Kredyt Inkaso S.A. | StrefaInwestorow.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Karty podstawowe

13.00
-0.50
-3.70%
16:00
Poprzednia wartość: 
13.50
Otwarcie: 
13.50
Wolumen: 
118
Zasięg dzienny: 
13.50
 - 
13.00
Obrót: 
1.54 tys.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa w branży zarządzania wierzytelnościami, w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych. Specjalizuje się w zakupie dużych pakietów wierzytelności uznanych przez pierwotnych wierzycieli za trudne do odzyskania oraz w dochodzeniu ich zapłaty na własny rachunek. Model biznesu Kredyt Inkaso oparty jest na pełnym outsourcingu działań operacyjnych (dochodzenia zapłaty), które to działania zlecane są wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Szczególnie istotna jest ścisła współpraca w zakresie działań prawnych z Kancelarią Prawniczą FORUM Radca Prawny Krzysztof Piluś i S-ka spółka komandytowa. Kancelaria działa jako pełnomocnik procesowy, podejmując wszelkie czynności prawne mające na celu odzyskanie wierzytelności kupowanych przez Kredyt Inkaso S.A. Model ten umożliwia zgodne z prawem nabycie roszczenia wobec dłużników o zwrot kosztów dochodzenia zapłaty należności. Od chwili rozpoczęcia działalności portfolio Kredyt Inkaso S.A. zostało zasilone już ponad 480 tys. spraw. Do grona najważniejszych kontrahentów Spółki należą: Polska Telefonia Cyfrowa Telekomunikacja Polska S.A., PTK Centertel sp. z o.o. - operator sieci Orange (z którymi to dokonujemy transakcji od września 2007 roku) oraz Polkomtel S.A. - operator sieci Plus (pierwsza transakcja - listopad 2007).