LW Bogdanka SA | StrefaInwestorow.pl

LW Bogdanka SA

Karty podstawowe

37.7500
-1.8000
-4.55%
2021-09-17
Poprzednia wartość: 
39.5500
Otwarcie: 
38.6000
Wolumen: 
325.45 tys.
Zasięg dzienny: 
40.9000
 - 
37.5000
Obrót: 
12.73 mln

Spółka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży m.in.: pod względem wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Węgiel kamienny energetyczny oferowany przez spółkę stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. LW Bogdanka należy do Grupy Kapitałowej Enea.