Kategoria:
Kategoria

Ministerstwo Klimatu powołuje zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Ministerstwo Klimatu i Środowiska powołało do życia Zespół ds. rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Wśród jego zadań będzie wypracowanie rekomendacji legislacyjnych dla resortu umożliwiających wdrażanie energetyki jądrowej.


Zadania Zespołu ds. rozwoju energetyki jądrowej

Zespół będzie pełnić wiele zadań. Wśród nich na uwagę zasługuje analiza przepisów tworzących prawne ramy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce; tworzenie rekomendacji rozwiązań legislacyjnych; analizowanie zagranicznych rozwiązań prawno-instytucjonalnych dotyczących licencjonowania elektrowni jądrowych pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce; wymiana informacji w zakresie potrzeb związanych z zapewnieniem kompetentnych kadr i zapewnienia maksymalnego udziału krajowych przedsiębiorstw w procesach przygotowania do budowy elektrowni jądrowych; analiza międzynarodowych standardów technicznych dotyczących obiektów jądrowych etc.

Elektrownia jądrowa w Pątnowie może napotkać wiele problemów. Kwestie środowiskowe, budowlane i finansowe mogą utrudnić realizację projektu [Analiza]

Skład zespołu

Przewodniczącym zespołu będzie podsekretarz lub sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zastępcą Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej, w składzie znajdą się także urzędnicy z resortu i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, ale również przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych, PGE, KGHM i Orlen Synthos Green Energy.

Co z tego wynika?

Skład i prerogatywy nowopowstałego zespołu pokazują, że resort klimatu zaczyna poważnie traktować nie tylko budowę klasycznych bloków jądrowych, ale również tzw. SMR-ów.

Oto co będzie przynosić zyski w najbliższych latach, po tym jak rynki finansowe i gospodarka się zmieniły - raport Saxo Bank

Trudno powiedzieć, czy konieczność wypracowania szerokich ram prawnych i norm, które zostaną Ministerstwu wskazane w formie rekomendacji wskazuje na niskie zaawansowanie prac nad kluczowymi przepisami w zakresie realizacji projektu jądrowego przewidzianego w PEP2040, czy chodzi tu raczej o aspekt małych modułowych reaktorów jądrowych?

Jeżeli mówimy o pierwszym przypadku, to byłoby to niepokojące. Aspekt analiz i rekomendacji legislacyjnych, a także dostosowania prawa powinien poprzedzać wybór partnera i uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej.

Rząd ma nietypową propozycję dla Brukseli, aby Komisja Europejska nie zablokowała budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce

udostępnij: