Braster rozpoczyna emisję dwu i pół letnich obligacji na 7,5% | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
21 lis 2016, 06:37

Braster rozpoczyna emisję dwu i pół letnich obligacji na 7,5%

Braster, producent unikalnego urządzenia służącego do diagnostyki piersi, rozpoczyna emisję dwu i pół letnich obligacji z 7,5% odsetkami. Zapisy będą trwały od 16 do 28 listopada 2016 r. Spółka planuje pozyskać do 10,5 mln zł i oferuje inwestorom oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym w wysokości 7,5%, a w kolejnych w wysokości WIBOR+5,7%. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone m.in. na rozpoczęcie ekspansji zagranicznej.

Oferującym obligacje, w trybie oferty publicznej, będzie IPOPEMA Securities S.A. Docelowo, obligacje mają być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku GPW Catalyst.

Braster - producent unikalnego na skalę światową urządzenia

Braster to spółka powołana w 2008 roku z myślą o wprowadzeniu do sprzedaży nowoczesnego, termograficznego urządzenia Braster , służącego do wczesnego wykrywania raka piersi. Urządzenie zostało opracowane zgodnie z zaprezentowanym podczas emisji akcji w maju 2015 r. harmonogramem i od miesiąca produkt jest już dostępny w wybranych aptekach i sprzedaży internetowej na terenie całej Polski.

Braster jest już dostępny w sprzedaży w wybranych aptekach w Polsce i przez Internet
Braster jest już dostępny w sprzedaży w wybranych aptekach w Polsce i przez Internet

Spółka stawia sobie za cel upowszechnienie prewencyjnego badania piersi w celu szybkiego wykrywania raka, jeszcze w stadium jego całkowitej uleczalności. Dlatego też urządzenie dostosowane jest do użytku domowego, tak by każda kobieta miała możliwość samodzielnego przeprowadzenia badania i uzyskania szybkiej analizy przez aplikację mobilną.

Zobacz także: BRASTER zaprezentował w pełni sprawne urządzenie BRASTER

Sytuacja finansowa spółki Braster

Sprzedaż finalnego urządzenia dopiero niedawno ruszyła, a w mediach widać sporo materiałów reklamowych. Wyniki sprzedaży nie zostały jeszcze uwzględnione w raportach finansowych. Do tej pory spółka nie prowadziła żadnej działalności operacyjnej, tylko inwestowała w budowę fabryki do wytwarzania matryc ciekłokrystalicznych o dużej czułości, które są podstawowym składnikiem urządzenia Braster . Dlatego też spółka nie wykazywała do tej pory żadnych przychodów ze sprzedaży.

Zobacz także: BRASTER rozpoczął sprzedaż swojego rewolucyjnego urządzenia w Polsce

Koszty działalności i inwestycji pochłaniały dotychczas kilka milionów zł rocznie. Spółka finansowała bieżącą działalność oraz inwestycje w infrastrukturę kilkoma emisjami akcji. Teraz zamierza sfinansować dalszy etap działalności pierwszą emisją obligacji oraz przychodami z bieżącej sprzedaży swojego urządzenia.

Braster wykres
Wykres 1. Notowania spółki Braster #BRA, lata 2014 – 2016, interwał dzienny.

Cel, parametry i zabezpieczenie emitowanych obligacji Braster

Środki pozyskane z pierwszej emisji obligacji w zakładanej wysokości do 10,5 mln zł zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy, czyli na dalsze finansowanie bieżącej działalności.

Co istotne, część środków zostanie też przeznaczona na pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia Braster w jednym z krajów Europy Zachodniej. Miałoby to nastąpić w pierwszym półroczu 2017 r.

Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym, czyli od daty emisji do połowy 2017 r. będzie stałe w wysokości 7,5%, a w kolejnych okresach odsetkowych wyniesie WIBOR+5,7%.

W dniu emisji obligacje nie będą posiadać zabezpieczenia, ale emitent zobowiązał się, że między 30 listopada 2018 r., a 31 grudnia 2018 r. zawrze umowy zastawu majątkiem spółki, a konkretnie maszynami i urządzeniami linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych.

Dla kogo jest oferta obligacji Braster?

Spółka Braster miesiąc temu przeszła z fazy inwestycji w fazę produkcji i sprzedaży. Tym samym spółka wciąż nie osiągnęła progu rentowności i nie podała też prognoz, kiedy może ten próg osiągnąć. Jest na to po prostu za wcześnie.

Obligacje korporacyjne spółki Braster są emitowane w celu pozyskania 10,5 mln zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność i ewentualnie na wsparcie promocji produktu za granicą. To sprawia, że obligacje są obarczone ryzykiem niepowodzenia przyjętego modelu biznesowego. Z drugiej strony, oprocentowanie jest bardzo atrakcyjne i jest wyższe od innych ofert, obecnych aktualnie na rynku. Same obligacje mają zostać docelowo zabezpieczone i wprowadzone na rynek GPW Catalyst. Jest to więc oferta dla inwestorów, którzy wierzą w sukces urządzenia, chcą wspierać innowację, jaką tworzy spółka, i zakładają dobre przyjęcie komercyjne urządzenia przez rynek, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Kluczowe parametry oferty obligacji Braster i przydatne odnośniki

Typ obligacjiobligacje zwykłe
Wartość emisjido 10,5 mln zł
Oprocentowanie7,5%*
Okres zapadalności2,5 roku z opcją call**
Cena obligacji100 zł
Minimalny zapis1 obligacja
Termin zapisówod 16.11.2016 r. do 28.11.2016 r.
Dzień przydziału29.11.2016 r.

*w pierwszym okresie odsetkowym stały kupon 7,5% w skali roku, w następnych okresach oprocentowanie zmienne WIBOR 6M+marża 5,7% **Emitent będzie miał prawo dokonania wykupu obligacji na własne żądanie w liczbie do 50% wyemitowanych obligacji po zakończeniu pierwszego okresu odsetkowego oraz w liczbie do 100% istniejących obligacji po dniu 30 listopada 2018 r.

Zapisz się na darmowy newsletter na temat obligacji, aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.