Relacja z czatu z prezesem zarządu PragmaGO: "Budowa sieci dystrybucji systemowej to nasz główny kierunek rozwoju sprzedaży"
Obrazek użytkownika Czaty
18 wrz 2020, 11:01

"Budowa sieci dystrybucji systemowej to nasz główny kierunek rozwoju sprzedaży" - relacja z czatu z prezesem zarządu PragmaGO

W czwartek, 17 września 2020 r. odbył się czat inwestorski z prezesem zarządu PragmaGO, Tomaszem Boduszkiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o umowę z Allegro, wyniki finansowe, plany rozwoju i politykę dywidendową. W spotkaniu wzięło udział ponad 750 osób, a prezes zarządu odpowiedział na ponad 40 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z prezesem zarządu PragmaGO®, Tomaszem Boduszkiem. Podczas spotkania porozmawiamy o działalności spółki w 2020 r. oraz perspektywach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 17 września 2020 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

 
Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Dzień dobry, dziękuje za możliwość rozmowy z Państwem, zapraszam do zadawania pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
Sebastian

Umowa z Allegro zobowiązuje spółkę do zrealizowania w 2021 roku obrotów faktoringowych w kwocie 500 mln.zł. oraz posiadanie co najmniej takiej kwoty środków finansowych. Skąd spółka pozyska 500 mln.zł. ?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Umowa z Allegro zobowiązuje nas do posiadania środków pozwalających zrealizować obroty na poziomie odpowiednio 0,5 i 1,2 mld zł. To nie oznacza posiadania takiej kwoty, ponieważ portfel faktoringowy wielokrotnie rotuje w trakcie roku, a zatem obroty są np. 8-9 wyższe niż kwota środków niezbędnych do ich zrealizowania. W prezentacji do raportu za I H 2020 e. przedstawiamy symulację w tym zakresie. Jeśli chodzi o źródło pochodzenia środków to mamy bardzo dużą przestrzeń do zadłużania się (niski wskaźnik zadłużenia vs kowenanty obligacyjne i bankowe) oraz niewykorzystaną linię kredytową w Pragma Faktor. Będziemy zatem emitować obligacje, zwiększymy wykorzystanie kredytów, a także pracujemy nad kolejnymi projektami finansowania pozabilansowego (nie obciążającego bilansu długiem).

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Czy spółka ma w planach utrzymywać bardzo wysoki poziom dywidendy, czy tegoroczna dywidenda jest wyjątkowo wysoka i podyktowana innymi czynnikami niż zazwyczaj?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Jeśli chodzi o dywidendę to w ramach strategii jaką przygotowujemy (obecna kończy się w 2020 r.) będziemy przedstawiać politykę rekomendowaną przez zarząd. Na dziś podtrzymujemy to co sygnalizowaliśmy w raportach okresowych i strategii: będziemy rekomendować przekazywanie akcjonariuszom istotnej części zysku. Obecna dywidenda ma natomiast charakter wyjątkowy o tyle, że sięgamy również do zysku z lat ubiegłych, kolejne niekoniecznie będą w związku z tym aż tak wysokie.

Obrazek użytkownika Anonim
GM

Czy przez kryzys w niektórych branżach wywołany przez pandemię widać zwiększone zainteresowanie Państwa usługami?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Pandemia nie ma dla nas jednoznacznego przełożenia na biznes. Ewentualne pogorszenie kondycji firm nie zwiększy popytu na nasze usługi ponieważ my nie realizujemy finansowania restrukturyzacyjnego, dla podmiotów w dużych kłopotach, natomiast obserwowane już zaostrzenie polityki kredytowej banków dla MSP w połączeniu z siłą naszych kanałów dystrybucji oraz onlinowością produktów będzie zwiększać zainteresowanie klientów wysokiej jakości Pragmą.

