202% zysku z polskiej giełdy na prowadzonym na żywo, od ponad 6 lat, portfelu | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
05 sty 2017, 07:05

202% zysku z polskiej giełdy na prowadzonym na żywo, od ponad 6 lat, portfelu

Od ponad sześciu lat, w części premium Strefy Inwestorów prowadzony jest na żywo portfel oparty o naukowo udowodnioną strategię inwestowania w oparciu o Siłę Relatywną. Od lipca 2010 r. do dziś, jego wartość wzrosła o 202%. Jest to wynik zdecydowanie lepszy od WIG, który w tym samym czasie zyskał na wartości 27%. Jak udało się osiągnąć taki wynik i jak działa ta strategia? Jakie jest ryzyko z nią związane i dla kogo jest to odpowiedni sposób inwestowania? Na te pytania odpowiemy w tym artykule.

Na czym polega inwestowanie Siłą Relatywną

W dużym skrócie, inwestowanie Siłą Relatywną polega na kupowaniu akcji spółek, które w ostatnim czasie rosły szybciej od innych. Sama strategia Siły Relatywnej nie jest niczym nowym, jest poparta wieloma badaniami i z powodzeniem stosowana w praktyce na rynkach rozwiniętych w USA i Europie.

Kupno tego, co już znacznie wzrosło nie jest intuicyjne, ale wyniki pokazują, że takie podejście przynosi efekty. Szczególnie dobrze są one widoczne w długoterminowych trendach. Zarówno w długim trendzie wzrostowym jak i spadkowym, wyniki są lepsze od indeksu (szybszy wzrost w trendzie wzrostowym i wolniejszy spadek w trendzie spadkowym od indeksów).

Po teoretycznych badaniach działania Siły Relatywnej na rynku polskim, zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie prowadzenia portfela na wirtualnych pieniądzach, ale w czasie rzeczywistym i publikowanie jego składu i wyników w Strefie Inwestorów. Robimy tak od 6 lat.

Strategia w uproszczeniu polega na wyselekcjonowaniu najsilniej rosnących spółek. Stosujemy w tym celu kryterium różnicy pomiędzy kursem ich akcji, a średnią 130 dniową. Najszybciej rosnące spółki trafiają do portfela. Po miesiącu przeprowadzamy weryfikację naszych inwestycji (rotację) i sprawdzamy, czy spółki znajdujące się w portfelu wciąż są wystarczająco silne relatywnie. Jeśli nie, to są usuwane i zastępowane spółkami szybciej rosnącymi.

Od 2010 roku takich rotacji przeprowadziliśmy już 84. Wszystkie operacje opisujemy co miesiąc we wpisie w części premium Strefy Inwestorów „Siła Relatywna – rotacja portfela”.

Wyniki prowadzonego na żywo portfela Siły Relatywnej

Co miesiąc, nieprzerwanie, od lipca 2010 roku rotowaliśmy portfel usuwając z niego maruderów i dobierając do niego nowe, szybko rosnące spółki. Na starcie zainwestowaliśmy wirtualną kwotę 60 tys. zł. Obecnie ta kwota zwiększyła się do 181 tys. zł, czyli jest trzykrotnie większa!

Do naszego portfela dobierane są spółki pod względem relatywnego wzrostu kursu. Nie możemy więc porównać go z konkretnym indeksem. Dlatego też porównamy wynik do czterech najważniejszych indeksów: WIG20TR, mWIG40, sWIG80 oraz WIG.

Wykres 1. Porównanie wyników portfela Siły Relatywnej i indeksów WIG20TR, mWIG40, sWIG80 i WIG.
Wykres 1. Porównanie wyników portfela Siły Relatywnej i indeksów WIG20TR, mWIG40, sWIG80 i WIG.

Większe ryzyko, ale jeszcze większe zyski

Strategia Siły Relatywnej sprawdza się najlepiej w długoterminowych trendach. Niestety nie sprawdza się w okresach zmiany trendu i w trendzie bocznym. Wtedy portfel traci na wartości szybciej niż średnia rynkowa.

Przez ponad sześć lat prowadzenia portfela, zanotował on dwa okresy spadków. Pierwszy, największy rozpoczął się w czerwcu 2011 roku i miał swój dołek we wrześniu. W czasie jednego kwartału wartość portfela spadła o niemal 27%! Portfel powoli odrabiał straty i wrócił do poprzednich wartości dopiero w połowie 2013 r.

Następny długi okres spadków rozpoczął się w 2014 roku. Przez cały rok portfel stracił 18%, choć wciąż był 96% na plusie od początku prowadzenia.

Nie obyło się więc bez trudnych i dłuższych okresów, w których strategia nie przynosiła zysków. Jeśli zaś popatrzymy od strony ryzyka, ryzyko liczone jako odchylenie standardowe dla portfela Siły Relatywnej wyniosło w całym okresie jego prowadzenia 5,01%. Dla porównania tak samo obliczone ryzyko dla indeksu WIG wyniosło w tym okresie 4,27%. Podobne wyniki uzyskujemy też dla innych indeksów. Wynika z tego, że ryzyko dla Siły relatywnej jest trochę większe niż dla benchmark-ów, ale bardzo wysoka stopa zwrotu je, na szczęście, rekompensuje.

To nie jest sposób inwestowania dla każdego

Sposób inwestowania Siłą Relatywną jest stosunkowo prosty i wręcz automatyczny. Wymaga jednak od inwestorów cierpliwości i długoterminowego podejścia. Czasem trzeba przeczekać nawet kilkumiesięczne okresy spadków.

Inwestowanie w taki sposób wymaga konsekwencji i długiego horyzontu inwestycyjnego. Jest to więc dobre rozwiązanie dla inwestorów, którzy są w stanie stosować strategię przez dłuższy czas, nawet kilka lat. Jak jednak pokazują badania i przykład naszego portfela to sposób inwestowania, który w dłuższym horyzoncie może przynosić zyski dużo wyższe niż benchmark.

Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór do Strefy Inwestorów

Portfel siły relatywnej prowadzony jest w części premium Strefy Inwestorów. Wpisy z informacjami na temat portfela ukazują się co tydzień, a co miesiąc przeprowadzana jest rotacja portfela. Dołączenie do części premium Strefy Inwestorów możliwe jest tylko w określonym czasie, w trakcie naborów. Obecny nabór trwać będzie do 19 stycznia 2017 r. W tym czasie nowe osoby będą mogły dołączyć do społeczności inwestorów, a byli użytkownicy będą mieli szansę wznowienia abonamentu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.