Eksport Celon Pharma mocno w górę. Rekordowe wyniki finansowe, a spółka podwaja inwestycje
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
20 mar 2019, 13:10

Rekordowe wyniki Celon Pharma, dzięki wzrostowi eksportu. W 2018 roku spółka podwoiła nakłady inwestycyjne

Celon Pharma notuje w 2018 roku rekordowe wyniki finansowe.. Wzrosty w 2018 roku zawdzięcza w głównej mierze wzrostowi eksportu produkowanych przez nią leków. Spółka podwoiła nakłady inwestycyjne względem 2017 roku i odnotowała spadek pozycji gotówkowej. Mimo spadków gotówka w spółce na koniec 2018 roku pozostaje na bezpiecznym poziomie 148 mln zł przy braku zadłużenia.


Wybrane wyniki finansowe Celon Pharma w latach 2017-2018

(mln zł)20172018
Przychody ze sprzedaży107,1125,2
Zysk operacyjny26,035,6
Zysk netto25,629,7

Przychody spółki wzrosły o 17% do 125,2 mln zł w 2018 rok względem roku poprzedniego. Największy udział w przychodach miała sprzedaż leków gotowych na terenie Polski, których wartość wyniosła 94,6 mln zł. Co ciekawe była ona niższa w porównaniu do 2017 roku o około 5 mln zł. Lekiem odpowiadającym za największą wartość uzyskanych przychodów był Salmex (62%), Ketrel (20%) oraz Valzek (10%). Z kolei ponad 3-krotnie do 21,6 mln zł wzrosła wartość eksportu gotowych leków. Dodatkowo spółka w ubiegłym roku otrzymała ponad 5 mln zł z tytułu udzielonych praw dla leku Salmex, co wynikało ze spełnienia kamieni milowych ujętych w umowach dystrybucyjnych. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach Celon Pharma również ma możliwość odnotowywania przychodów z tego źródła.

Struktura przychodów ze sprzedaży leków gotowych na terenie RP w latach 2018 – 2017

leki

Źródło: Celon Pharma S.A.

Suma kosztów operacyjnych wyniosła 92,6 mln zł wobec 86,2 mln zł rok wcześniej. Dynamika ich wzrostów (7,5%) i była znacznie wolniejsza od dynamiki przychodów (17%). Dzięki temu zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 10,6 mln zł do 35,6 mln zł. Na poziomie zysku netto 29,7 mln zł wobec 25,6 mln zł, wzrost na korzyść 2018 roku już jednak nie jest tak duży, gdyż wyniósł 4,1 mln zł. Na mniejszy różnicę wpłynęło m.in.: rozpoznanie o ok. 1 mln zł większej r/r zmiany stanu podatku odroczonego, niższe odsetki o ok. 2 mln zł r/r oraz wyższe koszty finansowe o ok. 1,1 mln zł r/r. Zysk netto przypadający na jedną akcję wyniósł 0,66 zł.

Zobacz także: Akcje Celon Pharma najwyżej w historii. FDA zatwierdziło lek na depresję Johnsona

Pozycja gotówkowa Celon Pharma

W ciągu 2018 roku konta bankowe Celon Pharma zostały odchudzone o 56,3 mln zł. Mimo to nadal znajduje się na nich bardzo dużo środków pieniężnych. Na koniec 2018 r. spółka miała 148 mln zł. Najważniejszym źródłem wydatków gotówki jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowe Celon Pharma . Widać to doskonale w ostatnim bilansie po stronie aktywów, w których środki trwałe w budowie były już wycenione na 44 mln zł wobec 2,6 mln zł rok wcześniej. Wartość wszystkich wydatków inwestycyjnych w całej firmie była blisko dwukrotnie wyższa niż w 2017 roku i wyniosła 73,1 mln zł. Głównym źródłem ich finansowania były właśnie posiadane środki własne. Spółka bowiem nadal stroni o od zaciągania kredytów i pożyczek.

Ze środków pozyskanych z emisji spółka wydała już ok. 100 mln zł

We wrześniu 2016 r. Celon Pharma wyemitowała 15 mln akcji po cenie emisyjnej 16,33 zł. Z tego tytułu do spółki wpłynęło 245 mln zł. Inwestorzy biorący udział w emisji na pewno tego nie żałują, gdyż obecnie akcje są notowane po ok. 47 zł, czyli o blisko 200% więcej.

Kapitalizacja Celon Pharma przekroczyła już 2 mld zł i jest na najwyższym poziomie w swojej historii. Najbardziej wartościowymi aktywami spółki są prowadzone projekty badawcze nad nowymi lekami innowacyjnymi. Jest ich aktualnie 12 w ramach 4 obszarów terapeutycznych – onkologia neuropsychiatria, choroby zapalne i metabolizm. Najbardziej zaawansowanym projektem jest Esketamina, która ma zostać repozycjonowana w leczeniu depresji lekoopornej. Projekt ten jest obecnie w II fazie klinicznej. W kolejnych kwartałach spółka zamierza wprowadzić kolejne projekty leków innowacyjnych do fazy klinicznej. Warto w tym miejscu podkreślić, że każdy kolejny etap rozwoju projektu, wpływa wyraźnie na wzrost jego potencjalnej wartości.
 

Portfolio projektów nowych leków Celon Pharma

portfolio

Zobacz także: Maciej Wieczorek - Celon Pharma łączy w sobie najważniejsze cechy spółki o dużym potencjale wartościowym

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.