Obrazek użytkownika Anonim
JJ

Czy spodziewa się Pan spadku spłacalności i wzrostu ryzyka portfela?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Mamy narzędzia do stałej, cyklicznej obserwacji jakości portfela, regularnie to analizujemy. Na dziś nie widać pogorszenia spłacalności z powodów makroekonomicznych. Nie wykluczam, że może to nastąpić (z tego powodu szacując odpisy obniżyliśmy wskaźniki odzyskiwalności i podwyższyliśmy na zapas wielkość odpisów), ale uważam, że będziemy sobie potrafili z tym poradzić – po pierwsze te trendy zneutralizować a po drugie jeśli pogorszenie się pojawi to będzie skutkowało podwyższeniem rentowności portfela (nasze algorytmy cenowe są dynamiczne, reagują na spadek jakości danej transakcji wzrostem ceny).

Obrazek użytkownika Anonim
JJ

Z jakich segmentów biznesu macie Państwo głównie klientów?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Branżowo nasz portfel jest zdywersyfikowany, nie posiadamy dominujących branż na poziomie całości portfela.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Jaki jest sens utrzymywania na giełdzie Pragma Inkaso i PragmaGO jako 2 oddzielnych podmiotów? Czy nie byłoby efektywniej kosztowo je połączyć ?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

W średnim terminie oczywiście utrzymywanie dwóch spółek na GPW wymaga przemyślenia i nie wykluczałbym fuzji. Natomiast na dziś jest na to jeszcze za wcześnie. Kluczową spółką Grupy jest PragmaGO, połączenie z Pragma Inkaso zwiększyłoby jej zadłużenie tak wskaźnikowo jak i nominalnie-to generowałoby dla spółki ryzyka i ograniczenia. Pragma Inkaso będzie się systematycznie oddłużać i finalnie kwestia fuzji będzie podlegać analizom. Żadne decyzje, nawet kierunkowe, tu jeszcze nie zapadły.

Obrazek użytkownika Anonim
Rob

W jaki sposób finansujecie Państwo swoją działalnosć? Czy emitujecie też jakieś obligacje?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Finansujemy się obecnie kapitałem własnym, obligacjami, kredytami oraz linią kredytową w Pragma Faktor. Jeśli chodzi o obligacje to jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych emitentów na Catalyst, jesteśmy tam od 2010 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy według państwa ostatni wzrost kursu jest uzasadniony i jest do utrzymania?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Kurs patrząc na nasze dzisiejsze wyniki (szczególnie poziom zyskowności) niewątpliwie opiera się już w pewnej mierze na przyszłości ale jest to w mojej ocenie przyszłość najbliższa, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem się zmaterializuje. To nie jest dyskontowanie czegoś co ma się wydarzyć za kilka lat. Perspektywy dla spółki są bardzo dobre i uważam w związku z tym, że kurs ma dalszy potencjał wzrostu. Zakładam, że będziemy teraz pokazywać regularne wzrosty z kwartału na kwartał i w zakresie skali i zyskowności. Dodatkowo wartość spółki będziemy opierać nie tylko na suchych wynikach finansowych ale też na jej branżowej atrakcyjności – wielokanałowej dystrybucji, silnej dystrybucji systemowej i mocnym technologicznym związaniu z partnerami i ich ekosystemami, ilości i lojalności klientów, silnym IT. Przykład LeaseLink pokazał, że to buduje wartość – rynkowa wycena spółki przy sprzedaży okazała się wielokrotnie wyższa niż to co mogłoby wynikać z analiz wskaźników P/E czy P/BV.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, nie znam spółek z grupy. Prosiłbym o krótkie ich rozróżnienie

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Grupa PragmaGO to: PragmaGO-onlinowe finansowanie mikro i małych firm, Mint Software - tworzenie oprogramowania do fintech i e-commerce, Brutto - fintech dystrybuujący nasze usługi wśród klientów platform do fakturowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Apsnt

Czy prowadzone są negocjacje w celu uzyskania więcej kontraktów z innymi firmami jak to miało miejsce w przypadku Allegro?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, budowa sieci dystrybucji systemowej to nasz główny kierunek rozwoju sprzedaży. Jesteśmy technologicznie bardzo mocni, mamy tu duże przewagi nad konkurentami i systematycznie dołączamy kolejnych partnerów. Oczywiście Allegro jest projektem spektakularnym ale mamy też wielu partnerów nieco mniejszych ale generujących nam już regularne obroty, mocno zależy nam też na budowie tzw. długiego ogona, czyli partnerów mniejszych, którzy nawet mniej regularnie generują nam obroty. Dzięki posiadanym narzędziom IT dołączanie takich partnerów jest tanie i szybkie a ten długi ogon i wielkość sieci dystrybucji także będzie pracował na wzrost wartości spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz.

Dzień dobry,
chciałbym zapytać czy właściciele spółki są zadowoleni ze spadku rentowności po zmianie strategi? Abstrahując od jednorazowego zdarzenia jakim jest sprzedaż LL spółka wynikowo wygląda zdecydowanie gorzej. Czy jest szansa i kiedy na doprowadzenie do osiągnięcia zbliżonych poziomów rentowności jak sprzed kilku lat?
Z góry dziękuję za szczerą odpowiedz.

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Wg mojej wiedzy właściciele bardzo mocno wierzą w obecną strategię. Oczywiście spadek rentowności nigdy nie cieszy natomiast patrzymy na to trochę inaczej. Nasz stary model działalności, który był dobry przed 8-10 laty dość szybko tracił na atrakcyjności. Rynek faktoringu dość mocno się zmieniał, konkurencja w naszym obszarze systematycznie się zaostrzała, dołączały co jakiś czas do niego banki z dużo niższymi cenami (wprawdzie po chwili osłabiały aktywność bo nie radziły sobie z ryzykiem ale to i tak w nasz uderzało). Chcąc nie chcąc aby utrzymać rentowność coraz mocniej konkurowaliśmy ryzykiem i coraz więcej barier napotykaliśmy. W efekcie nie było perspektyw rozwoju, byliśmy skazani na coraz większą niszowość. Dodatkowo pojawiła się kumulacja ryzyka na portfelu – widać to w prezentacjach: wskaźnik PD mieliśmy w okresie 2017/I H 2018 niemal 4 x gorszy niż teraz. Zdecydowaliśmy się na nowe otwarcie, byliśmy w dużej mierze jak start-up. Obecny model jest zdecydowanie atrakcyjny, budujemy bardzo zdywersyfikowany portfel, rentowny portfel przy niskim poziomie ryzyka, wszystkie procesy w spółce są oparte o ciągle rozwijaną technologię, jesteśmy firmą finansowo-technologiczną, a rentowność wróci. Dodatkowo mamy szereg wartości, których nie widać w bilansie i rachunku wyników, a które bardzo mocno będą pracować na wartość rynkową spółki i jej sprzedawalność – siła dystrybucji, wielkość portfela klientów, siła IT, wyspecjalizowane zasoby in house do rozwoju IT, wiedza o klientach mikro i małych, ich potrzebach. Jestem jednym z właścicieli i szczerze mogę powiedzieć, że nowa strategia i jej realizacja były świetnym ruchem. My nie celujemy w powrót do rentowności sprzed lat, to nie byłoby satysfakcjonujące. Musimy być zdecydowanie bardziej efektywni.

