Allianz kusi zyskami ze sztucznej inteligencji. Czy warto zainteresować się funduszem Allianz Artificial Intelligence? | StrefaInwestorow.pl

Allianz kusi zyskami ze sztucznej inteligencji. Czy warto zainteresować się funduszem Allianz Artificial Intelligence?

Zdywersyfikowany portfel (ale nie geograficznie), doświadczony zarządzający, wysokie opłaty, ryzyko walutowe – oto główne cechy funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Od kilku miesięcy funkcjonuje polski subfundusz, który umożliwia lokowanie środków w ten podmiot próbujący zarabiać na rozwoju sztucznej inteligencji.

Nasze czujne oczy wypatrzyły ostatnio w Internecie taką oto reklamę:

rek

Wiele się ostatnio mówi o sztucznej inteligencji (z ang. artificial intelligence, AI). Kiedyś była bohaterem filmów S-F, teraz zaczyna wkraczać do życia codziennego, do biznesu, także do świata inwestowania. Są już spółki, które pracują nad zaawansowaną formą AI i można na nich zarabiać: AMD, Intel, nVidia.

Zobacz także: Jak zarabiać na sztucznej inteligencji? Już teraz, nie będąc specjalistą, można się wzbogacić

Przyszła więc pora także na fundusz. Postanowiliśmy przyjrzeć się mu bliżej.

Subfundusz Allianz Artificial Intelligence

Subfundusz Allianz Artificial Intelligence działa od 6 października 2017 roku. Jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów, pierwsza wymagana wpłata wynosi 500 zł, a każda następna musi być większa niż 100 zł. Jak do tej pory subfundusz zgromadził 5,9 mln zł – wynika z danych portalu Analizy.pl.

Podmiot ma w założeniu inwestować większość środków (między 60% a 100%) w inny fundusz: Allianz Global Artificial Intelligence (działa od marca 2017 roku). Pozostała część wpłat od klientów może być lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe.

Fundusz Allianz Global Artificial Intelligence, czyli tzw. fundusz źródłowy, inwestuje na całym świecie w spółki, które starają się czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub działalność w jakiś sposób wiąże się z rozwojem AI. W jego portfelu znajdziemy wielkie marki: Tesla, Baidu, nVidia. Pod koniec roku największy udział miała jednak spółka Micron Technology, innowacyjny producent pamięci RAM, flash, kart pamięci (współpracuje m.in. z Intelem) z 40-letnim doświadczeniem.

port

Według danych portalu Mornigstar, fundusz ma około 90,6% portfela w akcjach. Aż 87% portfela to spółki z USA, około 7% z Azji, a około 4,4% z Unii Europejskiej. Serwis Mornigstar ocenia profil portfela funduszu jako mid-growth, czyli lokujący pieniądze w spółki wzrostowej średniej wielkości (fundusz ma 15,7% portfela w gigantach, 23,9% w spółkach dużych, 34,9% w spółkach średnich, 23,3% w małych i 2,2% w mikro).

Wyniki Allianz Global Artificial Intelligence na razie nie powalają

Zarządzającym funduszu źródłowego jest Sebastian Thomas. Pracuje on dla Allianz Global Investors od 2003 roku. Ma tytuł CFA, tytuł MBA z University of Chicago. Wcześniej pracował m.in. dla grupy Phoenix Investment Partners, firmy inwestycyjnej Fidelity czy też banku Morgan Stanley. Na stronach Allianz Global Investors można znaleźć artykuł Thomasa, w który zdradził nieco swojego spojrzenia na branżę AI. W skrócie: era sztucznej inteligencji nadchodzi, to jest dopiero początek.

Jak rozpoczął swoją przygodę fundusz Allianz? Warto zauważyć, że ma on benchmark, czyli wskaźnik, do którego przyrównuje swoje wyniki. Jest to 90% indeksu NASDAQ Composite Index oraz 10% wskaźnika WIBID O/N.

Od początku działalności do 5 lutego Allianz Artificial Intelligence zarobił 4,11%, czyli wypadł trochę słabiej niż Nasdaq Composite. Natomiast na tle funduszu ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence zaprezentował się zawstydzająco słabo.

Tab. 1. Stopy zwrotu subfunduszu Allianz Artificial Intelligence na tle wybranych instrumentów (proc.)*

 6.10.2017 - 5.02.2018od początku 2018
Allianz Artificial Intelligence4,113,89
Nasdaq Composite4,71-0,55
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF10,553,82

*na dzień 5.02.2018

Źródło: Analizy.pl, Yahoo Finance

Na stronach serwisu Morningstar można znaleźć dane dotyczące funduszu źródłowego. Ten w trakcie ostatnich 6 miesięcy (licząc od 5 lutego) zarobił 7%, podczas gdy Nasdaq Composite urósł o 9,7%. Fundusze z grupy, do której Allianz Global Artificial Intelligence został zapisany przez serwis Morningstar w tym czasie zarobiły średnio 1,45%.

Wykres 1. Historia notowań Allianz Global Artificial Intelligence na tle indeksu MSCI World/IT oraz grupy funduszy spółek technologicznych

1

Źródło: Morningstar

Oczywiście należy pamiętać, że okres do oceny jest jeszcze zbyt krótki, żeby była ona miarodajna. Jednak, jak to się mówi, „pierwsze koty za płoty”, na pierwsze miarodajne oceny wypada poczekać do 1 rocznicy funkcjonowania polskiego subfunduszu.

Prowizje i ryzyko walutowe w Allianz Artificial Intelligence

Zerknijmy na to, co pewne: koszty. Subfundusz pobiera, niestety, całkiem spore opłaty. Od 2,1% do 4% inwestowanej kwoty trzeba oddać już na początku, za nabycie jednostek – wysokość tej opłaty zależy od wpłacanej kwoty. Potem za zarządzanie trzeba zapłacić 2,5% od aktywów w skali roku.

Warto dodać, że inwestowanie w ten subfundusz jest obarczone ryzykiem walutowym. O czym ostrzega w prospekcie emisyjnym sam fundusz: „W przypadku dokonywania przez Subfundusz inwestycji na rynkach zagranicznych, inwestycji w papiery wartościowe lub tytuły uczestnictwa denominowane w walutach obcych, a także inwestycji w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestujących w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych, dodatkowym czynnikiem ryzyka jest poziom kursów walutowych. Wahania kursu złotego względem walut obcych mogą przekładać się na wahania wartości Jednostki Uczestnictwa.”

Podsumowując, fundusz ma doświadczonego zarządzającego i inwestuje w bardzo obiecujące fundamentalnie biznesy. Choć na razie nie zachwyca wynikami. Do tego jest dość drogi. Jest zdywersyfikowany, ale nie geograficznie (blisko 90% portfela to spółki z USA). Dla polskiego inwestora dodatkową wadą jest ryzyko walutowe. Ciekawe, co podpowiedziałaby sztuczna inteligencja: warto inwestować, czy nie warto?

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.