Quercus TFI SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus TFI SA

Karty podstawowe

5.2400
0.0000
0.00%
14:37
Poprzednia wartość: 
5.2400
Otwarcie: 
5.2600
Wolumen: 
43.36 tys.
Zasięg dzienny: 
5.3000
 - 
5.2000
Obrót: 
228.21 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.