Stan epidemii w Polsce. Rząd wprowadza kolejne ograniczenia do walki z koronawirusem
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
20 mar 2020, 19:27

Rząd ogłasza stan epidemii w Polsce i wprowadza kolejne ograniczenia w walce z koronawirusem

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosili kolejne działania, które mają przeciwdziałać epidemii koronawirusa w Polsce.

Stan epidemii w Polsce

Od piątku, 20 marca 2020 r. od godziny 18:30 w całej Polsce obowiązywać będzie stan epidemii. Oznacza to "sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii".

Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Zdrowia Łukasz Szumowski doprecyzowali co na tę chwilę ma oznaczać stan epidemii. Będzie to:

  • wstrzymanie nauki do Świąt Wielkanocnych (12-13 kwietnia) - wydłużenie zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych,
  • podwyższenie kary za złamanie kwarantanny do kwoty 30 tys. zł,
  • szczegółowy monitoring osób objętych kwarantanną,
  • możliwość delegowania konkretnych osób, decyzją Ministra do walki z epidemią,
  • możliwość ograniczenia poruszania się osób i wykorzystania środków transportu.

Zobacz także: Stan wyjątkowy w Polsce bez stanu wyjątkowego. Premier wreszcie wytłumaczył co oznacza stan zagrożenia epidemiologicznego

Warto dodać, że zgodnie z prawem, stan epidemii daje możliwość wyznaczenia tzw. „stref zero”, czyli miejsc, gdzie epidemia jest szczególnie groźna, co pozwala na ograniczenie ruchu w ich okolicy (np. czasowe zamknięcie miasta).


Rozporządzenie ws. stanu epidemii ma też dopracowywać kilka kwestii:

  • otwarcie części sklepów w galeriach handlowych – sklepów spożywczych, drogerii, które do tej pory były zamknięte ze względu na poprzednie decyzje,
  • obowiązek realizowania podstaw programowych od 25 marca w szkołach,

Celem tych działań jest zatrzymanie się rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19. Premier przypomniał, że Polacy nie mogą myśleć w kategoriach, że ich to nie dotyczy. Zaznaczył, że wszyscy muszą wziąć odpowiedzialność za zatrzymanie rozwoju pandemii.

W czasie konferencji, odpowiadając na pytania dziennikarzy premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że wybory prezydenckie na ten moment nie zostaną przesunięte. Dodał także, że egzaminy i rok szkolny również nie będą przesunięte.

Zobacz także: Premier Morawiecki przedstawił czym jest tarcza antykryzysowa, czyli pakiet działań który ma zwalczyć kryzys gospodarczy

Szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy

Wydłużeniu ulegnie też okres zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych. Lekcje w szkołach nie będą się odbywać aż do Wielkanocy. Minister Edukacji stwierdził, że już 90% uczniów bierze udział w lekcjach przez internet. W związku z tym nie ma możliwości aby doszło do przesunięcia egzaminów. Zarówno egzaminy w szkołach średnich jak i podstawowych będą odbywać się zgodnie z planem.

Zobacz także: Specustawa o koronawirusie poprawiona przez Senat. Pensje pracowników zagrożonych COVID-19 pokryje ZUS

Stan epidemii: co jeszcze może zrobić rząd w walce z koronawirusem?

Zgodnie z prawem rząd może podjąć kolejne działania, korzystając z ogłoszonego stanu epidemii. Precyzuje to konkretny przepis:

Art. 46. Ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

1.Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

2.Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

3.Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne, ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 stosowanie przepisów ustawy, ust. 1.

4.W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:

1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,

6) nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

7) obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii

Ilość zakażonych koronawirusem rośnie COVID-19

W piątek, 20 marca po południu Ministerstwo Zdrowia przekazało informację, że w Polsce stwierdzono 411 zakażeń koronawirusem, w tym 5 skończyło się śmiercią pacjentów.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.