Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | StrefaInwestorow.pl

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Karty podstawowe

43.02
-0.98
-2.23%
2018-04-20
Poprzednia wartość: 
44.00
Otwarcie: 
43.80
Wolumen: 
1.82 mln
Zasięg dzienny: 
43.95
 - 
43.02
Obrót: 
79.32 mln

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi polska firma ubezpieczeniowa PZU SA (PZU). Inwestorem strategicznym PZU jest Skarb Państwa RP, który na koniec 2014 roku posiadał 35,2% udziału w kapitale zakładowym PZU. Giełdowy debiut PZU w 2010 roku stał się katalizatorem zmian i ofensywnego zwrócenia się PZU w stronę nowoczesności. Wartość publicznej oferty (IPO) wyniosła blisko 8,1 mld zł. Grupa PZU jest numerem jeden na polskim rynku ubezpieczeń zarówno majątkowych, jak i ubezpieczeń na życie. Innowacyjność, etyka w działaniu i dostosowanie się do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych to podstawa naszego dynamicznego rozwoju. Dzięki zmianom w zakresie obsługi klienta oraz wprowadzaniu nowych rozwiązań w 2014 roku zarysowała się wyraźna tendencja wzrostu PZU na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Ponadto - dzięki przejęciu największego ubezpieczyciela na rynku direct, tj. Link4, a tym samym wykorzystaniu dwóch marek - Grupa PZU planuje dotrzeć do szerszego grona klientów. Z roku na rok zwiększa się aktywność Grupy PZU w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa zajmuje pierwsze miejsce pod względem przypisanej składki na rynku ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na Litwie i Łotwie. Grupa PZU zaspokaja potrzeby około 16 mln klientów w Polsce, w tym 12 mln klientów korzysta z grupowych i indywidualnie kontynuowanych ubezpieczeń na życie. Klienci PZU mają do dyspozycji największy spośród polskich ubezpieczycieli system sprzedażowo-obsługowy. Obejmuje on: 413 placówek, 9,2 tys. agentów na wyłączność, 3 tys. multiagencji oraz elektroniczne kanały dystrybucji (infolinia, internet). Jednocześnie Grupa PZU jest ważnym graczem w innych segmentach rynku finansowego w Polsce, takich jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne oraz pracownicze programy emerytalne. W styczniu 2015 roku przyjęto nową strategię rozwoju PZU - PZU 3.0. Zakłada ona dalszą ekspansję Grupy PZU do 2020 roku, opartą na trzech silnych filarach: ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami, opiece medycznej. Do wzrostu wartości dla akcjonariuszy przyczyni się także wysoka efektywność działania. Pomimo prowadzenia działalności w warunkach niskich stóp procentowych, wpływających niekorzystnie na wynik netto z działalności inwestycyjnej, w 2020 roku stopa zwrotu z kapitału wyniesie 20%.