Relacja z czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita: Obecnie realizujemy inwestycję w linię pilotażową, służącą do opracowywania nowych produktów
Obrazek użytkownika Czaty
27 lis 2020, 14:09

„Obecnie realizujemy inwestycję w linię pilotażową, służącą do opracowywania nowych produktów” - relacja z czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

W środę, 18 listopada 2020 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki za III kwartał 2020 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o wpływ pandemii na działalność spółki, nakłady inwestycyjne oraz plany rozwoju.

Czat cieszył się dużym zainteresowaniem - w spotkaniu wzięło udział blisko 1150 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na ponad 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem. Porozmawiamy o wynikach finansowych za III kwartał 2020 roku oraz planach rozwoju spółki.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 18 listopada 2020 r. o godz. 12:30. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dzień dobry, witam Państwa i zachęcam do zadawania pytań i śledzenia dyskusji.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jako wprowadzenie chciałbym przypomnieć, czym zajmuje się nasza spółka. PCC Rokita SA jest firmą chemiczną, od 2011 roku obecną na rynku regulowanym Catalyst jako emitent obligacji korporacyjnych. Od 2014 roku na tym samym rynku notowane są także akcje Spółki. Podstawowym obszarem naszej działalności operacyjnej jest produkcja i dystrybucja szerokiej gamy produktów i formulacji chemicznych. PCC Rokita SA wraz z ponad 30 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową PCC Rokita. Nasza działalność podzielona jest na 5 segmentów, przy czym trzy główne segmenty to Poliuretany, Chloropochodne oraz Inna działalność chemiczna.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak oceniają Państwo wyniki Grupy PCC Rokita za trzy kwartały 2020 roku?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Okres ten był, tak jak dla zdecydowanej większości spółek, bardzo szczególny. Naszej działalności towarzyszyły zmienne warunki rynkowe, pojawienie się pandemii i wynikające z tego zauważalne spowolnienie gospodarki. Mimo tych okoliczności, Grupa wypracowała zysk EBITDA na poziomie blisko 207 mln zł, jedynie o ok. 3,5% niższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto osiągnął poziom blisko 60 mln zł i był niższy o około 25% w stosunku do trzech kwartałów roku poprzedniego. Zadawane przez Państwo pytania są dosyć szczegółowe. Mam nadzieję, że będę w stanie przedstawić Państwu satysfakcjonujące odpowiedzi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W ostatnim raporcie giełdowym informowaliście, że w segmencie poliuretany panują obecnie bardzo dobre nastroje, co jest zwrotem o 180 stopni wobec tego co było raportowane poprzednio. Co spowodowało tak drastyczną zmianę? Czy ten trend utrzyma się w nadchodzącym okresie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Faktycznie na rynku poliuretanów w ostatnim czasie panują bardzo dobre nastroje. Ma to związek przede wszystkim z większym zapotrzebowaniem z rynku konsumenckiego na takie dobra jak meble (gdzie trafiają pośrednio nasze produkty). Zapewne wynika to z niższych wydatków na np. wakacje czy poważniejsze zakupy typu samochód, ale może i przede wszystkim z tego, że więcej czasu spędzamy w domu. Pozytywnie na zapotrzebowanie wpływa także rozwój sprzedaży internetowej naszych klientów. Druga fala pandemii może mieć wpływ na rynek, nikt dzisiaj nie ma chyba pewności z czym będziemy się musieli mierzyć. Jednak, tak jak podkreślaliśmy w sprawozdaniu, sytuacja obecnie jest bardzo dobra.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Czy dobrze rozumiem, że sytuacja na poliuretanach będzie zależeć od wprowadzonych restrykcji w Polsce?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nie do końca, należy pamiętać że około 90% krajowej produkcji mebli przeznaczona jest na eksport. Rynkowe informacje docierające z różnych krajów np. z Niemiec raczej nie wskazują, aby te kraje miały się dalej zamykać, tak jak miało to miejsce na wiosnę. Obecne nastroje na rynku meblarskim są optymistyczne, ale rynkowe zagrożenia związane z pandemią są w dalszym ciągu nie do przewidzenia. Oczywiście pamiętajmy, że kanał sprzedaży internetowej funkcjonuje bez większych problemów.

Obrazek użytkownika Anonim
PM

Wspomniał Pan o wzrastającym udziale sprzedaży internetowej u odbiorców produktów Grupy. Prośba o komentarz. Jak to wygląda?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Tak, takie zjawisko faktycznie ma miejsce, pandemia dodatkowo mocno przyspieszyła ten proces. Bazując na informacjach rynkowych jestem jednak przekonany, że w nadchodzącej przyszłości kanał sprzedaży internetowej będzie coraz bardziej istotny, także dla produktów typu meble czy materace.

Obrazek użytkownika Anonim
PM

I jak ma się w takim razie obecność internetowa Rokity? Czy zaobserwowaliście wzrost podczas pandemii?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Już dawno temu dostrzegliśmy potencjał komunikacji z klientami przez Internet i jesteśmy pewni, że w nadchodzących latach będzie się ona rozwijała. Nasz portal produktowy https://www.products.pcc.eu/pl/ odwiedza miesięcznie ponad 60 000 osób i oferuje wyszukiwarkę ponad 1 000 produktów dla kilkudziesięciu branż. W okresie pandemii ilość zapytań z tego kanału bardzo mocno wzrosła. W kanał ten inwestowaliśmy na długo przed okresem pandemii i byliśmy na to bardzo dobrze przygotowani. Jeżeli chodzi o dostępność informacji na temat naszych produktów w sieci, to uważamy, że jest ona najczęściej dużo lepsza od naszych znacznie większych zachodnich konkurentów. Warto dodać, że nasza pełna informacja handlowa jest dostępna aż w 10 wersjach językowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Wiesław

Dzień dobry
Piszecie Państwo w raporcie o kolejnym okresie spadków cen ługu sodowego. Jakie są szacunki Spółki co do obecnego poziomu cen, czy to już koniec spadków, czy będą one kontynuowane w najbliższej przyszłości?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Zgadza się, ceny ługu sodowego i sody kaustycznej spadły, co miało negatywny wpływ na wyniki Spółki w ostatnim czasie. Ceny ługu sodowego spadają już od początku roku 2018. Natomiast popyt na ług na świecie ciągle rośnie. Z drugiej strony firmy raportujące ceny rynkowe ługu zauważają, że aby mogły powstawać nowe inwestycje w moce produkcyjne, ceny powinny wzrosnąć. Przy obecnych cenach takie inwestycje są według nich nieopłacalne.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy spółka planuje kolejne zwiększenie zdolności produkcyjnych elektrolizy

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Istnieje techniczny potencjał do dalszej rozbudowy instalacji elektrolizy. Rozbudowanie instalacji o kolejne elektrolizery stanowi zadanie relatywnie proste. Opłacalność tego typu inwestycji w przyszłości zależna będzie od sytuacji na rynku ługu sodowego i sody kaustycznej oraz możliwości wewnętrznego zwiększenia zużycia chloru. W związku z tym nie wykluczamy w przyszłości dalszego zwiększania zdolności produkcyjnych elektrolizy.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Panie Prezesie mam dwa pytania:
czy planujecie kolejne zatrzymania wybranych projektów inwestycyjnych w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w Polsce?

 

Jakie macie plany inwestycyjne na najbliższe kwartały i jak będą się kształtować kwoty przeznaczane na te inwestycje?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Poziom nakładów inwestycyjnych jest przez nas analizowany na bieżąco. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę opłacalność poszczególnych inwestycji, dostępność źródeł finansowania i naszą aktualną sytuację finansową. Jednocześnie obserwujemy sytuację związaną z rozwojem pandemii. Liczba zachorowań w Polsce umiarkowanie spada, pojawiają się też nowe informacje na temat szczepionki, ale do końca nie wiemy, co się stanie. Stopień niepewności jest jednak mniejszy, niż w marcu, dlatego wznowiliśmy część wcześniej wstrzymanych inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy sensowne jest inwestowanie w instalację pilotażową w biznesie fosforowym, który jest stosunkowo mały?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Kompleks Chemii Fosforu, w ramach którego realizowana jest inwestycja, łączy w sobie dwie bardzo różne działalności produkcyjne – produkty naftalenopochodne o niższej marży i produkty fosforopochodne o wyższej marży. Nowa instalacja to inwestycja w produkty fosforopochodne, nowe i specjalistyczne fosforany i fosforyny, a więc produkty o bardzo wysokich marżach.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Spółce przyznano w tym roku 2020 rekompensatę w kwocie ok. 20 mln zł. Czy oferowana w ten sposób pomoc jest wystarczająca i faktycznie poprawia konkurencyjność względem zagranicy

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

System rekompensat dla branż energochłonnych jest rozwiązaniem od lat znanym w wielu krajach europejskich. W Polsce system ten wprowadzony został dopiero w ubiegłym roku. Dla naszej zagranicznej konkurencji jest to najczęściej tylko jeden z elementów wsparcia obniżający cenę energii. W związku z tym nie możemy mówić o wyrównaniu konkurencyjności względem podmiotów zagranicznych, tylko o pewnej próbie wyrównania szans względem nich.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

i jeszcze jedno pytanie o CO2 mam. Skoro w roku 2020 przyznano rekompensatę za CO2, to czy można spodziewać się, że kwoty w kolejnych latach utrzymają się na zbliżonym poziomie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rekompensata przyznawana jest w oparciu o wniosek złożony za poprzedni rok kalendarzowy. Jej wysokość wyliczana jest na podstawie ceny uprawnień do emisji CO2, jaka obowiązywała w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Kwota przyznana Spółce w tym roku, bazowała zatem na cenach uprawnień z roku 2018. Ceny uprawnień w roku 2019 wzrosły o ok. połowę i takiego też wzrostu, zgodnie ze wzorem określonym w ustawie, można się spodziewać. Pamiętajmy jednak, że pula środków przeznaczonych do podziału jest ściśle określona. Jeśli limit zostanie przekroczony, wypłaty dla poszczególnych spółek zostaną proporcjonalnie obniżone.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan K.

Czy polityka unijna związana z CO2 może spowodować pogorszenie sytuacji przemysłu energochłonnego w Polsce?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Unia Europejska zaczyna poważnie zauważać, że promując politykę klimatyczną, jednocześnie nie może sobie pozwolić na importowanie śladu węglowego z krajów, które takiej polityki nie wdrażają. W związku z tym trwają prace nad wprowadzeniem cła od śladu węglowego, które miałoby wyrównać szanse krajów wewnątrz Unii ponoszących koszty polityki klimatycznej. Ograniczenie importu bez wątpienia wpłynęłoby dodatnio na konkurencyjność krajowego przemysłu energochłonnego, dlatego będziemy wspierać wszelkie działania mające na celu jak najszybsze wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Obrazek użytkownika Anonim
WS

Dzień dobry, czy planowane są kolejne emisje akcji PCCR?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W przyszłości oczywiście nie możemy tego wykluczyć, ale obecnie nie ma takich planów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

na jakie okresy i w jakiej ilosci spolka zakupuje energie elektryczna i w jakim stopniu te zakupy faktycznie pokrywaja zapotrzebowanie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Energię elektryczną kupujemy w oparciu o umowy dostawy, a zakupy te dokonywane są z wyprzedzeniem na różne okresy, np. ponad roku, kwartału czy miesiąca. Zużywana w tym roku energia pochodzi z zakupów z ostatnich kilku lat. Kupujemy też energię elektryczną na wolnym rynku. Dodatkowo część energii pochodzi z produkcji własnej, która na koniec trzeciego kwartału zaspokajała 17% zapotrzebowania Spółki.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysiek

Poproszę o komentarz do bieżących cen energii.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Koszty zakupu energii elektrycznej w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie. Pomimo spadku cen energii na rynku hurtowym związanego z COVID, różnica cen w porównaniu z innymi krajami jest nadal bardzo wysoka, np. w porównaniu z Niemcami jest to ok 50 zł/MWh. Wysokie ceny energii w Polsce jak wiemy wynikają przede wszystkim z wysokiego udziału węgla w produkcji energii, wrażliwości na politykę klimatyczną Unii, wysokich cen uprawnień do emisji CO2, niewielkiego udziału OZE w produkcji energii oraz niewystarczających zdolności importowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Krystian Brymora (BDM)

Czy spółka ma plany w najbliższym roku rozpocząć projekty inwestycyjne o istotnej wartości ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Obecnie realizujemy inwestycję w linię pilotażową, służącą do opracowywania nowych produktów. Sama instalacja zwiększy zdolności produkcyjne kompleksu o ok. 3 tysiące ton w skali roku. Istotnym projektem jest również budowa Centrum Innowacji i Skalowania Procesów. Dzięki obu tym inwestycjom Spółka będzie mogła znacznie rozszerzyć swoje portfolio wysoce specjalistycznych produktów. Popyt na te produkty ostatnio istotnie rośnie. Rozwój pandemii wymusił na nas częściowe ograniczenie realizowanych inwestycji i niewątpliwie będzie miał wpływ na ostateczne decyzje co do nakładów, jakie zostaną na nie przeznaczone, także w najbliższym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysiek

Jak wygląda obecnie polityka PCC Rokita związana z zakupami uprawnień do emisji CO2?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Aktualnie nabywamy ilość uprawnień niezbędną do obowiązkowego umorzenia w kolejnym roku kalendarzowym. Wprawdzie Spółka w dalszym ciągu będzie otrzymywać bezpłatne uprawnienia do emisji CO2, ale będzie to coraz mniejszy przydział.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

czy spółka planuje inwestycje w jakieś nowe źródła energii

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Polityka klimatyczna Unii zakłada zwiększenie redukcji emisji CO2 do roku 2030. Tym samym nie możemy wykluczyć przyszłych inwestycji, które miałyby na celu zmianę sposobu produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Na obecnym etapie analiz za wcześnie jest, aby mówić o jakichkolwiek konkretach, w tym terminach i nakładach inwestycyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomek

Dzień dobry!
Czy PCC Rokita produkuje/może produkować środki powierzchniowo czynne, których można używać do dezynfekcji w związku z panującą pandemią koronawirusa? Czy firma wykorzystuje zwiększoną koniunkturę na tego typu środki? (Jeśli tak - to bardzo się cieszę!)

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Środki powierzchniowo czynne produkuje i sprzedaje nasza spółka siostra PCC Exol. Jutro będzie opublikowany raport giełdowy tej spółki. Zapraszam do lektury.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak się kształtują ceny kluczowych surowców? Jakich ich zachowań można oczekiwać w najbliższych miesiącach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Kluczowe surowce to dla nas w głównej mierze surowce pochodzące z przerobu ropy naftowej. Spadki cen ropy naftowej z początku pandemii, w sposób oczywisty przełożyły się na spadek cen surowców ropopochodnych. Obserwujemy powolny powrót cen do poziomów sprzed pandemii, ale w dalszym ciągu są to ceny wyraźnie niższe niż te wówczas obserwowane. Należy jednak podkreślić, że w większości sytuacji w dłuższej perspektywie ceny naszych produktów są w dużej mierze skorelowane z cenami surowców (poza niestandardowymi sytuacjami, związanymi ze zmianą w popycie na nasze produkty).

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel K.

Dzień dobry Panie Prezesie
patrząc na ostatnie spadki stóp procentowych, czy spółka zamierza przeprowadzić zmiany w obecnej strukturze finansowania?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Stabilna struktura finansowania była i jest dla nas istotna. Realizując inwestycje zawsze zwracamy uwagę na poziom finansowania i wskaźników zadłużenia. Taka strategia w minionych latach dała nam elastyczność i możliwość rozwoju bez przeszkód wynikających z braku dostępnych środków. Jednocześnie mogliśmy wypłacać przy tym pokaźne dywidendy. W 2019 roku podpisaliśmy umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (jedną z najbardziej szanowanych i stabilnych instytucji finansowych), gdzie w ostatnim czasie zwiększyliśmy istotnie poziom finansowania. Okres pandemii faktycznie spowodował spadki stóp procentowych. Jak zawsze, w sposób ciągły analizujemy dalsze możliwości zmiany struktury finansowania.

Obrazek użytkownika Anonim
WS

Czy rozważacie Państwo emisję obligacji indeksowanych inflacją?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nie rozważamy obecnie takiego rozwiązania.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel K.

Kiedy możemy oczekiwać rozwiązania sporu dotyczącego SSE?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Sam spór został już zakończony. Spółka otrzymała w lutym tego roku interpretację uznającą stanowisko Spółki za prawidłowe. Mamy prawo do korzystania ze zwolnienia z CIT począwszy od miesiąca, w którym poniesione zostały pierwsze wydatki strefowe. Na razie zawiązujemy jednak rezerwę, ponieważ nie jesteśmy pewni, czy uda nam się dotrzymać warunków zezwolenia ze względu na aktualną sytuację gospodarki.

Obrazek użytkownika Anonim
andy

Czy będzie możliwość rolowania obligacji PCR0421 ?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Decyzje dotyczące kolejnych emisji obligacji podejmujemy na bieżąco, biorąc pod uwagę wszystkie istotne w danym momencie czynniki.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel K.

Czy odnotowujecie Państwo zatory płatnicze?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Nasze metody ubezpieczania i monitorowania płatności sprawdzają się w okresie pandemii. Ponadto nasi kluczowi klienci to w głównej mierze firmy o dobrej kondycji finansowej. Dzięki temu utrzymaliśmy niski poziom przeterminowań, nawet w dotychczasowym najgorszym momencie pandemii. Równocześnie zapewniliśmy sobie bezpieczny, wysoki poziom dostępnej gotówki lub limitów kredytowych. Obecnie nie obserwujemy żadnych istotnych opóźnień w spływie należności.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak będzie wyglądała polityka dywidendowa w najbliższym okresie

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W naszym przypadku dywidenda od wielu lat wypłacana jest corocznie. Poziom dywidendy w ostatnich latach był jednak zróżnicowany, wypłaty wynosiły od ponad 60 do 100% wypracowanego zysku netto. Średnia wypłata dywidendy w ostatnich 5 latach wyniosła blisko 6,5 PLN/akcję. Trudno obecnie przewidzieć, jakie decyzje w przyszłości podejmą akcjonariusze. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasową historię, można sądzić, że ewentualna dywidenda będzie dostosowana do sytuacji finansowej Spółki oraz ryzyk związanych z jej działalnością i otoczeniem.

Obrazek użytkownika Anonim
Don

Spółka w ostatnich komunikatach informowała o dużych zaciągnięciach nowych kredytów w różnych bankach,
na co przeznaczone będą te środki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W ramach polityki finansowej najważniejsze dla nas jest zapewnienie płynności. Szczególny nacisk musimy na to kłaść zwłaszcza w okresie trwającej pandemii. Posiadanie dodatkowych dostępnych linii kredytowych przekłada się na zbudowanie dodatkowego bezpieczeństwa finansowego. Kryzysowa sytuacja nie ma na nas istotnego wpływu, ale ma negatywny wpływ na część naszego otoczenia rynkowego. Dlatego uważamy, że powinniśmy mieć zgromadzone większe niż dotychczas środki pieniężne lub dostępne linie kredytowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Skąd pomysł nabycia 50% udziałów w tureckiej spółce córce PCC EXOL?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Decyzja była podyktowana względami realizowanej polityki handlowej. Zależy nam na rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych, a EXOL Kimya jest spółką operującą właśnie na rynku tureckim i częściowo okolicznych rynkach. Jesteśmy zainteresowani dystrybucją także właśnie tam, zarówno produktów PCC Rokita, jak i siostrzanej spółki PCC EXOL, stąd zaangażowanie obu spółek w równym stopniu (50:50). Wartość zakupu wynosiła niecałe 200 tys. zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy odczuwacie Państwo negatywny wpływ pandemii na firmę?
Jak radzicie sobie z nieobecnościami pracowników przebywających na kwarantannach i czy posiadacie plan awaryjny na „wewnętrzną” pandemię?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na ten moment nie odnotowujemy istotnego wpływu pandemii na naszą działalność. Wśród pracowników występują zakażenia, ale ich przebieg nie odbiega od tego, co obserwujemy w skali całego kraju. Dzięki temu, że mamy także naszą wewnętrzną zakładową służbę ratowniczą jesteśmy przygotowani na ewentualne scenariusze rozwoju pandemii. Informacje o malejącej liczbie zakażeń i pracach nad szczepionką są optymistyczne, ale w dalszym ciągu do sytuacji musimy podchodzić z dużą ostrożnością.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz Prokopiuk, DM BOŚ

Proszę o wyjaśnienie relatywnie dobrych wyników w segmencie polioli: na ile zmiana rachunkowości miała tu znaczenie?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W tym roku nie było zmian rachunkowości w tym zakresie. Co do innych zdarzeń jednorazowych, wpływ na wynik segmentu poliuretany udzielonych rabatów z segmentu chloropochodnych to niecałe 10 mln zł. Nie uwzględniając ich, segment wciąż odnotowałby znaczący wzrost wyniku EBITDA, ok. 30%, porównując trzy kwartały tego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku. Natomiast wyjaśnienie relatywnie dobrych wyników w tym segmencie ujęte zostało w poprzednich odpowiedziach.

Obrazek użytkownika Anonim
E.T.

Proszę coś więcej powiedizeć na temat centrum innowacji?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Oczywiście. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie naszej powierzchni laboratoryjnej. Dzisiaj dysponujemy ok. 3 tys. m2 powierzchni laboratoryjnej. Uruchomienie Centrum docelowo pozwoli nam niemalże potroić posiadaną powierzchnię laboratoryjną. Dzięki temu będziemy mieć również halę pół-techniki, która będzie łączyła laboratorium z produkcją. Z punktu widzenia rozwoju naszej firmy, ta inwestycja ma fundamentalne znaczenie. Mamy mocną nadzieję i przekonanie, że pozwoli nam na to, żeby w perspektywie kilku lat rozwinąć portfolio produktów wysoce specjalistycznych i wysokomarżowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Poproszę o konkretną odpowiedź, jak wygląda u was kwestia zachorowań na koronawirusa?

 

Wasz inwestor!

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dynamika zachorowań w naszym parku przemysłowym nie odbiega znacząco od tego, co się dzieje w całej Polsce. Ze swojej strony staramy się działać wyprzedzająco. Od kwietnia badaliśmy wybrane osoby na testach wykrywających przeciwciała, od dwóch tygodni na testach antygenowych potwierdzonych przez WHO. Testy wykonuje na nasze zlecenie lokalna przychodnia. Akurat dziś po raz pierwszy od kiedy badamy testami antygenowymi nie mieliśmy żadnego przypadku zakażenia, a były dni, że było ich nawet po kilkanaście.

Obrazek użytkownika Anonim
Paweł

Panie Prezesie, to jak wygląda najbliższa przyszłość Rokity? Firmy meblarskie, które są klientami waszych odbiorców, tryskają optymizmem

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jak wcześniej wspominałem, ceny ługu są obecnie na relatywnie niskim poziomie. Dla przypomnienia przy wyższych cenach ługu w 2018 roku, a jednocześnie niższym wolumenie produkcji, EBITDA segmentu za trzy kwartały wyniosła wtedy około 191 MPLN. W tym roku jest to około 93 MPLN. Dzisiaj tendencji wzrostowej jeszcze nie widać. Z drugiej strony, jak już wcześniej Państwa informowałem, firmy publikujące notowania wyraźnie mówią, że dzisiejsze niskie ceny nie uzasadniają inwestycji w nowe moce produkcyjne, pomimo tego, że popyt na ług i sodę kaustyczną ciągle rośnie. Z kolei jeżeli chodzi o segment poliuretany sytuacja tam jest już bardzo dobra. Przechodząc do drugiej części pytania, my także mamy informacje, że firmy meblarskie obecnie nie mogą nadążyć z produkcją za popytem, co dla nas jest bardzo dobrą wiadomością.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dziękuję wszystkim inwestorom za udział w jednym z najbardziej obszernych czatów :) Dziękuję również panu wiceprezesowi za udzielone odpowiedzi. Zapraszam do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Również bardzo dziękuję za udział w czacie i zadane pytania. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z naszym działem relacji inwestorskich pod adresem: https://pcc.rokita.pl/relacje-inwestorskie/

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.