Biznes Allegro w tym roku urośnie o 15-20%, zapowiada zarząd. Pomimo aktywności Amazon, Ebay i Shopee liczba kupujących rośnie
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
27 maj 2022, 12:34

Biznes Allegro w tym roku urośnie o 15-20%, zapowiada zarząd. Pomimo aktywności Amazon, Ebay i Shopee liczba kupujących wciąż rośnie

Allegro w I kw. 2022 r. zanotowało spadek skorygowanej EBITDA o 14% do 463 mln zł, a zysku netto był niższy o 38% i wyniósł 167 mln zł. Spółka mimo słabego początku roku, optymistycznie patrzy na dalszą część roku.

Przychody ze sprzedaży Allegro w I kw. 2022 r. wzrosły o 15% i wyniosły 1,4 mld zł. Największy wpływ na wzrost przychodów miał rosnący wskaźnik GMV (+13%), czyli wartość sprzedaży brutto. Nieco szybciej, bo o 21% rosły przychody z usług reklamowych, ale one mają niecałe 9% udziału w sumie przychodów. Przy ocenie dynamiki przychodów w ujęciu rok do roku, warto pamiętać o efekcie wysokiej bazy porównawczej, gdyż w dużej części I kw. 2021 r. trwał lockdawn, a jego efektem była większa skłonność do zakupów przez internet. Dużo szybciej od przychodów rosły koszty operacyjne, bo o 41%. Najmocniej rosły koszty dostawy netto (43%), które mają największy udział w strukturze kosztów.

Zobacz także: Sprzedaż Amazona rośnie wolniej niż inflacja. Spółka przeinwestowała w okresie hossy - ocenia analityk Saxo Bank

Wzrost tej pozycji jest pochodną większej skali wysyłek w ramach Allegro Smart. Wśród innych, znaczących kosztów rosły koszty pracownicze (+42%), co jest spowodowane głównie wzrostem zatrudnienia o ok. 30% r/r, czy też koszty usług marketingowych (+30%). Zyskowność Allegro na poziomie skorygowanej EBITDA była niższa o 14% r/r i wyniosła 463 mln zł. Na poziomie zysku netto wynik był o 38% niższy i wyniósł 167 mln zł. Na tle konsensusu rynkowego, poziom przychodów wypadł zgodnie z oczekiwaniami, a wykazany zysk netto był o 10% niższy. Spółka w raporcie jako główny czynnik pogorszenia zyskowność wskazała ponoszenie wyższych kosztów związanych z przyszłym rozwojem sprzedaży i skali działalności.


a3

Źródło: Allegro.pl
 

Liczba kupujących na Allegro wciąż rośnie

Wśród wskaźników operacyjnych określających tempo rozwoju Allegro, warto wskazać niewielki wzrost aktywnych kupujących, mimo bardzo dużej już penetracji rynku polskiego i aktywność ze strony światowych konkurentów (Amazon, Ebay, Shopee), choć ta aktywność została określona przez zarząd jako bardzo ograniczona. Wartość GMV przypadająca na jednego kupującego była wyższa o 14%, co jest dynamiką przewyższającą inflację. Symbolicznie wzrosła średnia prowizja od sprzedaży (tzw. Take Rate), która wyniosła 10,46%. Wyraźne wzrosty widać w najważniejszych inicjatywach prorozwojowych takich jak Allegro Pay, rozszerzenie Allegro Smart, rozwój własnej sieci paczkomatów, Allegro Biznes czy Allegro.com.

a4

Źródło: Allegro.pl

Allegro przyznało, że spadek skorygowanej EBITDA (i w konsekwencji zysku netto), był efektem wolniejszego wzrostu GMV względem ponoszonych, wyraźnie wyższych kosztów operacyjnych. Wskaźniki rentowności uległy poprawie stopniowo w trakcie trwania I kwartału m.in. po zwiększeniu od lutego współfinansowania wysyłek przez sprzedających w programie Allegro Smart. Najsłabszym wynikowo miesiącem był styczeń, a przez pozostałe miesiące kwartału rentowność się poprawiała. Wybuch wojny w Ukrainie przez pierwszy tydzień był odczuwalny przez Allegro w pogorszeniu zachowań zakupowych konsumentów. Spółka szacuje, że spadek popytu z tego tytułu mógł wynieść ok. 140 mln zł, czyli 1,45 p.p. wzrostu.

Zobacz także: Wall Street wciąż wierzy w Amazona, choć monitorowany przez Saxo Bank koszyk spółek e-commerce spadł od początku roku 47%

Skokowy wzrost długu netto po dużej akwizycji

Finalizacja przejęcia Grupy Mall / WE DO, która nastąpiła w pierwszym dniu kwietnia br., spowodowała znaczny wydatek przede wszystkim zgromadzonej na ten cel gotówki. Odbiło się to na zwiększeniu długu netto do 6,5 mld zł, co na tle skorygowanej EBITDA daje wskaźnik 3,26 wobec 1,86 przed zapłatą. Łączny koszt tej akwizycji miał wynieść 881 mln euro z czego nieco ponad połowa została zapłacona gotówką w kwocie 476,5 mln euro (ok. 2,2 mld zł). Pozostała część została pokryta emisją akcji o wartości 1,88 mld zł na rzecz sprzedających, którzy po transakcji posiadają 3% akcji Allegro. Wartość tego pakietu z dnia transakcji (01.04.2022) wynosiła ok. 1,18 mld zł, a obecnie jest on warty rynkowo ok. 0,77 mld zł.


a1

Źródło: Allegro.pl

Dzięki zakończeniu tej jakże kluczowe inwestycji, Allegro niemal podwoiło swoją ekspozycję rynkową o kolejne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza to, że Allegro działa obecnie na rynkach, gdzie żyje ok. 70 mln ludzi, a wcześniej „ograniczała” się praktycznie tylko do rynku polskiego. To oznacza wręcz strategiczny ruch ze strony spółki wyjścia na rynku zagraniczne, dzięki czemu staje się numerem jeden w swojej branży w tej części Europy. Konsolidacja wyników przejętych spółek rozpocznie się 1 kwietnia br., a więc od drugiego kwartału. W raporcie finansowym Allegro zostały zamieszczone najważniejsze dane finansowe przejmowanych podmiotów.

Zobacz także: Allegro ocenia wpływ konkurencji w Polsce jako bardzo ograniczony


a2

Źródło: Allegro.pl

Z kluczowych danych za ostatnie 12 miesięcy kończących się w marcu br., należy wymienić wskaźnik GMV w wysokości ok. 4 mld zł, co stanowi ok. 9% GMV samego Allegro. Natomiast skorygowana EBITDA była ujemna i wyniosła -96 mln zł. Allegro przy przejęciu Grupy Mall / WE DO spłaciło całe zadłużenie tych podmiotów, z czego dług bankowy wynosił niespełna 0,4 mld zł. Przy księgowym rozliczeniu transakcji na dzień 1 kwietnia 2022 r., sama wartość przejętych aktywów netto wyniosła 154,5 mln zł, a cena nabycia to 3,6 mld zł (ujmuje m.in. wartość godziwą wyemitowanych akcji dla sprzedających). Kwota 3,6 mld zł obecnie odpowiada ok. 15% wyceny rynkowej całego Allegro. Ocena atrakcyjności zapłaconej ceny (i jej struktury) należy już indywidualnie do inwestorów, choć ciężko nie odnieść wrażenia, że spory wpływ na cenę nabycia mogło mieć po prostu przejęcie udziałów rynkowych i zajęcie pozycji lidera w regionie. Oczekiwana przez kierownictwo przejętej grupy strata na poziomie skorygowanej EBITDA ma wynieść 80-120 mln zł w ciągu 9 miesięcy kończących się na grudniu br.
 

Kurs akcji Allegro od początku roku

Allegro

Allegro zaktualizowało oczekiwania na rok 2022

Allegro systematycznie publikuje cele dynamik wzrostowych dla najważniejszych pozycji wynikowych. Zaktualizowane tempo wzrostu GMV na ten rok, spółka obecnie szacuje na przedział 15-20% (wcześniej 20%). Podczas telekonferencji, przedstawiciel zarządu Allegro stwierdził, że w maju dynamika GMV sięga wysokich kilkunastu procent i spodziewa się przyspieszenia wzrostu sprzedaży GMV w kolejnych miesiącach. Wartość przychodów również została obniżona z 30% do przedziału 25-30%. Z kolei dynamika wzrostu skorygowanej EBITDA pozostała bez zmian w przedziale 10-15%. Względem pierwotnych planów zostały zmniejszone inwestycje o ok. 25 mln zł, co zostało uzasadnione niższym, spodziewanym tempem przychodów. Poniższe oczekiwania nie ujmują efektu konsolidacji przejętej Grupy Mall i WE DO.

Zobacz także: Wyniki Allegro w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP

a5

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.