Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Wyniki dużych amerykańskich banków poniżej oczekiwań analityków. Główny powód – jednorazowe opłaty

Choć wyniki czołowych banków za ostatni kwartał 2023 r. okazały się w większości niższe od przewidywań rynkowych, sytuacja instytucji finansowych wcale nie jest taka zła, na jaką wygląda. Spółki w głównej mierze zostały obciążone jednorazowymi opłatami, bez których wyniki okazałyby się dużo lepsze.


W piątek swoje wyniki za 4Q23 pokazały największe banki USA: JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo i Bank of America. W przypadku większości z nich raporty pokazały słabsze dane od oczekiwań, jednakże u podstaw takiej sytuacji leżały przede wszystkim jednorazowe opłaty mocno przysłaniające prawdziwe rezultaty działalności tych banków. Swoje wyniki pokazał także największy na świecie fundusz inwestycyjny BlackRock.

Zobacz także: Biedronka traci dynamikę wzrostu, ale pozostaje liderem. Akcje Dino reagują spadkiem

JPMorgan Chase z mocniejszą prognozą na następny rok 

Największy bank na amerykańskim rynku pokazał za 4Q23 przychody w wysokości 38,6 mld $ (+17% r/r). Wzrost przychodów okazał się nieco mniejszy niż przewidywali analitycy (szacunkowo spodziewano się 39,6 mld $ przychodów). Większą różnicę można zaobserwować w zysku netto, który za 4Q23 wyniósł 9,3 mld $ (-15% r/r), co przełożyło się na 3,04 $ zysku na akcję (wobec przewidywanych 3,58 $). 

Spadek zysku netto i tak duża różnica między szacunkami analityków a wynikami była spowodowana przede wszystkim ogromnymi jednorazowymi opłatami, jakie bank zapłacił w tym kwartale. Najmocniej wyniki obciążyła wpłata do Federal Deposit Insurance Corporation (amerykańskiego funduszu gwarancyjnego depozytów), który odnotował bardzo wysokie koszty związane z upadkami banków z początku marca tego roku. Opłata ta w przypadku JPMorgan Chase wyniosła 2,8 mld $. 

Do tego bank zawiązał rezerwę wynoszącą 2,8 mld $ na utracone kredyty, zaraportował także 743 mln $ straty netto wynikające z aktualizacji wartości instrumentów finansowych. 

 4Q23 (mld $)Szacunki analityków (mld $)
Przychody38.639.6
Zysk netto9.310.5
Zysk na akcję3.04 $3.58 $

Łącznie opłaty i aktualizacje wartości zmniejszyły zysk na akcję o 0,93 $. Tym samym skorygowany EPS o zdarzenia jednorazowe wyniósł 3,97 $, co oznacza wyższy wynik od szacunków analityków o ponad 23%.  

Bank także poinformował, że spodziewa się 90 mld $ marży odsetkowej w 2024 r., co przewyższyło dotychczasowe przewidywania analityków o 3,5 mld $. Taka prognoza wlicza już sześć potencjalnych obniżek stóp procentowych przez FED w tym roku.

Zobacz także: Obligacje USA w 2024 roku. Trzy scenariusze rynkowe od których będzie zależeć oprocentowanie

Citigroup raportuje stratę netto za 4Q23 

Citi osiągnęło w ostatnim kwartale 2023 r. 17,4 mld $ przychodów (-3% r/r), co stanowi niższy poziom od przewidywań analityków wynoszących 19,1 mld $. Na poziomie wyniku netto bank zaraportował stratę -1,8 mld $. 

 4Q23 (mld $)Szacunki analityków (mld $)
Przychody17.419.1
Zysk (strata) netto-1.82.18
Zysk na akcję-1.16 $0.82 $

Podobnie jak w przypadku pozostałych dużych amerykańskich banków, rozjazd na wyniku netto wynika z wysokich obciążeń jednorazowych, które spółka poniosła w tym kwartale. Co ciekawe, w przypadku Citigroup wpływ obciążeń był na tyle duży, że spółka poinformowała już o tym na tydzień przed oficjalnymi wynikami. Opłata na FIDC wyniosła Citi 1,7 mld $. Do tego doszły odpisy wynikające ze wzrostu ryzyka w Rosji i Argentynie w wysokości 1,3 mld $, straty wynikające z dewaluacji argentyńskiego peso wynoszące 880 mln $ oraz koszty restrukturyzacji wynoszące 780 mln $.

Po skorygowaniu zysku netto o te wszystkie jednorazowe wydarzenia zysk na akcję Citi wyniósłby 0,84 $, zamiast straty -1,16 $. 

Zobacz także: W co inwestować w 2024 roku - portfel dla rynkowych optymistów i pesymistów

Wells Fargo zapowiada niższą od oczekiwań marżę odsetkową za 2024 r. 

Przychody Wells Fargo za 4Q23 wyniosły 20,5 mld $ (+2% r/r oraz jedynie 0,2 mld $ wyżej od oczekiwań analityków). Zysk netto za kwartał wyniósł 3,45 mld $ (+9% r/r oraz o -12% niżej niż prognozy analityków).

 4Q23 (mld $)Szacunki analityków (mld $)
Przychody20.520.3
Zysk netto3.453.89
Zysk na akcję0.86 $1.04 $

W przypadku Wells Fargo opłata do FDIC wyniosła 1,9 mld $. Do tego doszły także 969 mln $ wydatków na odprawy, a także odpisy na rezerwę na utratę kredytów w wysokości 1,28 mld $. Odpisy wzrosły w stosunku do poprzedniego roku prawie o 30%, co zostało negatywnie odebrane przez inwestorów. Wszystko to obniżyło EPS spółki o 0,60 dolara. Po skorygowaniu EPS o wszystkie koszty i dodatkowe zyski z nadpłaconego podatku EPS wyniósłby 1,27 $, co stanowiłoby o 22% wyższy wynik od oczekiwań analityków.

Ze względu na prawdopodobne ostudzenie inflacji w 2024 r. spółka obniżyła swoje prognozy dotyczące marży odsetkowej za następny rok, przewidując że przychody będą niższe o ok. 7-9% niż w 2023 r. Mimo wyceniania przez rynek obniżek stóp procentowych przez FED, taka prognoza została odebrana przez inwestorów negatywnie. 

Zobacz także: ETF dotyczący bitcoina zatwierdzony przez SEC. Rynkowe oczekiwania zostały spełnione

Bank of America z gorszymi wynikami w stosunku do poprzedniego roku

BofA pokazał za 4 kwartał zeszłego roku 22 mld $ przychodów (-4% r/r). Obciążony jednorazowymi wydarzeniami zysk netto wyniósł jedynie 3,1 mld $ (-56% r/r). Zysk na akcję spadł do 0,35 $ (wobec oczekiwanego poziomu 0,65 $). 

 4Q23 (mld $)Szacunki analityków (mld $)
Przychody2224
Zysk netto3.15.19
Zysk na akcję0.35 $0.65 $

Po oczyszczeniu z opłaty do FIDC wynoszącej 2,1 mld $, oraz pozostałych wydarzeń jednorazowych bank uzyskał 0,7 $ zysku na akcję. Choć jest to wynik przewidywany przez analityków, tak wciąż oznacza spadek w stosunku do poprzedniego roku o -18%. 

CEO spółki zapewnił w trakcie konferencji wynikowej, że dzięki kontroli kosztów BofA mógł pozwolić sobie na kontynuowanie inwestycji w kluczowych segmentach. Duża płynność i mocny bilans ma, jego zdaniem, pozwolić na utrzymanie rozsądnych poziomów wzrostów w następnym roku. 

Zobacz także: Bank Światowy prognozuje, że średni wzrost gospodarczy na świecie w 2024 roku będzie dalej spadał

BlackRock przebija oczekiwania i dokonuje akwizycji w wysokości 12,5 mld $

Piątkowym zwycięzcą wydaje się BlackRock, który w przeciwieństwie do banków nie mierzył się w zeszłym kwartałem z tak dużą liczbą jednorazowych opłat i korekt. Spółka ma również powody do dumy, gdyż pod koniec roku 2023 jej wartość AUM (Assets Under Management – zarządzanych aktywów) przekroczyła 10 bln $. 

Fundusz zaraportował 4,63 mld $ przychodów (+7% r/r). Wynik EBIT wzrósł do 1,585 mld $ (+11% r/r), a zysk netto wyniósł 1,375 mld $ (+9% r/r). Wszystkie te wartości okazały się wyższe od przewidywań analityków. 

 4Q23 (mld $)Szacunki analityków (mld $)
Przychody4.634.57
Zysk netto1.381.29
Zysk na akcję9.15 $8.71 $

Spółka poinformowała, że odnotowała dopływ kapitału do zarządzanych przez nią ETFów w wysokości 186 mld $. Co więcej w samym 2023 r. BlackRock założył 19 nowych ETFów, w tym pierwszy fundusz replikujący Bitcoina. Spółka zapowiedziała dalszy rozwój na tym polu, sugerując, że fundusze ETF obejmą coraz bardziej zróżnicowane aktywa.

Poza świetnymi wynikami, BlackRock poinformował o przejęciu Global Infrastructure Parneters., jednego z czołowych prywatnych funduszy inwestujących w infrastrukturę.  Kwota transakcji wynosi ok. 12,5 mld $. Planowo ma ona zostać sfinalizowana w 3 kwartale 2024 r. 

Zobacz także: Solidne zwieńczenia 2023 r. Rynki kończą grudzień na plusie

udostępnij: