Zaliczkowa dywidenda w ASBiS może być wysoka – spółka podwyższa prognozy
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
23 paź 2020, 08:35

Asbis podwyższa prognozę i idzie na rekord, zaliczkowa dywidenda może być naprawdę wysoka

Asbis w ostatnich miesiącach mógł się pochwalić dynamiką przychodów rzędu powyżej 30% w ujęciu rok do roku. Utrzymująca się wysoka sprzedaż zaowocowała podwyższeniem przez zarząd Asbisu prognozy finansowej na 2020 rok do przedziału 23-25 mln USD. Co ciekawe, prognozowany poziom przychodów pozostał na pierwotnym poziomie tj. 2,0-2,2 mld USD.

Poprzednia prognoza w zakresie zysku netto opiewała na 18-20 mln USD. To oznacza, że spółka podwyższyła szacunkowy zysk netto o 25% względem wyższej granicy poprzedniej prognozy. W tym roku Asbis odszedł nieco od swojego zwyczaju podawania prognozy finansowej w okresie marca i kwietnia. Nie trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego akurat w tym roku postanowił nieco przesunąć podanie takiego komunikatu. Ostatecznie „bazowa” prognoza finansowa na 2020 r. została opublikowana 11 sierpnia 2020 r. Po nieco ponad dwóch miesiącach, zarząd dokonał rewizji swoich oczekiwań w górę. Najprawdopodobniej jest to oznaka utrzymywania się wysokich poziomów generowanej marży na sprzedaży. W ostatnich wypowiedziach członków zarządu, można zauważyć wskazywanie szeregu działań zmierzających właśnie do zwiększenia uzyskiwanej marżowości. Do takich działań można zaliczyć m.in. sprzedaż wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT, rozszerzenie sprzedaży marek własnych, dokonywanie wcześniejszych płatności w zamian za rabaty oraz rozwój dystrybucji oprogramowania. W komunikacie zarząd Asbisu wskazał, że podwyższenie prognozy finansowej wynika z:

  • wzrostu sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT,
  • niższych niż zakładano kosztów finansowych,
  • niższych niż przewidywano kosztów operacyjnych.

Zobacz także: Dywidendy w 2020 roku - ostatnie 11 spółek, które podzieli się zyskiem z inwestorami

Jeżeli spółka zrealizuje nową prognozę finansową to rok 2020 może być dla spółki najbardziej zyskownym rokiem w historii.

„ASBIS rozwija się w tym roku bardzo dynamicznie. Tak jak zapowiadaliśmy stawiamy nie tylko na rozwój tradycyjnego kanału dystrybucji, ale też na rozwój sprzedaży wyżej marżowych produktów i rozwiązań IT. Mamy bardzo silną pozycję na naszych rynkach, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz umiejętności wprowadzania na rynek potrzebnych produktów, spełniających oczekiwania naszych klientów. Szybko dostosowaliśmy się do otoczenia rynkowego i jesteśmy w stanie sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na sprzęt oraz zaawansowane rozwiązania IT. Dlatego spodziewamy się, że nasza zyskowność w tym roku będzie wyższa, od pierwotnie zakładanej. Biorąc pod uwagę koszty finansowe i operacyjne, które mają być niższe niż przewidywano, mamy wszelkie powody, by sądzić, że rok 2020 będzie najbardziej zyskownym rokiem w naszej historii” – powiedział Siarhei Kostevitch, Dyrektor Generalny i Przewodniczący Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc

Spółka w komunikacie podała też, że istotnym założeniem prognozowanych wyników jest m.in. brak wystąpienia drugiej fali pandemii oraz kolejnych blokad rynków, które mogą doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich, brak pogorszenia względem 2019 r. sytuacji na najważniejszych rynkach dla spółki tj. Rosji, Kazachstanie, Słowacji oraz na Ukrainie i Białorusi, a także nie nastąpi znaczna dewaluacja walut tych krajów (za wyjątkiem Słowacji).

Zobacz także: ASBIS podwyższa prognozę zysku netto na 2020 rok

Nadal niski C/Z w ASBiS i szansa na wysoką dywidendę

W 2019 r. dywidenda wypłacona przez Asbis wyniosła łącznie 13,5 centa na akcję, a łącznie było to 7,5 mln USD. Na koniec I półrocza br. spółka posiadała 108 mln USD gotówki, a jej dług netto z faktoringem wynosił 16 mln USD. Takie poziomy zadłużenia są na wyraźnie niższych poziomach na tle poprzednich lat. Z kolei wysoki stan gotówki jest czymś charakterystycznym dla spółki i jest powtarzającym się elementem w wielu ostatnich sprawozdaniach finansowych. Jeżeli spółka osiągnie zysk netto na poziomie górnych widełek z prognozy (25 mln USD) – zarobi na jedną akcję przy obecnym kursie USD/PLN ok. 1,7 zł. Taki zysk na jedną akcję przy cenie akcji 6,5 zł, oznaczałby wskaźnik C/Z na poziomie niecałych 4.

Asbis kurs akcji (góra), wskaźnik P/E (dół)

ASBiS

Duża szansa na zaliczkową dywidendę

Zarówno w 2018 i 2019 roku, Asbis wypłacał zaliczkową dywidendę. Komunikat bieżący w tej sprawie był publikowany w listopadzie, a wypłata zaliczki następowała w grudniu. Druga część dywidendy była tradycyjnie już wypłacana na początku czerwca po uchwaleniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W praktyce akcjonariusze spółki w ostatnich dwóch latach otrzymywali wypłatę dywidendy średnio co pół roku. Biorąc pod uwagę wyraźną poprawę w zakresie płynności finansowej, poziomu zadłużeniu i wzrostu prognozowanej zyskowności w tym roku, nic nie stoi na przeszkodzie, by Asbis już za kilka tygodni podtrzymał „nową” tradycję i poinformował o wypłacie zaliczki dywidendy.

Zobacz także: Asbis I Rakuten TV rozpoczynają kampanie promocyjne w sieciach handlowych w Polsce

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.