Dywidenda z JSW w 2019 roku może być całkiem spora
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
29 sie 2018, 09:17

JSW wreszcie wypłaci dywidendę w 2019 roku. Policzyliśmy ile ona może wynieść


O nawet 12% drożały akcje JSW po zapowiedzi prezesa o planach wypłaty dywidendy za 2018 rok. Na konferencji prasowej związanej z publikacją wyników finansowych po I półroczu, prezes oznajmił, że na wypłaty zysków dla akcjonariuszy spółka może przeznaczy 25-30% zysku netto.


Dywidenda w JSW z zysku za 2018 rok może wyniesie 4,25-5,11 zł?

Zgodnie z zapowiedzią prezesa JSW Daniela Ozona, na dywidendę za 2018 rok spółka może przeznaczyć 25-30% zysku netto. Ostateczny poziom prezes uzależnił od wyników IV kwartału tego roku, co można tłumaczyć po cichu dobrą jego oceną obecnie trwającego, trzeciego kwartału. Aby oszacować wysokości zapowiadanej dywidendy, mamy już wskazaną jedną niewiadomą, a brakuje nam drugiej – zysku netto za 2018 rok. Ile może on wynieść?

Otóż na razie drugie półrocze zapowiada się naszym zdaniem dobrze dla JSW. Od strony przychodowej ceny węgla koksującego stabilizują się w ostatnich tygodniach w przedziale 180-190$ za tonę. To bardzo korzystny poziom dla spółki, który również utrzymywał się w okresie I półrocza tego roku. Dzięki temu JSW w 6 miesiącach tego roku zarobiła na czysto nieco ponad 1 mld zł. Jeśli nie nastąpi nic niespodziewanego (załamanie cen węgla, wstrząsy w kopalniach, zdarzenia nadzwyczajne), to spółkę stać na osiągnięcie przynajmniej podobnego wyniku w II półroczu tego roku. To z kolei może oznaczać, że cały 2018 rok może zakończyć się zyskiem netto na poziomie ok. 2 mld zł. Wówczas przedział 25-30% takiej kwoty oznacza przeznaczenie na dywidendę 500-600 mln zł, co na jedną akcję oznacza dokładnie 4,25-5,11 zł.

Naturalnie ostateczna wartość dywidendy za 2018 będzie zależeć od decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym większość posiada Skarb Państwa.

Zobacz także: Trwa imponujący rozwój Dino Polska pomimo niehandlowych niedziel. Niepokoi tylko jedna liczba z wyników finansowych

Zyski JSW w II kw. 2018 r. znacznie powyżej oczekiwań

JSW w najnowszym raporcie finansowym, wykazała znacznie wyższy od oczekiwań rynkowych poziom zyskowności. Zysk operacyjny uzyskany w II kw. br. wyniósł 446 mln zł i był o 114,5 mln zł wyższy od średnich oczekiwań rynkowych (konsensus PAP), czyli o 35% więcej. O ponad 100 mln zł wypadł lepiej od oczekiwań zysk na poziomie EBITDA, który wyniósł 631,3 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki okazał się wyższy o 24% wobec średniej wartości typowanej przez analityków. Kilkudziesięcioprocentowe różnice między konsensusem rynkowym zdarzają się dość rzadko, dlatego pozytywne zaskoczenie in plus dało mocny bodziec do wzrostu kursu akcji po publikacji wyników.

Wyniki finansowe JSW w II kw. 2018 r. vs. konsensus PAP

mln złII kw. 2018Konsensus PAPRóżnica
Przychody ze sprzedaży2422,923852%
EBITDA631,3524,220%
EBIT446331,535%
Zysk netto324,1262,424%

Źródło: JSW S.A., PAP

Wzrost świadczeń na rzecz pracowników w II kw. 2018 r. było o 41,4% wyższy rdr

Po I półroczu 2018 r. przychody Grupy JSW wyniosły 4 933 mln zł wobec 4 693,5 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 078 mln zł wobec 1 430 mln zł rok wcześniej. Głównym powodem niższej zyskowności JSW w tym roku są przede wszystkim wyższe koszty, w których zdecydowanie najwięcej urosły świadczenia na rzecz pracowników. W okresie pierwszych 6 miesięcy tego roku pozycja ta wzrosła o blisko 0,5 mln zł – z 1 548,4 mln zł do 2 034,0 mln zł (+31%). Z kolei w samym II kw. 2018 r. wzrost świadczeń na rzecz pracowników wyniósł 41,4%, co przełożyło się na 1 216,9 mln zł wobec 806,9 mln zł rok wcześniej.

Pierwszym skojarzeniem argumentującym te wzrosty dla czytelników, może być np. skokowy wzrost zatrudnienia. Nic takiego nie miało miejsca, gdyż średnie zatrudnienie w grupie oscyluje w ostatnim roku na poziomie ok. 27 tys. osób. Powodem dla wyższych kosztów świadczeń było zawarte w czerwcu tego roku porozumienie płacowe ze stroną związkową. Zakłada ono m.in. wzrostu funduszu wynagrodzeń o 7%, a w wynikach II kw. 2018 r. ujęto 306,1 mln zł wypłaty jednorazowej. JSW podkreśla, że podpisane porozumienie wyczerpuje roszczenia płacowe w 2018 roku, stąd można zakładać, że w kolejnych dwóch kwartałach nie zobaczymy już po stronie kosztów ujętych tak dużych, jednorazowych zdarzeń z tytułu świadczeń dla pracowników.

Warto dodać, że spółka rozpoznała już w wynikach I półrocza 2018 roku otrzymane odszkodowanie w wysokości 61,5 mln zł z tytułu pokrycia kosztów związanych z pożarem w KWK Pniówek. Z kolei koszty związane z akcją ratowniczą w Ruchu Zofiówka, które miały miejsce w maju tego roku, oszacowano na 7,5 mln zł.

Zobacz także: Próchnik ogłosił bankructwo. Oto 5 błędów, które doprowadziły najstarszą spółkę giełdową do upadku

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.