Grupa R22 notuje rekordowe wyniki i planuje dalsze wypłaty dywidendy
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
21 lis 2022, 07:39

Grupa R22 notuje rekordowe wyniki i nie planuje w najbliższym czasie przejęć. Spółka podtrzymuje plany wypłaty dywidendy

Na webinarze w Strefie Inwestorów, zarząd R22 przedstawił rekordowe wyniki i ogłosił zamiar dalszego zwiększania przychodów z zagranicy przy jednoczesnym zmniejszaniu zadłużenia. Wskazał także na kontynuację wypłaty wyższej dywidendy.

Grupa R22 działa już od 23 lat. Jest obecna w ponad 100 krajach i ma przedstawicielstwa na 6 kontynentach. Ze spółką pracuje ponad 1000 specjalistów w 30 lokalizacjach na świecie. Grupa funkcjonuje jako ekosystem spółek, marek i rozwiązań, które dostarcza klientom na całym świecie.

„Jesteśmy dzisiaj w stanie zaoferować klientowi pełen łańcuch wartości. Od stworzenia miejsca dla stron internetowych, domen, dedykowanych rozwiązań dla hostingu, poprzez umożliwienie już istniejącym stronom internetowym innej obecności w internecie, komunikacji marketingowej i transakcyjnej. Aż po narzędzia, które automatyzują procesy biznesowe, integracyjne, a także automatyzujące sprzedaż, marketing w firmach” - wyjaśnia prezes zarządu Jakub Dwernicki.

Zobacz także: R22 jest obecne na 180 rynkach, tylko 15 krajów dzieli nas od działalności we wszystkich państwach świata - Jakub Dwernicki CEO R22

Rekordowe wyniki

Zakończony III kwartał 2022 r. był najlepszym w historii grupy R22. Bardzo dynamiczny wzrost o 116% r/r do ok. 28 mln zł został osiągnięty na przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej,

„Za nami najlepszy kwartał w historii. Mamy blisko 50% wzrostu na głównych parametrach, czyli na przychodach i zysku EBITDA. Po raz pierwszy - zwracam uwagę – spółka przekroczyła 100 mln zł przychodów kwartalnych” – mówi Robert Stasik, wiceprezes zarządu.
 

Wybrane dane finansowe R22 za III kw. 2022 r.

wyniki R22 III kw. 2022

Źródło: R22
 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że najlepiej wzrost spółki oddają wyniki przychodów, zysku EBITDA i przepływy operacyjne.

„To czym zawsze cechowała się grupa R22 to bardzo wysoka konwersja EBITDA na przepływy pieniężne. Dlatego w naszej komunikacji bardzo często zysk EBITDA jest przedstawiany jako główny parametr, gdyż on najlepiej oddaje ile przepływów pieniężnych generuje nasza grupa.” - wyjaśnia Stasik.

Jednocześnie, w przypadku R22, słabym wyznacznikiem jest zysk netto oraz wszystkie popularne wskaźniki na nim oparte np. C/Z.

„Zysk netto w przypadku takiej spółki jak R22 nie jest do końca referencyjnym parametrem. Relacja zysku netto do przepływów operacyjnych jest odwrotna niż to normalnie bywa” – mówi Jakub Dwernicki, prezes R22.

Większość czynników które wpływają na zysk netto nie mają charakteru gotówkowego. Od strony faktycznego generowanego zysku, spółka wygląda znacznie lepiej.
 

Zysk netto R22 w III kw. 2022 r.

Zysk netto R22 za III kw. 2022

Źródło: R22
 

Analizując sam zysk netto warto zwrócić uwagę na ujemne różnice kursowe, które dość mocno wpłynęły na wyniki III kwartału. Nie jest to wydatek realnej gotówki, ale wynik zmiany wyceny wg aktualnego kursu euro kredytu bankowego, który spółka zaciągnęła na akwizycję MailerLite (30 ml euro).

Spółka posiada naturalny hedging walutowy, który sprawia że w długim terminie różnice kursowe w całości się równoważą. Gdyby więc kurs euro był taki sam jak teraz na koniec IV kwartału, to zysk w ostatnim kwartale 2022 r. mógłby być nawet o 10 mln wyższy – oczywiście na papierze.

Coraz większa ekspozycja na zagranicę

R22 utrzymuje wciąż wysoką i od lat stabilną dynamikę wzrostu wyników. W III kw. miały miejsce dwa istotne wydarzenia, które wpłynęły na ostateczny wynik finansowy.

Pierwszym i najważniejszym była konsolidacja i włączenie do grupy spółki MailerLite, która osiągnęła ponad 40% wzrost przychodów i blisko 25% wzrost marży EBITDA.

„Warto dodać, że to są wzrosty przychodów już skorygowane o walutę. Gdybyśmy nie korygowali o kurs, one byłyby na poziomie ok. 60%. Tu mówimy o wzrostach przy założeniu takiego samego kursu w obu wariantach” - zaznacza prezes Dwernicki.

MailerLite to kluczowa inwestycja, jednocześnie największa w historii grupy R22. Znacząco umocniła pozycję grupy w USA i innych krajach. Została zrealizowana w II kw. 2022 r. zaś III kwartał był pierwszym, w którym widać w pełni wpływ wyników tej spółki na performance całej grupy.

„MailerLite ze swoją globalną ekspozycją, będzie jednym z głównych motorów napędowych dalszego, już globalnego, wzrostu nie tylko segmentu CPaaS, ale całej grupy R22” – podkreśla Stasik.

Tak więc, w ostatnich dwóch latach odsetek przychodów z zagranicy się podwoił i obecnie wynosi 40%. Lecz zarząd ma dalszy plan zwiększania ekspozycji poza Polską.

„Nie zamierzamy zwalniać tempa i naszą ambicją jest, by przychody z zagranicy przekroczyły 50%” - zaznacza Dwernicki.

Nadwyżka przepływów pieniężnych i zmniejszenie poziomu zadłużenia

Drugim istotnym wydarzeniem był wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej grupy. Dzięki temu R22 zmniejsza poziom zadłużenia nominalnie i w stosunku do EBITDA.

Przepływy te wzrosły o 116% do poziomu 28 mln zł w III kw. i wygenerowały tym samym nadwyżkę nad przepływami zw. z obsługą długu o ok. 15 mln zł. Od początku roku do końca III kw. była to już nadwyżka rzędu ok. 30 mln zł.
 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej vs obsługa zadłużenia

Przepływy pieniężne i zadłużenie R22 w III kw. 2022

Źródło: R22

Środki z nadwyżki pozwalają spółce na dalsze obniżanie poziomu zadłużenia. Poziom ten, według założeń, ma się obniżyć poniżej 2 razy EBITDA na koniec 2023 r. Dla porównania szacowany na 2022 r. stosunek zadłużenia netto do EBITDA ma wynieść ok. 2,8.

„Będzie to możliwe dzięki kilku czynnikom. Przede wszystkim widzimy perspektywę kontynuacji wzrostu wyników, czyli utrzymania tej wysokiej 30% dynamiki wzrostu jeśli chodzi o przychody i EBITDA. Z drugiej strony bardzo wysoka zdolność do generowania przepływów pieniężnych powoduje, że spółka będzie mogła spłacać zadłużenie” – mówi wiceprezes Robert Stasik.

R22 nie planuje w ciągu najbliższych kwartałów przeprowadzać istotnych przejęć, więc ten czynnik nie będzie wpływał na wzrost poziomu zadłużenia.

„Także, dynamika spadku nawet nominalnego długu netto będzie bardzo duża” – podsumowuje Stasik.

Dywidenda R22

Wspomniana wyżej nadwyżka środków pieniężnych netto z działalności operacyjne nad obsługą zadłużenia, ma także znaczenie w kontekście potencjału wypłaty dywidendy.

„Dzięki tej nadwyżce, ja jako dyrektor finansowy, jestem bardzo spokojny o kontynuację naszej dotychczasowej polityki dywidendowej (…) Kluczowe znaczenie dla polityki dywidendowej mają właśnie przepływy operacyjne, to one wyznaczają tak naprawdę poziom naszej zdolności dywidendowej” – mówi Robert Stasik.

R22 od samego początku obecności na GPW wypłaca dywidendę, a jej poziom wzrasta.

„Poziom dywidendy jest z roku na rok coraz wyższy. Zakładamy, że również w tym roku będziemy tę politykę dywidendową kontynuować” – podsumowuje.
 

Wyniki finansowe Grupy R22 za III kwartał 2022 roku oraz plany rozwoju (nagranie webinaru)

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.