5 najważniejszych wniosków po rocznych wynikach finansowych Ambry
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
19 wrz 2022, 11:46

5 najważniejszych wniosków po rocznych wynikach finansowych Ambry

Grupa Ambra podsumowała rok obrotowy 2021/2022. Spółka opublikowała roczny raport finansowy, a wraz z nim zorganizowała konferencję wynikową, którą można było śledzić na żywo w kanałach naszego portalu. Poniżej prezentujemy pięć najważniejszych wniosków.

1. Kontynuacja wzrostu wyników finansowych

Rok obrotowy 2021/2022 ponownie zakończył się dla Ambry wzrostem najważniejszych danych finansowych. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 15,2% i wyniosły 775,6 mln zł, a zysk netto był wyższy o 13,5% i wyniósł 51,8 mln zł. Poprawa wyników stała się faktem mimo tego, że zarząd spółki wcześniej zapowiadał, że ten rok będzie wymagający i trudny. Grupie pomógł nadal rosnący rynek win i alkoholi, których sprzedażą się zajmuje. Najmocniej zyskał segment win musujących, który wzrósł w ciągu roku o blisko 30%. Na drugim biegunie były wina spokojne, ale i ta kategoria wzrosła o 8%.
 

a1

Źródło: Ambra S.A.
 

Należy jednak podkreślić, że zarówno ostatni kwartał roku obrotowego jak i drugie półrocze było słabsze pod względem zyskowności niż porównywalne okresy rok wcześniej. Wyższy zysk całego roku obrotowego 2021/2022 względem roku 2020/2021, grupa zawdzięcza bardzo dobremu I półroczu 2021/2022. Wówczas wypracowany zysk netto był o 10,7 mln zł wyższy na tle porównywalnego okresu, a cały rok zamknął się zyskiem wyższym już o 6,2 mln zł.

2. Dobre zarządzanie marżami

Ostatnie kwartały są wyzwaniem dla prowadzących firmami w wielu branżach. Zarząd Ambry niejednokrotnie wskazywał w ciągu ostatniego roku obrotowego trudności w łańcuchach dostaw, rosnące koszty w zakupie towarów i materiałów do produkcji (np. surowce, butelki), presję płacową czy wzrost kosztów energii. By móc wszystkie te czynniki kosztowe równoważyć, musiał odpowiednio zarządzać cenami sprzedaży poprzez wprowadzanie podwyżek i realizować szereg działań optymalizacyjnych. Wyraźnie wyższy był też poziom inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, czyli głównie w zwiększenie efektywności linii produkcyjnych. Marża brutto na sprzedaży w raportowanym roku obrotowym była niższa o niespełna 1 p.p. i wyniosła 34,9%.

Zobacz także: Ambra notuje rekordowy rok rozliczeniowy, a wyniki Śnieżki z rynku ukraińskiego pozytywnie zaskakują analityków

3. Rynki zagraniczne generują coraz większe zyski grupy

Ambra systematycznie rozpycha się na rynkach zagranicznych. Mowa tu o rynku rumuńskim oraz ujmowanym razem rynkiem czeskim i słowackim. W Rumunii marka Zarea była liderem wzrostu sprzedaży w winach musujących i brandy. Rynek ten wygenerował 125,4 mln zł przychodów (+22,2%) oraz zysk netto 16,3 mln zł (+33,6%). Działalność w Czechach i Słowacji dała Ambrze 98,2 mln zł przychodów (+26,5%) oraz 12,1 mln zł zysku netto (+37,5%). Wyraźnie słabiej na tym tle wypadł rynek polski, na którym spółka osiągnęła 552 mln zł przychodów, czyli o 12% więcej rdr, ale zysk netto był o 3,5% niższy rdr i wyniósł 38,7 mln zł. Jako powód słabszego wyniku, spółka wskazała wzrost kosztów zakupu towarów i surowców, dystrybucji oraz energii i paliw.
 

a2

Źródło: Ambra S.A.

4. Wyraźny wzrost zapasów

Analizując bilans Ambry, w oczy rzuca się wyraźny wzrost zapasów. Na koniec czerwca 2022 r. wzrosły one o 52% względem roku poprzedniego i wyniosły 238 mln zł. Dynamikę wzrostu zapasów należy porównywać z dynamiką przychodów, a ta wyniosła o wiele mniej bo 15%. Czym zatem spowodowany jest wzrost zapasów. Zarząd spółki podczas konferencji wynikowej wyjaśnił, że jest to pochodna przede wszystkim zakupu większej ilości surowców do produkcji jeszcze po niższych cenach oraz zabezpieczenia stanów magazynowych przy problemach w łańcuchach dostaw. Jednocześnie przedstawiciele spółki podkreślili, że ten wysoki stan zapasów nie jest docelowy i jego poziom będzie spadać. Dynamika wzrostu zapasów ma dążyć do poziomu ok. 30% w ujęciu rok do roku.

Zbudowanie tak dużych zapasów musiało odbić się na gorszych przepływach pieniężnych, a także na znalezieniu źródeł finansowania. Przepływy z działalności operacyjnej w zakończonym roku wyniosły 35,2 mln zł wobec 107,3 mln zł rok wcześniej. Źródłem finansowania był wzrost zobowiązań handlowych (+47 mln zł) oraz wzrost stanu kredytów i pożyczek (+36,5 mln zł). Tym samym wzrósł poziom długu netto do blisko 20 mln zł, a jeszcze rok temu grupa miała 17 mln zł nadwyżki finansowej.
 

a4

Źródło: Ambra S.A.

5. Utrzymanie wzrostu dywidendy

Z jednej strony Ambra osiągnęła wyższy zysk netto w zakończonym roku obrotowym 2021/2022, a z drugiej strony słabiej wypadły przepływy pieniężne oraz poziom długu netto. Jednak poziom zadłużenia na koniec czerwca 2022 r. jest bardzo niewielki względem generowanych zysków czy poziomu kapitałów własnych i aktywów. Również zapowiedź zmniejszenia dynamiki wzrostu zapasów może już wkrótce poprawić przepływy pieniężne. W tym świetle decyzja zarządu o rekomendowaniu wypłacenia dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję (około połowa wygenerowanego zysku) wydaje się jak najbardziej rozsądna. Jest to też realizacja konsekwentnie realizowanej strategii systematycznego wzrostu wypłaty corocznej dywidendy. Przy obecnym kursie akcji, stopa dywidenda może wynieść ok. 5%, co byłoby najwyższym poziomem od trzech lat.
 

a3

Źródło: Ambra S.A.

Zobacz także: Ambra ponownie wypłaci wyższą dywidendę. Podtrzymuje kilkunastoletnią tradycję regularnych i rosnących wypłat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.