„Wierzymy, że zintegrowane, skoordynowane leczenie pacjenta wsparte przez technologię, mierzone efektami leczniczymi oraz poprawą jakości życia przyniesie najwięcej korzyści pacjentowi" - relacja z czatu z przedstawicielami Grupy NEUCA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
24 maj 2024, 11:54

„Wierzymy, że zintegrowane, skoordynowane leczenie pacjenta wsparte przez technologię, mierzone efektami leczniczymi oraz poprawą jakości życia przyniesie najwięcej korzyści pacjentowi" - relacja z czatu z przedstawicielami Grupy NEUCA

W piątek, 24 maja2024 r. odbył się czat inwestorski z przedstawicielami Grupy NEUCA. Tematami przewodnimi spotkania były wyniki finansowe Grupy za I kwartał 2024 roku oraz dalsze perspektywy rozwoju.

W spotkaniu wzięło udział ponad 1000 osób, a przedstawiciele spółki odpowiedzieli na prawie 40 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z przedstawicielami Grupy NEUCA, na którym porozmawiamy o wynikach za I kwartał 2024 roku oraz dalszych planach rozwoju.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek, 24 maja 2024 r. o godz. 10:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Grupa <a href=NEUCA" typeof="foaf:Image" />
Grupa NEUCA

Szanowni Państwo,

 

Witamy na czacie inwestorskim. Będziemy odpowiadać na pytania w składzie: Piotr Sucharski, Prezes Zarządu; Grzegorz Dzik, Wiceprezes Zarządu; Julita Czyżewska, Wiceprezes Zarządu oraz Tomasz Dąbrowski, Prezes Zarządu Humaneva.

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszym wideokomentarzem wynikowym pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=dX798AfFtIE oraz do aktywnego udziału w spotkaniu.

Obrazek użytkownika Anonim
pablo

Jak NEUCA ocenia wpływ nowelizacji ustawy refundacyjnej po kilku mies./kw. od jej wprowadzenia?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Skutki wprowadzonych w 2023 r. regulacji dla branży są w większości pozytywne. Przede wszystkim wprowadzono wyższą detaliczną marżę apteczną na leki refundowane, co nieznacznie poprawia kondycję finansową aptek. Wprowadzono także płatne nocne dyżury aptek (dotychczas deficytowe i komplikujące ich funkcjonowanie) i umożliwiono także dalszy rozwój szczepień w aptekach. W obszarze hurtowym także nowelizacja wprowadziła wzrost marży na leki refundowane wobec urzędowej ceny zbytu o 1 pkt. proc. Zwiększenie wysokości marży hurtowej częściowo zniwelowało wzrost kosztów pracy, energii i skutków inflacji.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Czy to prawda że na skutek AdA 2.0. spada liczba aptek?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Wejście w życie AdA 2.0. z końcem 2023 r. wyhamowało migracje aptek niezależnych do sieci. Zmniejszająca się liczba aptek jest wynikiem rosnącej konkurencji na rynku. Regulacja AdA 2.0 nie wpłynęła znacząco na ten proces. Nowelizacja ustawy wyrównała szansę aptek niezależnych na utrzymanie się na rynku.

 

W Polsce obserwujemy wzrost liczby aptek na terenach wiejskich. Ponadto średnia liczba pacjentów przypadająca na aptekę to poniżej 3 tys. osób, a w krajach europejskich to ponad 4 tys.

 

Ponadto obrót zamykanych aptek jest przejmowany przez apteki pozostające na rynku. Dynamika średniego obrotu apteki niezależnej w I kwartale wzrosła o ponad 10%, a apteki sieciowej: ok. 7% r/r.

Obrazek użytkownika Anonim
gość

W dyskusji medialnej pojawiają się głosy nad zmianami w nowelizacji Apteki dla Aptekarza. Czy Waszym zdaniem istnieje ryzyko wycofania się Polityków z nowelizacji AdA 2.0?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Przepisy wdrożone w ramach nowelizacji AdA 2.0 są powszechnie obowiązującymi przepisami w Europie i mają na celu ochronę segmentu aptek niezależnych. W związku z tym naszym zdaniem ryzyko wycofania się z nich jest niewielkie.

Obrazek użytkownika Anonim
Maciej

Dzień dobry, jaką szacują Państwo dynamikę rynku hurtu w 2024 roku i jaką dynamikę w tym segmencie może osiągnąć NEUCA?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

W I kwartale dynamika rynku wyniosła 8,1% i była nieznacznie wyższa od naszych szacunków. Na ten moment jest zbyt wcześnie na korektę naszej dotychczasowej prognozy zakładającej wzrost na poziomie 6% r/r.

Obrazek użytkownika Anonim
gość

Według PEX rynek w kwietniu wzrósł o ponad 13 proc., a po I poł. maja o ponad 12, czy mogą Państwo zdradzić jak wygląda I połowa II kwartału w Neuce...?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA
 
Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz Sokolowski

1. Czy ostatnio widziana wyraźna dwucyfrowa dynamika wzrostu rynku detalicznego (wg. PEX) przedkłada się na rynek hurtu? Z czego ona wynika? Jak na tle rynku wygląda Neuca jeżeli chodzi o udział rynkowy?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Wskazane dane dot. rynku detalicznego. Hurtowa dynamika wzrostu rynku w kwietniu była zbliżona do dynamiki w detalu. W maju prognozujemy, że może ona być zbliżona do zera, co wynika ze schodzenia aptek ze stanów magazynowych przed sezonem letnim.

 

Korelacja pomiędzy dynamikami rynku hurtowego i detalicznego w poszczególnych mies. jest zmienna.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy możecie Państwo skomentować spadające udziały w rynku? Państwa dynamika w hurcie jest niższa niż dynamika rynku. Czego możemy spodziewać się w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Udziały w rynku ogółem wynikają z różnych dynamik segmentów niezależnego i sieciowego (w sieciach dynamika jest na poziomie 10% wobec ok. 5% w segmencie aptek niezależnych). W segmencie niezależnym utrzymujemy udziały na wysokim, stabilnym, poziomie ponad 37-proc., natomiast w segmencie sieciowym nasze udziały nie przekraczają 25%.

Obrazek użytkownika Anonim
Marq

Szanowni Państwo, jak zdążyłem zaobserwować, spada tempo przystępowania aptek do programów partnerskich. Czy NEUCA zakłada górną granicę liczby aptek?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

W naszej ocenie tak długo jak będziemy zapewniać najlepsze warunki na rynku dla rozwoju aptek niezależnych dzięki naszym programom, tak długo będziemy utrzymywać i organicznie zwiększać liczbę ich uczestników.

 

Skupiamy w programach ponad połowę wszystkich aptek niezależnych; to wysoki odsetek którego zwiększenie naturalnie nie będzie tak dynamiczne jak w poprzednich okresach. Z drugiej strony nadal widzimy potencjał wzrostu uczestników programów Partner, Świat Zdrowia oraz IPRA.

Obrazek użytkownika Anonim
Farmaceuta inwestor

Mam prośbę o odpowiedź jak wygląda kwestia finansowania rebrandingów aptek, czy to koszt ponoszony po stronie Neuki? Jeśli tak czy mogą Państwo oszacować zwrot z tej inwestycji?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Inwestycja ze strony NEUCA jest współfinansowana przez klientów uczestniczących w tej formie wsparcia i pokrywana z korzyści otrzymywanych przez apteki za udział w programie Świat Zdrowia. Szacujemy zwrot z inwestycji na poziomie 5-6 lat.

Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Dzień dobry, mówicie Państwo, że apteki w programie Świat Zdrowia nie mają żadnych kar związanych z wyjściem z programu. Jak to się ma do rebrandingu i remontu aptek? Zakładam, że Neuca finansuje takie działanie częściowo bądź w całości, czy to znaczy, że nie zabezpieczacie Państwo takiej inwestycji jakąś formą zobowiązania dla apteki?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Apteki uczestniczące w programie Świat Zdrowia mogą w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie bez jakichkolwiek kar wynikających z umowy. W przypadku wyjścia z programu aptek po rebrandingu, apteki korzystające z tej formy wsparcia są zobowiązane do spłaty niezamortyzowanej części inwestycji.

Obrazek użytkownika Anonim
gość

Czy identyfikują Państwo bezpośrednią konkurencję wobec aptek zrzeszonych w programie Świat Zdrowia?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Wszystkie apteki w programie działają na lokalnym rynku pod własną nazwą w zróżnicowanym otoczeniu konkurencyjnym. Program Świat Zdrowia koncentruje się na rozwoju każdej niezależnej apteki zrzeszonej w programie indywidualnie, dzięki czemu zapewniamy konkurencyjność uczestników programów w rywalizacji z aptekami sieciowymi.

Obrazek użytkownika Anonim
MarianW

Coraz więcej właścicieli aptek ma wątpliwości co do zasad działania Waszych programów partnerskich, a głównym zarzutem jest zbytnie ograniczenie ich niezależności w zakresie decydowania o zamówieniach oraz cenach. Głosy krytyczne coraz częściej słychać nawet z dotychczas przychylnego Wam Samorządu Aptekarskiego, który podobno planuje uruchomienie własnego programu partnerskiego dla aptek niezależnych. Dzisiaj ze względu na specyficzne ramy prawne dla tego rynku aptekarze nie mają za bardzo wyboru i by przetrwać muszą wchodzić z wami w relacje biznesowe, ale czy nie obawiacie się konkurencji po stronie dobrze zorganizowanego Samorządu Farmaceutów? Dawniej aptekarze dość chętnie się konsolidowali i próbowali zakładać własne, niezależne hurtownie.

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Zasady na jakich opieramy programy pozwalają na pełną niezależność prowadzonego biznesu aptekarskiego, udział w programach jest całkowicie bezpłatny, zapewniając możliwość wyjścia w każdym dowolnym momencie, bez jakichkolwiek kar.

 

W I kwartale zarejestrowaliśmy najwyższą w historii ocenę w rankingu satysfakcji klienta w obszarze wsparcia wśród wszystkich aptek niezależnych, a najwyższe oceny odnotowujemy w programie Świat Zdrowia.

Obrazek użytkownika Anonim
Mieczysław

Dzień dobry, na czym polega unikalność ekosystemu Świat Zdrowia na tle konkurencji? Czy ŚZ zakłada zaoferowanie pacjentom aplikacji?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA
 
Obrazek użytkownika Anonim
Marek

Jak operator medyczny i ubezpieczenia mają zamiar konkurować z innymi firmami na rynku? Jakie identyfikujecie przewagi? Obserwuję ten rynek i wszyscy duzi gracze, jak luxmed, czy medicover inwestują mocno w jakość, poprawę dostępności, wchodzą w rynek ubezpieczeń zdrowotnych, prywatnych szpitali i są rozpoznawalni na rynku. Można odnieść wrażenie (także patrząc na wyniki tych biznesów), że ciągle gonicie konkurencję na rynku prywatnej opieki medycznej. Jak w tym wszystkim chce się odnaleźć świat zdrowia i tu zdrowe? Jakie są Wasze wyróżniki?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Naszą ambicją jest odejście od tradycyjnego modelu opieki opartego głównie o punktowe leczenie stanów nagłych. Świat Zdrowia Operator Medyczny wdraża podejście do zdrowia pacjenta oparte o predykcję, profilaktykę i wczesne wykrywanie zagrożeń. System opieki zdrowotnej jaki budujemy skupia się nie tylko na lekarzu czy placówce, a głównie na pacjencie, nie zapominając o personelu wspierającym i dokładając wsparcie farmaceuty i producenta. Wierzymy, że zintegrowane, skoordynowane leczenie pacjenta wsparte przez technologię, mierzone efektami leczniczymi oraz poprawą jakości życia przyniesie najwięcej korzyści pacjentowi.

 

Dlatego kluczowym wyróżnikiem ekosystemu Świat Zdrowia jest wdrażany model opieki nad pacjentem oparty o proaktywność, personalizację i koordynację niezależnie dla każdego pacjenta. Oczywiście liczy się również czas reakcji na zgłoszony problem pacjenta, dlatego kolejnym wyróżnikiem jest dostępność do konsultacji medycznej i diagnostyki.

 

Mamy pierwsze doskonałe rezultaty naszych działań. Liczba pacjentów objętych opieką koordynowaną to 66 tys., a działaniami profilaktycznymi: 18 tys. Pacjenci wysoko oceniają nasze podejście, o czym świadczy NPS wynoszący 70.

 

Dostępność funkcjonalności dla pacjenta w kanale mobilnym realizowana jest obecnie poprzez lekki interfejs webowy dostosowujący się do przeglądarki oraz rozdzielczości i geometrii wyświetlacza na urządzeniu użytkownika umożliwiając wygodne korzystanie zarówno na urządzeniach mobilnych (typu smartfon, tablet), jak również na ekranie laptopa czy pełnowymiarowym monitorze ekranowym.

 

Takie podejście powoduje również, że w obecnej fazie szybkiego dostarczania kolejnych funkcjonalności dla naszych pacjentów inwestycja w jeden front-end umożliwia korzystanie z platformy na różnorodnych urządzeniach zgodnie z wyborem użytkownika i adekwatnie do sytuacji, w tym w sytuacji gdy jest mobilny.

Obrazek użytkownika Anonim
Adam

Czy NEUCA nadal planuje rozwój telemedycyny?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Nieustannie rozwijamy obszar Telemedycyny jako Cyfrowe Centrum Medyczne.

Aktualnie zespół liczy ok 100 medyków, a w pierwszym kwartale 2024 r. udzielił ok 50 000 zdalnych konsultacji medycznych i farmaceutycznych, a także stale testuje nowe rozwiązania zdalnej opieki nad pacjentem.

Obrazek użytkownika Anonim
Anna

Po sukcesie mikropompy insulinowej zapowiedzieli Państwo dalszy rozwój portfolio urządzeń medycznych - kiedy możliwe jest wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Aktualnie finalizujemy rozmowy z dostawcami technologii pod kątem wprowadzenia na rynek najbardziej optymalnego rozwiązania dla pacjentów diabetologicznych. Rozwiązania te konsultowane są ze środowiskiem medycznym. Przewidujemy, że w 2025 r. będziemy mogli zaproponować rynkowi nasz nowy produkt. Zależy to jednak również od możliwych rozwiązań refundacyjnych, nad którymi debatuje Ministerstwo Zdrowia z autorytetami medycznymi.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak spółka Synoptis Pharma ocenia rynek medycznej marihuany? Co jest największym wyzwaniem w jego rozwoju? Czy mogą się Państwo pochwalić przychodami i marżami w tym obszarze? ;)

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Rynek medycznej marihuany rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Obserwujemy wzrost zarówno pod kątem pacjentów korzystających z terapii, liczby recept oraz ilości sprzedanych produktów. Zauważają to również organy państwowe, które w tym roku ponownie zwiększyły ilość medycznej marihuany, która może zostać zaimportowane do Polski. Wyzwaniem pozostaje niestabilność dostaw oraz bardzo restrykcyjne wymagania prawne i jakościowe związane z obecnością na tym rynku. Przychody ze sprzedaży produktów medycznej marihuany zrealizowane w pierwszym kwartale wyniosły 2,8 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

Czy spółka wprowadziła do sprzedaży odpowiednik Xarelto? Jeśli tak to czy w tabletkach czy kapsułkach? Jeśli tak to jak oceniacie swój udział w rynku i ryzyko patentowe?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Spółka Synoptis Pharma wprowadziła na rynek produkt Rivanoptim, który jest odpowiednikiem produktu Xarelto w dawce 2,5 mg w tabletkach. Wprowadzony przez nas produkt jest zgodny z obowiązującym prawem patentowym. Na ten moment produkt zakończył dystrybucję do aptek partnerskich, rozwijamy sprzedaż w pozostałych segmentach rynku.

 

Grupa NEUCA zdecydowała się na dystrybucję produktów rivaroksabanu innych producentów w dawkach innych niż 2,5 mg wyłącznie w formie w kapsułek. Nie posiadamy w ofercie produktów tabletkowych w mocach 10 mg, 15 mg i 20 mg.

Obrazek użytkownika Anonim
Dorota K

Czy to prawda że NEUCA jest powiązana z kandydatem do GIF - Arturem Owczarkiem?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Dr nauk farmaceutycznych Pan Artur Owczarek w październiku zeszłego roku był Kierownikiem Naukowym II Konferencji Naukowej Aptekarskiej Szkoły Zarządzania, gdzie uczestniczył w debacie "Czy współpraca lekarza i farmaceuty jest naprawdę możliwa?” Grupa NEUCA podejmuje współpracę z doktorami i profesorami z czołowych polskich uniwersytetów medycznych, łącząc środowisko lekarskie i farmaceutyczne.

Rocznie współpracujemy z ponad 120 ekspertami z obszaru medycyny i farmacji. W 2023 r. NEUCA zorganizowała 122 webinary, 102 warsztaty i 62 e-learningi. W tych aktywnościach wzięło udział ponad 80 tys. uczestników.

Pan Artur Owczarek w ostatnich dwóch latach nie prowadził w ramach Aptekarskiej Szkoły Zarządzania ani jednego webinaru lub szkolenia.

Obrazek użytkownika Anonim
neufan

Dzień dobry Panie Tomaszu. Segment badań wydaje się mocno rosnąć, także geograficznie. Jak Państwo zarządzają tak złożonym organizmem, który obszar CRO czy SMO ma wyższy potencjał i na jakich rynkach?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Cała grupa Badan Klinicznych (Humaneva) to obecnie ponad 1100 pracowników rozproszonych na 4 kontynentach i w 11 krajach. Badania Kliniczne składają się z trzech głównych segmentów (SMO, CRO i technologia), w skład których wchodzi kilkadziesiąt serwisów. To faktycznie rozbudowana i mocno rozproszona struktura. Dotychczas skupialiśmy się na budowie bardzo silnego fundamentu naszej organizacji jakim jest globalne przywództwo (leadership). Każdy segment jest zarządzany przez światowych liderów branży badań klinicznych, a nasz zespół zarządzający jest zróżnicowany i międzynarodowy - gotowy do zarządzania znacznie większą skalą od tej, jaką dziś posiadamy. Zbudowanie takiej struktury to z pewnością duża inwestycja, jednak z okresu na okres, wraz z rosnącą (ciągle jeszcze niewielką jak na nasz potencjał) skalą, widzimy coraz lepiej jej efektywność oraz poprawiającą się w wyniku tego rentowność.

 

Odnośnie potencjałów wzrostu naszych segmentów - każdy z obszarów jest na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju. Spodziewamy się kontynuacji dynamiki naszego wzrostu w każdym z segmentów. Jeśli chodzi o SMO, planujemy umacniać naszą pozycję na każdym z rynków, na których jesteśmy obecni, oraz strategiczne wejście na rynek USA, co powinno zwielokrotnić naszą skalę i możliwości w kolejnych latach. Rozwój ośrodków badań klinicznych i modeli z tym związanych jest jednak bardzo czasochłonny i skomplikowany, wymaga ciągłego tworzenia nowych modeli – w tym czujemy się bardzo dobrze, dzięki czemu powstają tak unikatowe modele jak nasze ośrodki skupione na onkologii. CRO natomiast daje znacznie szybszą widoczność przychodów z wygranych projektów, wymaga mniejszych nakładów na infrastrukturę (ale wysokie koszty utrzymania ekspertów - szczególnie w onkologii) i dzięki naszej globalnej obecności pozwala wejść nieco szybciej na większą skalę. Część związana z technologią zaczyna również generować coraz większe korzyści, z czego część dziś rozpoznajemy na poziomie projektów CRO i SMO.

 

Dziś ciągle Stany Zjednoczone stanowią o 80% wydatków na badania i rozwój i z tego powodu możemy się spodziewać największych wzrostów w Ameryce Północnej – docelowo we wszystkich segmentach.

Obrazek użytkownika Anonim
WiR

Jak oceniają Państwo sytuację w obszarze ośrodków badań (ostatnie miesiące wydają się nie być łatwe dla Pratii). Czy w najbliższym czasie może tu coś się zmienić?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA
 
Obrazek użytkownika Anonim
Sylwia

Dlaczego spadło NNB/przychód/aktywne wizyty w SMO w 1Q24?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Ośrodki Badan Klinicznych Pratia poprawiają sukcesywnie swoje wyniki rok do roku. Szczególnie mocno rozwijają się ośrodki skupione na onkologii. W związku z otwarciem nowych ośrodków w Hiszpanii spodziewamy się stopniowego wzrostu tego segmentu. Czas od pozyskania do zakontraktowania nowego projektu i włączenia pierwszego pacjenta wynosi nawet ponad 12 miesięcy - z tej perspektywy jest to biznes z perspektywą długoterminową. Ponieważ badania w onkologii trwają średnio od 3 do 5 lat w pewnym momencie uzyskujemy efekt kuli śnieżnej na poziomie nasycenia ośrodków aktywnymi pacjentami.

 

Istotny negatywny wpływ na naszą skumulowaną dynamikę SMO posiada obecnie rynek w Czechach, gdzie zmieniły się regulacje i musimy się do nich dostosować. Tak jak opowiadałem podczas prezentacji Czechy wyrównały swoje przepisy do tych obowiązujących np. w Polsce, gdzie głównym badaczem odpowiedzialnym za projekt musi być lekarz specjalista danej dziedziny. Potrzebujemy jeszcze chwili na przeorganizowanie modelu i spodziewamy się powrotu na ścieżkę wzrostu.

 

Drugi czynnik wpływający na zmienność dynamik w obszarze SMO to działalność naszego ośrodka dla zdrowych ochotników, który jest jednym z większych tego typów ośrodków w Europie – takie projekty charakteryzują się bardzo szybkim rozpoznaniem wysokiego przychodu i wysokiej marży - jeśli w porównywalnym okresie rozliczaliśmy taki projekt, a w obecnym takie projekty się przesuwają, co wpływa na obraz całej dynamiki.

Obrazek użytkownika Anonim
Łukasz

W 1Q24 spadła rentowność segmentu badań klinicznych, czy obecny backlog pozwala na powrót do dwucyfrowej rentowności w kolejnych kwartałach?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Po I kwartale br. mamy historycznie najwyższy backlog, który pozwala nam optymistycznie patrzeć na powrót do dwucyfrowej rentowności EBITDA.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwia

Co stoi za wzrostem przychodów w działalności ubezpieczeniowej?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Za wzrostem przychodów w działalności ubezpieczeniowej stoi:

- większa liczba ubezpieczonych (258 tys. na koniec I kwartału 2024 r. wobec 199 tys. na koniec I kwartału 2023 r.)
- konsekwentny wzrost taryf związanych z inflacją medyczną, częstością oraz ilością świadczeń zdrowotnych na pacjenta.

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwia

Co stoi za wzrostem przychodów w operatorze medycznym?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Wzrost przychodów w działalności operatora medycznego związany jest z:

- wzrostem przychodów w sieci własnych centrów medycznych Świat Zdrowia. W I kwartale 2024 r. sieć ta wypracowała ponad 83 mln zł przychodów, to wzrost o 33% w porównaniu do ubiegłego roku.
- wzrostem liczby pacjentów z portfela ubezpieczeniowego (258 tys. na koniec I kwartału 2024 r. wobec 199 tys. na koniec I kwartału 2023 r.).

Obrazek użytkownika Anonim
Wit

Wracam do xalerto - czy w przyszłości - mogą sie pojawić tabletki w mocach 10 mg, 15 mg i 20 mg?
Jakich jeszcze nowych leków możemy się spodziewać?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Pipeline produktowy Synoptis Pharma aktualnie mieści w sobie ponad 70 toczących się projektów lekowych, w tym w kluczowych obszarach terapeutycznych, jak kardiologia. Obszar nowoczesnych leków przeciwzakrzepowych jest w ścisłym obszarze naszych zainteresowań.

Obrazek użytkownika Anonim
Daniel

W prezentacji inwestorskiej na stronie internetowej pada hasło rozwoju segmentu badań klinicznych w Korei Południowej – czy można prosić o komentarz do takich planów?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Korea Południowa jest ósmym rynkiem na świecie pod względem liczby prowadzonych badań klinicznych w onkologii. Charakteryzuje się wysoką jakością opieki medycznej oraz bardzo sprawnym systemem regulacyjnym, co umożliwia uruchomienie badania nawet w ciągu 30 dni. Spodziewamy się pierwszych projektów na tym rynku jeszcze w tym roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Mieczysław

Jakie np. trzy cele mogą Państwo wyróżnić na pozostałą część roku w obszarze pacjenckim?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Nasze kluczowe cele na 2024 r. pozostają niezmienne i są to:

 

- dalszy rozwój narzędzi cyfrowych,
- optymalizacja kosztów medycznych,
- strategia rozwoju ubezpieczyciela.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomek

Czy planują Państwo rozszerzanie benefitów jeśli tak to o jakie by być atrakcyjnym pracodawcą?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA
 
Obrazek użytkownika Anonim
PawełM

Czy Planują Państwo uruchomienie benefitu dla pracowników w postaci opieki zdrowotnej w ramach operatora medycznego?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Od wielu lat, stale rozwijamy pakiet benefitów i wsparcia socjalnego dostępnego w systemie kafeteryjnym (każdy pracownik sam decyduje, jak elastycznie dobrać pakiet benefitów do swoich potrzeb). W tym roku, pojawiły się nowe benefity w postaci opieki weterynaryjnej dla pupili naszych pracowników - PETHELP oraz dodatkowy, płatny dzień wolny urodziny pracownika.

 

Od lipca obejmujemy opieką medyczną naszych pracowników realizowaną przez operatora medycznego Świat Zdrowia. Inspirujemy i angażujemy naszych pracowników do wielu inicjatyw w programie NEUCA Dbamy skupiając się na budowaniu świadomości i profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywnościach sportowych oraz rozwijaniu pasji pracowników.

Obrazek użytkownika Anonim
PatrykJ

Ilu patrząc po 1Q mają państwo wszystkich pracowników Grupy Neuca?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Na koniec kwietnia Grupa zatrudniała 9634 pracowników i współpracowników w Polsce i za granicą.

Obrazek użytkownika Anonim
Tomasz

Jakie są najważniejsze wyzwania, z którymi Grupa NEUCA spotyka się w obszarze zarządzania personelem?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

NEUCA mierzy się ze zbliżonymi wyzwaniami jak w innych sektorach gospodarki, biorąc jednak pod uwagę np. bardzo niski wynik niechcianej fluktuacji, czy wysoki wskaźnik zaangażowania, uważamy że radzimy sobie lepiej niż rynek. Dowodem na to jest m.in. ósme miejsce w Polsce w rankingu Randstad Employer Brand Research 2024 (badanie dot. trakcyjności pracodawców na rynku pracy).

Obrazek użytkownika Anonim
Sylwia

Dużo się mówi o przesunięciu produkcji leków/ API do Europy. Czy realnie coś się robi w tej kwestii i czy Państwo, poprzez segment produkcji, możecie być tego beneficjentem?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Aktualnie obserwujemy prace, które toczą się w Komisji Europejskiej, a dotyczą utworzenia celowanego funduszu na wsparcie produkcji farmaceutyków, w tym API, w Polsce. W przypadku zrealizowania się takiego scenariusza, będzie on uwzględniony w naszych planach rozwojowych.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor 123

Szanowni, czy w tym roku spodziewany jest także skup akcji własnych? Zastanawiam się także nad wpływem łącznego wydatku na dywidendę i skup (zapewne ponad 100 mln zł) – czy w kontekście potrzeb inwestycyjnych i obecnego poziomu zadłużenia w kolejnych latach nie zakładają Państwo ograniczenia podziału zysków z akcjonariuszami poprzez ww. sposoby?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Kontynuujemy przyjętą politykę dywidendową, zakładającą coroczny wzrost wypłaty dywidendy na akcję w wys. 10-15%.

 

W zakresie skupu akcji własnych aktualnie obowiązujący program został przyjęty przez naszych Akcjonariuszy 28 grudnia 2023 r. Zgodnie z jego założeniami, do 31.12.2026 NEUCA może skupić do 120 tys. szt. akcji w cenie do 1000 zł każda.

 

Naszą intencją jest proporcjonalne rozłożenie realizacji programu w ciągu wskazanych trzech lat. Przypomnijmy także, iż celem prowadzonych skupów jest stabilizacja wysokości kapitału zakładowego, na którego wysokość wpływa realizacja emisji akcji na potrzeby programu motywacyjnego.

Obrazek użytkownika Anonim
inwestor 123

Chciałbym zapytać, czy inwestorzy mogą zakładać lepsze wyniki br. wobec 2023 r.? 400 mln zł EBITDA to realny szacunek? ;)

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

NEUCA nie przedstawiła formalnych prognoz dot. naszych wyników. Naturalnie staramy się wypracowywać satysfakcjonujące, poprawiane rokrocznie rezultaty finansowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Dzień dobry, gratuluję dobrych wyników. Po EBIT widać, że kluczowymi (żeby nie powiedzieć jedynymi) stałymi fundamentami sukcesu i dobrych wyników finansowych grupy są hurt i produkcja farmaceutyków. Znacznie gorzej radzą sobie badania kliniczne, segment ubezpieczeń i operator medyczny. O ile w badaniach można wytłumaczyć to przesunięciami w rozliczaniu kontraktów, to ubezpieczenia i operator, to są segmenty, gdzie takie zewnętrzne czynniki nie mają wpływu. Już od kilku kwartałów tłumaczycie Państwo gorsze wyniki inflacją medyczną, spłacaniem długu zdrowotnego po covid, ale to raczej nowa rzeczywistość, w której chyba powinniście nauczyć się funkcjonować, a nie czynniki, które są przejściowe. Jest na to jakiś konkretny plan? Czy Grupa zakłada termin, że te biznesy muszą zacząć istotnie kontrybuować do wyniku netto grupy?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Dziękujemy za docenienie skuteczności realizacji naszej strategii w obszarze dystrybucji leków i produkcji farmaceutyków. Została ona przyjęta wiele lat temu, konsekwentnie ją realizowaliśmy, a dzisiaj widzimy jej efekty finansowe. Ten sprawdzony sposób rozwoju Grupy realizujemy obecnie w obszarach badań klinicznych i biznesów pacjenckich. To gwarantuje rosnący wpływ wyników tych obszarów w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym na wyniki Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
marta

ESG, zielony ład i ekologiczne źródła energii. Czy NEUCA posiada własne farmy fotowoltaiczne?

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Dotychczas zeroemisyjność w obszarze energii elektrycznej realizowaliśmy poprzez zakup zielonej energii dokumentowanej gwarancjami pochodzenia, jednak naszą ambicją było posiadanie, własnych źródeł OZE, stąd w 2023 r. rozpoczęliśmy realizację inwestycji w tym zakresie. W 4Q 2023 wystartowały produkcyjnie dwie mikroinstalacje w magazynach, w Katowicach oraz w Koszalinie. W najbliższym miesiącu rozpoczną produkcję kolejne dwie małe instalacje fotowoltaiczne w Zielonej Górze oraz Toruniu. We wstępnej fazie procesu inwestycyjnego mamy budowę kolejnych instalacji (carporty przy siedzibie firmy oraz farmę zewnętrzną), które jak liczymy, zaczną produkcję w 2025 r.

Obrazek użytkownika Grupa NEUCA
Grupa NEUCA

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział w spotkaniu i zachęcamy do analizy materiałów inwestorskich Grupy, w tym prezentacji i filmu. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez mail: ir[at]neuca[dot]pl.

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost