Relacja czatu z wiceprezesem zarządu KGHM: W ostatnich latach spółka wróciła do wypłacenia dywidendy. Chcielibyśmy aby ten trend był kontynuowany
Obrazek użytkownika Czaty
28 lis 2022, 16:17

„W ostatnich latach spółka wróciła do wypłacenia dywidendy. Chcielibyśmy aby ten trend był kontynuowany” - relacja czatu z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych

W poniedziałek, 28 listopada 2022 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych, Andrzejem Kensbokiem. Podczas spotkania rozmawialiśmy o wynikach finansowych za III kwartał 2022 roku. Inwestorzy zadawali również pytania o sytuację na rynku surowców oraz technologię SMR.

W spotkaniu wzięło udział ponad 560 osób, a wiceprezes zarządu odpowiedział na blisko 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych, Andrzejem Kensbokiem. Podczas spotkania zostaną omówione wyniki finansowe spółki za III kwartał 2022 roku oraz aktualna sytuacja na rynku surowców.

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Szanowni Państwo, witamy na czacie z wiceprezesem zarządu KGHM ds. finansowych, Andrzejem Kensbokiem. Zaczynamy spotkanie, zapraszamy do zadawania pytań i śledzenia dyskusji!

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Dzień dobry Państwu, witam na naszym czacie i zapraszam do zadawania pytań

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy podobnie jak sporo ekspertów przewidujecie Państwo w przyszłości niedobory miedzi i wzrost jej cen w dłuższym terninie?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Tak. Czytamy te same analizy i raporty, dodatkowo mamy stały kontakt z klientami, więc podobnie jak inni producenci miedzi widzimy duży potencjał na niedobór tego metalu w 2024 i kolejnych latach. Wynika to z zielonej rewolucji, czyli elektryfikacji przemysłu i transportu, ze zwiększenia konsumpcji miedzi w energetyce, ale też z zamykania niektórych kopalni na świecie

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak wyglądają postępy w zakresie sprzedaży zagranicznych kopalni? Czy oprócz tych zapowiedzianych do sprzedaży aktywów, macie Państwo zamiar sprzedawać coś jeszcze?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jeśli chodzi o nasze aktywa zagraniczne, to przeprowadzono szereg działań reorganizacyjnych, ukierunkowanych na integrację KGHMI w Kanadzie z działalnością Spółki w Polsce oraz z przeniesieniem części biznesowych funkcji do Polski. Również w III kwartale 2022 r. działania te były kontynuowane, głównie w zakresie wypracowania spójnych regulacji wewnętrznych, procedur oraz standaryzacji. Realizowaliśmy również przygotowania scenariuszy dla poszczególnych aktywów zagranicznych. 26 kwietnia br. została podpisana Umowa Zbycia Udziałów S.C.M. Franke. Z dniem podpisania umowy Minera Las Cenizas została właścicielem kopalni Franke. Jeśli chodzi o pozostałe aktywa, to na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonano ponownej oceny kryteriów określonych przez MSSF 5, na podstawie których Carlota Copper Company została zakwalifikowana do sprzedaży. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd na dzień 30 czerwca 2022 r. dokonał przekwalifikowania spółki do działalności kontynuowanej, z uwagi na fakt, że sprzedaż nie jest obecnie wysoce prawdopodobna. Proces sprzedaży aktywów górniczych Carlota Copper Company nie został zakończony.
Oczywiście w związku z powołaniem nowych Członków Zarządu będziemy dokonywać przeglądu naszej strategii. Natomiast jak Zarząd ukonstytuuje się to przystąpimy do tego procesu i niezwłocznie jak go tylko zakończymy to oczywiście Państwa o tym poinformujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
AM

Co z projektem SMR po zmianie p. prezesa? Czy obecny zarząd zamierza kontynuować strategię i realizować projekt SMR?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jeżeli chodzi o projekt SMR, to obecnie kontynuujemy go wspólnie z naszym partnerem. Oczywiście zamierzamy analizować ten projekt w kontekście jego opłacalności po tym jak zakończymy fazę B+R. Natomiast z całą pewnością zaangażowanie KGHM w projekty energetyczne jest zasadne. Obecna sytuacja mocno uzasadnia zaangażowanie w inwestycje energetyczne. To są projekty długoterminowe

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak radzicie sobie ze skokowym wzrostem kosztów energii?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Chciałbym podkreślić, że mimo wzrostów cen energii i materiałów Spółka osiągnęła po 3 kwartałach satysfakcjonujący poziom zysku oraz EBITDA. Więc na razie nie widzimy na horyzoncie większego ryzyka dla naszych wyników finansowych w 2022 r. Niemniej optymalizujemy te koszty, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób kontrolować, m.in. koszty energii elektrycznej poprzez np. programy oszczędnościowe i budowanie mocy OZE. Staramy się optymalizować wykorzystanie naszych maszyn, sprzęt, czyli przedłużać okres użytkowania. Mamy też elastyczność w wyborze źródeł energii, czyli jak ceny gazu były wysokie kupiliśmy po prostu więcej, nieco tańszej energii z rynku, a jak ceny gazu spadały wróciliśmy do tego źródła - mowa tu o naszych blokach w Głogowie i Polkowicach. Co do zmiany formuły rynku bilansującego też jeszcze do końca nie wiemy jaki będzie miał wpływ. Jak mówiłem podczas konferencji, my bilansujemy się głównie na rynku krajowym, i zakładamy, że będzie to dla nas korzystne - tak jak każdy duży podmiot korzystamy z tego rynku i być może udział tego rynku w naszych zakupach nieco się zwiększy i spowoduje to pewne wypłaszczenie tych oczekiwanych przez producentów energii wzrostów cen energii w przyszłym roku w kierunku cen spot

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki udział w kosztach wydobycia mają koszty energii i jaką zmianę tego składnika kosztów przewidujecie Państwo na przyszły rok?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Po 9M udział kosztów energii w kosztach rodzajowych wynosił ok. 8% wobec ok. 5,8% w porównywalnym okresie 2021. W tej chwili trudno nam powiedzieć, jaki będzie jego poziom w roku 2023 natomiast nie oczekujemy istotnych odchyleń w strukturze kosztów rodzajowych. Inflacja dotyka nie tylko kosztów energii, ale np. kosztów pracy, materiałów czy usług zewnętrznych

Obrazek użytkownika Anonim
AM

Czy w aktualny kwartale spodziewacie się Państwo utrzymania wzrostu kosztu C1 rok do roku na podobnym poziomie co w 3Q? Czy ta dynamika może jeszcze przyspieszyć?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Podobnie jak w przypadku kosztów energii, naszym celem jest optymalizowanie kosztów działania. Biorąc pod uwagę wpływ elementów nie dających się kontrolować jak np. wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny, które przybierają różną postać w różnych częściach świata, trudno jest jednoznacznie wypowiadać się, jak będą kształtować się elementy kosztowe C1 w przyszłych miesiącach

Obrazek użytkownika Anonim
AM

Jaki jest aktualnie udział sprzedaży miedzi w USD w stosunku do całej sprzedaży miedzi? Jak on wyglądał średnio rzecz biorąc historycznie?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jeśli chodzi naszą sprzedaż miedzi, to jest ona denominowana w USD, częściowo w Euro, a nasze koszty w Polsce są w większości w PLN. Kursy PLN-USD I PLN-EUR mają znaczący wpływ i są ważnym elementem dla Spółki, a w trzech kwartałach 2022 ich wpływ był jednoznacznie korzystny. Chciałbym wspomnieć, że także na rynku walutowym korzystamy z instrumentów zabezpieczających kurs w przyszłych okresach

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile w zysku netto jest wpływu z różnic kursowych i jaki ten wpływ może być w tym kwartale?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W okresie 01-09.2022 wpływ netto różnic kursowych na wynik wyniósł około 1,3 mld PLN który jest złożeniem pozytywnych odchyleń transakcyjnych (cashowych) i negatywnych odchyleń translacyjnych na saldzie pożyczek

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jak obecnie wygląda sytuacja w Sierra Gorda, czy spadek produkcji jest przejściowy czy należy spodziewać się utrzymania takich poziomów. Proszę też o komentarz w sprawie sytuacji politycznej w Chile.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Niższa produkcja miedzi w SG w 9M 2022 jest wynikiem eksploatacji rudy o niższej zawartości miedzi. Podobnie ma to negatywny wpływ na wydobycie i uzysk molibdenu i srebra. Nie jest jeszcze przyjęty budżet produkcyjny na 2023.
W kwestiach politycznych i podatkowych: projekt zmiany konstytucji został odrzucony, również przepadł projekt radykalnie niekorzystnej zmiany podatkowej dla producentów miedzi. Oczekiwania obecnie są takie, że ten projekt powróci, ale w bardziej łagodnej formie, lub w innych ustawach okołobudżetowych, ale trudno powiedzieć kiedy takie zmiany mogą nastąpić.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy współpraca przy budowie morskiej farmy wiatrowej z TotalEnergies ma przede wszystkim na celu zmniejszenie kosztów energii w KGHM?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Dokładnie tak. Dodatkowo KGHM jest w tej unikatowej sytuacji jako duży odbiorca en elektr., że może być samoistnym rynkiem odbioru takiej energii i zagwarantować sobie stabilne dostawy energii, a projektowi stabilne przychody w długim okresie

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Kiedy spółka szacuje rozpoczęcie i zakończenie projektu z TotalEnergies

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Rozpoczniemy działania jak tylko znane będzie rozstrzygnięcie w zakresie udzielenia przez Ministra infrastruktury koncesji

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jaki CAPEX spółka przewiduje na 2023 rok?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Na pewno nie zaplanujemy nakładów inwestycyjnych niższych niż wykonanie tego roku oraz niższych niż wymaga tego technologia rozwoju obszarów wydobywczych i hutnictwa

Obrazek użytkownika Anonim
AM

Czy macie dużo kontaktów od inwestorów zagranicznych zainteresowanych KGHM?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorami zagranicznymi, jak i inwestorami krajowymi. Zainteresowanie akcjami naszej firmy jest porównywalne z obu kierunków. Wykorzystujemy różne drogi komunikacji z inwestorami indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi – m.in. kontakt bezpośredni, a także konferencje wynikowe, konferencje tematyczne, oraz zorganizowane wizyty, takie jak Dzień Inwestora Indywidualnego, który cieszył się w tym roku wyjątkowym zainteresowaniem. W ciągu roku przeprowadzamy ponad 100 konferencji lub rozmów z inwestorami, z czego gros z nich to inwestorzy spoza Polski

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Jakie macie przewidywania w stosunku do rynku srebra. Wydaje się że obecnie jego cena jest niska i występują już braki na rynku. Jaki procent dochodu firmy stanowi ten segment przy obecnej wycenie.

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Jako drugi producent srebra na świecie jesteśmy zadowoleni, że srebro stanowi solidne wsparcie naszych wyników finansowych. Udział srebra w przychodach Spółki w 2021 roku wynosił ok. 26%, a w skali Grupy – 13%. Konsensus na cenę srebra nie wskazuje na istotne odchylenia w kolejnych okresach

Obrazek użytkownika Anonim
AM

Jaka jest ogólna ocena wyników 3Q i 9M całego 2022 roku? Czy jesteście z nich zadowoleni, czy bardzo zadowoleni?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Naszym zdaniem wyniki są dobre, uważamy, że mocne, pomimo otoczenia makroekonomicznego, w którym wpływ na nasze wyniki miały spadki cen miedzi i srebra i wzrosty cen nośników energii.
Utrzymaliśmy produkcję miedzi płatnej na poziomie zbliżonym do 2021, wyższą produkcję srebra, wzrost przychodów w grupie Kapitałowej KGHM oraz mocny wynik operacyjny Grupy. Utrzymujący się popyt na rynku metali przyczynił się z kolei do wzrostu przychodów Grupy KGHM (+ 18%) r-d-r, do poziomu 25,7 mld zł. Utrzymujemy stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych (górnicza 334,4 tys. t; hutnicza 442,5 tys. t). Spółka kontynuuje kluczowe projekty: np. zakończenie głębienia szybu GG-1. Postój remontowy w Hucie Miedzi Głogów nie miał wpływu na bieżącą działalność firmy. Kontynuowaliśmy realizację Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów na Żelaznym Moście

Obrazek użytkownika bww236
bww236

Czy Zarząd KGH przewiduje w najbliższych miesiącach jakieś gwałtowniejsze działania rządowe w kierunku zwiększenia obciążeń podatkowych (domiarów etc) nakładanych na duże firmy ?

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Ostatni projekt zmian podatkowych, który nie wszedł w życie wg naszych analiz nie spowodowałby istotnych dodatkowych obciążeń dla KGHM. Natomiast nie słyszeliśmy o innych propozycjach zmian w podatkach dochodowych

Obrazek użytkownika Anonim
Gomens

Kiedy KGHM powróci do dawnej świetności, kiedy Dywidenda wynosiła 28 zł na akcję. Wtedy miedź była notowana dużo poniżej 8000

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

W ostatnich latach Spółka wróciła do wypłacenia dywidendy. Chcielibyśmy aby ten trend był kontynuowany zgodnie z obowiązującą polityką dywidendową. Zakłada ona, iż Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej i potrzeb inwestycyjnych. Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy i jej wielkości podejmuje Walne Zgromadzenie

Obrazek użytkownika Andrzej Kensbok
Andrzej Kensbok

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w czacie i wszystkie zadane pytania. Zapraszam również do śledzenia informacji Spółki i kontaktu z nami – https://kghm.com/pl/inwestorzy

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Dziękujemy wszystkim za udział w czacie i za zadane pytania, a naszemu Gościowi za udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiamy i życzmy miłego popołudnia.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.