Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

TGE reaguje na wzrost mocy w OZE. Nowe produkty usprawnią handel w okresie największego popytu na energię

Towarowa Giełda Energii (TGE) reaguje na rosnący udział OZE w rynku energetycznym i istotnie modyfikuje swoją ofertę. Zmiany pozwolą usprawnić handel produktami energetycznymi w okresach, gdy popyt na energię jest największy.


Rosnący udział OZE zmienia rynek energetyczny

W Polsce stopniowo rośnie udział odnawialnych źródeł energii. W 2022 roku byliśmy trzecim największym unijnym rynkiem pod względem inwestycji w fotowoltaikę. Uruchomiliśmy elektrownie PV o mocy około 4,5 GW. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec ubiegłego roku całkowita moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce wzrosła do 12,2 GW i to mimo pogorszenia się otoczenia regulacyjnego (chodzi o wprowadzenie Net-billingu).

Jeśli chodzi o energetykę wiatrową to w ubiegłym roku oddano 1,5 GW nowych mocy (mimo nowelizacji ustawy wiatrakowej większość terytorium państwa pozostaje wyłączone dla nowych projektów wiatrowych). Uwzględniając farmy morskie i lądowe w 2022 r. posiadaliśmy 8 GW zainstalowanych mocy.

Widać więc, że OZE szybko się rozwijają, a mogłyby to robić jeszcze szybciej gdyby nie ograniczenia regulacyjne i „wąskie gardła” takie jak stan sieci. Jak na dłoni widać rosnącą liczbę zleceń redukcji mocy dla OZE zlecanych przez operatora sieci przesyłowych tj. PSE.

TGE reaguje na zmiany rynkowe wywołane rozwojem OZE

Trwająca transformacja energetyczna znajduje również odzwierciedlenie na Towarowej Giełdzie Energii. Szybki rozwój OZE wymaga nowych produktów na rynku energii elektrycznej, które są właśnie wprowadzane.

Jak informuje TGE: „Obecnie stosowane produkty 24-godzinne BASE oraz 15-godzinne profile szczytowe PEAK mogą być niewystarczające, aby sprostać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom rynku.” Zastanówmy się dlaczego?

Po pierwsze, w godzinach szczytu wieczornego, kiedy energia słoneczna jest niedostępna, istnieje potrzeba zapewnienia energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Dlatego potrzebne są elastyczne produkty terminowe, które są w stanie dostosowywać się do dynamicznych potrzeb systemu.

Po drugie, w kontekście samodzielnej produkcji energii przez konsumentów z energii odnawialnej, istnieje również potrzeba produktów, które uwzględniają nadmiarową energię wprowadzaną do sieci przez indywidualne instalacje fotowoltaiczne. Takie produkty mogą wspierać rozwój samodzielnej produkcji energii i zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej.

TGE dostosowuje swoją działalność do rosnącej liczby OZE. "Nowe instrumenty terminowe"

Co z tego wynika?

Aby zapobiec ryzyku cenowemu w godzinach szczytu i niestabilności generacji OZE, istotne jest wprowadzenie mechanizmów zarządzania ryzykiem, takich jak kontrakty na różnicę w cenie (CFD) i systemy regulacji i równoważenia rynku. Dzięki nim można skutecznie integrować nowe źródła energii do istniejącego systemu energetycznego.

Stąd decyzja TGE o wdrożeniu istotnych zmian w jej ofercie. Nowe rozwiązania o nazwach lowPeak i highPeak mają na celu usprawnienie handlu produktami energetycznymi w okresach szczytowych, czyli w godzinach, gdy popyt na energię jest największy. Przyniosą one kilka korzyści, takich jak poprawa płynności rynku w tych godzinach, zmniejszenie kosztów i ryzyka związanych z zabezpieczaniem kontraktów oraz większą elastyczność przy zabezpieczaniu krótkoterminowych produktów.

Alert europejski: ruszają konsultacje ws. technologii wychwytywania i magazynowania CO2

Tagi

udostępnij:
0