PZU zamierza wypłacić niską dywidendę o wysokiej stopie dywidendy pow. 6%
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
02 cze 2022, 13:12

PZU przekaże akcjonariuszom 83% zysku z 2021 roku, stopa dywidendy przekroczy 6%

Zarząd PZU zaproponował wypłatę dywidendy z części zysku za 2021 r. Inwestorzy mogą otrzymać łącznie 1,94 zł na akcję. Przekłada się to na stopę dywidendy w wysokości powyżej 6%.

Zgodnie z projektem uchwały, zysk netto za 2021 r. w wysokości 2,028 mld zł, powiększony o 0,950 mld zł z kapitału zapasowego, zostanie podzielony na dywidendę (1,675 mld zł) oraz na kapitał zapasowy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do inwestorów trafi więc 83% zysku za 2021 r., co przekłada się na wypłatę 1,94 zł na akcję.

Rekomendacja jest więc zgodna z polityką dywidendową na lata 2021-2024, według której zarząd będzie proponował wypłatę co roku między 50% a 100% skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej.

Wysokie dywidendy w stosunku do kursu akcji

PZU jest spółką dywidendową o bardzo długiej historii wypłat, sięgającej 2010 r. W poprzednim roku do inwestorów trafiła rekordowa dywidenda, 3,50 zł na akcję, pochodząca z całego wypracowanego zysku w 2020 r. i część kapitału zapasowego.

Tegoroczna wypłata, pod względem wartości, jest najniższa od 5 lat. Jednak stopa dywidendy, czyli porównanie wartości dywidendy z aktualnym kursem akcji, jest wysoka. Wynosi ona w tym roku 6%, co jest zgodne ze średnią stopy dywidendy w poprzednich latach, jeśli pominiemy wypłatę gotówki przekraczającą wartość zysku w 2021 r.

PZU dywidendy

Wypłata dywidendy PZU w październiku 2022 r.

Zarząd zaproponował także ustalenie dnia dywidendy na 29 września 2022 r. Oznacza to, że należy posiadać akcje PZU na koniec sesji w dniu 27 września, by móc wziąć udział w wypłacie. Sam transfer środków ma przypaść na 20 października 2022 r.

„Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również w dniu 1 czerwca 2022 r. przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki do ZWZ pozytywnie oceniła Rada Nadzorcza PZU SA, zgodnie z § 25 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki” - napisano w komunikacie.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Zobacz także: PZU, dywidendy, notowania, wyniki finansowe, rekomendacje w Strefie Inwestorów

Jak znaleźć idealną spółkę dywidendową
w 4 krokach

Pobierz teraz darmowy raport i dowiedz się, które 16 spółek z GPW spełnia kryteria idealnej spółki dywidendowej.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.