Quercus TFI SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus TFI SA

Karty podstawowe

3.6800
0.0200
0.55%
2023-03-31
Poprzednia wartość: 
3.6600
Otwarcie: 
3.6600
Wolumen: 
21.23 tys.
Zasięg dzienny: 
3.8000
 - 
3.5100
Obrót: 
79.03 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.