5 powodów, dlaczego PCC Exol może dalej poprawiać wyniki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
12 paź 2016, 06:58

5 powodów, dlaczego PCC Exol może dalej poprawiać wyniki

W ramach cyklu Biznesy Spółek Giełdowych #BSGPL przyglądamy się obecnie spółce PCC Exol, która w ostatnich czterech latach ponad dwukrotnie zwiększyła przychody, sześciokrotnie zyski operacyjne i kilkanaście razy zysk netto. Obecnie jest największym producentem surfaktantów w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy to oznacza, że spółka osiągnęła granice rozwoju? Sprawdziliśmy, jak PCC Exol dotarł do obecnego poziomu i znaleźliśmy kilka solidnych powodów, które dają potencjał do dalszego dynamicznego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Powód 1: Świadoma zmiana modelu biznesowego i nowe produkty

PCC Exol wytwarza surfaktanty, czyli surowce używane do produkcji takich wyrobów jak środki do higieny osobistej, środki czyszczące, czy kosmetyki. Spółka sprzedaje swoje produkty do największych firm kosmetycznych w kraju i za granicą. Surfaktanty mają również wiele zastosowań przemysłowych, Spółka sprzedaje produkty do największych firm kosmetycznych w kraju i za granicą. a produkty PCC Exol mają zastosowanie w niemal każdej dziedzinie przemysłu.

Od kilku lat, spółka kładzie nacisk na rozwój własnego działu badań i rozwoju (R&D). Wiąże się to ze zmianą modelu biznesowego PCC Exol. Od 2013 roku spółka koncentruje się na rozwoju oferty wyrobów specjalistycznych skierowanych do firm, które mają bardzo duże wymagania.

Od 2013 roku PCC Exol kładzie coraz większy nacisk na wytwarzanie
Od 2013 roku spółka koncentruje się na rozwoju oferty wyrobów specjalistycznych skierowanych do firm, które mają bardzo duże wymagania. Dzięki temu z roku na rok wypracowuje coraz lepsze marże.

Systematyczne i stopniowe przejście z produkcji masowej na produkty specjalistyczne znajduje się w początkowym etapie rozwoju. Spółka jednak już teraz bardzo szybko rozszerza gamę dostępnych produktów. Wchodząc na giełdę PCC Exol prezentowała 2-3 nowe produkty rocznie. W 2014wprowadzono już ponad 20 nowych produktów. Podobnie było też w 2015 r. Prawdopodobnie na koniec tego roku spółka będzie mogła pochwalić się 40-50 nowymi produktami (do dziś, tylko w ciągu ostatnich 6 miesięcy w tym roku, wdrożono już 25 nowych opracowań i specyfikacji).

Już widać efekty: wzrost przychodów i marży

Obecnie w PCC Exol większość przychodów nadal generuje masowa produkcja surfaktantów, ale udział produktów szytych na miarę jest coraz większy. Wprowadzenie nowej strategii przełożyło się na poprawę przychodów. Od 2012 roku do dziś przychody wzrosły z 406 mln zł do 528 mln zł (licząc za ostatnie 12 miesięcy). Zysk ze sprzedaży w tym czasie wzrósł jeszcze szybciej: z 23 mln zł do 36 mln zł (czyli o 56%). Zaś zysk netto z 3 mln zł do 21 mln zł (o 527%). Tutaj najbardziej widać efekty nowej strategii i koncentrację na produktach specjalistycznych, a co za tym idzie, wysokomarżowych. Świadczy to o tym, że spółka potrafi się rozwijać i robi to skutecznie.

 II kwartał 2016 r. (ostatnie 12 miesięcy)2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.
Przychody ze sprzedaży527 970514 848511 032466 670406 897222 364
Zysk ze sprzedaży36 62731 12719 62520 83323 4515 615
Zysk netto21 61814 7454 0269 1073 4461 325

Tabela 1. Przychody i zysk ze sprzedaży oraz zysk netto spółki PCC Exol od 2011 roku w tys. zł. Dane z serwisu Sindicator.net.

PCC Exol postawił na elastyczność i szybkość wdrażania nowych produktów. Ma to na celu zdywersyfikowanie działalności spółki o produkty wysokomarżowe. Jak widać, taki model biznesowy przynosi już pierwsze rezultaty. Dlatego też będzie kontynuowany.

Udział coraz większej oferty specjalistycznych zastosowań wyrobów spółki już przekłada się na wzrost rentowności i marży. Wartość wskaźnika ROE wzrosła od 2013 r. z 4,2% do 8,8%. Zaś marża operacyjna z 5,6% do 6,9%.

 II kwartał 2016 r. (ostatnie 12 miesięcy)2015 r.2014 r.2013 r.2012 r.2011 r.
ROA4.09%2.82%0.77%1.82%0.77%0.30%
ROE8.84%6.18%1.83%4.20%2.00%0.88%
Marża operacyjna6.93%5.90%3.70%5.63%5.76%2.62%
Marża zysku netto4.09%2.86%0.79%1.95%0.85%0.60%

Tabela 2. Wartości wskaźników ROA, ROE, marży operacyjnej i marży zysku netto dla PCC Exol od 2011 roku. Dane z serwisu Sindicator.net.

Z roku na rok następuje więc poprawa wskaźników rentowności i to przy zachowaniu prawidłowej płynności płatniczej oraz rozsądnego poziomu zadłużenia. Obecnie poziom marży operacyjnej PCC Exol jest porównywalny ze spółkami Police (6,36%), czy Grupą Azoty (7,65%), ale jest znacznie niższy od spółek takich jak Puławy (12,36%) czy siostrzana spółka PCC Rokita (13,50%). Ta ostatnia ma zbliżony model biznesowy w segmencie produkcji polioli, choć wdrażany znaczne wcześniej, bo od 2008 roku. Tak więc, można powiedzieć, że PCC Exol podąża ścieżką spółki PCC Rokita i wciąż ma miejsce na dalszy wzrost marży.

Powód 2: Nowe inwestycje napędzają dalszy rozwój

PCC Exol ciągle się rozwija i zwiększa moce produkcyjne. Dużym sukcesem w ostatnim roku było uruchomienie produkcji składników do środków higieny osobistej np. dla niemowląt (sole amonowe) oraz zrealizowanie inwestycji w zakresie rozbudowy instalacji do wytwarzania łagodnych składników wykorzystywanych w produkcji kosmetyków (betainy). Oba półprodukty to przyszłość na rynku kosmetycznym. Według analiz spółki, zapotrzebowanie na nie będzie dynamicznie rosnąć w najbliższych latach.

W najbliższym czasie spółka planuje kolejną inwestycję. Będzie ona miała na celu budowę instalacji do produkcji wyjątkowo delikatnych składników kosmetycznych (glicynianów) używanych jako składniki produktów, w których istotne są bardzo niskie właściwości drażniące i wysuszające skórę oraz zdolność do tworzenia obfitej piany (np. płynów do kąpieli, żeli pod prysznic, kosmetyków do twarzy itp.). Ponadto spółka zamierza rozbudować jedną z wytwórni, dzięki czemu będzie mogła rozwinąć produkcję nowych specjalistycznych wyrobów wprowadzanych na rynek pod nazwą Rokamery. Są to produkty specjalistycznego zastosowania przemysłowego, wykazujące właściwości niskopienne. Potrzebne są one przy produkcji papieru, w gorzelniach, oczyszczalniach ścieków, a nawet przy produkcji cukru z buraków cukrowych.

Te inwestycje będą miały istoty wpływ na dochody spółki, gdyż mają bardzo szerokie zastosowania i, przede wszystkim, nie są to produkty masowe, więc charakteryzują się wysoką marżą. Zamierzając realizować wspomniane inwestycje, PCC Exol uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności w Podstrefie Brzeg Dolny, należącej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Powód 3: Coraz większe bariery wejścia dla konkurentów

Przejście od produkcji masowej, która wymusza konkurencję głównie ceną i szybkością dostaw, do produkcji specjalistycznej, stwarza coraz większe bariery dla potencjalnych nowych i obecnych konkurentów. Pozwala to spółce utrzymywać wysokie marże przez wiele lat.

W szczególności nowe produkty spółki są relatywnie trudniejsze do skopiowania, wymagają wielu regulacji, certyfikatów i utrzymania wysokiej jakości. Spółka jest już na etapie, w którym konkuruje doświadczeniem i zaawansowaniem własnej technologii. 

