Dywidenda w KGHM za 2019 rok coraz bardziej realna
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
27 sie 2019, 08:57

Dywidenda w KGHM z zysku za 2019 rok - rośnie nadzieja, że po dwóch latach spółka wznowi wypłaty dla akcjonariuszy

W I półroczu 2019 r. KGHM zarobił blisko 1 mld zł na poziomie netto, co oznaczało wzrost o 59% względem porównywalnego okresu. Przychody również mocno wzrosło, bo o 19% rdr. Na pierwszy rzut oka, te dwie istotne pozycje wyglądają bardzo dobrze i dają nadzieję, że po dwóch latach przerwy zarząd KGHM znowu zarekomenduje dywidendę z zysku za 2019 rok. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli spojrzymy dokładnie na strukturę wyników finansowych to nie będzie prosty cel do osiągnięcia.

Na wysoki wzrost przychodów w I półroczu 2019 r. największy wpływ miał wzrost produkcji miedzi płatnej o 19%. Rok wcześniej wyniosła ona 295 tys. a w raportowanym półroczu tego roku 352 tys. z czego 287 tys. ton przypada na spółkę matkę. Wynikom spółki nie zaszkodziły mocno spadające o średnio 11% ceny miedzi notowane w dolarach (z 6917 do 6165 $/t), gdyż dużą część „nadrobił” osłabiający się złoty wobec dolara.

Wyniki finansowe KGHM Polska Miedź S.A.

(mln zł)I półrocze 2019I półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży112289423
Zysk brutto ze sprzedaży20821992
EBITDA skorygowana27322565
Zysk netto970611

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

Uwzględniając koszty wyprodukowania sprzedanych produktów, towarów i materiałów, zysk brutto ze sprzedaży był niewiele wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2 082 mln zł. Poziom kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu również nie wzrósł znacząco ostatnio i wyniósł 677 mln zł. Na poziomie skorygowanej EBITDA zysk wyniósł 2 732, czyli o 7% więcej rdr. Największy udział w budowaniu zyskowności grupy ma oczywiście spółka matka, która wygenerowała 1 919 mln zł EBITDA. Sierra Gorda odpowiadała za 349 mln zł EBITDA, KGHM International dołożył 336 mln zł EBITDA, a pozostałe segmenty zanotowały 128 mln zł EBITDA. Baza porównawcza z I półrocza 2018 r. była mocniej zaburzona zdarzeniami jednorazowymi. Do największych trzeba zaliczyć wyraźnie wyższe straty ze wspólnych przedsięwzięć (254 vs. 63 mln zł) czy utworzenie rezerw (162 vs. 18 mln zł). Ostatecznie I półrocze 2019 roku zamyka się wyraźnym wzrostem zysku netto do 970 mln zł wobec 611 mln zł rok wcześniej.

- Konsekwentnie realizujemy strategię, stawiamy na doskonałe zarządzanie i efektywność pracy. To skutkuje świetnymi wynikami. Opublikowane dane jasno pokazują, że dobrze analizujemy trendy i kwartał po kwartale budujemy coraz silniejszą pozycję firmy nie tylko teraz, ale na długie lata - podkreśla Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.  

- Wysoką produkcję metali osiągnięto pomimo prowadzonych w tym samym czasie ambitnych inwestycji, które częściowo spowolniały pracę w naszych hutach przetwarzających koncentrat.  W  Hucie Legnica  uruchomiono długo oczekiwany piec WTR - przypomina wiceprezes ds. produkcji, Radosław Stach.

Poziom wynagrodzeń w spółce matce wzrósł średnio o około 5% i zdaniem zarządu jest to niższa dynamika na tle branży przemysłowej. Wskaźnik kosztu jednostkowego C1 (koszt produkcji miedzi) na poziomie grupy kapitałowej spadł o 3% do 1,77 $/funt. Zarząd spółki patrzy optymistycznie na kolejne kwartały i wierzy w dobre perspektywy dla miedzi w długim horyzoncie czasowym. Obecnie występuje presja na ceny miedzi przede wszystkim ze względu na konflikt handlowy na linii USA-Chiny.

Wykres KGHM

KGHM wykres

Poziom zadłużenia Grupy KGHM pozostaje na stabilnym poziomie. Dług netto do skorygowanej EBITDA na koniec czerwca tego orku wyniósł 1,8 wobec 1,7 rok wcześniej. Jednak bez uwzględnienia zmian przepisów określonych MSSF 16, wskaźnik ten wyniósłby 1,6. Wartościowo dług netto na ostatni dzień bilansowy wyniósł 7 863 mln zł, a bez uwzględnienia MSSF 16 – 7 238 mln zł. Warto też dodać, że niedawno KGHM zrefinansował część swojego zadłużenia poprzez emisję obligacji 5 i 10 letnich o wartości 2 mld zł, a docelowo może zwiększyć wartość programu do 4 mld zł. Na koniec czerwca br. stan środków pieniężnych wyniósł 1,1 mld zł.

Bardzo solidnie zaprezentowały się też przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które wzrosły z 704 mln zł rok wcześniej do 1 614 mln zł. Niemal taką samą kwotę (1 604 mln zł) grupa wydała na inwestycje nowe rzeczowe aktywa. Największa inwestycja w historii Huty Miedzi Legnica w postaci pierwszego w Polsce pieca WTR została już zakończona. Zarząd stara się ograniczać transfery gotówkowe do kopalni Sierra Gorda. Na konferencji wynikowej prezes KGHM powiedział, że jest szansa na mniejszy poziom wydatków na ten cel niż przewidywał tegoroczny budżet. Przypomnijmy, że spółka koncentruje się w ostatnim czasie na inwestycjach w polskie aktywa produkcyjne.

Zobacz także: ”Wzrost przychodów zawdzięczamy przede wszystkim zwiększeniu wolumenu produkcji” - relacja czatu z wiceprezes zarządu KGHM, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol 

Czy dywidenda w KGHM za 2019 rok jest realna?

Polityka dywidendowa KGHM nie uległa zmianie. Zakłada ona wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej grupy. Jednak za ostatnie dwa lata (tj. 2017-2018) KGHM nie wypłacił dywidendy, a w latach 2015-2016 były one najniższe od 2003 roku i wyniosły odpowiednio 1,5 zł i 1 zł na akcję. Patrząc na wyniki finansowe uzyskane w I półroczu 2019 roku oraz aktualną sytuację finansową grupy, inwestorzy już zaczynają określać szanse na wypłacenie dywidendy za obecny rok. Z jednej strony spółka nadal posiada dość wysokie (lecz stabilne) zadłużenie i kontynuuje proces dużych inwestycji. Z drugiej strony sprzyja jej osłabiający się złoty względem dolara, a w drugim półroczu zanotuje oszczędności ze względu na 15% obniżkę podatku miedziowego (ok. 200 mln zł) oraz możliwości skorzystania z niższych cen energii elektrycznej.

Dywidendy w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2009-2017

dywid

- Efektywne zadłużenie KGHM powoli, ale maleje. Pierwsza połowa roku przyniosła wzrost zysku pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego. Wszystko będzie zależeć od wyników za 2 połowę roku, ale już dziś KGHM stać na dywidendę w wysokości 1-2 zł na akcję. Dodając do tego mocny dolar, który amortyzuje niskie ceny miedzi i oszczędności na podatku miedziowym w drugiej połowie roku mamy prosty rachunek, że największy udziałowiec spółki może upomnieć się za pierwszą po dwóch latach przerwy dywidendę w KGHM – mówi Paweł Biedrzycki, redaktor naczelny StrefaInwestorow.pl

Z punktu widzenia dywidendy w KGHM kluczowe znaczenie będą miały wyniki za III kwartał i dalsza eskalacja lub uspokojenie wojny handlowej. W tej chwili argumentów za wznowieniem wypłat dla akcjonariuszy jest więcej niż jeszcze kwartał temu.

Zobacz także: KGHM Polska Miedź SA - Dywidendy

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.