Obrazek użytkownika Anonim
werevulth

Jak naprawdę nazywa się ta firma, PragmaFA czy PragmaGO? Trochę trudno się w tym połapać

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

PragmaGO to nowa nazwa Pragma Faktoring (w tym roku nastąpiła zmiana nazwy spółki). Zmiana nazwy była podsumowanie fintechowej transforamcji organizacji. Nie jesteśmy Faktoring, jesteśmy GO bo stawiamy na online i dynamikę procesów i kontaktu z Klientem, nie koncentrujemy się tylko na usługach faktoringu, nasze produkty będą ewoluować, będą hybrydami bardzo często dostosowanymi do tego czego oczekuje konkretna grupa klientów w ekosystemie partnera (tak jak to ma miejsce np. w Allegro)

Obrazek użytkownika Anonim
PF

Kiedy Pragma Inkasso zwróci wszystkie pożyczki?
Czy w ogóle ma szanse je zwrócić?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak jak sygnalizowaliśmy w raportach: większość pożyczek zostanie spłacona w X potrąceniem dywidendy, reszta również ma zostać rozliczona w tym roku, a kolejnych pożyczek nie będzie.

Obrazek użytkownika Anonim
Apsnt

Ciekawi mnie jak wyglada sytuacja finansowa firmy po tym ostatnim raporcie?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tu oczywiście nie mogę powiedzieć nic więcej niż to co publikowaliśmy w raportach. Ale rekordowe obroty w lipcu (powyżej budżetu) i zakładane w sierpniu to są niewątpliwie dobre informacje.

Obrazek użytkownika Anonim
werevulth

Czy spółka planuje w najbliższym czasie emisję obligacji?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Ostatnia strategia Pragma Faktoring zakładała, o ile dobrze pamiętam, ROE na poziomie 20%. Czy jest to realny cel, a jeżeli tak to w jakiej perspektywie?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, zakładaliśmy 20 %. Strategia kończy się w tym roku i celu nie udało się osiągnąć. W dużej mierze utrudnił to projekt LeaseLink, który w pewnym okresie wymagał bardzo dużego zaangażowania finansowego i operacyjnego Pragmy i opóźnił trochę nasz wzrost. Jeśli chodzi o cele to pracujemy nad nową strategią i będziemy chcieli tam skonkretyzować cele kierunkowe również na poziomie ROE.

Obrazek użytkownika Anonim
jurek

Dziś opublikowaliście komunikat nt. rozpoczęcia wdrożenia dla Allegro. Trochę jestem nim zawiedziony, bo myślałem, że będzie to w pełni zautomatyzowany proces faktoringu, który rozgrywa się między PragmaGo a Allegro, a tutaj jednak każdy użytkownik Allegro musi podpisać umowę. Czy proces ten nie może być uproszczony?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, użytkownik musi podpisać prostą umowę ale odbywa się to błyskawicznie i całkowicie online. UX na procesie jest bardzo wysoki, myślę, że nie da się prościej.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

W komunikacie z 27.05 maja była informacja "Pragma Inkaso będzie stopniowo spieniężać aktywa, z uzyskanych środków spłacając zobowiązania, a następnie planuje realizować skup akcji własnych pozwalający na spieniężenie akcji przez akcjonariuszy." Czy nadal podtrzymujcie chęć skupu akcji Pragma Inkso?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, spółka spienięża aktywa i spłaca zobowiązania, nadwyżki przeznaczy na umożliwienie spieniężenia akcji przez akcjonariuszy, który będą mieć taką wolę.

Obrazek użytkownika Anonim
werevulth

Czy emisja obligacji, o której Pan wspomniał będzie skierowana do inwestorów indywidualnych? Jeżeli tak, jakie będzie oprocentowanie? Stałe czy w oparciu o WIBOR?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Zawsze dużą część obligacji kierujemy do inwestorów indywidualnych, duża część naszych obligatariuszy to osoby, które inwestują w każdą z naszym emisji, chcemy nadal utrzymać ten kierunek.

Obrazek użytkownika Anonim
Sebastian

Biorąc pod uwagę obecne obroty i te które czekają spółkę w 2021 r.na podstawie umowy z Allegro o jakich wzrostach możemy powiedzieć?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

W uproszczeniu można powiedzieć, że 500 mln obrotu z Allegro w 2021 to 100 % obrotów PragmaGO w 2019 r. Jednak to nie będzie podwojenie skali bo poza Allegro również mocno urośniemy i Allegro nie będzie stanowić połowy obrotów w przyszłym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Czy Spółka będzie korzystać z programu pomocowego BGK dot. gwarancji dla faktorów?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, pracujemy nad podpisaniem umowy z BGK. Precyzując: to nie tyle pomoc dla faktorów co gwarancje dla klientów faktorów - faktor zamiast kierować roszczenie regresowe do klienta (kiedy jego odbiorca nie spłacił) będzie mógł skorzystać z gwarancji BGK. Będzie to podobny instrument do ubezpieczeń należności, z których korzystamy i które pokrywają nam część portfela.

Obrazek użytkownika Anonim
emil

Czy może Pan podać więcej szczegółów na temat inwestycji w 1h20, które skonsumowały zysk operacyjny i w efekcie zysk netto jest na dużo niższym poziomie niż w 2019.

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Realizowaliśmy inwestycję w spółkę Brutto i rozwój systemu IT ale one nie miały wpływu na zysk netto, gdyż zostały aktywowane w bilansie. Zysk operacyjny został obciążony dodatkowymi "covidowymi" odpisami na portfelu (na zapas), natomiast zysku netto r/r nie można wprost porównywać ponieważ w 2019 mieliśmy zaksięgowany zysk ze sprzedaży LL. Oczyszczone wyniki pokazujemy w prezentacji i r/r są one znacznie lepsze.

Obrazek użytkownika Anonim
PF

Ciągle mówicie o niskiej szkodowości, a rezerwy co kwartał rosną znacznie szybciej niż portfel. O co chodzi?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Odpisy księgowane w poprzednich kilku kwartałach to w dużej mierze efekt jakości portfela powstałego na przełomie 2017/2018 gdzie jak mówiłem wcześniej bieżaca szkodowość (ile z należności wymagalnych np. w 1 Q 2018 nie zostało spłaconych po 90 dniach) była nawet 4 x gorsza niż dziś (to był "stary" portfel, ze starego modelu). Księgujemy odpisy z założeniem 18 miesięcznego cyklu windykacji i efekt bilansowy przesunął się w czasie. Aby uporządkować proces księgowania odpisów wdrożyliśmy model szacowania odpisów statystycznych aby już dziś zawiązać odpis na wierzytelność, która będzie nieściągalna za kilka kwartałów i uniknąć efektów przesunięcia. Jakość bieżącego portfela ma przełożenie na poziom rezerw w 1 i 2 koszyku - dokładnie pokazujemy model w prezentacji. Obecnie zaksięgowaliśmy dodatkowe "covidowe" odpisy i zakładam, że w kolejnych okresach na poziomie rezerw pojawi się przewidywalność - tak jak pokazujemy w prezentacji obecne wskaźniki szkodowości w uproszczeniu zakładają, że będziemy spisywać rocznie ok 3 % portfela.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy według pana powrót do poziomu przychodów z 2018 r. jest możliwy w najbliższych latach i jeśli tak to co na ich wzrost wpłynie?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Zdecydowanie jest to możliwe. Zakładamy wzrosty we wszystkich czterech kanałach sprzedaży a największym motorem wzrostu będzie dystrybucja systemowa

Obrazek użytkownika Anonim
PF

Współpracujecie z kilkoma firmami księgowymi - inFakt, iFirma, Fakturownia. W której jest największa sprzedaż faktoringu i dlaczego?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Na tych platformach oferujemy przede wszystkim produkty inne niż typowy faktoring, prostsze - zakup faktur bez ramowych stałych umów, finansowanie zakupów klientów. Platformy integrowaliśmy w różnym czasie więc dane nie są porównywalne, projekt w każdej z nich jest we wczesnej fazie i poziom nasycenia usługą będzie jeszcze bardzo mocno rósł.

Obrazek użytkownika Anonim
bobik

Czy rozważa Pan sprzedaż posiadanego pakietu akcji PragmaGo w chwili obecnej?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Zdecydowanie nie.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Akcjonariusz,

 

dziękuję za odpowiedz na moje wcześniejsze pytanie.

 

Chciałem zapytać jeszcze, czy Pragma Inkaso oprócz wegetacji planuje jeszcze prowadzić jakąś działalność operacyjną? Jeżeli tak to jaką?

 

PragmaGo, chciałem zapytać w kontekście pojawiających się w prezentacjach informacji, że planują Państwo współpracować z Bankami? Jaki to ma być model współpracy, na jakim etapie jest start tych projektów. Jakich zmian w wynikach, jakiej skali oczekują Państwo dzięki tym działaniom.

 

dziękuję.

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Jeśli chodzi o współpracę z bankami to w prezentacji mamy na myśli banki jako instytucje finansujące dla których zbudujemy i będziemy serwisować portfel w odrębnych spv. To jeden z przyszłych modeli finansowania naszej działalności - jesteśmy operatorem a nie finansującym. To oczywiście nie muszą być polskie banki, nie muszą to być banki w ogóle ale generalnie instytucje finansowe czy inne podmioty posiadające nadwyżki gotówkowe, które chciałyby inwestować w dobre jakościowo i bardzo płynne aktywa. To oczywiście projekty bardzo przyszłościowe, nie opieramy na nich planów finansowania w krótkiej perspektywie i tu stawiamy na tradycyjny i hybrydowy model.
Jeśli chodzi o Pragma Inkaso : spółka koncentruje się na spieniężaniu aktywów, planuje także realizować usługowo działalność windykacyjną (core spółki) nie dotyczącą portfeli bankowych, bez angażowania własnych środków.

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

Jak rozwój dystrybucji systemowej wpłynie na zmienię kosztów związanych sprzedaży? Czy planują Państwo zamknięcie tradycyjnego modelu dystrybucji, tego najdroższego i najmniej efektywnego, realizowanego przez Handlowca?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Wzrost sprzedaży w każdym kanale będzie pozytywnie wpływał na rentowność, mamy duży i mocny zespół wsparty technologią, możemy realizować dużo większe wolumeny bez wzrostu zatrudnienia. Dystrybucja systemowa oczywiście ten proces przyspieszy, koszty samej realizacji usług przez DS są niskie bo procesy sprzedaży są bardzo zautomatyzowane, ale trzeba pamiętać, że budowa DS jest kosztowna - mamy duży zespół odpowiadający za pozyskiwanie Partnerów (łączący kompetencje sprzedażowe i technologiczne), który pracuje nad budową sieci. Ponosimy zatem teraz koszty pozyskania przyszłych partnerstw, generowania przyszłych przepływów.
Tradycyjnego modelu dystrybucji absolutnie nie deprecjonujemy, ma on swoją wartość. Nasz zespół handlowy to nie tylko sprzedawcy ale też eksperci produktowi. Naszą przewagą konkurencyjną jest szerokość rozwiązań produktowych, nie koncentrujemy się tylko na finansujemy spotowym, realizujemy też dla klientów usługi faktoringowe powtarzalne gdzie kompetencje eksperckie są niezbędne by dobrze i bezpiecznie ułożyć transakcję. Potrzeby klientów zmieniają się w czasie, rosną i chcemy mieć na nie odpowiedzi. Handlowcy będą zatem nam potrzebni natomiast ich rola stopniowo ewoluuje. Co ważne, również oni pozyskują Partnerów i budują DS.

Obrazek użytkownika Anonim
bobik

Pamiętam jak kiedyś mówił Pan,że Pragma myśli wyjść poza granice kraju,czy jest to nadal aktualne?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, to jest naszą ambicją natomiast na dziś perspektywy, szanse w Polsce są tak duże, ze skupiamy się na nich. Nie chcemy dekoncentracji. Do rozwoju międzynarodowego wrócimy.

Obrazek użytkownika Anonim
werevulth

A czy zakłada Pan dokupienie akcji?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Pośrednio i bezpośrednio posiadam duży pakiet akcji. Na dziś zakupy z mojej strony w połączeniu z brakiem zamiaru handlowania akcjami obniżyłyby FF.

