Kredyt Inkaso SA | StrefaInwestorow.pl

Kredyt Inkaso SA

Karty podstawowe

10.1000
-0.7000
-6.48%
2019-03-19
Poprzednia wartość: 
10.8000
Otwarcie: 
10.8000
Wolumen: 
357
Zasięg dzienny: 
10.8000
 - 
10.0000
Obrót: 
3.61 tys.

Spółka prowadzi działalność wyłącznie w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy), nabywając pakiety wierzytelności i dochodząc ich zapłaty na własny rachunek. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branża finansowa (głównie niespłacane kredyty) oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary za przedterminowo zerwane przez klienta umowy). Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.