"Rozmawiamy z wieloma inwestorami, którzy coraz przychylniej oceniają naszą spółkę" - zarząd Grupy Recykl na czacie inwestorskim | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
13 cze 2017, 14:37

"Rozmawiamy z wieloma inwestorami, którzy coraz przychylniej oceniają naszą spółkę" - zarząd Grupy Recykl na czacie inwestorskim

We wtorek, 13 czerwca 2017 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami Zarządu Grupy Recykl, Maciejem Jasiewiczem i Zbigniewem Fleszarem. Rozmawialiśmy o biznesie recyklingu opon, sytuacji i planach spółki, o dywidendach i rynku, na którym działa Grupa Recykl. W spotkaniu, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wzięło udział ponad 300 inwestorów. W trakcie czatu, przedstawiciele spółki odpowiedzieli na 44 pytania. Zapraszamy do lektury relacji ze spotkania.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z Zarządem Grupy Recykl, Maciejem Jasiewiczem i Zbigniewem Fleszarem, w trakcie którego nasi goście chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania na temat rynku, na którym działa spółka, prowadzonych inwestycji, potencjalnych akwizycji oraz polityki dywidendowej.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 13 czerwca 2017 r. o godz. 11:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Serdecznie witamy Państwa na czacie! Z tej strony Maciej Jasiewicz, wiceprezes Grupy Recykl S.A. i prezes głównej spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej – Recykl Organizacja Odzysku oraz Zbigniew Fleszar, członek zarządu ds. finansowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i postaramy się odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań.

Obrazek użytkownika Anonim
makiq

Proszę o krotkie przedstawienie modelu biznesowego spółki i struktury GK.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Grupa Recykl to lider rynku zagospodarowania zużytych opon poprzez ich zbiórkę, odzysk i recykling. Surowiec pozyskujemy w ramach kilku rozwiązań. Dysponujemy własną krajową siecią zbiórki (ponad 2 tys. pkt), zbieramy opony z terenu Niemiec i Litwy oraz otrzymujemy je poprzez współpracę z oeganizacją Centrum Utylizacji Opon. Następnie trafiają one do jednego z trzech zakładów – w Śremie, Krośnie Odrzańskim, lub zakładzie położonym przy cementowni Chełm. Nasze produkty finalne to czysty granulat gumowy, tzn. SBR (wykorzystywany m.in. przy budowie boisk czy elementów wyposażenia siłowni, sal gimnastycznych), paliwo alternatywne (chips) o większym uziarnieniu (Cementownie z Grupy Cemex, Lafarge, Górażdże Cement S.A. cementownia Warta oraz Odra) oraz trzeci produkt – odzyskujemy złom (kord) stalowy. Świadczymy także silnie rozwijające się usługi recyklingu i odzysku (w odpowiedzi na obowiązki ustawowe), świadczymy także usługi transportowe i prowadzimy usługi zbiórki opon na zamówienie.

Grupa RECYKL S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej, którą tworzą: (1) Recykl Organizacja Odzysku S.A., (2) Reco-Trans Sp. z o.o. i (3) Rekoplast Sp. z o.o. Recykl O.O. przetwarza zużyte opony, świadczy usługi odzysku i recyklingu, Reco-Trans z kolei świadczy usługi transportowe dla podmiotów zewnętrznych.

Obrazek użytkownika Anonim
paweł

Czy jest szansa na innowacyjne wysokomarżowe nowe zastosowania materiału gumowego z przerobu opon w zakresie zapewne prowadzonych badań rozwojowych?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Tak prowadzone w 2016 r. i kontynuowane w roku bieżącym prace badawczo rozwojowe zmierzają właśnie w tym kierunku tj. wdrożenie nowych, wysokomarżowych produktów bazujących na surowcach pozyskiwanych ze zużytych opon. Jesteśmy w tym obszarze dobrej myśli.

W ubiegłym roku wydaliśmy na prace B+R ok. 340 tys. zł. Pracujemy nad takimi rozwiązaniami, jak: zastosowanie kordu tekstylnego z zużytych opon, jako dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych (SMA, MMA); wykorzystanie granulatu gumowego jako kompozytu polimerowo-gumowego oraz dewulkanizatu. Nowe produkty mogą mieć b. szerokie zastosowanie od branży budowlanej po branżę motoryzacyjną. Przewidujemy wdrożenie nowych rozwiązań i produktów w 2018 r.

Obrazek użytkownika Anonim
makiq

Czy komunikowane porozumienie z partnerem branżowym w zakresie odbiorów produkcji paliwa alternatywnego od czerwca jest aktualne (300 tys. zł mies.)?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Tak, współpraca z podmiotem branżowym jest realizowana zgodnie z pierwotnymi planami.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy wyniki II kwartału będą podobne do I kw.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Zakładamy, że II kwartał 2017 r. będzie lepszy jak analogiczny okres w minionym roku. W II kwartale odnotowujemy wpływ tych samych pozytywnych czynników, widocznych w I kwartale, np. cena stali i tym samym złomu utrzymuje się na tym samym dobrym z I kw. bieżącego roku.

II kw. z reguły jest okresem dobrej sprzedaży granulatów SBR, bądź paliw alternatywnych na potrzeby cementowni. Takie trendy właśnie obserwujemy.

Obrazek użytkownika Anonim
analityk321

Z czego wynika spadek wolumenu sprzedaży granulatu SBR w 1 kw.? Jak tu wyglądają marże i jak może wyglądać dalsza część roku w tym segmencie?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Mniejszy wolumen sprzedaży (o 14%) granulatów SBR w I kwartale 2017 versus I kwartał 2016 wynika z mniejszego (przejściowo) zapotrzebowania na granulat ze strony naszych odbiorców. Nie będzie to miało wpływu na realizację założonej na 2017 r. sprzedaży tych granulatów. Już na koniec maja wolumen sprzedaży 2017 versus analogiczny okres 2016 był mniejszy już tylko o około 5%. Zakładamy, że wolumen sprzedaży w całym 2017 r. będzie większy niż w 2016 r. Jeśli chodzi natomiast o marżowość granulatów SBR to przyjmuje ona najwyższy poziom spośród naszych produktów.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafel

Czy spółka wypłaca dywidendy, jak wygląda polityka dywidendowa?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Uważamy, że spółka jest w dobrej kondycji i jest gotowa rozpocząć dzielenie się zyskami z akcjonariuszami.

Opublikowaliśmy w listopadzie 2016 r. raport bieżący w tej sprawie. Zgodnie z przyjętą i raportowaną polityką dywidendową Zarząd Spółki może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z podziału zysku począwszy od zysku osiągniętego za 2017r. w wysokości do 30% skonsolidowanego zysku netto pod warunkiem utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie poniżej 3. Wskaźnik ten systematycznie spada i obecnie wynosi 1,7.

Oczywiście konkretne decyzje będą zależne od bieżących potrzeb inwestycyjnych, akwizycyjnych i ogólnej bieżącej sytuacji w spółce.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafel

Czy poza Quercusem w akcjonariacie są też inne fundusze?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Rozmawiamy z wieloma inwestorami, którzy coraz przychylniej oceniają naszą spółce i dostrzegają trend poprawiających się wyników i coraz lepszych perspektyw długoterminowych.

Według publicznie dostępnych danych na 31 grudnia 2016 r. dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych, spośród tej grupy, Quercus TFI jest naszym akcjonariuszem. Nie mamy wiedzy co do bycia naszym akcjonariuszem na wskazany moment przez coraz popularniejsze na rynku funduszy typu FIZ, czy rozwiązania typu asset management.

Obrazek użytkownika Anonim
contrader

Jaki poziom inwestycji odtworzeniowych szacujecie Państwo na ten rok i następny?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

W 2017 r. nie przewidujemy inwestycji odtworzeniowych. Natomiast w 2018 r. szacujemy, że inwestycje takie mogą być przeprowadzone na poziomie 2-3 mln zł. Dotyczyć będą głównie Zakładu w Krośnie Odrzańskim, w którym linie technologiczne są najstarsze. Zatem będziemy mówić bardziej o capexie odtworzeniowym, a mniej inwestycyjnym – silnie obecnym w tym roku.

Nie mniej jednak, w 2018 r. w ramach inwestycji rozwojowych, rozważamy nabycie terenów w Śremie pod rozbudowę zakładu produkcyjnego, skoncentrowanego na wdrożeniu nowych technologii i rozwiązań.

Obrazek użytkownika Anonim
analityk321

Witam, refreshing opon, sprzedaż na rynkach wtórnych, czy to szansa na nowe źródło przychodów?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Tak. Obecnie już prowadzimy sprzedaż używanych opon, jednak nie jest to jeszcze duża skala. Ponieważ widzimy w tym obszarze znaczny potencjał, podjęliśmy działania zmierzające do stworzenia sklepu internetowego, poprzez który chcielibyśmy prowadzić sprzedaż używanych opon.

Oprócz wskazanego kanału dystrybucyjnego, szukamy nadal cały czas nowych rynków zbytu (poza granicami Polski), gdzie można ulokować opony nadające się do dalszego użytkowania.

Obrazek użytkownika Anonim
paweł

Kto jest Waszym największym konkurentem?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Obecnie na rynku krajowym nie mamy istotnej konkurencji w postaci jednego podmiotu. Nasza konkurencja jest rozproszona i obejmuje kilka mniejszych zakładów, których łączny potencjał jest porównywalny z naszym (np. największy podmiot rocznie przerabia 10% naszych wolumenów).

Widzimy w przyszłości potencjalne możliwości w zakresie dalszej konsolidacji rynku przez Grupę Recykl i tym samym jeszcze wyższy poziom udziałów rynkowych.

Obrazek użytkownika Anonim
paweł

Co może być Waszym zdaniem przyczyną obecnego poziomu kursu akcji? Jak skomentujecie swoją kapitalizację, a także płynność notowań?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Jako zarząd nie chcielibyśmy odnosić się do poziomu obecnego kursu i kapitalizacji, choć jako akcjonariusz (Maciej Jasiewicz), chciałbym podkreślić, iż w mojej opinii aktualna wycena giełdowa nie odzwierciedla realnej wartości spółki. W okresie 4 kwartałów wstecz (2Q 2016-1Q 2017), nasza EBITDA przekracza 10 mln zł, przy aktualnej kapitalizacji na poziomie 21 mln zł. A liczymy, że wartość poszczególnych kategorii zysków będzie dalej poprawiać się.

W nawiązaniu do powyższej odpowiedzi, być może kłopotem jest brak znajomości spółki, zarówno przez inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Z przedstawicielami pierwszej grupy systematycznie rozmawiamy i dostrzegamy rosnące zainteresowanie.

Z drugiej strony widzimy niewielką płynność także po stronie podaży. To sugerowałoby, że obecni posiadacze akcji również uważają ich wycenę za zbyty niską, a widząc w Spółce potencjał rozwojowy wstrzymują się z decyzją o sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
makiq

Proszę o komentarz w zakresie zadłużenia grupy. W jaki sposób planujecie Państwo finansować rozwój grupy w przyszłości?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Zadłużenie Grupy systematycznie maleje i obecnie jest (jeśli chodzi o wskaźnik ogólnego zadłużenia) na poziomie około 50% (relacja zobowiązań do aktywów). Jeśli chodzi o zadłużenie oprocentowane to jego poziom kształtuje się na poziomie niespełna 17 mln zł.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I kwartału 2017 r. wyniósł 1,67. W finansowaniu rozwoju posiłkujemy się długiem odsetkowym, w związku tym biorąc pod uwagę realizowany na 2017 r. szereg inwestycji, nasz dług może nieco wzrosnąć, choć jednocześnie dokonujemy spłat dotychczasowego zadłużenia.

Źródłami finansowania wzrostu Grupy są zarówno środki własne, jak i dług w postaci leasingów, kredytów, pożyczek. Aplikujemy również o dotacje, pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem i inne dostępne środki pomocowe. Chcielibyśmy jednak podkreślić zdrowy i solidny cash-flow operacyjny w ostatnich kw., dzięki czemu finansujemy się w zauważalnej części własnymi siłami.

Obrazek użytkownika Anonim
analityk321

Prośba o komentarz do otoczenia prawnego, w którym funkcjonuje Grupa Recykl. Z tego co wiem, że od końca ubiegłego roku przyjmujecie opony odpłatnie, czy ten trend może się utrzymać/zmienić? Jak bardzo wpłynie na wyniki?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Możliwość przyjmowania opłat za przyjęcie zużytych opon do recyklingu nie jest efektem nowych regulacji prawnych, lecz sytuacji na rynku. Pojawiła się nadpodaż zużytych opon i stąd stworzyła się możliwość pobierania opłat.

W 2017 r. zakładamy, że przychody z tego segmentu mogą wynieść ok. 1,5 mln zł i pozwolą nam na rekompensatę spadków cen paliw alternatywnych.

Obrazek użytkownika Anonim
akcjonariusz

Kiedy przejście na rynek główny GPW? Czy jest szansa, że to będzie jeszcze w 2017 roku?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Obecnie nie pozwala nam na to kapitalizacja. Wierzymy, że wraz z dynamicznie poprawiającymi się wynikami inwestorzy dostrzegą potencjał naszej spółki i w kolejnych latach będziemy mogli myśleć o przejściu na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych.

Obrazek użytkownika Anonim
paweł

Co może musi się wydarzyć, aby GRC dalej zwiększało udziały w rynku zbiórki opon, jak i produktów finalnych (paliwo alt, chips, kord stalowy)? Czy widzicie podmioty mogące być przedmiotem akwizycji? I tym samym, w jaki sposób taka akwizycja mogłaby być sfinansowana?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nasz dalszy rozwój widzimy przede wszystkim we wdrożeniu nowych innowacyjnych technologii pozwalających przetwarzać obecnie uzyskiwane z opon materiały na produkty o wyższych marżach.

Strategia rozwoju w dalszym zwiększaniu poziomu zbiórki opon i wzroście skali działalności obecnie prowadzonej nie jest priorytetem. Pułap 100 tys. ton zebranych i przetworzonych opon, do którego się zbliżamy, jest w naszej ocenie wystarczający, choć oczywiście nie można wykluczyć przetwarzania wyższej wartości wolumenów.

Jeśli chodzi o potencjalne przejęcia to oczywiście obserwujemy rynek i jeśli pojawi się podmiot, który będziemy mogli przejąć na warunkach, które uznamy za atrakcyjne dla nas, to nie wykluczamy dalszych akwizycji i tym samym dalszej konsolidacji rynku.

Obrazek użytkownika Anonim
Thomasm19871

jak zamierzacie zostawić konkurencję w tyle??

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Już to zrobiliśmy ;)

Obrazek użytkownika Anonim
Gekon

Czy zakładacie w kolejnych latach istotne inwestycje? Kolejne linie produkcyjne, budowę nowych zakładów np. do produkcji czystego granulatu SBR?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie wykluczamy zakupienia terenu pod budowę nowego zakładu w Śremie, gdzie oprócz wdrażania nowych technologii i produktów będziemy mogli uruchomić nową linię do produkcji granulatu SBR.

Cały czas rozwijamy sieć własnej zbiórki, która ma coraz szerszy zasięg w Polsce i obejmuje kraje ościenne (Niemcy, Litwa). W najbliższych planach inwestycyjnych mamy zakup 100 kontenerów oraz kilku samochodów do sprawnej obsługi sieci. To mamy zamiar zrealizować jeszcze w tym roku. Chcemy coraz bardziej uniezależniać się od naszych dostawców zużytych opon.

Obrazek użytkownika Anonim
Thomasm19871

jakie rynki widza Panstwo jako nastepne w kolejnych fazach rozwoju???

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Naszym planem jest dalsze umacnianie pozycji lidera na rynku krajowym jak i w całym rejonie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozmawiamy z potencjalnymi partnerami zagranicznymi, np. ostatnio byliśmy w Chinach na konferencji i targach branżowych, co może rodzić szanse na współpracę w zakresie wspominanych wyżej nowych projektów.

Obrazek użytkownika Anonim
malatraderka

Dzień dobry. Czy w przyszłości istnieje ryzyko zakazu w drodze ustawy spalania paliw alternatywnych m.in. w cementowniach? Jest to nadal segment stanowiący istotną część w przychodach Grupy Recykl.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie mamy informacji nt. prac legislacyjnych prowadzonych w tym zakresie i nie spodziewamy się takich w najbliższej przyszłości. Europa jest dobrym dowodem na powszechne spalanie tego typu odpadów w piecach cementowych.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał I

Witam,
przy jakim poziomie ceny akcji dopuszczacie możliwość emisji akcji w celu np. sfinansowania dużej akwizycji? Na dzień dzisiejszy jak daleko jest do potencjalnej, dużej akwizycji?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Obecny poziom cen nie jest dla nas zadowalający, ewentualna emisja powinna odbyć się na wyższych poziomach cenowych, choć takiej nie rozważany w najbliższej perspektywie. Jeżeli pojawi się podmiot przeznaczony do przejęcia, a jednocześnie atrakcyjnie wyceniamy, oczywiście możemy rozmawiać.

Obrazek użytkownika Anonim
Thomasm19871

co was odróżnia od Krynica Recycling czy Elemental Holding???

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

To zupełnie inne branże, choć też związane są z gospodarką odpadami.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał I

Na jaką kwotę macie obecnie dostępne linie kredytowe? Do jakiego poziomu moglibyście się zadłużyć, bo pomysłów inwestycyjnych jak widzę nie brakuje?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie chcemy przekraczać wskaźnika dług netto/EBITDA rzędu 2,5, choć rozmawiając z bankami potencjalnie wzrost długu jest dopuszczalny przez nas do poziomu wskaźnika - 3.

Obrazek użytkownika Anonim
leszczyk

jak zabezpieczacie sie w przypadkach zlej koniunktury i spadkow cen i marz???

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Zabezpieczamy się poprzez wzrost skali produkcji, optymalizację kosztów, zwiększenie przychodów z innych źródeł.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy są jakieś ryzyka regulacyjne, które z dnia na dzień mogłyby zagrozić spółce? Jakby nie patrzeć jest ona uzależniona od "przymusu prawnego", związanego z recyklingiem opon. Czy to się może jakoś w najbliższym czasie zmienić?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie widzimy takiego ryzyka, a wręcz odwrotnie. Obecnie trwają prace (w których też uczestniczymy) w Ministerstwie Środowiska, zmierzające do zmiany ustawy, dotyczących wzrostu obowiązujących obecnie poziomów odzysku i recyklingu. Obecnie jest to 75% odzysku, w tym 15% recyklingu. Nasze propozycje zmierzają do poziomu 90% odzysku, w tym 35% recyklingu.

II sprzyjającym aspektem jest nadpodaż surowca (zużytych opon do zagospodarowania), występująca zarówno w Polsce, jak i całej Europie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy nie lepiej przed rozpoczęciem wypłat dywidend, zrealizować wspomniane inwestycje lub spłacić to ogromne zadłużenie. W tej chwili dług wynosi ok 75% kapitalizacji spółki na giełdzie.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Kapitalizacja i sytuacja bilansowa w spółce to dwie różne kategorie. W relacji do EBITDA dług maleje, także kwotowo/nominalnie jest niższy.

Nie zakładamy bardzo wysokich wypłat dywidend, będą one się zawierać w przedziale od 0 do 30% do skonsolidowanego zysku.

Obrazek użytkownika Anonim
Sebastian

Jak oceniacie Państwo trendy w poszczególnych segmentach Waszej działalności? Na co w największym stopniu stawiacie?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Grupa Recykl stawia na rozwój usługi recyklingu i odzysku (silne wzrosty w ostatnich kw.) oraz w dalszym ciągu na prowadzenia polityki przyjmowania odpadu w postaci zużytych opon wraz z opłatą. Jednak najbardziej stawiamy na wdrożenie innowacyjnych technologii pozwalających na rozpoczęcie produkcji wysokomarżowych produktów bazujących na materiałach odzyskiwanych obecnie z opon.

W segmencie sprzedaży czystego złomu popyt jest duży, przekraczający nasze zdolności produkcyjne, choć tu ceny są zmienne i uzależnione od zjawisk globalnych, w obszarze sprzedaży paliw alternatywnych widoczny jest trend spadku cen przy jednoczesnym wysokim popycie, natomiast w obszarze sprzedaży granulatów SBR sytuacja jest najbardziej stabilna zarówno po stronie popytowej jak i cenowej, tu osiągamy najwyższe marże i chcemy ten obszar rozwijać w przyszłości.

Obrazek użytkownika Anonim
Prezes

Proszę o informacje z czego wynikały straty w wynikach za 2012 roku, to kryzys czy coś innego?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Przede wszystkim budowa nowego zakładu, opóźnienie w jego uruchomieniu, wyższe nakłady inwestycyjne. Konieczność zaprzestania produkcji w terenach wynajmowanych, co nie przebiegło sprawnie z uruchomieniem produkcji w nowej lokalizacji.

Obrazek użytkownika Anonim
contrader

Dzień dobry. Duży udział w kosztach spółki ma amortyzacja. Z moich obliczeń wynika, że spora część wynika z przejęć jakie Państwo dokonywali kilka lat wcześniej, ale w międzyczasie zmienili Państwo stawki amort. i ciężko dojść jak jest naprawdę. Czy badaliście Państwo poziom przyszłej amortyzacji i wiecie czy można spodziewać się podobnych poziomów jak dotychczas (ok. 1 mln kwartalnie)?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

W najbliższym okresie (lata 2017 – 2018) amortyzacja powinna kształtować się na poziomie 1-1,1 mln kwartalnie. Amortyzacja za 2013 r. (przed przejęciem Zakładu ABC Recykling) wynosiła 4 410 900 zł. Po dokonaniu w 2014 r. analizy stosowanych stawek amortyzacyjnych dokonano ich obniżenia biorąc pod uwagę faktyczny okres ekonomicznej użyteczności posiadanych środków trwałych. Brano przy tym pod uwagę doświadczenia z przejętego Zakładu ABC Recykling, w którym linie technologiczne tożsame z liniami użytkowanymi w Śremie były w momencie przejęcia eksploatowane od 12 lat (są zresztą do dzisiaj). Zmniejszenie stawek spowodowało obniżenie poziomu rocznych odpisów amortyzacyjnych o kwotę 1 053 749 zł. Jednocześnie w związku z rozpoczęciem w 2014 r. amortyzacji nowo przejętych wraz z Zakładem W Krośnie Odrzańskim środków trwałych odpisy wzrosły o kwotę 538 883 zł i ogólny poziom odpisów za 2014 r. wyniósł 3 896 033 zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Proszę o wyjaśnienie wysokiej wartości rozliczeń międzyokresowych, w tym ujemnej wartości firmy

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Ujemna wartość firmy wynika z różnicy między ceną nabycia a wartością godziwą (wynikającą z wyceny) nabytego w 2013 r. zakładu ABC Recykling. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe dotyczą dotacji otrzymanych w 2009-2011 w łącznej kwocie 12 mln zł.

Obrazek użytkownika Anonim
Sebastian

Jaką zakładacie w 2017 r. wielkość przerobu opon? Jaki to wtedy byłby udział w rynku? W ub. r. było to ok/ 60 tys. ton.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

60 tys.t. odnosi się do wielkości sprzedanej tj. z takiej ilości opon sprzedaliśmy wytworzone produkty. Jeśli chodzi natomiast o wielkość produkcji (przerobu) to wyniósł on w 2016 r. 65 tys. ton (różnica na magazynie). W 2017 r. planujemy przetworzyć ponad 85 tys. ton opon. Nie zwiększy to znacząco naszego udziału w rynku ponieważ równolegle wzrasta podaż zużytych opon. Z drugiej strony, wyższy wolumen poprawi wyniki finansowe Grupy Recykl.

Obrazek użytkownika Anonim
Sebastian

Panie Prezesie, czy można spodziewać pozytywnych zaskoczeń w wynikach kolejnych kwartałów?;) Jaki może być cały rok?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Zakładamy, że wyniki osiągnięte w 2017 r. będą lepsze niż w 2016 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Thomasm19871

czy planujecie możę fuzje z jakimś podmiotem na tym rynku???

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie wykluczamy przejęć, pod warunkiem atrakcyjnej oferty.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał I

Jakiego rzędu straty ponieśliście w wyniku pożaru w II kw? Zarówno po stronie kosztów jak i ubytku przychodów?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

30-40 tys. zł po stronie strat (utrata zapasów), zatem w ramach całej naszej Grupy to kwoty niewiele znaczące.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

I jeszcze takie pytanie trochę wybiegające w przyszłość, do Pana jako specjalisty w temacie :) Czy według Pana istnieje realna szansa na zastąpienie opon gumowych czymś innym, czy to raczej bardzo odległa przyszłość??

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie widzimy takich zagrożeń. Przemysł gumowy/oponiarski bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce i w całej Europie. W I kwartale miał miejsce wzrost 14-procentowy w sprzedaży, kolejne kwartały zapowiadają się też w podobnych trendach.

Mając bliskie relacje z tym sektorem, nie słyszeliśmy o pracach zmierzających do zastąpienia opon czymś innym.

Obrazek użytkownika Anonim
Thomasm19871

co jest podstawa kosztow i jak zamierzacie je Panstwo obnizyc w przyszlosci???

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Podstawowe koszty to energia i materiały oraz wynagrodzenia i amortyzacja. Pracujemy nad dalszą optymalizacją kosztów (m.in. w zakresie amortyzacji, optymalizujemy ją poprzez coroczny przegląd obowiązujących stawek i dostosowaniu jej do okresu ekonomicznej użyteczności posiadanego majątku), co widać w wynikach 1 kw., gdzie dynamika wzrostu przychodów była wyższa, niż kosztów.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Zdrowa strukturalnie i coraz wyższa EBITDA - czy dobry cash flow operacyjny jest uzasadnieniem do wyższego długu w celu wykorzystania pojawiających się okazji rynkowych w zakresie akwizycji?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Tak, dodatni cash flow operacyjny daje możliwość wyższego zadłużenia, nie mniej jednak staramy się także w maksymalnym zakresie finansować inwestycje z własnych środków.

Obrazek użytkownika Anonim
gość

Można powiedzieć, że łańcuch wartości w Państwa przypadku kończy się na sprzedaży granulatu gumowego do współspalania. Czy rozważacie pójście krok dalej, czyli np. zbudowanie lub nabycie zakładu do pyrolizy opon?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Sprzedaż granulatu do współspalania jest tylko częścią przychodów GK, znaczna część naszych granulatów sprzedawana jest do producentów wyrobów gotowych. Nie rozważamy nabycia ani budowy zakładu do pyrolizy opon.

Obrazek użytkownika Anonim
Thomasm19871

JAK ZAMIERZA FIRMA POLEPSZAc wspólprace z klientami??

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Każda uwaga uzyskana od klientów jest cenna, nieustannie staramy się poprawiać poziom obsługi i relacje z klientami.

Obrazek użytkownika Anonim
leszczyk

jakie marze przewidujecie w przyszlosci i jak je poprawicie

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Wszystko zależy od uruchomienia nowych produktów i technologii. W przypadku powodzenia, nasze marże netto mogą znacząco wzrosnąć.

Obrazek użytkownika Anonim
Prezes

Spółka wydaje się być niezwykle atrakcyjnie wyceniana. EV/EBITDA 3.43! :0
Ale wydaje mi się, że to efekt niskiego free floatu czy będziecie coś z tym robić?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Ciągła poprawa wyników, poparta aktywnie prowadzonymi relacjami inwestorskimi.

Obrazek użytkownika Anonim
leszczyk

jak strefy ekonomiczne przkladaja sie na wzrost zyskow??? i jak to pomaga zwiekszac spolce przychody
?????

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Działalność w strefach na przychody nie ma wpływu, natomiast ma wpływ na wynik finansowy poprzez zmniejszenie należnego podatku dochodowego. Jeden z zakładów działa w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park.

Obrazek użytkownika Anonim
mm

jakie są najważniejsze ryzyka w Waszej działalności?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Nie widzimy istotnych ryzyk. Jeśli chodzi o zmiany systemowe i prawne, będą one raczej stymulowały dalszy rozwój. Ewentualne spowolnienie tempa sprzedaży nowych opon może wpłynąć na spadek przychodów w niektórych segmentach. Na ten moment widzimy (jak wyżej) tendencję odwrotną, czyli wzrost sprzedaży.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał I

W zakresie "wdrożenia innowacyjnych technologii pozwalających na rozpoczęcie produkcji wysokomarżowych produktów bazujących na materiałach odzyskiwanych obecnie z opon" - wskazaliście, że to wydarzy się już w 2018 roku. Czy te inicjatywy rozwojowe są już przesądzone i będą wdrożone czy istnieją jeszcze jakieś czynniki ryzyka? Jeśli tak to jakie?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Prace B+R cały czas trwają, wstępne wyniki są bardzo pozytywne (pilotażowe partie produktów zostały przez potencjalnych przyszłych użytkowników dobrze ocenione) i z dużą dozą prawdopodobieństwa mówimy właśnie o wdrożeniu części z rozwiązań w 2018 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Krzysztof Abramowicz

Jeden z Państwa zakładów jest zlokalizowany w Krośnie Odrzańskim. Czy wykorzystujecie jego lokalizację aby pozyskiwać surowiec z Niemiec/Czech bądź próbować tam sprzedawać swoje produkty?

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

W przypadku zakładu w Krośnie Odrzańskim, dużą część surowca pozyskujemy z Niemiec, natomiast sprzedaż naszych wyrobów z tego zakładu faktycznie odbywa się na rynek niemiecki i czeski, ale oczywiście także na rynek polski.

Obrazek użytkownika Grupa Recykl
Grupa Recykl

Wszystkim dziękujemy za udział w czacie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową stroną internetową www.recykl.pl (link is external), w tym z częścią dotyczącą relacji inwestorskich oraz zapraszamy do bieżącego kontaktu poprzez adres m.jasiewicz[at]recykl[dot]pl, m.grzejszczak[at]innervalue[dot]pl lub recykl[at]recykl[dot]pl.

Pozdrawiamy,

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.