Quercus TFI SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus TFI SA

Karty podstawowe

2.7500
-0.0800
-2.83%
12:42
Poprzednia wartość: 
2.8300
Otwarcie: 
2.8300
Wolumen: 
2.72 tys.
Zasięg dzienny: 
2.8300
 - 
2.7500
Obrót: 
7.54 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.