Wreszcie coś drgnęło na giełdzie - w 2016 roku wzrósł udział inwestorów indywidualnych w obrotach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Paweł Biedrzycki
28 lut 2017, 17:13

Wreszcie coś drgnęło na giełdzie - w 2016 roku wzrósł udział inwestorów indywidualnych w obrotach

Giełda Papierów Wartościowych właśnie opublikowała statystyki udziału inwestorów w obrotach giełdowych. Wynika z nich, że poprawa koniunktury na giełdzie pozytywnie wpłynęła na obroty giełdowe. Po raz pierwszy od 7 lat został przełamany negatywny trend spadającego udziału w obrotach inwestorów indywidualnych. W minionym roku wzrósł on z 12% do 13%. Inwestorzy zagraniczni umocnili natomiast swoją pozycję w obrocie akcjami na Głównym Rynku GPW. W 2016 r. odpowiadali oni za 53% obrotów na tym rynku.

Udział poszczególnych inwestorów w obrotach na GPW na Głównym Rynku akcji

image003
Źródło: Ankieta GPW w firmach inwestycyjnych, dane szacunkowe

W 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, za największą część obrotów na Głównym Rynku akcji GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Ta grupa w całym 2016 r. wygenerowała 53% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. rdr.

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 34%, czyli o 3 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W II poł. 2016 r. wśród instytucji nadal dominowały TFI (udział na poziomie 36%), na drugim miejscu ponownie uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13%).

Udział inwestorów indywidualnych w całym 2016 r. wyniósł 13% (wzrost o 1 pkt proc. rdr), co pokazuje, że obserwowany w ostatnich kilku latach trend spadkowy odwraca się. Udział ten wzrósł także w ujęciu wartościowym (z 48,8 mln zł w 2015 r. do 49,3 mln zł w 2016 r.), i to mimo, że w całym 2016 r. obroty akcjami były niższe niż rok wcześniej o ponad 28 mln zł (licząc dwie strony transakcji).

Większa aktywność inwestorów indywidualnych była widoczna także we wzroście liczby aktywnych rachunków maklerskich (wzrost na koniec 2016 r. o 36 tys. rachunków w porównaniu z końcem czerwca 2016 r. i wzrost o 5,5 tys. rachunków w porównaniu z końcem 2016 r.).

Rynek Instrumentów Pochodnych - prym wciąż wiodą krajowi inwestorzy indywidualni

Również na rynku derywatów w 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 46% (spadek o 1 pkt proc. rdr). Na rynku opcji ich udział wyniósł 51% (wzrost o 4 pkt proc. rdr).

Udział poszczególnych inwestorów w obrotach na GPW na rynku kontraktów terminowych

image007

W 2016 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się na poziomach – odpowiednio – 36% i 18% (spadek o 2 pkt proc. rdr i wzrost o 3 pkt proc. rdr). Na rynku opcji w analizowanym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty na poziomie 16% (wzrost o 4 pkt proc. rdr), a udział instytucji krajowych wyniósł 33% (spadek o 8 pkt proc. rdr). Należy zauważyć, że udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje.

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych, #GPW

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.