Jak GetBack wygląda na tle spółek z branży windykacyjnej, notowanych na GPW | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 kwi 2017, 17:02

Jak GetBack wygląda na tle spółek z branży windykacyjnej, notowanych na GPW

Ostatnio zrobiło się głośno o spółce windykacyjnej GetBack, która wystartowała z pierwszą publiczną emisją obligacji. Na rynku jest dopiero od pięciu lat, ale w tym czasie zdążyła już znacznie urosnąć. Szybko goni lidera, którym jest bezapelacyjnie firma Kruk. Co więcej, GetBack zapowiedział już swój debiut na giełdzie, a jej prospekt znajduje się w KNF. Jak wygląda na tle innych spółek z branży i czym się wyróżnia? Sprawdziliśmy to.

Krótka historia – szybki wzrost

GetBack rozpoczął działalność w 2012 roku. Dwa lata później jego przychody przekroczyły po raz pierwszy 100 mln zł, by potem podwajać się co roku. Równie szybko wzrastały też zyski grupy.

Obecnie GetBack już zdążył wyprzedzić, pod względem udziału w rynku wierzytelności, notowane na GPW spółki BEST i Kredyt Inkaso. Tym samym, pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem, jest już drugą największą spółką windykacyjną na rynku Polskim.

Wykres 1

Wykres 1. Udziały w polskim rynku zarządzania wierzytelnościami w procentach. Źródło: szacunki GetBack na podstawie raportu KPF.

W ostatnich trzech latach GetBack zainwestował w portfele wierzytelności w Polsce i za granicą łącznie 2,32 mld zł. Jest to podobna wielkość do inwestycji lidera branży – spółki Kruk, która także zainwestowała 2,34 mld zł od 2014 roku.

wykres 2

Wykres 2. Inwestycje w portfele (Polska i zagranica) w mln zł. Źródło: opracowanie GetBack na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack także szybko rosła. Od 2014 do 2016 roku zwiększyła się kilkukrotnie: z 5,3 mld zł do 14 mld zł w 2015 roku (wzrost o 164%), następnie do 19 mld zł w 2016 r (wzrost o 36%). Tym samym GetBack wyprzedził już w 2015 roku spółki Best i Kredyt Inkaso, lecz wciąż daleko mu pod tym względem do Kruka, którego wartość wierzytelności jest dwukrotnie większa, choć tempo ich wzrostu jest wolniejsze (20% i 29% rocznie).

wykres 3

Wykres 3. Wartość nominalna wierzytelności pod zarządzaniem w mld zł. Źródło: opracowanie GetBack na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Nie tylko pod względem wartości wierzytelności GetBack szybko rośnie. Przychody spółki rosły w ostatnich latach w tempie około 100% rocznie – od 107 mln zł w 2014 roku do 423 mln zł na koniec 2016 roku. Średni wzrost zysku w tym okresie był na podobnym poziomie. Dla porównania, lider rynku w tym czasie notował średni roczny wzrost przychodów i zysków na poziomie 27% (wykres 4):

Wykres 4

Wykres 4. Porównanie tempa wzrostu przychodów i zysków netto spółek GetBack i Kruk na przestrzeni ostatnich trzech lat. Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych spółek.

Zbliżyć się do lidera

Na koniec 2016 roku, po niespełna 5 latach działalności, GetBack wykazał 423 mln zł przychodów. Jest to tyle, ile miała firma Kruk w 2013 roku oraz około dwa razy mniej niż ma obecnie. Podobnie jest z wielkością aktywów – GetBack w stosunku do Kruka jest wciąż dwa razy mniejszy. Jeśli zaś chodzi o zysk netto, GetBack zbliżył się już do lidera wykazując 200 mln zł, w porównaniu do 249 mln zł Kruka.

 GetBackKrukBESTKredyt Inkaso
Aktywa16313096905727
Kapitał własny3861238356276
Przychody42378321088
Zysk netto2002493914

Tabela 1. Zestawienie wybranych danych finansowych spółek GetBack, Kruk, Best i Kredyt Inkaso w mln zł. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych.

GetBack wykazuje też wyższą rentowność ROE i marżę netto od pozostałych spółek. Ma także wyższą marżę operacyjną od Kruka i Kredyt Inkaso, choć niższą od spółki BEST (Tabela 2)

 GetBackKrukBESTKredyt Inkaso
ROE52%20%11%5%
Marża operacyjna56%44%64%46%
Marża netto47%32%18%16%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia76%60%61%62%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych323%150%154%164%

Tabela 2. Zestawienie wybranych wskaźników dla spółek GetBack, Kruk, Best i Kredyt Inkaso. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych.

Wyższe marże i szybki wzrost są okupione wyższym zadłużeniem. Wskaźniki ogólnego zadłużenia - czyli stosunek zobowiązań do całości aktywów - wynosi 76%. Podczas gdy u innych spółek waha się on w okolicy 60%. Jeśli zaś porównamy stosunek zadłużenia do kapitałów własnych, to w przypadku GetBack jest on dwa razy wyższy niż u konkurentów. Jednak biorąc pod uwagę wysokie marże, rentowność i stabilność finansową spółki - wciąż są to wartości na w miarę bezpiecznym poziomie.

Model biznesowy szybkiego wzrostu

GetBack działa przede wszystkim na rynku polskim (jest też obecny w Rumunii). Chce być na nim liderem. Jest to wciąż rynek młody i szybko rozwijający się, na którym można wiele osiągnąć. Dlatego spółka przyjęła strategię pozwalającą na szybki rozwój.

By zmniejszyć ryzyko, skupia się przede wszystkim na windykacji pożyczek zaoferowanych pierwotnie przez instytucje bankowe (ponad 80% wszystkich wierzytelności). Wspomaga się emisjami obligacji. które stanowią niemal cały dług oprocentowany i pozyskuje inwestorów branżowych w celu nabycia portfeli wierzytelności.

Nabywa i obsługuje wierzytelności na własny rachunek poprzez 5 funduszy. Zarządza też portfelami wierzytelności 16 zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez kilka towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ponadto GetBack buduje konsorcja z inwestorami w celu nabycia portfeli wierzytelności, a następnie zarządza tymi portfelami samodzielnie lub wspólnie z innymi firmami.

Taki model działania sprawdził się w ostatnich latach. Pozwolił młodej spółce GetBack przegonić już niemal wszystkie spółki windykacyjne notowane na GPW. Daje też nadzieję na utrzymanie podobnego tempa wzrostu w przyszłości i sięgnięcie po palmę pierwszeństwa na rodzimym rynku.

By to osiągnąć, spółka myśli o wejściu na GPW by móc pozyskać środki na dalsze zwiększanie skali działalności i przejęcia. Może więc to być jeden z ciekawszych debiutów w tym roku.

#KRU #BST #KRI

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.