Grupa Kapitałowa Immobile - na czym polega jej biznes i gdzie poszukiwać perspektyw na wzrost | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
13 wrz 2017, 11:03

Grupa Kapitałowa Immobile - na czym polega jej biznes i gdzie poszukiwać perspektyw na wzrost

Inwestorzy najczęściej lubią stosunkowo proste modele biznesowe. Produkcja gier, dystrybucja paliw, działalność bankowa – zwykle taki biznes łatwo jest zrozumieć i przeanalizować. Sytuacja jest inna w przypadku grup kapitałowych, które przeważnie składają się z kilku lub kilkunastu spółek. Ich poznanie i zrozumienie wymaga głębszej analizy. Jednak warto to zrobić, ponieważ dobrze zarządzana Grupa Kapitałowa najczęściej zyskuje na bliższym poznaniu. Zwłaszcza, gdy taką analizę przeprowadzimy dla Grupy Kapitałowej Immobile, bo ona przy bliższym poznaniu zyskuje znacznie.

Dobrze zarządzana Grupa Kapitałowa jest jak fundusz Private Equity – dużo, perspektywicznych projektów i skuteczne zarządzanie

Zacznijmy jednak od początku. Grupa Kapitałowa Immobile to jedna z kilkuset spółek notowanych na GPW. Czym się zatem wyróżnia? Przede wszystkim tym, że działa jak fundusz, skupiający spółki z różnych segmentów biznesowych. W przypadku GK Immobile są to trzy główne gałęzie biznesu: działalność w branży hotelarskiej, deweloperskiej i w przemyśle. Każdy z segmentów jest już na tyle dojrzały, że generuje konkretne przychody, ale co najważniejsze ma przed sobą sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Odwiedziliśmy GK Immobile, która ma siedzibę w Bydgoszczy i przyjrzeliśmy się prowadzonym przez nią biznesom z bliska. Oto jakie wnioski nasuwają się nam z tego wyjazdu.

Blisko 300% wzrostu w 4 lata i kapitalizacja na poziomie 300 mln zł

Zacznijmy od tego, co inwestorów interesuje najbardziej, czyli kursu akcji. Notowana od 2007 roku spółka może zaliczyć ostatnie 5 lat do udanych. Kurs akcji Immobile wzrósł od początku 2013 roku z poziomu 1 zł do niespełna 4 zł. Na wykresie widać wyraźnie zaznaczony trend wzrostowy, a linia trendu przebiega obecnie w okolicy 3,5 zł. Wielkość obrotów w ostatnich miesiącach może nie jest oszałamiająca, ale to co wyróżnia akcjonariat spółki to spory udział zaangażowanych i wiernych inwestorów indywidualnych.

Wykres 1. Kurs akcji GK Immobile od 4 lat znajduje się w trendzie wzrostowym.

Wykres 1. Kurs akcji GK Immobile od 4 lat znajduje się w trendzie wzrostowym.

Tutaj warto podkreślić, że GK Immobile bardzo zależy na dobrej relacji ze wszystkimi inwestorami, również indywidualnym. W siedzibie głównej spółki można zobaczyć tablicę ze zdjęciami inwestorów, którzy brali udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółki.

Dzięki konsekwentnie realizowanej długoterminowej strategii budowania relacji inwestorskich z akcjonariuszami, spółka ma bardzo dobrą opinię na rynku. Ten fakt wraz ze stabilnym wzrostem wyników finansowych przekłada się na również stabilny wzrost kapitalizacji. Obecna wartość rynkowa Immobile to już niespełna 300 mln zł.

28 spółek z różnych branż, ale z jednym liderem – zarządem GK Immobile

Grupa Kapitałowa Immobile składa się z 28 spółek. Poszczególne podmioty można przyporządkować do trzech głównych segmentów działalności spółki, którymi są: przemysł, hotelarstwo i developing. Spółki zależne posiadają własne, wyspecjalizowane zarządy, ale nad całością czuwa jeden lider – zarząd Grupy Kapitałowej Immobile. To struktura w dużej mierze podobna do tej, jaka stosowana jest w funduszach typu Private Equity. Działalność operacyjna to domena spółek w ramach grupy, ale wytyczanie strategii, poszukiwanie synergii pomiędzy podmiotami, czy utrzymywanie dobrej efektywności kosztowej to zadania zarządu GK Immobile.

Struktura Grupy Kapitałowej Immobile

Segment przemysłowy GK Immobile czyli Makrum i Projprzem – 70% przychodów i innowacyjne projekty

Segment przemysłowy wchodzący w skład GK Immobile jest pod względem przychodów najważniejszy dla całej grupy. Odpowiada on aktualnie za około 72% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Mowa przede wszystkim o spółce Makrum i niedawno przejętym Projprzemie. Pierwsza ze spółek (z której wywodzi się cała Grupa Immobile) ma 150-letnie tradycje i prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie produkcji konstrukcji stalowych dla największych światowych firm z sektora offshore&marine. Nieodłącznym aktywem w tym zakresie jest należąca do grupy Stocznia Pomerania w Szczecinie, która zapewnia zaplecze produkcyjne i montażowe.

Dzięki dostępowi do nabrzeża i posiadanej infrastrukturze stoczniowej, umożliwia ona wysyłkę towarów do klientów praktycznie na całym świecie (np. Skandynawia, Francja, Niemcy, Argentyna, Japonia, Chiny). Działalność Makrum obejmuje też produkcję maszyn i rozwiązań technologicznych dla wielu sektorów m.in. wydobywczego, chemicznego, cementowego czy rafineryjnego.

Makrum prowadzi działalność w zakresie budowy konstrukcji stalowych, produkcji i naprawy maszyn m.in. dla takich branż jak wydobywcza, chemiczna, czy rafineryjna

Makrum prowadzi działalność w zakresie budowy konstrukcji stalowych, produkcji i naprawy maszyn m.in. dla takich branż jak wydobywcza, chemiczna, czy rafineryjna

Parkingi modułowe – przyszłość parkowania samochodów w domach i biurowcach

Największą nowością w ofercie Grupy są wielopoziomowe, automatyczne parkingi modułowe. To w tym produkcie spółka upatruje największego potencjału na wzrost. Parkingi mają szerokie zastosowanie i mogą w znaczny sposób zmniejszyć koszty inwestycji dla deweloperów przy efektywnym wykorzystaniu miejsc parkingowych.

Głównym kanałem sprzedaży tego produktu są firmy typu generalny wykonawca. Na potrzeby tego nowoczesnego produktu została powołana spółka celowa – Modulo Parking Sp. z o.o., która jest odpowiedzialna za rozwój tej działalności. Obecnie firma odnotowuje półroczne wyprzedzenie w zamówieniach, a portfel zamówień opiewa na ponad 500 miejsc parkingowych. Wśród dotychczasowych klientów znaleźli się już deweloperzy mieszkaniowi, dealerzy samochodowi, klienci indywidualni czy nawet szpital.

Parkingi Modulo – przyszłość parkowania samochodów w domach i biurowcach

Parkingi Modulo – przyszłość parkowania samochodów w domach i biurowcach

Projprzem – przejęcie, restrukturyzacja, synergia z Makrum i pierwsze zyski

Całkiem niedawno GK Immobile przejęła kontrolę nad notowaną na giełdzie spółką Projprzem, poprzez zakup pakietu 66% akcji. Walory były skupowane po ok. 8 zł, co przekłada się na inwestycję o wartości około 32 mln zł. Obecnie wartość jednej akcji Projprzemu oscyluje wokół 12 zł – 13 zł, co oznacza już przeszło 50% zysk na tej inwestycji i daje wycenę całej spółki na poziomie ponad 70 mln zł. Sam kapitał własny przejętej firmy na koniec I kw. 2017 roku wynosił 90 mln zł przy niskim poziomie zadłużenia.

Zobacz także: Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jedynym znaczącym akcjonariuszem PROJPRZEM S.A.

Jak się okazuje, wybór celu inwestycyjnego nie był przypadkowy, gdyż pomiędzy działalnością Projprzemu i Makrum można osiągnąć wiele synergii. Działalność spółki z 70-letnią tradycją obejmuje konstrukcje stalowe, budownictwo przemysłowe oraz systemy przeładunkowe. W zakresie konstrukcji stalowych oferta obejmuje przede wszystkim hale przemysłowe i magazynowe, a ich jakość potwierdzona jest licznymi certyfikatami branżowymi. Odbiorcami produktów są podmioty z branży energetycznej, chemicznej oraz ochrony środowiska. Eksport obejmuje kraje skandynawskie, Francję czy Niemcy.

W segmencie systemów przeładunkowych oferta dotyczy produkcji, dystrybucji i serwisu całych systemów. W ich skład wchodzą pomosty, rampy przeładunkowe, uszczelnienia oraz segmentowe bramy przemysłowe i szybkobieżne. Sprzedaż poprzez sieć handlową obejmuje 33 kraje. Za tę nogę przychodową odpowiada spółka zależna PromStahl, z siedzibami w Polsce i Niemczech.

Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie dynamicznie rośnie segment systemów przeładunkowych. W minionym roku, na samym tylko rynku niemieckim spółka sprzedała 4 500 systemów, co szacuje na ok. 12-procentowy udział w rynku europy zachodniej. Wartość ta wzrasta rokrocznie nieomal od dekady, a dynamika ta powinna przyśpieszyć ze względu na poprawę efektywności prowadzenia biznesu po przejęciu, ale także rozwój branży ecommerce, a co za tym idzie całej branży logistyczno-spedycyjnej, która potrzebuje sprawdzonych systemów do przeładunków.

W Projprzemie produkowane są systemy przeładunkowe – rampy, pomosty

W Projprzemie produkowane są systemy przeładunkowe – rampy, pomosty

Perspektywy segmentu przemysłowego – rozwój systemów przeładunkowych i parkingów modułowych

Zarząd GK Immobile zapowiada osiągnięcie wielu synergii związanych z włączeniem Projprzemu do grupy. Jednym z pierwszych ruchów zarządczych po przejęciu, była decyzja o sprzedaży nierentownego zakładu produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Przynosił on rocznie średnio 2,5 mln straty, a pozytywne efekty wynikowe powinny być widoczne już w najbliższych kwartałach. Produkcja konstrukcji stalowych została przeniesiona do innego zakładu grupy w Koronowie. Cena sprzedaży wyniosła około 16 mln zł. Dalszy rozwój segmentu przemysłowego ma być skoncentrowany na najbardziej dochodowych przeładunkach i rozwoju produktów własnych, w tym przede wszystkim parkingów Modulo. Dynamizację sprzedaży mają wspierać kanały dystrybucyjne (w tym międzynarodowe) Projprzemu.

Wracając do przejęcia kontroli nad Projprzemem, nadal przed nami jest wykazanie w sprawozdaniach finansowych optymalizacji kosztowej zarządzania nad spółką (redukcja osób zarządzających, podniesienie dyscypliny kosztowej), która funkcjonuje już w ramach większej grupy. Wśród zapowiedzi należy też wskazać reorganizację modelu sprzedaży i zwiększenie działań proaktywnych w kraju i zagranicą oraz zwiększenie przychodów w zakresie budownictwa przemysłowego. W planach jest też sprzedaż aktywów, które już nie są potrzebne spółce do prowadzenia działalności.

Projprzem przejmie rolę lidera segmentu przemysłowego, w związku z czym zaczęto porządkować strukturę Grupy. Docelowo na czele każdego z głównych segmentów operacyjnych GK Immobile stać będzie spółka notowana. Tym samym dla części przemysłowej założenie to już zostało zrealizowane.

Hotelarstwo – czyli sieć „Focus Hotels” celuje w gracza nr. 2 w Polsce już za trzy lata i zamierza wejść na GPW

Działalność hotelarska GK Immobile jest prowadzona obecnie w 8 hotelach. Najważniejsze wskaźniki sieci to:

  • 726 pokoi,
  • 1414 miejsc noclegowych,
  • 36 sal konferencyjnych
  • i 223 886 obsłużonych gości w 2016 roku.

To co wyróżnia Focus Hotels to ukierunkowanie oferty w dużej mierze do klientów biznesowych, aż 44% sprzedaży stanowiły oferty niepublikowane, czyli współpraca korporacyjna. Sieć sprzedawców regionalnych zawarła 480 kontraktów na usługi noclegowe w 2017 roku. Standard hoteli mieści się w przedziale od dwóch do czterech gwiazdek. Nadrzędnym założeniem sieci jest oferowanie najkorzystniejszej relacji ceny do jakości.

Hotel pod Orłem, wizytówka GK Immobile w Bydgoszczy
Hotel pod Orłem, wizytówka GK Immobile w Bydgoszczy

Obecnie trwa realizacja 5 nowych projektów, dzięki którym sieć wzrośnie do 13 hoteli. W planach strategicznych jest przyspieszenie rozwoju sieci na krajowym rynku poprzez nowe otwarcia i przejęcia hoteli. Aktualnie spółka analizuje ponad 100 potencjalnych obiektów w kraju i zagranicą, z których część może w przyszłości działać pod marką „Focus”. Wśród rynków zagranicznych, zarząd w szczególności „zerka” w kierunku Rumunii, Węgier i Czech. Celem jest podwojenie liczby oferowanych pokoi do ilości 3 tys. w 2020 roku.

Plany rozwoju sieci hoteli Focus

Plany rozwoju sieci hoteli Focus

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli GK Immobile, celem jest wprowadzenie na GPW spółki zależnej odpowiedzialnej za segment hotelowy i równoległe notowanie jej na giełdzie obok samego GK Immobile i już obecnego Projprzemu. Spółką tą będzie Focus Hotels S.A. Debiut możliwy jest pod koniec 2018 roku. Przygotowania organizacyjne trwają.

Deweloperka, nieruchomości i w planach REIT - trzeci filar działalności grupy GK Immobile

Wykorzystując jak najefektywniej posiadane nieruchomości w ramach grupy kapitałowej Immobile oraz kompetencje w zakresie konsultacji budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami (10-letnie doświadczenie spółek CDI, znajdującej się w Grupie), dość naturalnym, trzecim filarem całej grupy jest działalność deweloperska.

Sztandarowym projektem jest Platanowy Park w ścisłym centrum Bydgoszczy. Na 10 hektarowej działce w centrum miasta zaplanowano:

  • wybudowanie 1250 mieszkań (wybudowano i sprzedano już 144, a 149 zostanie oddane do użytku w tym roku),
  • 2100 miejsc parkingowych
  • oraz lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni blisko 110 tys. m2.

Etap zero (pierwszy z siedmiu mieszkaniowych) obejmujący 2 budynki ze 144 mieszkaniami został zrealizowany pod koniec 2015 roku. Przed zakończeniem bieżącego roku deweloper zacznie oddawać mieszkania w kolejnych dwóch budynkach
(etap I). Etap II jest obecnie przygotowywany i ruszy niebawem. Tempo uruchamiania kolejnych etapów będzie dostosowane do chłonności rynku. Zamiarem spółki jest zrealizowanie wszystkich etapów w najbliższych 5 latach. Szacowana wartość całego projektu to 750 mln zł.

Na osiedlu Platanowy Park w centrum Bydgoszczy znaleźć ma się nawet 1250 mieszkań

Na osiedlu Platanowy Park w centrum Bydgoszczy znaleźć ma się nawet 1250 mieszkań

Immobile K3 to nowoczesny budynek biurowy, który powstaje w ścisłym centrum Bydgoszczy

Immobile K3 to nowoczesny budynek biurowy, który powstaje w ścisłym centrum Bydgoszczy

Drugim ważnym projektem deweloperskim obecnie realizowanym jest budynek pod nazwą „Immobile K3”. Jest to 5-kondygnacyjny, nowoczesny biurowiec klasy A z 2-poziomowym parkingiem podziemnym, zlokalizowany w ścisłym centrum miasta. Jego powierzchnia to niemal 8600 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, handlowe i usługowe. Planowane oddanie do użytku tego obiektu ma nastąpić w II kw. 2018 roku. Oznacza to, że wyniki Grupy Kapitałowej Immobile w 2018 roku odczują pozytywnie rozpoznawanie przychodów i zysków z obydwu opisanych projektów

GK Immobile posiada też inne, ciekawe nieruchomości, a co najważniejsze o dużej wartości. Część z nich jest wynajmowana, a część traktowana jako aktywa inwestycyjne. W poniższej tabeli zawarte zostały najważniejsze nieruchomości należące do grupy.

Tabela 1. Najważniejsze nieruchomości należące do Grupy Kapitałowej Immobile.

NieruchomośćOpisSzacunkowa wartość (mln zł)
Nieruchomość pod projekt Platanowy ParkPow gruntu 9,6ha, Pow. Użytkowa 108 000 m2750
Nieruchomość pod projekt Immobile K3Pow. Użytkowa 8800 m267
Stocznia Pomerania w SzczeciniePowierzchnia 37,6 ha24,6
Hotel Focus w ChorzowiePow. Użytkowa 4,1 tys. m228,2
Hotel Focus w SzczeciniePow. Użytkowa 4,1 tys. m238,8
Hotel Focus w ŁodziPow. Użytkowa 5,7 tys. m229,3
Biurowiec ul. Bernardyńska w BydgoszczyPow. Najmu 3 tys. m27
Centrum Handlowe Faktoria w BydgoszczyPow. Najmu 5,4 tys. m226,2
Działka niezabudowana w BydgoszczyPow. 2,4 ha położona w Bydgoskim Parku Przemysłowo-technologicznym3,3
Działka niezabudowana w BydgoszczyPow. 5,2 ha14,8
Zakład produkcyjny w KoronowieNależący do Projprzem-
Zakład produkcyjny w Sępólnie KrajeńskimNależący do Projprzem-
Zakład produkcyjny w BydgoszczyNależący do Makrum Development-

Źródło: GK Immobile S.A.

Oprócz wymienionych nieruchomości, grupa posiada też kilka innych działek o szacunkowej, pojedynczej wartości około 1 mln zł. Między innymi, dlatego zarząd z zaciekawieniem przygląda się dyskusjom nad REIT-ami. Kiedy patrzy się na powyższą tabelę, widać, że to naturalny krok,pozwalający generować stabilne i powtarzalne przychody z najmu. Ciężko jednak przewidzieć jaki będzie finał prac nad koncepcją REIT-ów w Polsce.

Ambitne plany deweloperskie GK Immobile

Jeśli chodzi o przyszłość segmentu deweloperskiego GK Immobile, to po pierwsze niebawem ruszy kolejny etap w inwestycji Platanowy Park w Bydgoszczy. W przygotowaniu jest druga, odrębna inwestycja deweloperska w Bydgoszczy. Będzie ona również podzielona na etapy, z dostosowaniem do chłonności rynku bydgoskiego. Działalność deweloperska będzie prowadzona w miastach, gdzie funkcjonują oddziały spółki z grupy - CDI Konsultanci Budowlani tj. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Obecnie poszukiwane są atrakcyjne grunty w tych miastach pod projekty deweloperskie.

Kadra zarządzająca GK Immobile, czyli kto stoi u steru „funduszu”

Za sukcesem każdej spółki stoją akcjonariusze i osoby zarządzające biznesem. Głównym akcjonariuszem i zarazem aktualnym prezesem zarządu GK Immobile jest Rafał Jerzy. Wraz z żoną posiada 56,9% udziału w kapitale zakładowym. Prezes Jerzy związał się ze spółką (ówczesną Grupą Makrum) w 2001 roku, kiedy stał się jej głównym udziałowcem poprzez wykup od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Do zasług nowego zarządu w tamtym czasie należy zaliczyć m.in. o szybkie uzyskanie kontraktu z Rolls-Royce, który tchnął w Makrum nowe życie i sprawił, że spółka zaczęła zaliczać się do uznanych na świecie producentów maszyn, podbijając rynki offshore i marine. Stery spółki „chwycił” jeszcze mocniej w 2007 roku, stając się Prezesem Zarządu i wprowadzając firmę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Drugą ważną osobą w zarządzie grupy jest Sławomir Winiecki, który posiada 5,3% udziałów w kapitale zakładowym. Do grupy dołączył wraz ze spółką CDI, której jest założycielem i pierwszym prezesem. Jego doświadczenie w budownictwie wspiera rozwój sektora deweloperskiego całej grupy.

Trzecia osoba z Zarządu to pełniący funkcję CFO Piotr Fortuna. Mając bogate doświadczenie w pracy w instytucjach rynku finansowego, dołączył do Grupy jeszcze przed jej wprowadzeniem na warszawską giełdę i koordynował cały ten proces. Przed powołaniem do Zarządu Spółki w 2015 roku, przez cztery lata pełnił funkcję Prokurenta. Odpowiada za pion finansowy całej Grupy.

Bardzo istotną rzeczą jest to, że główni akcjonariusze od wielu lat sami aktywnie stoją u steru i nadzorują na co dzień poszczególne segmenty grupy i najważniejsze projekty. Naturalnie każdy z segmentów oraz kolejnych spółek zależnych ma swoich dedykowanych menedżerów, którzy bezpośrednio odpowiadają przed zarządem całej grupy.

GK Immobile - spółka dywidendowa z perspektywą dynamicznego rozwoju

Niedawno padła deklaracja ze strony zarządu GK Immobile w zakresie wypłacania dywidendy. Przyjęta polityka dywidendowa zakłada wypłacanie regularnych dywidend w nadchodzących latach. W 2016 roku akcjonariusze przeznaczyli kwotę 3,64 mln zł na dywidendę, czyli 0,05 zł na jedną akcję. W 2017 roku uchwalono dywidendę w wysokości 4,52 mln zł, czyli 0,06 zł na jedną akcję. Dzień wypłaty przypada na 30 września 2017 roku, więc już całkiem niedługo. Fakt wypłacania dywidendy jeszcze bardziej uwiarygadnia spółkę, a to, że wypłacane było do tej pory około 22% zysku netto sprawia, że spółka ma też środki na dalszy, dynamiczny rozwój.

Zobacz także: Akcjonariusze GK IMMOBILE S.A. zdecydowali o wypłacie ponad 4,5 mln zł dywidendy

Podsumowując, GK Immobile to dzisiaj grupa kapitałowa skupiająca różnego rodzaju spółki publiczne i niepubliczne, działające w trzech obszarach: przemysłowym, hotelarskim i deweloperskim. Część spółek wchodzących w skład spółki jest już notowana na giełdzie, a część pozostaje niepubliczna. Docelowo wizja rozwoju całej grupy zakłada upublicznienie wszystkich segmentów działalności, tak aby cała spółka była transparentna i dzięki temu jej wycena łatwiejsza.

Wszystkie prowadzone przez grupę kapitałową segmenty działalności mają przed sobą perspektywę wzrostową. Dotychczas generowały mniej więcej zbliżone wyniki, obecnie z uwagi na dołączenie Projprzemu to segment przemysłowy stanowi ok. 70% całej grupy. Zarząd zamierza jednak rozwijać pozostałe segmenty. Mają rosnąć tak szybko, aby rozwijać się symetrycznie i równać w górę. Docelowo, każdy z tych kluczowych segmentów ma stanowić ok. 1/3 całej Grupy. Z tego powodu GK Immobile widzi przyszłość wszystkich swoich spółek zależnych na giełdzie, dzięki czemu sama będzie w stanie uzyskać jeszcze większą transparentność rynkową i odpowiednią wycenę.

Mimo, że na pierwszy rzut oka struktura GK Immobile wydaje się rozbudowana, to jednak jak widać jest to grupa, która zyskuje na bliższym poznaniu. I to zyskuje znacząco.

Zobacz także: Notowania, wykres, dane finansowe i wskaźniki GK Immobile

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.