Wyniki finansowe CD PROJEKT: 10 liczb które zdemolowało akcje na giełdzie
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
02 cze 2021, 08:58

10 liczb z wyników CD PROJEKT za Q1 2021, które zdemolowało wycenę spółki na giełdzie

Akcje CD PROJEKT na wczorajszej sesji mocno zanurkowały. Spółka rozczarowała inwestorów na poziomie przychodów i zysków. Oto 10 liczb z wyników finansowych, które warto znać.

Od premiery gry Cyberpunk 2077 kurs akcji CD PROJEKT spada. Notowania akcji znajdują się około 67% poniżej historycznego szczytu. Wyniki finansowe za Q1 2021 były pierwszymi, których sprzedaż obejmuje okres w którym gracze w pełni świadomie nabywali grę Cyberpunk 2077, nie będąc pod wpływem przedpremierowego hajpu. Oczekiwana niższa sprzedaż była wyceniania przez inwestorów na kursie akcji przez ostatnie 2-3 miesiące. Niestety mimo to CD PROJEKT i tak jeszcze mocniej rozczarował, oto 10 liczb z wyników spółki za pierwszy kwartał 2021 roku, które warto znać.
 

Notowania CD PROJEKT ostatnie 12 miesięcy

CDR wykres

Zobacz także: Wyniki finansowe CD PROJEKT za I kwartał 2021 - zysk netto zdecydowanie poniżej oczekiwań analityków

10 liczb z wyników CD PROJEKT, które warto znać

Główne „grzechy” CD PROJEKT w 1 kwartale to stosunkowo niska wartość przychodów, porównywalna do 1 kwartału 2020 roku, mocny wzrost ogólnych kosztów zarządu oraz silny wzrost kosztów operacyjnych co przełożyło się na niską zyskowność działalności zwłaszcza w zestawieniu do obecnej kapitalizacji, która wynosi 15,5 mld zł.

 • 135,8 mln zł – taka wartość przychodów ze sprzedaży pochodziła z regionu Ameryka Północna (w ciemno można założyć, że znaczna większość to USA), co stanowiło 69% ogółu przychodów. 34,7 mln zł zostało przypisanych dla Europy, z czego Polska odpowiadała za 6,8 mln zł przychodów. Najmniej przychodów wygenerowała Afryka – 131 tys. zł i Ameryka Południowa – 648 tys. zł.
   
 • 51,4 mln zł – największy błąd jaki mogą popełniać inwestorzy słabo znający Grupę CD Projekt to utożsamiać całość wykazanych przez grupę przychodów – 197,6 mln zł ze sprzedażą Cyberpunk-a i Wiedźmina. Otóż aż 51,4 mln zł stanowił przychód ze sprzedaży produkcji obcych (działalność GOG) oraz produktów własnych jak gadżety.
   
 • 18,3 mln zł – o tyle wzrosły koszty ogólnego zarządu w 1q21 porównując jest w ujęciu rok do roku. W sumie wyniosły one 30,1 mln zł wobec 11,8 mln zł rok wcześniej. Tak wysoka dynamika wzrostu (+155%) jest o tyle dziwna, że przychody wzrosły jedynie o 2,4%.
   
 • 154,5 mln zł – tyle wyniosły łączne koszty działalności operacyjnej. Na tle porównywalnego kwartału był to wzrost o 60,6 mln zł, czyli o 65%. Ponownie jest to dynamika o wiele wyższa, niż ta dotycząca przychodów. Najmocniej w kosztach wzrosły usługi obce (o 21,3 mln zł) oraz wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (o 21,3 mln zł).
   
 • 9,9 mln zł – taka kwota zwiększyła wynik finansowy brutto z tytułu rozliczenia i wyceny pochodnych instrumentów finansowych. Zazwyczaj tego typu instrumenty służą do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Dla porządku dodajmy, że w kosztach finansowych rozpoznano nadwyżkę ujemnych różnic kursowych w kwocie 15,3 mln zł, a saldo między przychodami finansowymi i kosztami finansowymi wyniosło -6,1 mln zł.
   
 • 1 551 mln zł – to wartość środków pieniężnych na kontach grupy. Przyrost tej pozycji w ciągu 1q21 wyniósł blisko 1 mld zł i wynikał ze spływu należności. Jednak łączne zerwy finansowe są jeszcze wyższe i wynoszą 1 915 mln zł po uwzględnieniu nabytych obligacji skarbowych. W stosunku do obecnej kapitalizacji spółki (ok. 15 mld zł) jest to niespełna 13%. Pamiętajmy, że posiadane środki pieniężne już niebawem (8 czerwca 2021 r.) skurczą się o wypłaconą dywidendę, czyli 503,7 mln zł (5 zł na akcję).
   
 • 150,5 mln zł – taką kwotę CD Projekt ma ulokowaną w obligacjach Skarbu Państwa. Co ciekawe obligacje rządów państw obcych to kwoty wyższy i wynosi ona 213,2 mln zł (najwięcej w USD – 171,3 mln zł)
   
 • 130,5 mln zł – to saldo rezerw w bilansowych zobowiązaniach na potencjalne zwroty. Wartość to spadła ze 194,5 mln zł na koniec 2020 roku, co oznacza, że w I kw. 2021 r. ok. 64 mln zł zostało wykorzystanych.
   
 • 29,1 mln zł – tyle wyniosły nakłady na prace rozwojowe w I kw. 2021 r. przy 23,3 mln zł amortyzacji prac rozwojowych (ujętych jako koszt własny sprzedaży)
   
 • 238,6 mln zł – jest to „rezerwa na koszty wynagrodzeń uzależnionych od wyniku i pozostałych”. Rok temu ta pozycja miała wartość 53,8 mln zł.

Przed nami wyniki za II kwartał, które mogą być pod jeszcze większą presją niż te za 1 kwartał 2021. Kluczowymi pytaniami jakie powinni sobie przed nimi postawić inwestorzy to czy spółka dalej będzie tak rozczarowywać po stronie przychodowej oraz czy utrzymają się negatywne tendencje kosztowe związane z wzrostem ogólnych kosztów zarządu i kosztów operacyjnych.

Zobacz także: CD PROJEKT chce wypłacić 500 mln zł dywidendy. Spółka opublikowała wyniki finansowe po premierze Cyberpunk 2077

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.