Program motywacyjny kluczowych pracowników 11 bit studios na półmetku
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
16 paź 2018, 11:31

Program motywacyjny kluczowych pracowników 11 bit studios na półmetku. Bez Projektu 8 trudno będzie osiągnąć wyznaczone cele


Aktualnie obowiązujący program motywacyjny w 11 bit studios S.A. na lata 2017-2019 zakłada przyznanie maksymalnie 130 tys. warrantów subskrypcyjnych, które uprawniają do objęcia takiej samej ilości akcji spółki. Warranty obejmą kluczowe osoby zarządzające firmą. To o tyle istotne, że jeżeli wszystkie warranty zostaną przekonwertowane na akcje, to dojdzie do rozwodnienia kapitału zakładowego (obejmuje dziś 2,3 mln akcji) o 5,7%.


Cena emisyjna została ustalona na poziomie 103,38 zł za akcję, czyli ok. 65% poniżej obecnego kursu giełdowego. Od czego zależy cena konwersji warrantów na akcje? Otóż została ona określona w zapisach programu motywacyjnego przyjętego w maju 2017 roku. Wskazano w nim, że średnia kursu akcji w III i IV kwartale 2016 roku pomniejszonego o dyskonto w wysokości 10%. Przypomnijmy, że w tym okresie kurs akcji rósł od ok. 70 zł do 150 zł.
 

Notowania 11 bit studios lata 2015 - 2018

11 bit

Zobacz także: Spadają akcje producentów gier w Polsce i na świecie - zadyszka przeradza się w spłuczkę

Warunki realizacji programu motywacyjnego w 11 bit studios

Aby kluczowi pracownicy spółki mogli objąć wszystkie warranty, muszą być spełnione dwa cele finansowe:

  • łączny przychód grupy za lata 2017-2019 ma wynieść 126,4 mln zł (waga 1/3)
  • łączny zysk brutto grupy za lata 2017-2019 ma wynieść 71,2 mln zł (waga 2/3)

Jeżeli postawione cele finansowe nie zostaną w pełni zrealizowane, pula oferowanych akcji w ramach programu zostanie zredukowana o 10% za każde 5% realizacji poniżej wyznaczonego celu. Jak zatem wygląda stopień realizacji celów finansowych w połowie okresu wyznaczonego w obecnym programie?
 

 Dane raportowane za okres 01.01.2017-01.06.2018CelRealizacja
Przychody ze sprzedaży64,9 mln zł126,4 mln zł51,30%
Zysk brutto36 mln zł71,2mln zł50,60%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych finansowych 11 bit studios S.A.


Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wyniki finansowe 11 bit studios w dużym stopniu uzależnione są od premier dużych gier własnej produkcji. Zdecydowanie najwyższe zyski i przychody, spółka uzyskała w II kwartale 2018 roku, kiedy miała miejsce premiera największej do tej pory własnej gry – „Frostpunk”. W tym okresie spółka osiągnęła przychody w wysokości 43,5 mln zł oraz zysk brutto w kwocie 32,4 mln zł (czyli większość z ostatniego półrocza). Oprócz „Frostpunka”, do wyniku dołożyła się sprzedaż gry Moonlighter, przy której spółka pełniła rolę wydawcy oraz kolejne „odcinanie kuponów” z „This War of Mine”.

Od czego zależy osiągnięcie celów postawionych w programie motywacyjnym?

Na wyniki finansowe drugiego półrocza 2018 roku w największym stopniu powinna wpłynąć dalsza sprzedaż „Frostpunka”. Spółka zapowiadała, że ma plan na podtrzymanie sprzedaży tej gry poprzez wprowadzanie rozszerzeń i dodatków, a także wprowadzenie gry na kolejne platformy sprzętowe. Do tego trzeba też dołożyć działania marketingowo-promocyjne i wyprzedażowe.

Jednak patrząc na przykłady wcześniejszych premier oraz innych producentów gier wideo w tego rodzaju produkcjach, największe przychody z danej gry, producent osiąga w okresie premiery. Nadal swoje cegiełki do przychodów będzie dodawać sprzedaż „Moonlightera” i „This War of Mine”. Nową pozycją dla wyników w najbliższym horyzoncie, ma być gra „Children of Morta”, którego 11 bit studios jest wydawcą.

Data premiery nie została jeszcze jednak ustalona, ale można przypuszczać, że będzie to przełom 2018/2019 roku. Ważny jest fakt, że gra ta zostanie wypuszczona zarówno na komputery PC, Xbox One, PS4, ale również na Nintendo Switch. Najnowszą informacją jest zawarcie umowy z Guangzhou NetEase Computer System Co., Ltd. na wyłączną dystrybucję na rynku chińskim. Na konsole Nintendo Switch, do końca tego roku mają zostać „wypuszczone” również „This War of Mine”, „Moonlighter” i „ Beat Cop”. Widać zatem, że działalność segmentu wydawniczego rozwija się i ma coraz większy wpływ na poziom przychodów spółki.

Zobacz także: PlayWay notuje rekordowe przychody i zyski, a kurs akcji nie rośnie. Sprawdzamy ostatnie wyniki finansowe firmy

Kluczowy Projekt 8

Patrząc na rozkład osiąganych przychodów i zysków w poprzednich kwartałach, można śmiało stwierdzić, że realizacja celu przychodów i zysku brutto w programie motywacyjnym na lata 2017 – 2019, będzie w największym stopniu zależeć od trzeciej, dużej i przede wszystkim własnej gry 11 bit studios. Produkcja ta nosi roboczy tytuł – „ Projekt 8” i jest obecnie w fazie zaawansowanego prototypu. Etap ten ma potrwać do końca tego roku i następnie przejdzie do etapu produkcji.
 

Projekt 8


Docelowo nad tą grą ma pracować zespół 50-55 osób, czyli porównywalny poziom jak przy „Frostpunku”. Budżet nowej produkcji ma wynieść co najmniej 12 mln zł (budżet Frostpunka) ale najprawdopodobniej zostanie powiększony. Nie ma jeszcze nawet przybliżonej daty premiery tej gry, ale w ostatnim raporcie finansowym spółka podała, że faza produkcyjna (można liczyć od 2019 r.) ma potrwać kilka kwartałów. Kluczowa jest zatem kwestia – czy spółka zdąży z premierą „Projektu 8” do końca 2019 roku? Na to pytanie nie ma na razie odpowiedzi, ale może się wydawać, że będzie to duże wyzwanie.

Aktualna wartość programu motywacyjnego

Na pewno dużym bodźcem dla kluczowych osób ze spółki jest wartość potencjalnych korzyści, które mogą popłynąć dla nich z tytułu realizacji programu motywacyjnego. Obecna nadwyżka pomiędzy ceną rynkową akcji, a ceną emisyjną akcji wynikających z programu motywacyjnego, wynosi ok. 200 zł. Mnożąc tę wartość przez maksymalną ilość akcji przeznaczonych do objęcia – 130 000, otrzymujemy kwotę 26 mln zł. Zaznaczmy też, że osoby konwertujące warranty na akcje będą musiały wpłacić do spółki ponad 13 mln zł jako zapłatę za objęcie akcji po preferencyjnej cenie (103,,38zł).

W przypadku braku wpłaty, posiadane warranty przepadną i zostaną umorzone, gdyż zapisy programu motywacyjnego wykluczają możliwość sprzedaży warrantów. Jeżeli spółce nie uda się zrealizować wyznaczonych celów finansowych, ilość akcji do objęcia zmaleje zgodnie ze wspomnianą wcześniej zasadą – dla przypomnienia – „pula oferowanych akcji zostanie zredukowana o 10% za każde 5% realizacji poniżej wyznaczonego celu”. Podsumowując – przed zarządzającymi 11 bit studios jest odpowiednio wartościowa marchewka na kiju do wytężonej pracy.

fot. źródło 11 bit studios

Zobacz także: 11 bit studios ma umowę na dystrybucję gry 'Children of Morta' w Chinach 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.