Deweloperzy odnotowują dalsze spadki w sprzedaży mieszkań
Obrazek użytkownika Wioletta Hass
12 paź 2022, 08:30

Deweloperzy odnotowują dalsze spadki w sprzedaży mieszkań, na plusie tylko ci, którzy sprzedają mieszkania instytucjom

Sytuacja największych deweloperów w Polsce po I półroczu prezentuje 35% spadek sprzedaży mieszkań r/r. Niektórzy postanowili wstrzymać całkowicie nowe inwestycje, inni je znacznie ograniczają.

Postanowiliśmy podsumować I półrocze w segmencie deweloperskim, na świecznik wzięliśmy spółki Dom Development, Atal, Echo Investment i Murapol. Sprzedaż spadła, ale wyniki wymienionych podmiotów były stabilne. Niektórzy zdecydowali się jednak wstrzymać lub ograniczyć nowe inwestycje.

W III kw. br. największe Polskie spółki odnotowały spadki sprzedaży. Wyjątkiem jest np. Murapol, który poszedł w segment PRS, wobec czego sprzedaż mieszkań wyniosła 52% więcej niż przed rokiem.

Zobacz także: Rynek nieruchomości zamarł pod względem liczby transakcji, teraz czas na spadek cen - wynika z analizy PKO BP

Stabilne półrocze w Dom Development

Grupa Dom Develpment w I półroczu utrzymała stabilną sytuację finansową. Pierwsze sześć miesięcy br. zamknęła z 575 mln zł gotówki. Odnotowała rekordowy udział klientów gotówkowych, którzy stanowili 70% ogółu przeprowadzonych transakcji. Z kolei w sierpniu wypłaciła rekordową dywidendę za 2021 r. w wysokości 268 mln zł.

W analizowanym okresie oddała 13% więcej mieszkań niż przed rokiem. Jednak w przypadku przychodów ze sprzedaży mieszkań, odnotowano 16% spadek r/r.

„Obecnie na rynku nieruchomości deweloperzy mierzą się z licznymi wyzwaniami. Przede wszystkim rosną stopy procentowe i zaostrzono kryteria oceny zdolności kredytowej. Te dwa czynniki silnie ograniczyły w II kwartale 2022 r. dostępność kredytów hipotecznych i w efekcie istotnie osłabił się popyt w segmencie popularnym na rynku nieruchomości. W Dom Development kluczową rolę odgrywa segment mieszkań o podwyższonym standardzie i dominują klienci kupujący mieszkania bez kredytu, dlatego w bieżącym roku wypadamy korzystniej niż konkurencja. Warto też zwrócić uwagę, że choć zanotowaliśmy spadek sprzedaży mieszkań rok do roku w pierwszym półroczu br., to w porównaniu kwartał do kwartału mamy wzrost z 758 sprzedanych mieszkań w I kwartale do 801 lokali w II kwartale 2022 r.” mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.

wyniki finansowe DOMŹródło: Dom Development

W ocenie Dom Development spadek cen mieszkań na rynku pierwotnym w najbliższym czasie nie nastąpi. Natomiast zauważalny jest spadek cen gruntów, potwierdzają to ostatnie zakupy dewelopera, który w I półroczy zwiększył swój bank ziemi o 5%.

„Grunty zaczynają być bardziej dostępne, sprzedający zaczynają być bardziej współpracujący w negocjacjach. Kontrakty zawierane na grunty wydają się wskazywać na trend spadkowy [...]. Wolumeny spadły i widzimy, że ceny gruntów zaczynają się obniżać” – powiedział Jarosław Szanajca. I dodał, że apetyt dewelopera zwiększenie banku ziemi jest duży, jednak na tę chwilę nieco modyfikuje on tempo zawierania umów.

W III kw. Dom Development sprzedał 18% mniej mieszkań niż przed rokiem (703), względem II kw. jest to wynik 12% słabszy. Prezes DOM skomentował wyniki spółki po wakacjach, zaznaczając, że ten okres był bardzo wymagający.

„III kwartał br. był okresem bardzo wymagającym. Tąpnięcie na rynku kredytów hipotecznych, będące efektem podwyżek stóp procentowych oraz zaostrzenia kryteriów obliczania zdolności kredytowej, w praktyce pozbawiło większość naszego społeczeństwa możliwości zakupu mieszkania. Negatywny wpływ tej sytuacji odczuli przede wszystkim deweloperzy koncentrujący się na segmencie popularnym oraz działający w mniejszych miastach.” – wyjaśnia Jarosław Szanajca.

I dodał: „Liczba transakcji zmniejszyła się, większość sprzedaży stanowiły zakupy ze środków własnych klientów, bez wsparcia kredytem hipotecznym. Inflacja oraz silny rynek najmu niezmiennie zachęcały do lokowania oszczędności w nieruchomości. Udział transakcji gotówkowych wzrósł w grupie w III kwartale do rekordowego poziomu niemal 75 proc. Warto jednak podkreślić, że wciąż obserwujemy duże zainteresowanie zakupem mieszkania, do którego w wielu przypadkach nie dochodzi ze względu na skrajnie rygorystyczne kryteria oceny zdolności kredytowej i wysokie stopy procentowe.”

Zobacz także: Oczekiwany przez opinię publiczną spadek cen mieszkań nie nastąpił i nie nastąpi w najbliższym czasie – przekonuje zarząd Dom Development

Atal obniża cele sprzedażowe

W I półroczy br. Atal przekazał niespełna 1800 lokali mieszkalnych. Skonsolidowane przychody Grupy wniosły 876 mln zł, natomiast zysk netto oszacowano na 185,2 mln zł. W związku z tym odnotowano 34% wzrost przychodów względem analogicznego okresu w 2021 r.

Podczas konferencji wynikowej prezes Atal poinformował, że spółka postanowiła obniżyć cele sprzedażowe, z planowanych 2,5 tys. do 2 tys mieszkań.

„Po wybuchu wojny, na koniec pierwszego kw. zgłaszaliśmy, że nasza szacowana sprzedaż wyniesie ok 2,5 tys. lokali. To był komunikat z kwietnia. W tej chwili szacujemy, że będzie to bliżej 2 tys. mieszkań.” – powiedział Zbigniew Juroszek prezes Atal, podczas piątkowej konferencji wynikowej.

Priorytetem dla spółki jest ukończenie rozpoczętych budów, kolejnym krokiem będzie rozbudowa istniejących osiedli. Prezes Atal zapowiedział również, że może dość do redukcji nowo planowanych inwestycji.

„Staramy się kontynuować rozpoczęte inwestycje. Osiedla składają się z wielu etapów i tam będziemy te inwestycje domykać. Może dojść do pewnej redukcji inwestycji w całkiem nowych miejscach. Ale wszystko zależy od bieżącej sytuacji i naszych możliwość, a te są obecnie bardzo dobre. Więc przez co najmniej rok czasu możemy nasza strategie realizować. Jeśli w ciągu roku sytuacja na rynku się nie zmieni, wtedy będziemy redukować inwestycje.”

Podobnie jak w spółce Dom Development, Atal skupił się mocno na zakupach gruntów. Jak wskazał, zachowanie rynku gruntów to wynik spadku popytu na nowe grunty, więc duzi deweloperzy teraz korzystają.

„Spółka wstępnie szacuje, że na nabytych w trakcie całego pierwszego półrocza 2022 r. gruntach zrealizuje w kolejnych okresach projekty deweloperskie o powierzchni użytkowej mieszkań na prawie 295 tys. m2.” – czytamy w komunikacie spółki.

„Co do zakupów gruntów, to skorzystaliśmy z tego, ze dużo nowej ziemi się pojawiło na rynku, na przetargach, obecnie, prawie nikt się nie pojawia. Przeczekaliśmy duże zainteresowanie gruntami, nie uczestniczyliśmy w tym wyścigu i kupujemy, teraz kiedy ceny gruntów spadają.” – skomentował Zbigniew Juroszek.

wyniki atal 1h22Źródło: Atal

W III kw. Atal sprzedał 376 mieszkań, co jest 66% spadkiem wobec wyników w III kw. ub.r. Porównując wyniki kwartał do kwartału spadek sprzedaży obniżył się o 36%. Na koniec września spółka posiadała 181 aktywnych rezerwacji.

Zobacz także: Atal obniża cele sprzedażowe. W 2022 roku spółka sprzeda mniej mieszkań niż zakładała jeszcze w kwietniu

W Echo Investment przychody w górę, jednak sprzedaż nowych mieszkań spadła

Według danych za I półrocze br. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 589,13 mln zł, co jest istotnym wzrostem względem 420,9 mln zł w I półroczy 2021 r. Zysk netto był wyższy o 30% i wyniósł 62 mln zł. Stan gotówki Echo Investment po pierwszym półroczy wynosi 1 mln zł.

wyniki Echo InvestmentŹródło: Echo Investment

„Utrzymujemy wysoki stan gotówki: na koniec pierwszego półrocza było to ponad 1 mld zł. Dodatkowo zmniejszyliśmy wskaźnik zadłużenia aktywów netto do ok. 30 proc., w porównaniu do 42 proc. rok wcześniej. Wszystkie te czynniki potwierdzają, że jesteśmy dobrze przygotowani do trudniejszych czasów na rynku. Wysoka pozycja gotówkowa to także możliwość monitorowania rynku w poszukiwaniu okazji rynkowych, które pozwoliłyby nam jeszcze szybciej zwiększać skalę działania.” - czytamy w raporcie spółki.

Dużą redukcję spółka odnotowała w sprzedaży mieszkań, bowiem sprzedała 40% mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadkową dynamikę zauważono również w przypadku przekazań, ponieważ w I półroczy spółka oddała 34% mniej mieszkań, czyli 755.

echo investment sprzedaz mieszkańŹródło: Echo Investment

Według wyników za III kw. spółka sprzedała 175 mieszkań, odnotowując -46% k/k i -71% r/r. Warto w tym miejscu zauważyć, że samo Echo Investment podpisało tylko 62 umowy sprzedaży, to Archicom, wrocławska spółka przejęta przez Echo, odpowiada za większą sprzedaż-113 lokali.

„Choć 2022 r. był jak dotąd wymagający dla rynku mieszkaniowego, głównie przez rosnącą inflację i niestabilną sytuację na rynku materiałów budowlanych, to dywersyfikacja naszej grupy pozwala nam elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, koncentrujemy się przede wszystkim na nabywcach gotówkowych, powiększając naszą ofertę centralnie zlokalizowanych projektów. Nasza obecna oferta jest silna i dobrze zbalansowana z popytem, co pozwala nam utrzymać ceny i marżę deweloperską” – powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Zobacz także: Wyniki Echo Investment w I półroczu 2022: przychody i zysk mocno w górę, ale liczba sprzedanych mieszkań w dół

Murapol na plusie przez inwestycje PRS

Murapol w III kw. sprzedał klientom detalicznym 701 mieszkań, natomiast klientom instytucjonalnym 574 lokale. Łączną sprzedaż firmy wyniosła 52% więcej niż przed rokiem. Nie trudno zauważyć, że głównie za sprawą transakcji PRS. W tym miejscu warto przypomnieć, że w zeszłym roku spółka nie prowadziła sprzedaży w ramach najmu instytucjonalnego.

Spółka w skali trzech kwartałów br. odnotowała niewielki spadek sprzedaży mieszkań klientom detalicznym (-10%). Mocną kartą spółki, w obliczu rosnącego kryzysu, jest posiadanie funduszu w akcjonariacie oraz inwestycje na rynku PRS.

„W skali trzech kwartałów warto zauważyć stosunkowo niewielki spadek sprzedaży mieszkań klientom detalicznym rok do roku, na poziomie poniżej 10 proc., a także dwa mocne filary biznesowe grupy. Mamy silny fundusz w akcjonariacie i stabilnego odbiorcę z rynku PRS, a w ofercie mieszkań dla klientów detalicznych sprawdzony produkt: uniwersalny i adekwatny do potrzeb, taki który sprawdza się we wszystkich naszych 15 lokalizacjach także w trudniejszych warunkach rynkowych” - skomentował prezes Nikodem Iskra.

Na koniec wrześnie Grupa posiadała bank ziemi zapewniający budowę ponad 20 tys. mieszkań.

Zobacz także: Murapol sprzedał w III kw. 1.275 mieszkań

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost