Kategoria:
Kategoria

Regulatorzy zamykają Signature Bank i Silicon Valley Bank. System bankowy USA przechodzi poważny test

Departament Skarbu, Rezerwa Federalna i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów ogłosiły w niedzielę zamknięcie dwóch banków, Signature Bank i Silicon Valley Bank. Jednak deponenci nie zostaną pozbawieni swoich środków i zachowują do nich dostęp.

Bill Ackman wzywa do bailoutu Silicon Valley Bank, bo czeka nas powtórka z Lehman Brothers. Handel akcjami banku wstrzymany i grozi mu bankructwo

Bank z siedzibą w Dolinie Krzemowej jest drugim największym pod względem aktywów bankiem ubezpieczonym przez FDIC i największym od 2008 roku, kiedy upadł Washington Mutual, według Dow Jones Market Data. SVB ma 212 mld dolarów aktywów; Washington Mutual miał 307 mld dolarów aktywów.

Spadek depozytów zmusił bank do sprzedaży aktywów ze stratą, co spowodowało znaczący spadek wartości akcji. Ta sytuacja odbiła się na całym sektorze bankowym, który do tej pory uchodził za stosunkowo stabilny. Wzrost stóp procentowych i spadek depozytów stanowią duże ryzyko dla inwestorów i wymagają ostrożnego zarządzania portfelem w warunkach zmieniającego się rynku. Akcje SVB Financial Group były jednym z najbardziej popularnych na rynku, a bank udzielał pożyczek startupom, naukowcom oraz firmom z różnych branż. Spadek akcji banku jest zatem ważnym sygnałem dla całego sektora i może mieć dalsze konsekwencje na rynku finansowym.

W piątek kalifornijski Departament Ochrony i Innowacji Finansowej zamknął bank i wyznaczył FDIC jako syndyka. FDIC stworzył Deposit Insurance National Bank of Santa Clara i natychmiast przeniósł wszystkie ubezpieczone depozyty SVB do DINB w momencie zamknięcia.

Oto co będzie przynosić zyski w najbliższych latach, po tym jak rynki finansowe i gospodarka się zmieniły - raport Saxo Bank

Credit Suisse w tarapatach. Instytucja finansowa opóźnia publikację wyników, akcje spadają

Deponenci Silicon Valley Bank będą mieli w poniedziałek dostęp do swoich depozytów

Dwa dni po upadku Silicon Valley Bank, regulatorzy ogłosili, że wszyscy deponenci tej instytucji będą mieli dostęp do swoich depozytów. Regulatorzy zapewnią, że podatnicy nie poniosą żadnych strat związanych z rozwiązaniem problemów banku. W osobnym komunikacie Rezerwa Federalna poinformowała, że uruchamia program finansowania terminowego Bank Term Funding Program, który pozwoli kredytodawcom na zaciąganie pożyczek na okres do jednego roku w celu rozwiązania presji płynnościowej.

Zamknięty Signature Bank

Regulatorzy poinformowali również, że nowojorski Signature Bank zostanie zamknięty przez stanowe władze, ale deponenci tej instytucji wciąż będą mieli dostęp do środków. W oświadczeniu regulatorzy podkreślili, że amerykański system bankowy pozostaje odporny i stoi na solidnych fundamentach, w dużej mierze dzięki reformom przeprowadzonym po kryzysie finansowym. Fed udostępnił dodatkowe fundusze kwalifikującym się bankom, aby mogły one zaspokoić potrzeby swoich deponentów.

Silvergate Bank kończy działalność, to kolejny cios dla całego rynku kryptowalut

udostępnij: