Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Karty podstawowe

2.5700
-0.0200
-0.77%
09:59
Poprzednia wartość: 
2.5900
Otwarcie: 
2.5700
Wolumen: 
200
Zasięg dzienny: 
2.5700
 - 
2.5700
Obrót: 
514

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.