Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | StrefaInwestorow.pl

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Karty podstawowe

2.2800
0.0200
0.88%
2019-08-16
Poprzednia wartość: 
2.2600
Otwarcie: 
2.2100
Wolumen: 
12.39 tys.
Zasięg dzienny: 
2.2900
 - 
2.2100
Obrót: 
28.21 tys.

Niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się na tworzeniu unikalnych produktów adresowanych głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów, korzystających z usług private banking. Strategie funduszy zarządzanych przez spółkę podążają w dwóch kierunkach: produktów typu absolute return, których celem jest osiąganie stabilnych stóp zwrotu w ujęciu nominalnym oraz produktów typu aggressive growth, których celem jest maksymalizacja stóp zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym.