Napływy do funduszy inwestycyjnych luty 2018. W miesiąc z funduszy akcyjnych odpłynęło najwięcej kapitału do ogłoszenia BREXIT | StrefaInwestorow.pl

Napływy do funduszy inwestycyjnych luty 2018. W miesiąc z funduszy akcyjnych odpłynęło najwięcej kapitału do ogłoszenia BREXIT

W lutym 2018 do funduszy inwestycyjnych oferowanych klientom indywidualnym napłynęło o 1,6 mld zł więcej, niż z nich odpłynęło. Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły względem poprzedniego miesiąca o 0,2%, do 283,2 mld zł – wynika z danych portalu Analizy.pl oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Luty okazał się 14-tym miesiącem z rzędu, w którym saldo wpłat i wypłat w przypadku polskich funduszy inwestycyjnych okazało się dodatnie. W tym okresie wpłacono do funduszy ponad 21 mld zł. Można to już głośno i stanowczo powiedzieć: „Kowalscy” wracają do inwestowania. Poprzez fundusze pieniądze płyną zarówno na giełdę, jak i na rynek obligacji.

Napływy i odpływy środków na rynku funduszy - luty 2018

Oto główne fakty o napływach i odpływach środków do polskich funduszy inwestycyjnych w lutym 2018:

  • saldo wpłat i wypłat dla wszystkich funduszy wyniosło w ubiegłym miesiącu +1,5 mld zł;
  • saldo wpłat i wypłat dla funduszy detalicznych wyniosło w ubiegłym miesiącu +1,6 mld zł;
  • saldo dla funduszy akcji wyniosło -720 mln zł i było najwyższe od czerwca 2016 roku (Brexit);
  • saldo dla funduszy gotówkowych i pieniężnych sięgnęło +2 mld zł (najwięcej od stycznia 2008 roku);
  • saldo dla funduszy dłużnych sięgnęło +470 mln zł.
     

Saldo wpłat i wypłat fundusze detaliczne luty 2018 (mln zł)

absolutnej stopy zwrotu-58
akcyjne-720
aktywów niepublicznych-10
dłużne470
gotówkowe i pieniężne2045
mieszane-179
nieruchomości29
sekurytyzacyjne3
surowcowe-21
razem1559

Źródło: Analizy.pl

Zobacz także: Kowalski wraca na giełdę. W styczniu aktywa funduszy akcji wzrosły o 1,4 mld zł!

Aktywa funduszy inwestycyjnych - luty 2018

Oto główne fakty o napływach i odpływach środków do polskich funduszy inwestycyjnych w lutym 2018:

  • aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych spadły względem poprzedniego miesiąca o -0,2%, do 283,2 mld zł;
  • aktywa funduszy akcji poszły w dół o 2,2 mld zł (o -6,5%) m/m;
  • aktywa funduszy gotówkowych i pieniężnych urosły o 2,2 mld zł (o +5,1%) m/m.


Aktywa netto funduszy (mld zł) i udział w rynku (%) luty 2018

 aktywazmiana m/mudział
absolutnej stopy zwrotu15,1-0,45,3
akcyjne34,5-6,511,4
aktywów niepublicznych101,0035,7
dłużne48,01,117,1
gotówkowe i pieniężne42,75,115,9
mieszane33,3-2,511,5
nieruchomości2,51,30,9
sekurytyzacyjne5,4-0,21,9
surowcowe1,0-5,40,3
razem283,5-0,2100,0

Źródło: Analizy.pl

Komentarz:

Jak widać, inwestorzy wycofali mnóstwo pieniędzy z funduszy akcyjnych. Jest to oczywiście pokłosie korekty, do jakiej doszło na giełdach, w tym na polskiej. Odpływy z funduszy akcyjnych były największe od czerwca 2016 roku, gdy w referendum Brytyjczycy niespodziewanie zdecydowali się na wyjście z Unii Europejskiej.

Rzuca się w oczy fakt, że inwestorzy szukają bezpiecznych inwestycji. Stąd duże napływy do funduszy gotówkowych i pieniężnych oraz dłużnych, zwanych „bezpiecznymi” (chociaż, jak wiadomo, nie są one pozbawione ryzyka). Aktywa tych funduszy poszły w lutym w górę także dlatego, że spadały rentowności polskich obligacji skarbowych (a więc cena papierów dłużnych rosła).

Zwraca uwagę również fakt na słabe zainteresowanie inwestorów funduszami absolutnej stopy zwrotu. Luty był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym wypłaty przeważały nad wpłatami. Do tego w lutym aktywa tych funduszy spadły, głównie z uwagi na złą koniunkturę na giełdzie, w tym w segmencie małych i średnich spółek.

Zobacz także: Fundusze inwestycyjne agresywne są łagodne jak kotki. W ostatnich 12 miesiącach nie dały rady indeksowi WIG

Cieszy fakt, że Kowalscy zdają się masowo powracać do inwestowania. W końcu nie ma nic gorszego – i dla posiadacza kapitału, i dla gospodarki, i dla giełdy, i dla instytucji finansowych – niż trzymanie pieniędzy „pod materacem” czy „w skarpecie”. Martwi natomiast fakt, że inwestorzy nerwowo zareagowali na korektę na rynku akcji z początku lutego. Instynkty stadne i panika wciąż się na rynku pojawiają, i zapewne długo się to jeszcze nie zmieni...

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.