R22 osiąga rekordowe wyniki i zapowiada ogłoszenie polityki dywidendowej. Pierwsza wypłata zysku dla akcjonariuszy coraz bliżej
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
06 wrz 2019, 12:54

R22 osiąga rekordowe wyniki i zapowiada ogłoszenie polityki dywidendowej. Pierwsza wypłata zysku dla akcjonariuszy coraz bliżej

Zgodnie z zapowiedziami Grupa R22 realizuje swoją strategię i dąży do zdobycia pozycji lidera na rynku CEE. Opublikowane najnowsze wyniki finansowe, pokazują systematyczny wzrost przychodów i zyskowności. Ostatni kwartał był piątym z rzędu rekordowym okresem trzymiesięcznym pod względem wartości skorygowanego zysku EBITDA. Kolejny kwartał ma również bardzo duże szanse zamknąć się nowym rekordem. Co więcej, zarząd spółki zapowiada ogłoszenie polityki dywidendowej.

R22 to grupa technologiczna oferująca usługi wspierające firmy w cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, w szczególności komunikacji, marketingu i sprzedaży. Z usług wchodzących w skład R22 spółek korzystają zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Oferta R22 obejmuje przede wszystkim usługi hostingowe i sprzedaż domen, certyfikatów SSL i sklepów internetowych, usługi wielokanałowej komunikacji SMS, mobile i e-mail, marketing automation oraz usługi telekomunikacyjne.

Zobacz także: R22 zamierza w ciągu najbliższych dni przedstawić politykę dywidendową grupy

Wzrost przychodów i zysku netto

Przychody ze sprzedaży w IV kw. roku obrotowego 2018/2019 zwiększyły się o 31% względem porównywalnego okresu rok wcześniej i wyniosły 40,1 mln zł. Konsekwentny wzrost przychodów grupy to pochodna ponownie wzrostu organicznego oraz konsolidacji przejmowanych systematycznie spółek.

Kwartalne wyniki finansowe Grupy R22 S.A.

(mln zł)IV kw. 17/18IV kw. 18/19
Przychody ze sprzedaży30,640,1
EBITDA6,210,4
EBITDA skorygowana7,110,8
Zysk netto dla akcjonariuszy j.d.1,93,3

Źródło: R22 S.A.

Akwizycje i 100% wzrost liczby klientów

Realizowane akwizycje mają istotny wpływ na wzrost liczby klientów, ale Grupa z sukcesem pracuje nad wzrostem ARPU i zyskowności grupy. Mierząc ją skorygowanym zyskiem na poziomie EBITDA, w ostatnim kwartale tempo wzrostu wyniosło 51%. Wartościowo skorygowana EBITDA osiągnęła wartość 10,8 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej. W szybkim tempie rośnie też liczba klientów grupy, która obecnie przekroczyła poziom 255 tys. To oznacza wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 100%.

r1

Źródło: R22 S.A.

Grupa R22 osiągnęła już pozycję numer jeden w Rumunii, w której posiada 25% rynku i obsługuje 50 tys. klientów. Przypomnijmy, że do grupy należały już wcześniej (od 2018 r.) rumuńskie spółki: Gazduire.ro, mxHost oraz xServers (łączna EBITDA 3,7 mln zł w 2018/19). W okresie maj -lipiec tego roku, polska grupa dokonała kolejnych przejęć rumuńskich firm, które świadczą usługi pod marką Rohost, Hostvision oraz Top Level Hosting. Posiadają one ok. 8% udziałów w lokalnym rynku, a ich łączne przychody wyniosły ok 1,8 mln euro. Rozpoczęcie konsolidacji wyników przejętych spółek, wpłynie pozytywnie na wyniki całej grupy R22 w kolejnym kwartale.

Grupa R22 rozpoczęła też ekspansję na rynku chorwackim. Przejęła tam firmę Avalon, która posiada 17% udziałów w rynku. Jej przychody w 2018 roku wyniosły 0,8 mln euro, a EBITDA 0,2 mln euro. Cena nabycia wyniosła 1,85 mln euro.

Zobacz także: R22 inwestuje w Blugento – narzędzie SaaS do prowadzenia e-sklepów

Wzrost wyniku finansowego rok do roku i spadek zadłużenia

Kolejne akwizycje wpływają i powinny dalej pozytywnie wpływać na wyniki finansowe.

Roczne wyniki finansowe Grupy R22 S.A.

(mln zł)2017/20182018/2019
Przychody ze sprzedaży110,6145,6
EBITDA2536,6
EBITDA skorygowana27,237,9
Zysk netto dla akcjonariuszy j.d.6,811,6

Źródło: R22 S.A.

Wysokie wzrosty wyników finansowych grupy, widoczne są też w rocznych sprawozdaniach finansowych. W roku obrotowym 2018/2019 przychody wyniosły 145,6 mln zł, czyli o 32% więcej wobec poprzedniego roku. Skorygowana EBITDA wzrosła do 37,9 mln zł, czyli o 39%, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,6 mln zł – o 70% więcej w ujęciu rok do roku.

Warto jednak podkreślić, że prezentowany zysk netto akcjonariuszy j.d. nie uwzględnia wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu. Chodzi dokładnie o wykupienie 28,5% akcji H88 S.A. od funduszy TCEE Fund III. Spółka H88 skupia spółki z segmentu hostingowego grupy R22, a wcześniej spółka matka posiadała 71,5% udziałów w niej i musiała „dzielić się” generowanymi przez H88 zyskami. Za pakiet mniejszościowy, R22 oraz jej inna spółka zależna Vercom, zapłacą 13,6 mln euro. Pierwszy etap transakcji (połowa udziałów) została zrealizowana 1 lipca 2019 roku, a pozostała część zostanie wykupiona do 10 lutego 2020 roku. Transakcja ma zostać sfinansowana długiem bankowym. Po zamknięciu transakcji odkupu akcji w H88, całość jej wyników będzie już „należeć” do spółki matki, co wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe 2020 roku. Za rok obrotowy 2018/2019, zysk netto j.d. na jedną akcję wyniósł 82 grosze, co przekłada się na C/Z 26.

Obecna wartość zadłużenia grupy R22 jest na bezpiecznym poziomie. Dług netto do EBITDA na koniec czerwca tego roku wynosił 1,5, a z wyłączeniem podporządkowanej pożyczki od Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZAN był on niższy i wynosił 1,3. Dług netto miał wartość 66,9 mln zł. Grupa ma coraz wyższe zdolności do generowania środków pieniężnych. Obecnie w ciągu jednego kwartału w spółce „przybywa” ponad 2,5 mln zł gotówki. Zadłużenie raczej nie utrzyma się jednak na obecnym, niskim poziomie. Po pierwsze grupa sięgnie po nowy dług, by sfinansować odkupienie udziałów w H88, a także może nim również finansować kolejne akwizycje (tak jak w przeszłości). Zarząd grupy wskazuje docelowy poziom długu netto do EBITDA w przedziale 2-2,5.

Wkrótce poznamy politykę dywidendową R22 i deklarację ws. najbliższej wypłaty zysku

Podczas wideokonferencji przedstawiciele R22 powiedzieli, że w najbliższym czasie należy spodziewać się deklaracji zarządu w zakresie podziału zysk za zamknięty rok obrotowy 2018/2019.

"Intencją zarządu jest wypłata dywidendy, szczegółów można się spodziewać w ciągu najbliższych dni" - powiedział wiceprezes Robert Stasik.

"Oprócz deklaracji kwoty dywidendy określimy również politykę dywidendową grupy R22" - dodał.

Ma zostać również określona polityka dywidendowa na kolejne lata. Już wcześniej były znane intencje zarządu w zakresie wypłaty dywidendy z zysku za 2018/2019 rok. Rynek obecnie oczekuje wypłaty dywidendy. Niewiadomą pozostaje jej wysokość. Patrząc na osiągnięty zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oraz jednostkowy zysk netto za ostatni rok obrotowy, przeprowadzony skup akcji własnych, stan środków pieniężnych na koniec czerwca 2019 r. (15,6 mln zł), niewysoki poziom długu netto do EBITDA oraz finansowanie wykupu akcji H88 i perspektywa kolejnych akwizycji, nie zdziwimy się, jeżeli dywidenda znajdzie się w przedziale ok. 2,2-4,2 mln zł (0,15 – 30 groszy na akcję).

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.