PCC Exol konkuruje przede wszystkim z wielkimi koncernami międzynarodowymi. By zapobiec przejęciu przez nie rynku, na którym działa spółka, PCC Exol postawił na dużo większą elastyczność oferty. Dzięki przeorganizowaniu produkcji, spółce opłaca się wyprodukować na tyle małe partie produktów, że nie są one atrakcyjne dla zachodnich spółek chemicznych. Co więcej, uzyskiwane wysokie marże na produktach szytych na miarę powodują, że opłaca się je wysyłać bardzo daleko, nawet na inny kontynent, do krajów, w których działa konkurencja.

Kolejną barierą, o której rozwój spółka bardzo dba, są długoterminowe relacje z klientami. PCC Exol przy wsparciu własnego działu R&D pomaga rozwiązywać konkretne problemy swoich kontrahentów. Sam też w specjalnych laboratoriach aplikacyjnych wytwarza na małą skalę produkty końcowe klientów i przeprowadza ich wstępne testy (np. wytwarza mały nakład farby i bada jej ścieralność, odporność na światło itp.) –znacznie to ułatwia przedstawienie klientowi zalet nowych wyrobów spółki i ich zastosowań.

Powód 4: Perspektywiczny rynek wschodni i dalekowschodni

Rynek Europy Zachodniej jest rynkiem nasyconym i o dużym natężeniu działalności konkurencyjnej. Jest dość stabilny z lekką tendencją wzrostową. Zaś Europa Środkowo-Wschodnia ma wciąż niższą konsumpcję środków czystości, ale goni Zachód wraz ze wzrostem wynagrodzeń. PCC Exol ponad połowę sprzedaży kieruje właśnie na ten rejon – w szczególności na Polskę.

Natomiast rynek azjatycki jest obecnie wciąż daleko za Europą pod względem konsumpcji. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, spółce opłaca się wysyłanie produktów na duże odległości, więc PCC Exol wiąże z tym rynkiem duże nadzieje.

Dużym wsparciem dla PCC Exol jest jej główny właściciel – międzynarodowy holding PCC SE. Dzięki tej współpracy spółce jest dużo łatwiej wejść na nowe rynki zagraniczne, nie wspominając już o synergii wynikającej z kontraktów na surowce i sprzedaż między spółkami z Grupy.

Nowe, nienasycone rynki zbytu mogą być dla PCC Exol dużą szansą na dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków.

Powód 5: Stabilne finansowanie i dobry podział zysków

Źródłem finansowania nowych inwestycji w PCC Exol są bieżące zyski. Mimo to spółka dzieli się z inwestorami ich częścią. Spółka od czterech lat wypłaca dywidendę i jest ona na poziomie ok. 50% zysku netto. 

PCC Exol niedawno zdywersyfikował swoje źródła finansowania. Oprócz linii kredytowych, spółka postawiła na emisję obligacji. Do tej pory na rynku uplasowane zostały dwie emisje na 45 mln zł z atrakcyjnym kuponem. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem inwestorów. Tanie i zdywersyfikowane finansowanie umożliwia spółce jeszcze szybszy rozwój.

W Dniu Inwestora Grupy PCC, który odbył się na początku października w Brzegu Dolnym, wzięła udział rekordowa liczba osób
W Dniu Inwestora Grupy PCC, który odbył się na początku października w Brzegu Dolnym, wzięła udział rekordowa liczba osób - ponad 150 akcjonariuszy i obligatariuszy

Podsumowując, PCC Exol jest spółką, która pokazała, że potrafi rosnąć oraz zwiększać marże i rentowność. W ostatnich latach zmieniła strategię i skupiła się na rozwijaniu produktów specjalistycznych, które charakteryzują się wysoką marżą. Nie poprzestaje jednak na tym. Spółka nie dotarła jeszcze do granic swoich możliwości. Poprzez nowe inwestycje oraz dalsze koncentrowanie się na produktach specjalistycznych, ma szansę utrzymać pozytywny trend coraz większych przychodów i zysków. 

Zobacz także

Artykuł opublikowany w otwartej części Strefy Inwestorów, przygotowany we współpracy ze spółką.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost