Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Karty podstawowe

3.4800
0.2300
7.08%
2020-06-02
Poprzednia wartość: 
3.2500
Otwarcie: 
3.2700
Wolumen: 
163.79 tys.
Zasięg dzienny: 
3.5900
 - 
3.2700
Obrót: 
567.35 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.