Obrazek użytkownika Anonim
Karol

Na tle europejskich konkurentów kapitalizacja PragmaGO jest stosunkowo niska (zaniżona)- czym to może być spowodowane?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Myślę, że to kwestia pokazania się rynkowi, przekonania go o atrakcyjności modelu. To przed nami.

Obrazek użytkownika Anonim
werevulth

Powtórzę jeszcze pytanie o obligacje dla inwestorów indywidualnych. Jakie będzie oprocentowanie?
Czy będzie stały kupon, czy + WIBOR?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak, przy emisji na pewno będziemy mieć pulę dla indywidualnych. Co do szczegółów na dziś nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Będziemy to komunikować.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzien dobry.
Czy jak pojawi się dobra oferta za biznes faktoringowy to Zarząd rozważy sprzedaż tego biznesu jak to było z Lease?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

W tym przypadku to nie zarząd PragmaGO będzie podejmował decyzję lecz akcjonariusze spółki (w tym Pragma Inkaso). W LL było inaczej bo to była spółka zależna. Jako zarząd skupiamy się na budowie wzrostu wartości spółki a takie decyzje zostawiamy akcjonariuszom.

Obrazek użytkownika Anonim
PF

Jakie są kary, jeżeli nie będziecie w stanie podstawić wystarczających środków do obsługi klientów Allegro?
Umowa jest fajna pod warunkiem, że będziecie mieli finansowanie na tą umowę, a obecne środki wystarczą tylko na obsługę bieżącego portfela i dotychczasowej dystrybucji.

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Jesteśmy na projekt przygotowani. Mamy środki na pierwszy okres realizacji, mamy kilka scenariuszy na wzrost puli środków w miarę rozwoju projektu. Szczegółów kontraktu nie mogę ujawniać ale gdyby były zastrzeżone istotne kary to obejmowałby to raport bieżący.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakich zysków spodziewa się spółka w 2021 r.z uwzględnieniem umowy z Allegro? wzrost 100-200%

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast staraliśmy się w prezentacji pokazać szereg informacji, na bazie których inwestorzy będą mogli zaprojektować możliwe scenariusze wynikowe. Będziemy się starać systematycznie polepszać czytelność tych informacji, bardzo proszę inwestorów o ewentualne mailowe uwagi do przejrzystości komunikacji IR - będziemy nad tym pracować.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Z czego w Pana ocenie wynika tak duża rozbieżność w wycenie rynkowej PragmaGo i Pragma Inkaso? Przecież posiadany przez PRI pakiet akcji PRF jest rynkowo dużo więcej warty niż cała kapitalizacja P.Inkaso? Czy należy oczekiwać jakichś negatywnych niespodzianek w sprawozdaniach PRI?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Sprawozdania PRI są sporządzane wg najlepszej wiedzy zarządu. Nie ma informacji zatajonych.

Obrazek użytkownika Anonim
bobik

Panie Prezesie proszę powiedzieć,jeśli te wszystkie przedsięwzięcia udadzą się w 100% i nie będzie żadnych zawirowań na rynkach to na jakich poziomach widzi Pan akcje Pragmy za 2 lata?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Nie mogę na takie pytania odpowiadać. Mogę powiedzieć, że głęboko wierzę w systematyczny wzrost wyników, wierzę, że spółka będzie generowała wartość również przez elementy poza wynikowe (pisałem o tym wcześniej). I już jako akcjonariusz czekając na dużą premię za kilka lat chętnie po drodze otrzymywałbym dywidendy:). Które oczywiście zależą od woli akcjonariuszy,

Obrazek użytkownika Anonim
bobik

Panie Prezesie czy czyta Pan nieraz forum bankiera?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Tak. Interesuje mnie to co inwestorzy piszą. Z uwagą to analizuję, w miarę możliwości staram się potem na bazie tego poprawiać jakość i treść naszych IR.

