Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Karty podstawowe

2.31
0.05
2.21%
2018-12-14
Poprzednia wartość: 
2.26
Otwarcie: 
2.27
Wolumen: 
3.58 tys.
Zasięg dzienny: 
2.31
 - 
2.26
Obrót: 
8.14 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.