Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Karty podstawowe

2.2200
-0.0200
-0.89%
2019-06-24
Poprzednia wartość: 
2.2400
Otwarcie: 
2.2400
Wolumen: 
9.99 tys.
Zasięg dzienny: 
2.2500
 - 
2.2200
Obrót: 
22.21 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.