Obrazek użytkownika Anonim
werevulth

Czy nazwa firmy na giełdzie zmieni się z FA fo GO? Za dużo tych PRAGM w tej chwili. To nie PRAGMAtyczne

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Dziękuję za uwagę. Poprawimy to.

Obrazek użytkownika Anonim
bobik

Gdzie Pan widzi spółkę za 2 lata

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Skala naszej działalności będzie dużo większa, przełoży się to dużo mocniej niż proporcjonalnie na zysk. Będziemy bardzo rozpoznawalni wśród klientów z sektora MSP. Dystrybucja systemowa będzie zdobywała przewagę nad innymi kanałami w obrotach, ale wszystkie kanały będą notować wzrosty. Nasze produkty będą ewoluować, dostosowywać się do potrzeb klientów w danym kanale sprzedaży, a nawet u konkretnego partnera. Ilość osób pracujących w PragmaGO nie zwiększy się istotnie, ale ich rola będzie ewoluować - większość osób będzie skoncentrowana na budowaniu relacji z klientem oraz obsłudze incydentów, a nie podstawowych procesach - te będą zautomatyzowane. Pozostaniemy wewnętrznie organizacją którą jesteśmy, ze zgranym, fajnym zespołem, będziemy dużo więksi, pozostaniemy sobą.

Obrazek użytkownika Anonim
jurek

Jaka jest aktualnie konukrencja dla spółki, jesli chodzi o rozwiązania fintech?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Nie przepadam za chwaleniem się i lansem, tak zawodowo jak i prywatnie. Przytoczę zatem opinie naszych partnerów, którzy podkreślają, że na dziś jeśli chodzi o miks rozwiązań produktowych, sposób ich oferowania, technologię łączenia się z partnerem, jakość pracy zespołu odpowiadającego za integracje (od strony biznesu i technologii) jesteśmy najlepsi i mocno wyprzedzamy konkurentów. Duża część naszych kluczowych partnerów wcześniej próbowała budować rozwiązania z konkurentami (w tym bankami) ale to nie zadziałało. Oczywiście to nie jest przewaga dana raz na zawsze, cały czas pracujemy nad konkurencyjnością naszych rozwiązań, intensywnie budujemy też sieć DS aby maksymalnie "zabetonować" rynek.

Obrazek użytkownika Anonim
bobik

Czy będzie jakaś akcja reklamowa PragmyGo o współpracy z Allegro z chwilą wejścia Allegro na parkiet?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

W projekcie z Allegro mamy white label, czyli produkt marketingowo i sprzedażowo jest pod opieką Allegro i to Allegro odpowiada za promocję wśród klientów. I jestem przekonany, że nikt lepiej tego nie zrobi:)

Obrazek użytkownika Anonim
Akcjonariusz

czy planują Państwo w raportach miesięcznych wyszczególniać sprzedaż zrealizowaną dzięki allegro? i np. brutto?

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Pracujemy nad strukturą raportów miesięcznych. Brutto na pewno będziemy pokazywać kwartalnie, przemyślimy cykl miesięczny przy czym zakładaliśmy, ze raporty miesięczne będą mieć bardziej skondensowaną formę. Na pewno temat jest otwarty a raporty miesięczne, chyba pozytywnie przyjęte przez inwestorów, będą rozwijane. Allegro - tu również będziemy się starać pokazywać informacje jak się projekt rozwija przy czym wymaga to też konsultacji z partnerem abyśmy jako (zapewne za chwilę) spółki giełdowe zachowali spójność komunikacji.

Obrazek użytkownika Tomasz Boduszek
Tomasz Boduszek

Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie. Zapraszam do przesyłania ewentualnych pytań/uwag drogą e'mailową, jestem do dyspozycji i jeśli tylko kwestie regulacyjne pozwolą będę starał się udzielać merytorycznie odpowiadać.
Tomasz Boduszek

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.