Na co zwracają uwagę inwestorzy zagraniczni, gdy patrzą na polski rynek akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
12 mar 2018, 11:15

Na co zwracają uwagę inwestorzy zagraniczni, gdy patrzą na polski rynek akcji

Na co zwracają uwagę inwestorzy, gdy patrzą się na obce rynki? Co biorą pod uwagę, gdy patrzą się na rynek polski? Co widzą, gdy zerkają na polskie akcje? Jakie są perspektywy Polski z punktu widzenia inwestorów zagranicznych?

Co przyciąga inwestorów zagranicznych na dany rynek? Na co zwracają uwagę? Czemu są skłonni zainwestować swój kapitał w aktywa - dajmy na to - z Polski? Zrozumienie tej kwestii jest bardzo ważne dla portfela każdego inwestora, bo może zdecydować o tym, czy dostrzeże on w porę nadchodzącą albo cofającą się falę zagranicznego kapitału.

Postarali się to wyjaśnić uczestnicy panelu „Atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku kapitałowego z punktu widzenia inwestora globalnego”, podczas konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.

IMG_1411

Na co zwracają uwagę inwestorzy, patrząc się na zagraniczny rynek

Marcin Adamczyk, prezes TFI PZU, wskazał, że inwestorzy - patrząc się na obcy rynek - biorą pod uwagę przede wszystkim na 3 kwestie:

  1. fundamenty gospodarki – PKB, poziom inflacji, poziom długu do PKB, jakość i tempo budowy infrastruktury;
  2. poziom wyceny aktywów – np. jak wygląda wskaźnik C/Z na tle innych, podobnych rynków;
  3. płynność rynku – czy łatwo kupić akcje, a potem łatwo je sprzedać?

Atrakcyjność polskich aktywów w oczach zagranicznych inwestorów

Jak wygląda w tej chwili atrakcyjność inwestycyjna polskich aktywów w oczach polskich inwestorów?

- Polska jest postrzegana jako bardzo stabilny kraj. Oferuje tempo rozwoju właściwe dla rynku rozwijającego się, przy instytucjach właściwych rynkom rozwiniętym – twierdzi Filip Paszke, dyrektor Domu Maklerskiego PKO BP.

- Jakość polskiego menedżmentu jest bardzo dobra – dodaje Ryad Yousuf, szef Emerging Markets Regional Sales w Goldman Sachs.

- Polska jest swego rodzaju safe haven, jeśli chodzi o rynek obligacji. Polskie papiery dłużne są bardzo atrakcyjne – stwierdził Zsolt Papp z JP Morgan Asset Management.

Zobacz także: Joanna Pydo z C- Power Advisory - "Inwestorzy z zagranicy są coraz bardziej zainteresowani spółkami z Polski"

Niska płynność to jedna z większych wad polskiej giełdy

Skoro jest tak dobrze – i Polska jest postrzegana za granicą całkiem dobrze – to dlaczego jest tak źle? Obroty na GPW spadają (za większość obrotów odpowiadają właśnie gracze z zagranicy), razem z indeksami (WIG20 spadł od początku roku o 5%)...

- Olbrzymią rolę odgrywa to, jaki udział ma dany rynek w najważniejszych indeksach. Tymczasem udział polskiego rynku jest nikły we wszystkich indeksach, w których jest uwzględniany. Czyli kapitał z funduszy nie płynie tak szerokim strumieniem, jak mógłby – wskazuje Ryad Yousuf, szef Emerging Markets Regional Sales w Goldman Sachs.

Poza tym, należałoby poprawić płynność na rynku kapitałowym.

- To jest bardzo dziwna sytuacja, gdy słyszę, że duzi polscy inwestorzy wychodzą poza granice kraju z powodu niskiej płynności na swoim rynku. To oznacza, że jest w Polsce duży problem z płynnością i że dopóki nie zostanie on rozwiązany, będą problemy z przyciągnięciem rzeszy zagranicznych inwestorów do Polski – dodał Yousuf.

Wiele jest też do poprawienia po stronie samych emitentów.

- Zarządy spółek mogłyby się otworzyć bardziej, organizować częściej zagraniczne road show. Poza tym dość często zdarza się jeszcze sytuacja, że członkowie zarządu spółki giełdowej nie znają angielskiego. To jak się mają skomunikować z zagranicznymi inwestorami? – zwraca uwagę Filip Paszke.

Ryad Yousuf, szef Emerging Markets Regional Sales w Goldman Sachs, twierdzi, że w perspektywie 5 najbliższych lat zainteresowanie inwestorów ze świata polskim rynkiem akcji powinno rosnąć.

- Bardzo dużą rolę ma tu do odegrania reforma emerytalna. Ona może skierować strumień krajowego pieniądza na rynek giełdowy, a to podniesie płynność na giełdzie – zwraca uwagę Yousuf.

Relacja z Bukowiny Tatrzańskiej.

Zobacz także: Inwestorzy indywidualni rozbili bank. Ich udział w obrotach na GPW w 2017 roku był najwyższy od 5 lat

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.