Wyniki Allegro - skąd się wzięły wzrosty na akcjach spółki po publikacji raportu?
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
31 mar 2023, 16:50

Analiza wyników Allegro, skąd się wzięły wzrosty na akcjach po publikacji raportu?

Jedna z największych spółek na polskiej giełdzie oraz bohater jednego z najbardziej rozpoznawalnych IPO ostatnich lat - Allegro, zaprezentowało wyniki finansowe za 2022 rok. Inwestorzy najbardziej czekali na poznanie wyników osiągniętych w samym IV kw. 2022 r. oraz na prognozy spółki na najbliższe okresy. Nowe informacje zostały bardzo „ciepło” przyjęte przez rynek, gdyż w trakcie pierwszej sesji po publikacji raportu finansowego, kurs akcji Allegro wzrósł o kilkanaście procent.

Zacznijmy od tego, że analiza raportów finansowych Allegro nie należy do najłatwiejszych, szczególnie dla początkujących i nawet średniozaawansowanych inwestorów. Po pierwsze główna część raportu jest sporządzona w języku angielskim, a jedynie prezentacja inwestorska jest w polskim języku. Struktura wynikowa spółki zarówno w raporcie jak i w większości wiadomościach prasowych, artykułach czy depeszach jest dość skomplikowana i wynika z podziału danych liczbowych Allegro na trzy części – dane polskiej części biznesu, dane z przejętych niedawno spółek zagranicznych (Grupa Mall a.s. i WE|DO CZ s.r.o. ), czyli tzw. segment MALL oraz skonsolidowane dane finansowe całej grupy kapitałowej Allegro. Dodatkowo specyfika branży „wymusza” znajomości i rolę dla wyceny spółki takich wskaźników jak GMV, Take Rate, skorygowana EBITDA oraz z czego składają się przychody w polskim i zagranicznym segmencie. Pamiętajmy też, że wycena Allegro ma duże powiązanie z wyceną porównywalnych spółek na całym świecie ze swojej branży (podobnie zresztą jak np. CD Projekt) i jest wyraźnie bardziej wrażliwa na to co dzieje się we „własnej” branży na świecie niż np. zachowanie WIG20.

Grupa Allegro w IV kw. 2022 r. zanotowała wzrost przychodów o 93% do 3 083 mln zł. Jest to przede wszystkim efekt konsolidacji przychodów przejętych spółek zagranicznych. Polska część biznesu, która stanowi dominującą część wyników i wartość całej spółki, osiągnęła przychody wyższe o 26%. Jednak rola rosnących przychodów nie jest w przypadku Allegro tak mocno istotna jak w przypadku wielu innych spółek. W skrócie wynika to z tego z jakich rodzajów działalności pochodzą dane przychody – niektóre z tych „działalności” są wyżej marżowe, a inne nisko marżowe. Dlatego dużo ważniejszą, jak nie najważniejszą pozycją w wynikach finansowych Allegro, jest skorygowana EBITDA (o zdarzenia jednorazowe). Ten rodzaj zyskowności wzrósł w samym IV kw. 2022 r. solidnie – o 33% i wyniósł 668 mln zł. Natomiast w całym 2022 rok wzrost skorygowanej EBITDA wyniósł 4% i osiągnęła ona kwotę 2 153 mln zł. Oznacza to, że obecna kapitalizacja Allegro (ok. 31 mld zł) to 14,5-krotność skorygowanej EBITDA. Tą właśnie relację można wykorzystać do porównania wyceny Allegro z zagranicznymi spółkami z tej samej branży. Znaczenie zysku netto w przypadku Allegro jest mniej istotne niż skorygowanej EBITDA. Wynik netto w całym 2022 roku był ujemny i wyniósł ok. 1,9 mld zł. Jest to spowodowane głównie odpisem księgowym na utratę wartości aktywów Mall Group a.s. i WE|DO CZ s.r.o. W kwocie 2,29 mld zł. Allegro podało, że oczyszczony zysk netto za 2022 r. wyniósł 622 mln zł, a na tej podstawie wskaźnik C/Z wyniósłby ok. 50.
 

a3

Źródło: Allegro

Zobacz także: Allegro rusza z kwartalną publikacją prognoz, oczekuje w I kw. zwyżki skoryg. EBITDA w Polsce o 20-23 proc.

Najważniejsze dane z podstawowej działalności Allegro

W ostatnich kilku latach światowi giganci z branży ecommerce próbują wejść na polski rynek, który zdominowany jest przez Allegro. Wielu próbowało, ale na razie żadna z platform sprzedażowych nie jest w stanie skutecznie odbierać klientów bądź wyraźniej odbierać rynek Allegro w Polsce. Liczba aktywnych kupujących przez platformę Allegro wzrosła w ciągu roku z 13,5 do 14,1 mln (dane na koniec grudnia 2022 r.). Wskaźnik GMV, czyli wartość sprzedanych produktów na rzecz 1 aktywnego kupującego również wzrósł do kwoty 3515 zł (o 11,3% rdr). Jest to jeden z trzech najważniejszych czynników dla wzrostu wartości sprzedanych produktów przez całe Allegro, które wzrosło o 23,2%. Dwoma kolejnymi czynnikami była konsolidacja GMV segmentu Mall oraz GMV wygenerowane przez nowych klientów Allegro.
 

a2

Źródło: Allegro
 

Jeden z ważniejszych wskaźników operacyjnych dla Allegro jest też średnia prowizja od sprzedaży, czyli tzw. Take Rate (dla polskiej części biznesu), wyniosła w IV kw. 2022 r. 10,91%. Jest to niższy odczyt w ujęciu kwartał do kwartału, ale z drugiej strony wyższy w ujęciu rok do roku o ok. 1 p.p. Takie kształtowanie się Take Rate w krótkim horyzoncie czasu może niepokoić, a w dłuższej perspektywie i ujęciu rok do roku pokazuje pozytywne tendencje. Wynik za cały 2022 rok był o 0,59 p.p. wyższy w ujęciu rocznym i miał wartość 10,82%.
 

a1

Źródło: Allegro
 

O poszczególnych wynikach segmentów Allegro można by pisać bardzo długie analizy i artykuły, gdyż tak bogate w dane są prezentacje i raporty spółki. To jednak dość skutecznie zamazywałoby najważniejsze wnioski z analizy wyników finansowych spółki. Naszym zdaniem najefektywniej osiągnięcia finansowe Allegro przedstawia ta tabela z prezentacji inwestorskiej spółki:
 

a4

Źródło: Allegro

Czerwonymi prostokątami zaznaczyliśmy w niej naszym zdaniem najważniejsze dane. Polski segment utrzymuje dobre dynamiki wzrostowe na tle poprzednich lat i nadal jest głównymi koniem pociągowym wyników całej spółki. Działalność Allegro w Polsce uzyskała w 2022 r. niemal 16% wzrostu GMV, a na I kw. 2023 r. spółki prognozuje wzrost GMV w przedziale 13-14%. Skorygowana EBITDA „w Polsce” ma niemal podwoić tempo wzrostu i osiągnąć w I kw. br. wzrost o 20-23%. Ta prognoza spółki mogła być jedną z najpozytywniej przyjętą daną przez inwestorów z całego raportu spółki. Segment Mall nadal pozostaje kulą u nogi całej grupy. GMV ma wzrosnąć w I kw. br. tylko symbolicznie o 1-2%, a wysokość straty na poziomie skorygowanej EBITDA ma wynieść 75-80 mln zł. Jak widać po tych prognozach, restrukturyzacja przejętych aktywów jest trudna i ciąży na wynikach całej grupy. Prognoza dla I kw. 2023 r. Grupy Allegro zakłada wzrost GMV o 20-21% (jest to już ostatni kwartał porównawczy z 2022 r. bez konsolidacji segmentu Mall), ale od II kw. 2023 r. można zakładać wyraźne spowolnienie dynamiki GMV dla całej grupy. Właśnie z powodu wysokiej bazy porównawczej I kw. 2022 r. (bez konsolidacji segmentu Mall) prognozowana dynamiki skorygowanej EBITDA grupy Allegro w I kw. 2023 ma wynieść „tylko” 3-6%.


Kurs akcji Allegro od początku 2022

Allegro akcje

Podsumowując „macierzysta” działalność Allegro w Polsce nadal generuje dobre wyniki finansowe w trendzie wzrostowym. Wynikom grupy Allegro ciąży deficytowa już na poziomie skorygowanej EBITDA przejęta działalność zagraniczna (Mall i WE DO). Z jednej strony akwizycja ta umożliwiła ekspansję zagraniczną spółce oraz powiększenie GMV, ale z drugiej strony „dołożyła” obciążenie dla zyskowności grupy. Im szybciej zarządowi spółki uda się zrestrukturyzować działalność zagraniczną, tym szybciej zyskowność grupy może powrócić do wzrostowych dynamik zyskowność sprzed tej akwizycji.

Zobacz także: Wstępne wyniki Datawalk za 4 kwartał 2022 r. poniżej oczekiwań

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.