PlayWay notuje rekordowe przychody i zyski, a kurs akcji nie chce rosnąć
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
04 paź 2018, 06:51

PlayWay notuje rekordowe przychody i zyski, a kurs akcji nie rośnie. Sprawdzamy ostatnie wyniki finansowe firmy

Od 24 września 2018 r. inwestorzy znają już wyniki finansowe Grupy PlayWay za II kwartał. Mimo, że dynamika przychodów i przede wszystkim zysków była bardzo duża, to rynek w pełni to zdyskontował przed publikacją raportu finansowego. Warto jednak zwrócić uwagę na cztery szczególne elementy w bilansie, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki spółki.


W dniu publikacji wyników za II kwartał br., kurs akcji PlayWay spadł ze 160 zł do 150 zł. Po kolejnych 4 sesjach przetestował linię trendu wzrostowego, która jak na razie skutecznie powstrzymała spadki.
 

PlayWay

Duży wzrost wyników finansowych w II kw. 2018 r oraz dodatni one off w wynikach I półrocza 2018 r.

W samym II kw. tego roku, Grupa PlayWay zwiększyła przychody do 26,3 mln zł z 6,6 mln zł w porównywalnym okresie rok wcześniej. Skokowy wzrost sprzedaży uzyskany dzięki istotnie większej sprzedaży swoich produkcji, przełożył się w znaczący sposób na wzrost zysków. Ten na poziomie operacyjnym wyniósł 18,7 mln zł wobec 2,3 mln zł rok wcześniej, a zysk netto osiągnął bardzo podobną wartość – 18,8 mln zł (2,85 zł/akcja) wobec 1,2 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane wyniki PlayWay (mln zł)

(mln zł)II kw. 2018II kw. 2018I półrocze 2018I półrocze 2017
Przychody ze sprzedaży26,36,638,211,8
Zysk operacyjny18,72,323,94,2
Zysk brutto21,1240,23,8
Zysk netto18,81,234,62,6

Źródło: Playway S.A.

Po pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. skonsolidowane przychody wyniosły 38,2 mln zł przy zysku operacyjnym 23,9 zł, co daje bardzo wysoką marżę operacyjną na poziomie 62,5%. Jednak zysk brutto i netto mają zdecydowanie wyższe wartości od zysku operacyjnego, bo odpowiednio 40,2 mln zł i 34,6 mln zł. Skąd ta nienaturalna dysproporcja? Otóż PlayWay rozpoznał dodatkowe 14,3 mln zł jako wynik na utracie kontroli w jednostkach zależnych. Chodzi tutaj konkretnie o spółkę CreativeForge Games S.A. (od niedawna notowaną na NewConnect), w której inni akcjonariusze w marcu tego roku objęli akcje nowej emisji. W wyniku emisji, PlayWay utracił kontrolę, a jego udział w akcjonariacie spadł z 63,75% do 47,81%. Warto też dodać, że księgowa wycena tych udziałów wynosi 15,2 mln zł, a aktualna, rynkowa około 20 mln zł.

Zobacz także: Program motywacyjny pracowników CD PROJEKT jest obecnie warty ponad 1 miliard złotych, a spółka nie musi do 2021 roku wydać drugiej gry AAA, aby go zrealizować

Skokowy wzrost inwestycji w jednostkach stowarzyszonych

Najmocniej rosnącą pozycją w aktywach w ostatnim bilansie są inwestycje w jednostkach stowarzyszonych. Wzrosły one z 2 mln zł do 23,3 mln zł. W tej pozycji ujęto m.in. wspomnianą już wycenę udziałów w CreativeForge Games S.A. oraz udziałów w 6 innych spółkach (łącznie 17,5 mln zł). W tej pozycji ujęte są też pożyczki na rzecz jednostek stowarzyszonych (na kwotę 5,8 mln zł).
 

Aktywa w skonsolidowanym bilansie PlayWay

aktywa

Źródło: Sprawozdanie finansowe PlayWay S.A.

Koszty produkcji gier ujmowane są w zapasach

W bilansie PlayWay dość ciekawym zjawiskiem z punktu widzenia księgowego, jest ujmowanie kosztów produkcji gier w zapasach. W zależności czy dany projekt jest w trakcie tworzenia czy też jest już ukończony, wartość nakładów widoczna jest albo w „produkcji w toku” albo w „produktach gotowych” w ramach pozycji „zapasy”. Spółka w następujący sposób opisała ten element w ostatnim raporcie finansowym:

- Produkcja w toku obejmuje koszty związane z tworzeniem gier, które na dzień bilansowy nie zostały zakończone i wprowadzone do sprzedaży. Wycena w księgach oparta jest według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym projektem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym projektem. W momencie zakończenia prac i ujmowania nakładów związanych z realizacją danego projektu, następuje przeksięgowanie nakładów z Produkcji w toku na Produkty gotowe.

W przypadku większości firm, tego rodzaju koszty widoczne są w wartościach niematerialnych. Natomiast w PlayWay wartości niematerialne w ostatnim bilansie wyniosły 181 tys. zł. Pochodną tego jest również bardzo niska amortyzacja, która w I półroczu 2018 r. wyniosła 68 tys. zł.

Zobacz także: Spółki gamingowe z GPW podbijają chiński rynek. W Chinach swoje gry sprzedają już CD PROJEKT, 11 bit studios i PlayWay

Należności

Specyfika sprzedaży gier poprzez platformy wpływa też na nietypową charakterystykę „należności z tytułu dostaw i usług”. W tej pozycji zazwyczaj spółki ujmują wartość niezapłaconych przez kontrahentów faktur sprzedażowych. W przypadku Playway, pozycja ta ujmuje w głównej mierze rezerwy na przychody należne spółce z tytułu sprzedaży gier, które wynikają z rozliczeń zarówno z platformami i wydawcami gier. Na koniec czerwca 2018 r. wartość tych rezerw przychodowych wyniosła 8,8 mln zł z 11,2 mln zł wszystkich należności handlowych.

Gotówka

Playway w ostatnim bilansie wykazał 58,5 mln zł środków pieniężnych. Jednak z tych środków została wypłacona dywidenda w wysokości 2,38 zł na akcję – dokładnie 24 lipca 2018 roku, a więc po dniu bilansowym. Uchwała WZA dotycząca dywidendy za 2017 rok, została podjęta 27 czerwca tego roku co oznaczało, że spółka po stronie pasywów wykazała 15,7 mln zł w pozostałych zobowiązaniach. Dodajmy, że spółka nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zobacz także: Kim jest Krzysztof Kostowski - założyciel i główny akcjonariusz PlayWay

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.