15 ważnych pytań do Ministerstwa Energii, odnośnie dziwnych operacji w PGE i PGNiG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Mariusz Kanicki
04 sie 2016, 14:08

15 ważnych pytań do Ministerstwa Energii, odnośnie dziwnych operacji w PGE i PGNiG

Sezon ogórkowy w pełni. To najlepszy okres do tego, aby przeprowadzać różne dziwne operacje, bo mało kto to zauważy. Sporo się dzieje w spółkach Skarbu Państwa. PGE planuje podwyższyć kapitał zakładowy, a PGNiG skupić własne akcje. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wystosowało szereg pytań odnośnie PGE do Ministerstwa Energii, my dzisiaj ten zestaw uzupełniamy.

Do napisania niniejszego tekstu zachęciły mnie trzy informacje, które w ostatnim czasie trafiły na rynek:

  • o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego PGE,
  • o planowanym obniżeniu kapitału zakładowego PGNiG,
  • o poddaniu pod publiczne konsultacje Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

A także teksty zamieszczone na w serwisie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i Bankier.pl.

Tekst to w zasadzie pakiet pytań (pakiet Kanickiego ;)), albo, jak kto woli, interpelacja inwestorska do właściwych ministrów, tj. Ministra Skarbu Państwa (MSP), Ministra Energii (ME), Ministra Rozwoju (MR) oraz pośrednio Ministra Finansów (MF). Dla wygody: MX.

Pytania na temat PGE

Pytanie 1: Czy Ministerstwo Energii dysponuje oceną efektów finansowych DLA SPÓŁKI projektowanego sposobu PODWYŻSZENIA kapitału zakładowego PGE? Czy operacji przeksięgowania 6 mld zł z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy będzie towarzyszył wypływ gotówki ze spółki do Skarbu Państwa w wysokości ok. 1 mld zł w postaci podatku dochodowego od akcjonariuszy, którego płatnikiem byłaby Spółka?

Pytanie 2: Czy (domniemany) wypływ gotówki ze spółki będzie równoznaczny ze zmniejszeniem kapitałów własnych PGE i wartości księgowej akcji?

Pytanie 3: Czy Ministerstwo Energii jest pewne tego, co zapowiada, tj. że (domniemane) zmniejszenie kapitałów własnych PGE przyczyni się do zwiększenia wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy?

Pytanie 4: Czy Ministerstwu Energii jest znany potencjalny partner biznesowy PGE, w opinii którego (domniemane) zmniejszenie kapitałów własnych zwiększy wiarygodność płatniczą Spółki?

Pytanie 5: Czy akcjonariusze mniejszościowi mają podstawy obawiać się, że (domniemany) podatek od „niektórych kapitałów zakładowych” będzie miał charakter dywidendy uprzywilejowanej dla akcjonariusza większościowego PGE?

Pytanie 6: Czy Ministerstwo Energii planuje przeprowadzenie analogicznej operacji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji w spółce TAURON Polska Energia? Czy zdaniem Ministerstwa Energii należy tym samym odwrócić operację obniżenia kapitału zakładowego TAURON Polska Energia, jaka miała miejsce w 2010 roku?

Pytanie 7: Czy Ministerstwo Enegii nie obawia się, że podwyższenie kapitału zakładowego PGE w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji niesie ryzyko utraty „zdolności emisyjnej” akcji PGE w przyszłości?

W przypadku przeprowadzenia operacji zwiększenia wartości nominalnej 1 akcji PGE z 10 zł do 13 zł, a więc do poziomu średniego kursu akcji PGE z ostatnich 6 miesięcy, w sytuacji wystąpienia potrzeby pozyskania kapitału przez PGE w drodze emisji akcji, przeprowadzenie emisji akcji stałoby się niemal niemożliwe. Na dzisiaj nie widać na horyzoncie takiej potrzeby, ale ryzyko braku zdolności emisyjnej może rodzić pokusę/konieczność przeprowadzenia „innowacyjnych” operacji w rodzaju emisji akcji niemych uprzywilejowanych co do dywidendy. Taka próba została podjęta na jesieni zeszłego roku w spółce TAURON, powstrzymana jednak przez Walne Zgromadzenie TAURON w listopadzie 2015 r. Więcej: Głośna emisja akcji niemych Tauronu w zawieszeniu.

Pytanie 8: Czy Ministerstwo Energii planuje zachęcać do przeprowadzenia analogicznych operacji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji w spółkach prywatnych, w których udziały posiadają OFE?

Czy zdaniem Ministerstwa Energii nie warto byłoby „zwiększyć wartości akcji” będących w posiadaniu akcjonariuszy np. CCC? W uproszczeniu, można by „bezemisyjnie” zwiększyć kapitał zakładowy CCC z niepoważnej kwoty niespełna 3,84 mln zł do niemal 600 mln zł, a Skarb Państwa uzyskałby dzięki temu wpływ podatkowy około 100 mln zł. Dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego zwiększyłaby się „wiarygodność płatnicza spółki”, a i akcjonariusze CCC na pewno by się ucieszyli, że posiadają akcje o wyższej wartości (nominalnej) … A takich spółek jest przecież więcej.

Pytania odnośnie PGNiG

Pytanie 9: Czy Ministerstwo Energii dysponuje oceną efektów finansowych dla spółki i akcjonariuszy planowanego nabycia akcji własnych PGNiG w celu umorzenia? Czy umorzeniu akcji własnych PGNiG będzie towarzyszyć OBNIŻENIE kapitału zakładowego? Czy operacji nabycia akcji własnych w celu umorzenia będzie towarzyszył dodatkowy wypływ gotówki w postaci podatku dochodowego?

Pytanie 10: Czy zdaniem Ministerstwa Energii (domniemana) korzyść akcjonariuszy z operacji nabycia od niektórych akcjonariuszy i umorzenia tych akcji jest większa niż w przypadku wypłaty dywidendy wszystkim akcjonariuszom?

Pytanie 11: Czy w ocenie Ministerstwa Energii wypływ ze spółki PGNiG kwoty 750 mln zł na zakup akcji własnych PGNiG od „nie wiadomo kogo” nie będzie zmarnowaniem pieniędzy spółki?

Pytanie 12: Czy przekazane przez zarząd PGNiG uzasadnienie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nabyciu akcji własnych w celu umorzenia, które to uzasadnienie można (tendencyjnie) streścić w słowach: „stać nas na wydanie 750 mln zł”, nie budzi zastrzeżeń akcjonariusza większościowego?

Pytanie 13: Czy zdaniem Ministerstwa Energii planowane operacje na kapitałach zakładowych spółek publicznych, jakimi są PGE i PGNiG są spójne z treściami zaprezentowanymi w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

  • „budowa oszczędności systemowych, pracowniczych i indywidualnych”, (str. 28)
  • „Promocja Warszawy jako ważnego europejskiego centrum gospodarczo-finansowego … przez stworzenie spójnej polityki wizerunkowej państwa wobec polskiego rynku finansowego” (str. 79)
  • „Wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych” (str. 79)
  • „Budowa długoterminowego kapitału Polaków … . Istotne są także czynniki o charakterze psychologicznym” (str. 81)?

Pytanie 14: Czy działania Skarbu Państwa w spółkach publicznych z udziałem Skarbu Państwa wobec „akcjonariatu obywatelskiego” stanowią przykład, mający zachęcać pracowników firm prywatnych do udziału w „akcjonariacie pracowniczym”?

Pytanie 15: Czy Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW …cofam pytanie.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.