Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. | StrefaInwestorow.pl

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Karty podstawowe

51.90
-1.60
-2.99%
2018-05-18
Poprzednia wartość: 
53.50
Otwarcie: 
52.90
Wolumen: 
3.31 tys.
Zasięg dzienny: 
52.90
 - 
51.10
Obrót: 
171.34 tys.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. jest jedyną kopalnią eksploatującą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Kopalnia "Bogdanka" została zlokalizowana w Centralnym Rejonie Węglowym (CRW) położonym w północno-wschodniej, najlepiej rozpoznanej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Pod względem geograficznym Centralny Okręg Węglowy leży w granicach Polesia Lubelskiego, a tylko niewielkie jego fragmenty przechodzą na Wyżynę Lubelską. Pod względem administracyjnym kopalnia "Bogdanka" położona jest w województwie lubelskim, na obszarze gminy Puchaczów. Kopalnia Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego "Puchaczów V" o powierzchni około 73 km2. W obszarze tym spośród 18 bilansowych pokładów węgla kamiennego, znajdujących się pod nadkładem od 650 m do 730 m, do eksploatacji, wytypowano 8 pokładów o zasobach przemysłowych. Kopalnia posiada koncesję na eksploatacje 4 pokładów oznaczonych numerami: 382, 385, 389 i 391. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w pokładach 382 i 385/2, a w pokładzie 391 w 2012 roku rozpoczęto drążenie wyrobisk przygotowawczych z planami uruchomienia pierwszej ściany w roku 2014. Obszar górniczy kopalni podzielony jest na trzy rejony eksploatacyjne, rejon główny w Bogdance oraz peryferyjne w Nadrybiu i Stefanowie. W każdym z rejonów znajduje się para szybów: wdechowy i wentylacyjny. Kopalnia posiada dwa szyby wydobywcze wyposażone w urządzenia wyciągowe skipowe zlokalizowane w Bogdance oraz nowy oddany do użytkowania w 2011 roku w Stefanowie.