Kredyt Inkaso SA | StrefaInwestorow.pl

Kredyt Inkaso SA

Karty podstawowe

11.9000
0.0000
0.00%
2021-06-11
Poprzednia wartość: 
11.9000
Otwarcie: 
11.9000
Wolumen: 
5
Zasięg dzienny: 
11.9000
 - 
11.9000
Obrót: 
59.5

Spółka prowadzi działalność wyłącznie w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy), nabywając pakiety wierzytelności i dochodząc ich zapłaty na własny rachunek. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branża finansowa (głównie niespłacane kredyty) oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary za przedterminowo zerwane przez klienta umowy). Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.