Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Saxo Bank uznany jako instytucja istotna dla systemu finansowego przez duński Urząd Nadzoru Finansowego

Saxo Bank został uznany za instytucję istotną dla systemu finansowego SIFI (Systemically Important Financial Institution) przez duński Urząd Nadzoru Finansowego (FSA). To ważne wydarzenie, które umacnia rolę Saxo Banku w systemie finansowym i stanowi potwierdzenie zaangażowania banku w pełnienie roli zaufanego usługodawcy dla klientów, partnerów i innych interesariuszy na różnych rynkach.

Akcje spółek, w których kobiety są na stanowiskach kierowniczych przynoszą ponadprzeciętne zyski, wynika z analizy Saxo Banku

SIFI, czyli systemowo istotna instytucja finansowa, to termin coraz częściej pojawiający się w dyskusjach dotyczących globalnego systemu finansowego. Określa on instytucje, zwykle banki, które są tak duże i związane z tak wieloma innymi instytucjami, że ich upadek mógłby doprowadzić do poważnych zakłóceń w całym systemie finansowym.

Oznaczenie SIFI dotyczy instytucji finansowych, które odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu stabilności i prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego. Status bycia takim podmiotem z jednej strony zwiększa bezpieczeństwo samej firmy i jej klientów, ale z drugiej strony powoduje, że wymagane jest od niej przestrzeganie najwyższych standardów prowadzenia działalności.

Akcje Meta i Amazon mogą wzrosnąć o 20% dzięki technologicznym innowacjom. Wall Street wierzy w potencjał sztucznej inteligencji

Saxo Bank zobowiązuje się przestrzegać rygorystycznych standardów jako instytucja SIFI

Marcin Ciechoński, dyrektor marketingu Saxo Banku w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla: „Wpis na listę SIFI podkreśla naszą integralną pozycję. Wspieramy ponad milion klientów, a także inne banki, fintechy, brokerów, podmioty zarządzające aktywami i innych uczestników rynku, dla których stabilność i zaawansowane rozwiązania technologiczne są istotne”. Dodaje także: „To jest ważny krok w kwestii bezpieczeństwa. Środki gromadzone w Saxo Banku, których wartość aktywów naszych klientów przekroczyła niedawno 100 mld USD, są przechowywane w Danii i objęte ochroną, podobnie jak środki każdego innego klienta w kraju, dzięki Duńskiemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który chroni je do kwoty 100 tysięcy EUR. Warto również podkreślić, że Dania posiada rating AAA”.

W 2010 roku na szczycie G20 w Seulu postanowiono stworzyć listę takich instytucji oraz opracować zasady nadzoru nad nimi. Komitet bazylejski Financial Stability Board zajmuje się teraz określeniem tych zasad, a ich wdrożenie ma na celu minimalizację ryzyka systemowego dla całego globalnego systemu finansowego. 

Walka o Biały Dom: jak prezydenci Donald Trump i Joe Biden wpływają na amerykańską gospodarkę

Wprowadzenie kwalifikacji instytucji finansowych jako systemowo istotnych (SIFI) miało na celu uniknięcie powtórki kryzysu finansowego z 2008 roku. W ramach tego przepisu, Rada Nadzoru Stabilności Finansowej (FSOC) w USA otrzymała uprawnienia do nadawania takiego statusu bankom i innym instytucjom finansowym. Wpisanie na listę SIFI wiąże się z dodatkowymi wymaganiami regulacyjnymi i zaostrzonym nadzorem, mającymi na celu zapobieżenie „zbyt dużym, złożonym i powiązanym ze sobą" instytucjom upadłości. Jedną z firm, która dołączy po niezbędnych procedurach do tej listy, jest Saxo Bank.

GlobalConnect GPW wprowadza kolejne spółki zagraniczne. Umożliwi handel kolejnymi trzema spółkami z Niemiec

Ochrona konsumentów i rola Saxo Banku w utrzymaniu funkcjonalności ekosystemu finansowego

Kim Fournais, dyrektor generalny i założyciel Saxo Banku, wyraża dumę z przekształcenia Saxo Banku w solidną instytucję przez ostatnie 30 lat. Podkreśla, że osiągnięcie to zostało możliwe dzięki doskonałej obsłudze klientów i partnerów. Fournais mówi: „To jest świadectwo naszego solidnego i odpornego modelu biznesowego oraz faktu, że udało nam się stworzyć wspaniałą kulturę wśród naszych pracowników. To przede wszystkim zasługa ekspertyzy naszych wyjątkowych pracowników, a także zaufania, jakim obdarza nas rosnąca liczba klientów i partnerów z całego świata, którzy codziennie powierzają nam swoje aktywa, gotówkę i korzystają z naszych platform do handlu na globalnych rynkach kapitałowych i inwestowania na świecie”.

Przyjęcie oznaczenia SIFI zobowiązuje Saxo Bank do utrzymania stabilności finansowej i funkcjonalności ekosystemu finansowego, a także do ochrony konsumentów poprzez przestrzeganie najwyższych standardów. To oznaczenie wraz z najnowszym ratingiem inwestycyjnym (BBB z pozytywną perspektywą) przyznanym przez S&P potwierdza zaangażowanie Saxo Banku w utrzymanie silnej pozycji finansowej i strategicznego trendu wzrostowego.

Europejskie spółki z sektora obronności mają dalej przed sobą mocne perspektywy wzrostu – oceniają analitycy Saxo Bank

udostępnij: