. Dla nas było to korzystne, właściwie niemalże w pełni wykorzystywaliśmy zdolności produkcyjne elektrolizy” - podaje wiceprezes PCC Rokita.

Przewagą konkurencyjną PCC Rokita w poprzednim roku była właśnie umiejętność zagospodarowania chloru, który jest, z przyczyn technicznych, produkowany wraz z ługiem.

„Najczęściej w okresie dekoniunktury popyt na chlor spada dosyć istotnie. Wynika to z faktu, że chlor jest w dużym stopniu wykorzystywany do produkcji PCV oraz innych produktów przeznaczonych do branży budowlanej (…) W związku z niższą produkcją chloru, produkuje się także mniej ługu, natomiast popyt na ług nie spada najczęściej tak szybko jak na chlor. To powoduje, że jego ceny rosną. Zatem jeżeli producent chce produkować więcej ługu, musi mieć jednocześnie zbyt na chlor, co jest często trudne do osiągnięcia. W zeszłym roku, w tym zakresie, radziliśmy sobie lepiej niż większość naszej konkurencji” - wyjaśnia.

Rekordowe wyniki zostały też osiągnięte w segmencie „inna działalność chemiczna”, choć trzeba zaznaczyć, że stanowi on ok. 7% w przychodach grupy.

„Właściwie wszystkie kwartały zeszłego roku zamykaliśmy bardzo dobrymi wynikami, ostatni był najlepszy” - dodaje Rafał Zdon.

Zobacz także: Relacja czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita 

Dywersyfikacja kluczem do stabilności

Jeszcze wcześniej, w 2021 roku, znaczny wpływ na wyniki miał głównie segment Polioli, ale w 2022 r. sytuacja szybko się pogarszała. Na początku roku jeszcze możliwe było uzyskiwanie dobrych marż, ale z każdym kolejnym kwartałem sytuacja była coraz gorsza – popyt się zmniejszał i rosła konkurencja także ze strony azjatyckich producentów.

Spółka wykazywała więc w 2021 r. znaczące przychody z Polioli, a w 2022 r. z segmentu Chloropochodne.

Obecnie ceny alkaliów nadal są stosunkowo wyższe niż w przeszłości, ale niższe niż w najwyższym punkcie w IV kwartale ubiegłego roku. Poza cenami produktów, kluczowy wpływ na rentowność ma cena energii elektrycznej, której wartość także wykazuje dużą zmienność w ostatnim czasie. To wszystko sprawia, że bardzo trudno jest prognozować potencjalne wyniki w 2023 r.

Zarząd jest więc ostrożny w wypowiedziach dotyczących wysokości wyników możliwych do osiągnięcia w tym roku. Nie podaje prognoz. Podkreśla, że źródłem stabilizacji jest dywersyfikacja działań.

„Dywersyfikacja jest wpisana w nasze chemiczne DNA (…) Dotąd dobrze radziliśmy sobie mimo zmian koniunktury. W trudniejszych okresach wyniki segmentów zwykle wzajemnie się uzupełniały. Dywersyfikacja sprzyja rentowności działalności. Pomimo wielu wyzwań, chcemy się rozwijać i stawać się coraz lepszą firmą” - mówi Rafał Zdon.

Inwestycje w rozwój i w bezpieczeństwo energetyczne

PCC Rokita w 2023 r. kontynuuje inwestycje. W budowie jest zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym. Jest też kontynuowana budowa Centrum Innowacji w celu trzykrotnego zwiększenia obecnej powierzchni laboratoryjnej.

„Obecnie nasza spółka zależna PCC BD realizuje inwestycję budowy nowego zakładu do produkcji m.in. etoksylatów i polioli polieterowych (…) Jest to oczywiście tylko jedna z aktualnie realizowanych inwestycji (…) Rozważamy rozbudowę elektrolizy, finalne decyzje jeszcze nie zapadły. Byłaby to jednak szansa na zwiększenie sprzedaży chloroalkaliów, w tym ługu. Dodatkowo moglibyśmy ograniczyć zużycie energii elektrycznej” - mówi Rafał Zdon.

Dzięki dodatkowym elektrolizerom spółka mogłaby uzyskać możliwość modulowanej pracy instalacji elektrolizy w zależności od płynnie zmieniających się cen energii.

„Uzyskalibyśmy potencjalnie zatem większą elastyczność wielkości produkcji przy zmieniających się cenach energii. Takie istotne różnice w cenach energii mają często miejsce nawet w ciągu jednej doby” - dodaje.

Jednocześnie spółka stara się zmniejszyć wpływ wahań cen energii na marże poprzez, między innymi, inwestycje we własne OZE.

„Naszym celem są również inwestycje związane ze środowiskiem (…) Analizujemy inwestycje we własne OZE. Nowe źródła energii odnawialnej mogłyby być połączone linią bezpośrednią z instalacjami produkcyjnymi. To mogłoby dać pewne oszczędności na kosztach dystrybucji i przesyłu energii” - mówi wiceprezes.

Rekordowa dywidenda

Zarząd PCC Rokita zarekomendował rekordową dywidendę w wysokości 21,57 zł na akcję. Jest to kwota wyższa od trzech ostatnich wypłat razem wziętych. W zeszłym roku akcjonariusze także otrzymali pokaźną dywidendę w wysokości 13,23 zł. Rada nadzorca poparła wniosek zarządu co do podziału zysku.

Dzień dywidendy oraz data wypłaty nie zostały jeszcze ustalone.

Jednak czy w następnych latach możemy się spodziewać wyższych wypłat? To zależeć będzie od sytuacji finansowej. Spółka nie ma i w najbliższym czasie nie rozważa wprowadzenia polityki dywidendowej zawierającej deklarację regularnych wzrostów wypłat.

„Rynek nie jest wystarczająco stabilny i przewidywalny. Nasze rekomendacje odnośnie dywidendy wynikają z bieżącej sytuacji gotówkowej, potrzeb inwestycyjnych, sygnałów od akcjonariuszy, ale i zespołu innych czynników” - wyjaśnia Rafał Zdon.

Zobacz także: PCC Rokita zamierza wypłacić najwyższą w historii dywidendę, większą niż z 3 ostatnich lat łącznie 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.