Relacja czatu z zarządem spółki: Grupa OTL spodziewa się bardzo dobrych wyników za cały rok 2021
Obrazek użytkownika Czaty
06 gru 2021, 15:19

„Grupa OTL spodziewa się bardzo dobrych wyników za cały rok 2021” - relacja czatu z zarządem spółki

W poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. odbył się czat inwestorski z zarządem Grupy OT Logistic. W spotkaniu wzięli udział prezes Konrad Hernik oraz wiceprezes Kamil Jedynak. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych spółki. Inwestorzy zadawali również pytania o program inwestycji, politykę dywidendową oraz działalność portową.

W spotkaniu udział wzięło blisko 240 osób, a zarząd odpowiedział na wszystkie pytania od inwestorów. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z zarządem Grupy OT Logistics: prezesem Konradem Hernikiem oraz wiceprezesem Kamilem Jedynakiem. Podczas spotkania porozmawiamy o wynikach finansowych za trzy kwartały 2021 roku, efektach restrukturyzacji spółki oraz planach rozwoju na 2022 rok.

 

Spotkanie rozpocznie się w poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Dzień dobry. Zapraszamy do zadawania pytań. Odpowiedzi będę udzielał wspólnie z Kamilem Jedynakiem, wiceprezesem OTL.

Obrazek użytkownika Anonim
Michał

Witam. Czy planowana emisja dojdzie do skutku i czy nie obawia się Pan ,że wierzyciele sprzedadzą akcje na rynku powodując lawinę ? Bo jeśli jest zysk to dlaczego z tego zysku nie spłacicie wierzycieli ? po co ta emisja ?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Spodziewamy się, że emisja dojdzie do skutku o wartości co najmniej 11 mln zł w drodze konwersji wierzytelności funduszu Mistral. Zapytania dotyczące konwersji innych wierzytelności zostały wysłane do obligatariuszy, którzy wyrazili wstępne zainteresowanie konwersją po 10 zł. Jednak problemy proceduralno-prawne mogą spowodować, że do części tej konwersji nie dojdzie. Z zysku zamierzamy wypłacić dywidendę. Zysk jest kategorią księgową i z zysku nie spłaca się wierzycieli. Wierzycieli spodziewamy się spłacać z bieżącego cashflow oraz z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania.

Obrazek użytkownika Anonim
Trojlo

Jakich wyników w 2021 r. Pan się spodziewa?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Na podstawie publikowanych wyników za trzy kwartały 2021 r. widać już, że grupa OTL spodziewa się bardzo dobrych wyników za cały rok 2021. W IV kwartale zaksięgowaliśmy zyski z transakcji sprzedaży C. Hartwig Gdynia i spodziewamy się dobrych wyników operacyjnych.

Obrazek użytkownika Anonim
investor

Ile wynosi zadłużenie dziś i do jakiego poziomu chcecie oddłużyć spółkę?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji wynosi obecnie ok. 66 mln zł i do końca tego miesiąca zostanie zmniejszone do poziomu około 61 mln zł. Zakładamy, że do końca kwietnia 2022 r. ten poziom zadłużenia utrzyma się i zostanie zrefinansowany nowym kredytem bankowym. Nie przewidujemy konieczności dalszego zmniejszania długu, gdyż obecny poziom uznajemy jako bezpieczny w relacji do osiąganych wyników.

Obrazek użytkownika Anonim
74jow

Na jakich obszarach chcecie się skupić w 22'? I jak będzie się to rozkładać w strukturze przychodów?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

W strukturze przychodów 2022 r. będzie dominować sprzedaż usług portowych i w dalszej kolejności spedycja usług związanych z klientami korzystających z drogi morskiej. W mniejszym stopniu na przychody będą wpływać usługi kolejowe i hydrotechniczne. Pomimo zmniejszenia nominalnej skali przychodów po dekonsolidacji CHG, odnotujemy wyraźny wzrost procentowej marży i po znacznej redukcji kosztów odnotujemy relatywnie wysoki poziom EBITDA.

Obrazek użytkownika Anonim
Wiktor

Przerwane łańcuchy dostaw wam szkodzą?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Nie notujemy negatywnego wpływu zakłócenia łańcuchów dostaw. Po przerwie w dostawach z początku pandemii w zeszłym roku obecnie obserwujemy zwiększony ruch obrotów w portach, który spowodowany jest koniecznością uzupełnienia zapasów. Wprost przeciwnie zakłócenie łańcucha dostaw i wysokie podwyżki frachtu kontenerowego, pozytywnie wpływają na wzrost dynamiki przeładunków ro-ro i drobnicy morskiej.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr_1

Dzień dobry. Jaki capex na 22’? W co spółka będzie inwestować?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

W 2022 r. przewidujemy zakończenie programu inwestycji w OTPG związanego z urządzeniami do obsługi ro-ro na poziomie kilku milionów złotych. Większy program inwestycyjny, nie przekraczający 10 mln zł, rozłożony na lata 2022-23 przewidujemy w OTPŚ. Będzie dotyczyło to modernizacji urządzeń portowych. Zakładamy, że nowe inwestycje zostaną sfinansowane za pomocą leasingu.

Obrazek użytkownika Anonim
Mikołaj

Kiedy spółka będzie publikowała nową strategię?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Nie przewidujemy zasadniczych zmian w dotychczas obowiązującej strategii zatwierdzonej w 2020 r. Wypełniamy jej założenia koncentrując się na działalności portowej. Obecnie realizowana aktualizacja założeń dotyczy przede wszystkim kierunków rozwoju portów oraz planowanych inwestycji w świetle zmieniających się trendów rynkowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Mikołaj

Czy planujecie szukać nowych źródeł przychodów niekoniecznie związanych z dotychczasową działalnością?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Nie planujemy wchodzenia w nowe rodzaje działalności. Planujemy rozwijać sprzedaż usług pochodnych do dotychczas oferowanych. Ma to związek głównie ze zmianami światowych trendów i pojawiającymi się potrzebami klientów w zakresie nowych produktów i usług.

Obrazek użytkownika Anonim
Mikołaj

Czy możliwa jest sprzedaż kolejnych spółek z Grupy?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Nie planujemy dalszych dezinwestycji spółek Grupy OTL. Po odbudowaniu stabilności finansowej będziemy raczej koncentrować się już na nowych projektach związanych z rozwojem kluczowego biznesu.

Obrazek użytkownika Anonim
Mikołaj

Rada delegowała osobę do zarządu. Co to oznacza dla akcjonariuszy?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu jest osobą o bardzo dużym doświadczeniu w zakresie operacji portowych. Jego zadaniem jest wsparcie analiz i działań strategicznych związanych z zaprojektowaniem programu inwestycji i modernizacji portów.

Obrazek użytkownika Anonim
pawelsz

Dzień dobry!
1) Jak dużego ubytku przychodów na poziomie skonsolidowanym (np. w ujęciu procentowym) po sprzedaży CHG spodziewa się zarząd?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Na tym etapie przed publikacją raportu rocznego nie możemy podać konkretnej kwoty.

Obrazek użytkownika Anonim
pawelsz

2) Jaka rentowność EBITDA na poziomie skonsolidowanym jest wg zarządu osiągalna w 2022 r. i w latach kolejnych?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Nie możemy na tym etapie podać konkretnych prognoz. Po odjęciu nisko marżowej sprzedaży CHG pozostaną w Grupie OTL przychody znacznie wyżej marżowe. Pozostała po CHG działalność, po wysokiej redukcji kosztów, zapewni relatywnie wysoki poziom EBITDA.

Obrazek użytkownika Anonim
pawelsz

3) Czy po sprzedaży CHG inwestorzy mogą spodziewać się wzrostu skali działalności Grupy OTL, czy też spółka nastawia się na to aby być tzw. "dojną krową"?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

W związku ze wzrostem aktywności w portach Grupa OTL spodziewa się systematycznego wzrostu przychodów w kolejnych latach. Będzie koncentrować się również na zwiększeniu skali oferowanych usług i potencjalnych inwestycjach w umocnienie pozycji rynkowej oraz osiągnięciu dodatkowych przychodów. Jednocześnie Grupa OTL planuje funkcjonować jako stabilna spółka dywidendowa.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy poszczególne biznesy , kt działalność będzie kontynuowana (żegluga, usług. portowe, usl. kolejowe) będą rentowne operacyjnie i netto w Q4 2021?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

W 4Q 2021 r. wszystkie biznesy kontynuowane pozostaną rentowne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy noe żałujecie sprzdazy spedycji w kontekście świetnych wyników?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Jesteśmy przekonani, że sytuacja na rynku spedycji kontenerowej w roku 2021 była zdarzeniem niepowtarzalnym. Dzięki czemu wynegocjowaliśmy atrakcyjne ceny sprzedaży CHG. Sprzedaż CHG mieściła się i tak w naszych planach strategicznych jako biznes nie synergiczny z pozostałą częścią usług portowych. Uznaliśmy, że w tej sytuacji CHG był aktywem na tyle dojrzałym, że w ramach Grupy OTL nie mogliśmy go już dalej efektywnie rozwijać.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Kiedy zapadną decyzje odnośnie Luka Rijeka. Chcecie sprzedać udziały lub zwiększyć zaangażowanie? Od czego ta decyzja jest uzależniona?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Prowadzone są obecnie rozmowy z wieloma uczestnikami procesu. Finalna decyzja uzależniona będzie od wyniku tych rozmów. Trudno jest nam określić konkretne ramy czasowe potencjalnych decyzji.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Czy OTL przewiduje w bliższej perspektywie emisje akcji na rynek?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Obecnie nie planujemy żadnych nowych emisji oprócz obecnie uchwalonej emisji w zakresie konwersji części zadłużenia. Zakładamy, że potencjalne projekty inwestycyjne będą realizowane ze źródeł własnych i kredytowych. Według zapewnień głównego akcjonariusza zamierza on utrzymać stabilną pozycję w akcjonariacie Grupy OTL.

Obrazek użytkownika Anonim
Bałtycki

Jakie projekty hydrotechniczne planujecie?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Obecnie prowadzone są prace związane z rozbudową terminala LNG w Świnoujściu. Planowane są także prace przy umocnieniach rzeki Odry. Zamierzamy również uczestniczyć w kolejnych projektach infrastrukturalnych w portach polskich.

Obrazek użytkownika Anonim
Charles Manson

Czy w kontekście restrukturyzacji, zamierzacie skupić się tylko na rozwoju organicznym? Czy w grę wchodzą też przjęcia?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Oprócz rozwoju organicznego planujemy również projekty rozwojowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Jaki jest zakres współpracy z Rhenus?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Zgodnie z komunikatami, opublikowanymi po podpisaniu współpracy z Grupą Rhenus prowadzimy działalność związaną głównie z możliwością udostępnienia posiadanej przez Grupę OTL infrastruktury portowej. Grupa Rhenus funkcjonuje głównie jako podmiot o profilu spedycyjnym, natomiast Grupa OTL posiada aktywa portowe co w naturalny sposób umożliwia współpracę bez ryzyka wzajemnej konkurencji.

Obrazek użytkownika Anonim
Jan Kowalski

Kiedy wypłacicie dywidendę?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Planujemy, że wypłata dywidendy będzie możliwa po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2021. Decyzję w tej sprawie zapadną na najbliższym WZ w zależności od możliwości finansowych spółki. Doprowadzenie do wypłaty dywidendy pozostaje celem strategicznym dla Zarządu.

Obrazek użytkownika Anonim
Ilona

Czy spółka będzie publikować prognozy finansowe?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Aktualnie spółka nie planuje podawania prognoz finansowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciek

Czy w ramach tych projetków rozwojowych są jakieś akwizycje?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

W ramach projektów rozwojowych nie wykluczamy akwizycji.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciek

Czy bierzecie aktualnie w jakichś przetargach, które mogą wpłynąć na wyniki w najbliższych latach?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Spółki Grupy OTL uczestniczą w postępowaniach przetargowych w ramach normalnej działalności operacyjnej, jednak ich ewentualne rozstrzygnięcia nie będą istotnie wpływać na skalę przychodów Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciek

Dziękuję za odpowiedź. A jakie to mogą być akwizycje, w których biznesach, czy coś się już dzieje?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Analizowane projekty koncentrują się na możliwości rozszerzania kluczowej działalności portowej.

Obrazek użytkownika Anonim
max

Witam po sprzedaży C. Hartwig Gdynia o ile zmniejsza sie przychody grupy?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Odpowiedź udzielona poprzednio.

Obrazek użytkownika Anonim
andrzej

W jakich segmentach spodziewacie się koniunktury w 22’?

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Spodziewamy się wzrostu koniunktury przede wszystkim w segmencie portowym w zakresie przeładunków ro-ro i ładunków drobnicowych. Pociągnie to również wzrost sprzedaży usług w pozostałych segmentach działalności. Przewidywany wzrost skali nowych projektów infrastrukturalnych w portach również stwarza korzystne perspektywy dla działalności hydrotechnicznej.

Obrazek użytkownika Konrad Hernik
Konrad Hernik

Bardzo dziękujemy za aktywne uczestnictwo. Po publikacjach wyników kolejnych kwartałów zamierzamy kontynuować formę wideokonferencji lub chatów pozwalających na lepszą możliwość oceny wyników i wartości Grupy OTL.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.