Kurs akcji R22 atakuje historyczne maksima, a prezes spółki dokupuje akcje za 2 mln zł
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
03 gru 2019, 14:25

R22 notuje mocny wzrost przychodów z akwizycji i rozwoju organicznego, a kurs akcji atakuje historyczne szczyty

Przychody ze sprzedaży grupy R22 wzrosły w I kw. 19/20 o 43% do 44,4 mln zł, a prezes spółki Jakub Dwernicki zaraz po zakończeniu okresu zamkniętego zakupił z rynku pakiet akcji o wartości około 2 mln zł. Są to rekordowe poziomy przychodu w historii grupy. Wzrost sprzedaży został uzyskany poprzez akwizycje, rozwój organiczny, w tym większą sprzedaż do obecnych klientów jak i pozyskiwanie nowych klientów. Co ważne, rozwój sprzedaży przełożył się na skalę biznesu jak i jego rentowność. Celem dla grupy pozostaje zdobycie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

(mln zł)1q 2019/20201q 2018/2019
Przychody ze sprzedaży4431
Skorygowana EBITDA12,98,1
EBIT8,45,3
Zysk netto4,93,7
Zysk netto akcjonariuszy j.d.3,42,7

Źródło: R22

Skorygowana EBITDA bez uwzględnienia kosztów jednorazowych wyniosła w I kw. 19/20 12,9 mln zł wobec 8,1 mln zł rok wcześniej. Patrząc przez pryzmat ostatnich kwartałów widać w ostatnim kwartale wyraźne jej przyspieszenie, gdyż począwszy od II kw. 18/19 jej wartość wynosiła 9,0 mln zł, 10 mln zł i 10,8 mln zł. Zysk netto grupy w I kw. 19/20 wyniósł 4,9 mln zł wobec 3,7 rok wcześniej. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej miał wartość 3,4 mln zł na tle 2,7 mln zł rok wcześniej. Wraz z kontynuacją wykupu akcjonariuszy mniejszościowych segmentu hostingowego, w kolejnych kwartałach różnica między tymi dwoma „rodzajami” zysku netto powinna się zmniejszać.
 

r22

Źródło: R22

Mocne wzrosty biznesu podstawowego o omnichannel

Wyniki segmentu hostingowego na poziomie przychodów i EBITDA wzrosły w I kw. 19/20 po ok. 50% - odpowiednio 20,7 mln zł oraz 6,6 mln zł. Jest to efekt głównie akwizycji oraz organicznego wzrostu. To tempo wzrostu nie powinno być dużym zaskoczeniem dla rynku. Inaczej jest w przypadku segmentu omnichannel, którego przychody wzrosły o 49% (do 20,4 mln zł), a EBITDA o 120% (do 5,2 mln zł). W tym segmencie grupa nie dokonała w ostatnim czasie akwizycji, co oznacza, że wzrosty zawdzięcza rozwojowi organicznemu i wyższej rentowności poprzez m.in. wdrożenie nowych usług i optymalizacji oferty.
 

Kurs akcji R22 od debiutu na GPW

R22 kurs akcji
 

Na uwagę w sprawozdaniu finansowym zasługuje też rosnąca zdolność do generowania gotówki z działalności operacyjnej. W I kw. 19/20 dodatnie przepływy z działalności operacyjnej wzrosły do 10,7 mln zł wobec 7,4 mln zł rok wcześniej. Stan środków pieniężnych na koniec września br. wynosił 10,9 mln zł. Bilansowy dług netto to 124,9 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA to 2,4 (2,2 z wyłączeniem pożyczki podporządkowanej od PFR TFI).

Zobacz także: R22 osiąga rekordowe wyniki i zapowiada ogłoszenie polityki dywidendowej. Pierwsza wypłata zysku dla akcjonariuszy coraz bliżej

Prezes zarządu R22 Jakub Dwernicki w ostatnich dniach zakupił sporą ilość akcji. Po okresie zamkniętym związanym z publikacją raportu finansowego, rozpoczął kupowanie akcji bezpośrednio na rynku od dnia 18 listopada br., o czym spółka raportowała w sześciu ostatnich raportach bieżących. Do tej pory J. Dwernicki nabył 96 596 akcji z czego większość po cenie w przedziale 20-21 zł za akcję. Zakupiony pakiet akcji kosztował ok. 2 mln zł. Tym samym zwiększył stan posiadania akcji R22 do 2 578 774 dających 18,19% w kapitale zakładowym. Poprosiliśmy Jakuba Dwernickiego o komentarz do jego ostatnich zakupów akcji R22.

- Kurs akcji był moim zdaniem zdecydowanie niedowartościowany, dlatego zdecydowałem się na zakup akcji R22. Pomimo wzrostu notowań po publikacji ostatnich wyników, nadal widzę potencjał do wzrostu kursu, dlatego nie wykluczam kolejnych transakcji - mówi prezes R22 Jakub Dwernicki.

Plany R22 na 2020 rok

Plany na kolejny rok zakładają m.in. integrację spółek rumuńskich tak, aby połączyć je w jedną spółkę. W kolejnym kroku nastąpi pełna integracja operacyjna i technologiczna. Początkowo na rynku rumuńskim zostaną utrzymane dotychczasowe marki usług. Docelowo we wszystkich krajach (najpierw w Polsce) nastąpi rebranding segmentu hostingowego do jednej marki. W segmencie omnichannelu trwają prace nad wdrożeniem jednego panelu do obsługi usług. Ma to przynieść spółce korzyści w obszarze cross-sellingu.

Grupa R22 w ostatnich latach dokonywała regularnych akwizycji. Średniorocznie na ten cel wydawała ok. 50 mln zł. Najczęściej przejmowała spółki w Polsce i w regionie Środkowo-Wschodniej Europy (Rumunia, Chorwacja). Spółka nie wyklucza ekspansji na kolejne rynki z tego regionu. Obecnie R22 nadal prowadzi poszukiwania i negocjacje z potencjalnymi celami akwizycyjnymi. Przypomnijmy, że do 10 lutego 2020 r. R22 zrealizuje drugą transzę wykupu mniejszościowego pakietu w segmencie hostingu, na co przeznaczy ok. 30 mln zł. To może oznaczać, że większa część potencjalnego budżetu na przejęcia tym roku zostanie spożytkowana, co jednak nie przekreśla mniejszych akwizycji. Systematycznie rosnąca EBITDA, zwiększa możliwości kredytowe grupy.

Zobacz także: R22 chce utrzymać tempo wzrostu, nie wyklucza kolejnych przejęć

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.