”Wzrost przychodów zawdzięczamy przede wszystkim zwiększeniu wolumenu produkcji” - relacja czatu z wiceprezes zarządu KGHM, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
26 sie 2019, 14:34

”Wzrost przychodów zawdzięczamy przede wszystkim zwiększeniu wolumenu produkcji” - relacja czatu z wiceprezes zarządu KGHM, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol

W piątek, 23 sierpnia 2019 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezes zarządu KGHM, prof. Katarzyną Kreczmańską-Gigol. Podczas spotkania rozmawialiśmy o sytuacji finansowej spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o politykę dywidendową, spadek kursu akcji, podatek od kopalin oraz sytuację w kopalni Sierra Gorda. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 inwestorów, a wiceprezes zarządu odpowiedziała na ponad 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Nikki

Czy KGHM będzie znów płacił dywidendy? Może w przyszłym roku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Na ten moment nie dokonujemy zmian w naszej polityce dywidendowej. Rekomendację dla Rady Nadzorczej i akcjonariuszy Walnego Zgromadzenia co do wypłaty dywidendy Zarząd przedstawi w przyszłym roku. Przy jej formułowaniu weźmie pod uwagę przewidywane potrzeby kapitałowe spółki na realizację programu rozwoju oraz bezpieczny poziom zadłużenia w grupie kapitałowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle. Dlaczego tak dramatycznie niski kurs akcji- poniżej 80 zł. Chyba nie można zwalać winę tylko na Trumpa .

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

KGHM funkcjonuje na globalnym rynku i jej kurs jest w istotnym stopniu uzależniony od światowej koniunktury. Kurs akcji Spółki jest silnie skorelowany z notowaniami cen miedzi oraz dolara amerykańskiego. Ich zmienność także jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez międzynarodowe instytucje finansowe czy nawet polityków – mam tu na myśli obecnie toczącą się wojnę handlową pomiędzy USA a Chinami. W obawie o kondycję światowego handlu i wpływ zawirowań rynkowych na stabilność światowej gospodarki, obniżyły się ceny na rynkach akcji i towarowych. Natomiast na długoterminowe ceny wpływają w większym stopniu podaż miedzi i liczba nowych projektów górniczych, których ciągle jest zbyt mało, aby pokryć rosnący popyt na Cu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak spółka planuje rozplanowanie wypłaty dywidendy dla pracowników

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dywidenda wypłacana jest wszystkim akcjonariuszom spółki i nie ma związku z zatrudnieniem. Być może chodzi o wypłaty z zysków dla pracowników. Są one wyliczane procentowo od wyniku i wypłacane pracownikom zaliczkowo bez zagrożenia dla płynności finansowej spółki. Część premii wypłacona będzie jeszcze w tym roku, z kolei pozostała część po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez ZWZ w przyszłym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Mimo spadku cen miedzi a dużym wzroście wydobycia wyniki spółki są bardzo dobre,tu rodzi się moje pytanie-to dlaczego cena akcji kghm drastycznie spada.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

To bardzo dobre pytanie. Inwestorzy na giełdzie kierują się nie tylko analizą fundamentalną spółek, ale też pewnym sentymentem, jak również samą sytuacja na rynku. Ona często niewiele ma wspólnego z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. W ostatnich miesiącach możemy obserwować skutki międzynarodowego konfliktu handlowego, który ma duży wpływ na rynek surowców. Cały czas istnieje obawa o stabilność wzrostu gospodarczego na świecie w przyszłości, ponieważ dobra koniunktura utrzymuje się już bardzo długo. Dopóki sytuacja globalna nie uspokoi się, możemy oczekiwać kontynuacji presji na akcje producentów metali, ale powinniśmy pamiętać, że fundamenty naszego biznesu są stabilne. Konsekwentnie realizujemy strategię i poprawiamy wyniki. Warto zauważyć, że notowania akcji KGHM nie odbiegały znacząco od zmian notowań akcji innych producentów miedzi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Wzrost przychodów rok do roku o 11% to niezły wynik jak na dużą spółkę, co w głównej mierze wpłynęło na niego?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wzrost przychodów zawdzięczamy przede wszystkim zwiększeniu wolumenu produkcji (a co za tym idzie sprzedaży) dzięki usprawnieniu funkcjonowania ciągu technologicznego, między innymi w hutach (Huta Miedzi Głogów I i II wraz z nowym prażakiem), jak również korzystniejszemu kursowi walutowemu przy niższych notowaniach metali.

Obrazek użytkownika Anonim
Kermit

Czy są już dane o wysokości podatku od kopalin za lipiec i o ile jest on niższy od czerwcowego

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W lipcu Spółka zapłaciła 107 mln podatku od niektórych kopalin. Naliczenie podatku wg dotychczas obowiązujących zasad skutkowałoby wydatkami na poziomie 126 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Kermit

Jak duży wpływ na wynik netto z tego roku (całego) będzie miała obniżka podatku od kopalin?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Miesięczny wpływ zmiany formuły podatku na poziom kosztów Spółki, przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, wynosi około 20 mln PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
A.

Czy inwestycje uniemożliwią też wypłatę dywidendy w przyszłym roku?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Nie zmieniamy założeń długookresowych polityki dywidendowej. Konsekwentnie chcemy zachować równowagę pomiędzy potencjalnie wypłacaną kwotą dywidend a możliwościami efektywnego inwestowania wypracowanych środków. W tym momencie nie można wypowiadać się na temat możliwości wypłaty dywidendy. Dopiero po zamknięciu roku obrotowego i obliczeniu wyników finansowych będzie to możliwe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry,
prezes na konferencji powiedział, że dobre wyniki to efekt między innymi redukcji kosztów, co zostało zredukowane i czy w przyszłym kwartale także będzie prowadzona dalsza optymalizacja kosztów

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Przede wszystkim gotówkowy koszt produkcji miedzi C1, który w Grupie spadł z poziomu 1,83 USD/funt w 1H 2018 roku do 1,77 USD/funt w 1H 2019 roku, czyli o -3% rok do roku. Największy sukces dotyczy KGHM Polska Miedź S.A., gdzie koszt C1 spadł aż o -5% dzięki zwiększeniu produkcji i optymalizacji kosztów produkcji, w tym w wyniku zarządzania zapasami. Warto także przypomnieć o zwiększeniu efektywności kopalni Sierra Gorda, które spowodowało, że skala finansowania działalności tej kopalni zmniejszyła się w 1H 2019 roku, więc koszty finansowania ze strony KGHM Polska Miedź S.A. były mniejsze niż planowano.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor Krystian

czy plany optymalizacji zużycia energii mają szansę znacząco zredukować podniesione koszty spowodowane wzrostem ceny energii?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak. W pierwszym półroczu 2019 roku zakończył się II audyt nadzoru Systemu Zarządzania Energią w KGHM. Pozytywna rekomendacja Jednostki Certyfikującej to potwierdzenie, że wdrożony system jest skuteczny i rzeczywiście działa. System Zarządzania Energią obliguje nas do ciągłej poprawy efektywności energetycznej. W roku 2018 uzyskaliśmy oszczędność energii na poziomie 104 GWh. Zakończone przeglądy energetyczne oraz wykonane w Oddziałach Przeglądy Zarządzania wykazały, że z roku na rok jesteśmy coraz bardziej skuteczni w procesie oszczędzania mediów energetycznych. Pojawiają się nowe inicjatywy, weryfikowane i poprawiane są procedury, rosną kompetencje i świadomość pracowników, którzy bardzo aktywnie angażują się w proces oszczędzania energii.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał_33

Kiedy ruszy projekt victoria?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Obecnie zespół projektowy koncentruje się przede wszystkim na stronie formalno-prawnej projektu oraz utrzymaniu relacji z ludnością w Ontario. W czerwcu br. Kanadyjska Agencja Oceny Środowiskowej zadecydowała o braku konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowej na poziomie federalnym. Oznacza to pozytywne zakończenie procesu uzyskiwania aplikacji środowiskowej dla projektu Victoria, kluczowej z punktu widzenia budowy zakładu górniczego.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał_33

Bieżący i gorący temat raport nik - zgadzacie się z opinia?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Pragnę podkreślić, że od początku swojej kadencji przekazywaliśmy do NIK wszystkie wymagane prawem dokumenty i informacje. Obecny Zarząd Spółki wprowadził szereg działań naprawczych. W zasadzie zrealizowaliśmy już zalecenia NIK w zakresie wzmocnienia nadzoru i zmiany struktury zarządzania. Zwiększyliśmy już poziom produkcji kopalni, podwyższyliśmy jej wartość. Proces ten będzie kontynuowany w ramach naszej polityki transparentności i efektywności, która jest dziś priorytetem działań Zarządu KGHM.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał_33

podajcie jakieś prognozy dla rynku metali

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Niestety nie możemy podać takich informacji, zgodnie z założeniem niepublikowania prognoz. Obserwujemy konsensus rynkowy, który na dzisiaj oscyluje gdzieś w okolicach 6 tys. USD.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak długo potrwa remont HM Legnicy?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W tym roku remont w HM Legnica jest planowany w III kwartale. Będzie trwał przez około 2 miesiące.

Obrazek użytkownika Anonim
investor

wynik grupy w 1h byl 970 skad wzrost az o 59 proc vs h1 2018?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Zwiększenie wyniku netto Grupy o 359 mln PLN (+59%) przede wszystkim dzięki poprawie wyniku operacyjnego na podstawowej działalności, wyższemu wynikowi z zaangażowania we wspólne przedsięwzięcia oraz niższym kosztom z tytułu utworzenia rezerw w pozostałej działalności operacyjnej.

Obrazek użytkownika Anonim
investor

z czego wynika spadek c1 w kghm i kghmi

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek kosztu C1 KGHM Polska Miedź S.A. był wynikiem głównie osłabienia się złotego względem dolara o 9%. Natomiast obniżenie kosztu C1 o 2% w KGHM INTERNATIONAL był m.in. wynikiem wzrostu przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących (które pomniejszają ten koszt).

Obrazek użytkownika Anonim
investor

jak widzicie ceny cu w kolejnych miesiącach 2019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak jak większość spółek górniczych, rzadko odnosimy się do prognoz ceny miedzi. W pierwszej połowie br. średnia cena Cu ukształtowała się na poziomie 6 165 USD/t, obecnie znajduje się na poziomie ok. 5 750 USD/t. Konsensus rynkowy na kolejne miesiące oscyluje wokół sześciu tys. USD/t.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

ile podatku od wydobycia zapłaciliście w I półroczu?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W 1H 2019 roku podatek od wydobycia niektórych kopalin, ujęty w kosztach rodzajowych, wyniósł 866 mln PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

czy dofinansowaliście Sierra Gorda w I półroczu?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Dofinansowanie SG w I półroczu wyniosło 63 mln PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

jaki byl wynik na instrumentach pochodnych w I półroczu?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W H1 2019 roku spółka KGHM Polska Miedź S.A. zanotowała wynik na instrumentach pochodnych i zabezpieczających w wysokości 24 mln PLN.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

dlaczego w q2 spadła ebitda w KGHM inter i Sierra Gorda?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek EBITDA w KGHMI (-46 mln PLN) nastąpił ze względu na wyższe koszty przed amortyzacją. Natomiast spadek EBITDA w SG (-39 mln PLN) był wynikiem głównie niższych przychodów ze sprzedaży molibdenu (eksploatacja obszarów o mniejszej zawartości tego metalu).

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

Po co KGHM obligacje? Czy spółka będzie miała z tego korzyści?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Emisja obligacji jest kolejnym krokiem do realizacji naszej strategii finansowania. Pozwoliła na zmianę struktury finansowania - wydłużenia okresów zapadalności przy podobnym koszcie, jak w przypadku kredytów i pożyczek bankowych. W przypadku obligacji ich wykorzystanie nie jest uzależnione od spełniania w całym okresie finansowania dodatkowych warunków, jakie zwykle towarzyszą umowom z bankami. To powoduje, że są bardziej elastycznym źródłem finansowania i uniezależniają spółkę od chwilowych wahań na rynku. Nasze obligacje nie są dodatkowo zabezpieczone, co również wiąże się z wyższym komfortem i większą elastycznością. Jest to stabilne, wygodne źródło finansowania, zwłaszcza w okresie zawirowań na rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

SG w I półroczu br była mało finansowana. Z czego to wynika i ile jest jeszcze do wydania?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Spadek finansowania Sierra Gorda w 1H związany był z lepszymi od zakładanych wynikami SG. Zakłada się osiągnięcie niezależności finansowej przez Sierra Gorda od 2021 roku. Oznacza to brak finansowania Spółki ze środków właścicielskich od 2020 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Wojciech

Jakie są założenia/prognozy co do cen miedzi i srebra.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Tak jak mówiłam wcześniej, nie publikujemy prognoz.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Co się stało z zawiesina w HMG I

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Inwestycja w prażak przebiega zgodnie z planem. Prażak działa.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Uruchomiliście WTR w HM Legnica. Kiedy inwestycja się zwróci?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Aktualnie piec WTR jest w fazie rozruchu. O dalszych wynikach będziemy Państwa informować.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jeszcze jedno pytanie, patrząc na rynek złomów czy jest zagrożenie ze nie będzie produktów do przetwarzania?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W hutach KGHM złom miedzi przerabiany jest głównie w piecach konwertorowych i piecach anodowych, natomiast od 2019 r. przerabiany jest on również w nowym piecu WTR. W bieżącym roku dostawy złomu miedzi realizowane są zgodnie planowanymi potrzebami zawartymi w planie produkcji. W latach poprzednich dostawy złomu kształtowały się na poziomie 80-100 tys. t rocznie. W kolejnych latach zapewnienie dostaw złomu dla potrzeb agregatów hutniczych ma odbywać się zgodnie z wieloletnimi zakładanymi planami. Obecnie ze strony dostawcy nie pojawiły się sygnały, by taki stan rzeczy miał ulec zmianie.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Co z Waszym długiem w Q2?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

W 2Q 2019 r. stosunek długu netto do EBITDA wyniósł 1,8. W celu utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej pozwalającej na pozyskanie finansowania zewnętrznego przy optymalnym poziomie kosztów, Grupa KGHM w długim okresie dąży do utrzymania wskaźnika kapitału własnego na poziomie nie niższym niż 0,5, natomiast wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie do 2,0. Poziom wskaźnika dług netto/EBITDA ≤ 2 wynika z przyjętej przez Spółkę Polityki Płynności Finansowej i nie stanowi założenia budżetowego. Warto zauważyć także to, że wartość wskaźnika dług netto/EBITDA wyniósłby 1,6, po wyeliminowaniu wpływu MSSF16. W praktyce poziom zadłużenia i ryzyko z nim związane nie zmieniły się.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Kiedy obligacje wejdą na giełdę?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku ASO w terminie do trzech miesięcy od dnia emisji.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Czego dotyczyły wydatki inwestycyjne KGHMI w H1 2019?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Wydatki dotyczyły:
- kopalni Robinson i związane były głównie z pracami dotyczącymi usuwania nadkładu w wyrobisku Ruth,
- projektu Victoria (m.in. kontynuowano prace przygotowawcze mające na celu przeprowadzenie dodatkowych prac eksploracyjnych),
- projektu Sierra Gorda Oxide (m.in. kontynuowano testy ługowania rudy),
- dofinansowania kopalni Sierra Gorda (spłata zobowiązań finansowych).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy spółka ma plany odnośnie dalszej emisji obligacji?

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszej emisji. Na ten moment nie ma decyzji co do kolejnej emisji, ale nie wykluczamy takiej możliwości.

Obrazek użytkownika prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol
prof. Katarzyna Kreczmańska-Gigol

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Cieszę się, że było ich jak zwykle dużo. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.