Ustawa obniżająca podatek od kopalin w KGHM czeka na podpis prezydenta
Obrazek użytkownika Rafał Irzyński
17 maj 2019, 09:02

KGHM pozytywnie zaskoczył produkcją i wynikami, a ustawa obniżająca podatek od kopalin czeka już tylko na podpis prezydenta

Wyniki finansowe KGHM za I kw. 2019 r. pozytywnie zaskoczyły rynek. Zysk netto wyniósł 552 mln zł i aż o 22% przekroczył konsensus wynikowy PAP. Spółka zaskoczyła najwyższą kwartalną produkcją miedzi od 3 lat i dlatego osiągnęła dobre wyniki pomimo niższych cen miedzi i srebra. To nie koniec dobrych wiadomości. Ustawa obniżająca podatek od kopalin czeka już jedynie na podpis prezydenta. Obniży ona podatek spółki o 15%, na który od wprowadzenia KGHM wydał ponad 11 mld zł.

Przychody KGHM w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. wyniosły niespełna 5,5 mld zł i były wyższe o 28,6% w ujęciu rok do roku. Głównym czynnikiem do tak okazałego wzrostu przychodów była wyraźnie wyższa produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej. Polskie aktywa (KGHM Polska Miedź) odnotowały wzrost produkcji o 28% r/r do 142 tys. ton, a Sierra Gorda zwiększyła produkcję do 15 tys. ton, czyli o 23% (licząc dla 55% udziałów). Jedynie kopalnia Robinson zmniejszyła produkcję o 19% (16 tys. ton) ze względu na eksploatację obszaru o znacząco niższej zawartości miedzi w rudzie. Łączna produkcja w grupie wyniosła 173 tys. ton i była wyższa o 21% na tle porównywalnego okresu w 2018 roku.

Wybrane dane finansowe KGHM

(mln zł)I kw. 2019I kw. 2018
Przychody ze sprzedaży5 4884 266
Zysk brutto ze sprzedaży1 047948
Skorygowana EBITDA1 4541 174
Zysk netto552439

Źródło: KGHM

Wyższe przychody i zyski pomimo niższych cen miedzi i srebra

Wyższe przychody i zyski zostały odnotowane mimo niższej ceny najważniejszych dla spółki dwóch surowców. Cena miedzi w I kw. 2019 r. wyniosła 6215 $/t, a rok wcześniej było to 6961 $/t. Z kolei srebro zanotowało spadek z 16,77 $/troz do 15,57 $/troz. Ceny molibdenu pozostały na zbliżonych do siebie poziomach – blisko poziomu 12 $/funt. Jako eksporter, KGHM skorzystał natomiast na osłabieniu złotówki do dolara. Za amerykańską walutę w I kw. 2019 r. płaciło się 3,79 zł, czyli o 39 groszy więcej niż rok wcześniej.

ceny miedzi

Źródło: KGHM

Skorygowana EBITDA grupy kapitałowej w I kw. 2019 r. wyniosła 1 454 mln zł wobec 1 174 mln zł w kwartale porównywalnym. Największy udział we wzroście miała spółka matka – KGHM Polska Miedź, która zwiększyła swoją zyskowność na tym poziomie o 228 mln zł. Sierra Gorda „dołożyła” 55 mln zł, a KGHM International 2 mln zł (pozostałe segmenty -5 mln zł). Najczęściej śledzony wskaźnik jednostkowego kosztu wydobycia C1, spadł w grupie o 3% do 1,74 $/funt. Największy na to wpływ miał ponownie osłabiający się złoty do dolara oraz wyższy wolumen sprzedaży miedzi. Zysk netto w raportowanym kwartale wyniósł 552 mln zł i był wyższy o 113 mln zł r/r.

Zobacz także: Wyniki finansowe KGHM za I kwartał 2019 roku – zapraszamy na czat inwestorski z prof. Katarzyną Kreczmańską Gigol, wiceprezesem zarządu spółki

Analitycy nie doszacowali oczekiwanych wyników finansowych KGHM

Przychody Grupy KGHM w I kw. 2019 r. przekroczyły konsensus o 3,8%. Wartość skorygowanego zysku EBITDA okazała się o 8,8% wyższa od oczekiwań, a zysk netto o 22,4%. Trzeba przyznać, że tak duża rozbieżność w przypadku największych spółek jest rzadko spotykana. Najprawdopodobniej to właśnie dużo niższe oczekiwania wynikowe były uzasadnieniem wzrostu notowań akcji KGHM po publikacji raportu finansowego.

Zobacz także: Najwyższa kwartalna produkcja miedzi w KGHM od 3 lat

Zadłużenie KGHM nadal rośnie

Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec marca 2019 r. wyniósł 1,8 wobec 1,6 na koniec 2018 roku. Poziom ten coraz bardziej zbliża się do wartości 2,0, a właśnie tej granicy zarząd spółki nie chciałby przekraczać, na co już kilkukrotnie zwracał uwagę. Poziom długu netto wzrósł ostatnio skokowo, bo w zaledwie trzy miesiące o blisko 1,1 mld zł do 8,1 mld zł. Jednak wzrost ten nie wynika z zaciągnięcia nowego długu oprocentowanego. „Winne” były trzy czynniki. Po pierwsze wdrożenie MSSF 16 (+516 mln zł), czyli zmiana ujmowania w bilansie leasingów czy najmu długoterminowego. Po drugie spadek gotówki o 366 mln zł, która sfinansowała większe zapasy. Po trzecie różnice kursowe, które zwiększyły wartość kredytów i pożyczek inwestycyjnych zaciągniętych w dolarze.

Zadłużenie Grupy Kapitałowej KGHM

dług

Źródło: KGHM

W celu dywersyfikacji struktury długu oprocentowanego, zarząd KGHM zakomunikował zamiar ustanowienia programu emisji obligacji. W pierwszej emisji, która ma się odbyć już w II kw. tego roku, spółka chce wyemitować niezabezpieczone obligacji o wartości 2 mld zł. Oferta obligacji ma zostać przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Oprócz dywersyfikacji, celem jest też zapewnienie długookresowej stabilności finansowej w oparciu o długoterminowy dług.

Zobacz także: KGHM planuje wyemitować w II kw. obligacje do kwoty 2 mld zł

Obniżenie podatku od kopalin niemal przesądzone

Zmiana ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin została przyjęta przez Parlament 12 kwietnia 2019 roku. Obecnie czeka już tylko na podpis prezydenta. Najważniejszą zmianą w ustawie jest zmniejszenie wymiaru podatku „miedziowego” o 15%. Według wnioskodawców, KGHM może zaoszczędzić dzięki temu ok. 180 mln zł w 2019 r. i 240 mln zł w latach kolejnych. Przypomnijmy, że od kwietnia 2012 r. (wprowadzenie podatku) do końca 2018 roku, KGHM zapłacił łącznie ponad 11 mld zł. Jest to wartość 135% obecnego długu netto. Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – można się spodziewać, że będzie to sierpień.

Zobacz także: KGHM historia dywidend

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.