Apelujemy do wszystkich inwestorów indywidualnych. Wybierzmy 19 czerwca naszego człowieka do Rady Giełdy! | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Mariusz Kanicki
29 maj 2017, 16:39

Apelujemy do wszystkich inwestorów indywidualnych. Wybierzmy 19 czerwca naszego człowieka do Rady Giełdy!

Walne zgromadzenie GPW zwołane na 19 czerwca będzie już szóstym walnym zgromadzeniem w ciągu ostatnich 18 miesięcy, w którego porządku obrad znalazł się punkt: zmiany w składzie Rady Giełdy. Zmiany te są więc dosyć częste, średnio raz na kwartał.

Tym razem sytuacja nie jest nadzwyczajna – czerwcowe zmiany są naturalną konsekwencją upływu 3-letniej wspólnej kadencji członków Rady Giełdy i będą miały miejsce podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia. To niepowtarzalna okazja na to aby środowisko inwestorów indywidualnych zwarło szyki i wybrało swojego człowieka do rady nadzorczej GPW, bo taki przedstawiciel po prostu nam się należy. Na akcje GPW zapisało się przecież najwięcej inwestorów indywidualnych od czasu rekordowego debiutu Banku Śląskiego.

Skąd się biorą członkowie rad nadzorczych

O powołaniu do składu rady nadzorczej decyduje walne zgromadzenie w drodze głosowania nad kandydaturami przedstawionymi na to walne zgromadzenie. Skąd jednak biorą się owe kandydatury?

Przedstawić kandydaturę na członka rady nadzorczej może każdy z akcjonariuszy, a sam kandydat nie musi być akcjonariuszem. W skład Rady Giełdy wchodzi od 5 do 7 członków, a statut Giełdy zawiera pewne szczególne zapisy:

§ 13 ust. 3 Walne Zgromadzenie MUSI powołać …

1) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy; oraz

2) przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego, którzy nie są jednocześnie członkami Giełdy („Akcjonariuszy Mniejszościowych” lub odpowiednio „Akcjonariusz Mniejszościowy”).

Kandydaci zgłoszeni w powyższym trybie muszą spełniać kryterium niezależności, a same kandydatury muszą zostać przedstawione nie później niż na 7 dni przed wyznaczoną datą walnego zgromadzenia. Z tajemniczych powodów, wymóg publicznego przedstawienia się przez kandydatów na 7 dni przed walnym zgromadzeniem nie dotyczy kandydatów, którzy wybierani są w „zwykłym trybie”. A szkoda.

W uproszczeniu, „swojego” członka w Radzie mają więc domy maklerskie, a „swojego” członka powinni mieć też akcjonariusze mniejszościowi inni niż domy maklerskie.

Akcjonariusze mniejszościowi, czyli kto?

Akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłaszać dowolną liczbę kandydatów, co oznacza również, że różne ich podgrupy mogą zgłaszać różnych kandydatów. Z kolei, chociaż wszyscy akcjonariusze spółki są jej interesariuszami, to interesariusze nie zawsze są jednocześnie akcjonariuszami. Powstaje pytanie – jacy akcjonariusze mniejszościowi, a w domyśle - jakie środowiska i grupy giełdowych interesariuszy - powinny być zainteresowane zgłoszeniem kandydata do Rady Giełdy? Wśród potencjalnych zainteresowanych należy wymienić TFI, PTE, dalej spółki będące emitentami akcji i obligacji notowanych na GPW, i wreszcie – najtwardsze jądro polskiego rynku kapitałowego – inwestorzy indywidualni.

Przedstawicie inwestorów indywidualnych w Radzie?

W dotychczasowej historii wyborów członków Rady Giełdy w trybie, o którym mowa w § 13 ust. 3 Statutu Giełdy, to banki. TFI i PTE zazwyczaj miały większą siłę niż inwestorzy indywidualni. Pora to zmienić. Środowisko inwestorów indywidualnych powinno w stanowczy sposób wyartykułować swoje żywotne zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy Giełdy poprzez zgłoszenie własnego kandydata do Rady Giełdy. Skoro inwestorzy indywidualni potrafią organizować się w porozumienia, zdolne wpływać na wyniki wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, to chyba mogą porozumieć się co do przedstawienia własnego kandydata do Rady Giełdy?

Decyzję o powołaniu w skład rady nadzorczej ostatecznie podejmuje walne zgromadzenie w drodze głosowania, a na wynik głosowania największy wpływ ma akcjonariusz większościowy. Podczas walnego zgromadzenia Giełdy, jakie odbędzie się 19 czerwca, Skarb Państwa będzie miał okazję pokazać, jak w praktyce zależy mu na inwestorach indywidualnych.

Pora na prawybory

Oczywiście, uzgodnienie kandydata przez tak liczne i zróżnicowane środowisko nie będzie sprawą łatwą. Ale, jak to mówią, warto rozmawiać. A okazja nadarza się ku temu wyśmienita – w dniach 2-4 czerwca 2017 roku, a więc na dwa tygodnie przed walnym zgromadzeniem GPW, odbędzie się w Karpaczu dwudziesta pierwsza Konferencja WallStreet organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce.

Nie samym kursem inwestor żyje! Do zobaczenia w Karpaczu!

PS Ważne informacje na temat Walnego Zgromadzenia GPW

"Zarząd spółki giełdowej i jej rada nadzorcza i powinny zachęcać akcjonariuszy do zaangażowania się w sprawy spółki, wyrażającego się przede wszystkim aktywnym udziałem w walnym zgromadzeniu" - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

  • 19 czerwca - dzień, na który zostało zwołane zwyczajne walne zgromadzenie GPW.
  • 3 czerwca (sobota) – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (record date). Jeśli chcesz pojawić się na walnym, musisz kupić akcje najpóźniej w środę 31 maja.
  • 5 czerwca – ostatni dzień na zgłoszenie żądania o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu GPW w biurze maklerskim. Bilet na walne zgromadzenie kosztuje zwykle ok. 30 zł

#GPW

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.