Quercus TFI SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus TFI SA

Karty podstawowe

4.7000
0.1900
4.21%
2021-07-23
Poprzednia wartość: 
4.5100
Otwarcie: 
4.5500
Wolumen: 
82.66 tys.
Zasięg dzienny: 
4.7900
 - 
4.5500
Obrót: 
391.06 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.